Návrh dílu Lineární vzorky

From FreeCAD Documentation
Revision as of 08:10, 18 April 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎čeština • ‎русский

Úvod

'Vytvořte lineární vzorek nějakého prvku' - Tento nástroj vezme sadu jednoho nebo více vybraných prvků jako vstup ('originály') a vytvoří z nich druhou sadu prvků přenesených v daném směru. Například:

Linearpattern example.png


Volby

Linearpattern parameters.png

Při vytváření lineárního vzorku prvku nabízí dialogové okno 'parametry lineárního vzorku' dva různé způsoby specifikování směru vzorku.

Standardní osy

Jedna ze standardních os X, Y nebo Z múže být vybrána radio tlačítkem. Směr vzorku může být obrácen zakliknutím 'Opačný směr'.

Vyběr plochy

Stisk tlačítka označeného 'Směr' umožňuje vybrat plochu nebo hranu z existujícího tělesa k určení směru. Je-li vybrána plocha, bude směr vzorku kolmý k této ploše. Připomínám, že tlačítko musí být stisknuto pokaždé při výběru nové plochy nebo hrany.

Výběr originálů

Okénko seznamu ukazuje 'originály', prvky, které jsou vybrány ke vzorkování. Kliknutí na libovolný prvek jej přidá do seznamu.

Délka a Výskyty

Určuje délku, která má být pokryta vzorkem a celkový počet výskytů vzorků (včetně originálního prvku). Například šest výskytů v délce 150 dá šířku mezer mezi vzorky na 30 (150 děleno 5, protože mezer je 5 mezi celkovým počtem výskytů 6!).

The Linear pattern tool creates evenly spaced copies of a feature in a linear direction. Starting with v0.17, it can pattern multiple features.

PartDesign LinearPattern example.svg

Above: An L-shaped pad (B) made on top of a base pad (A, also referred to as support) is used for a linear pattern. The result (C) is shown on the right.

How to use

 1. Select the feature(s) to be patterned. Alternatively, the feature can be selected from a dialogue after step 2.
  v0.16 and below Only a single feature can be selected, and it must be the last one at the bottom of the feature tree.
 2. Press the PartDesign LinearPattern.png LinearPattern button.
 3. v0.17 and above Press Add feature to add a feature to be patterned. The feature must be visible in the 3D view:
  1. Switch to the Model tree;
  2. Select in the tree the feature to be added and press spacebar to make it visible in the 3D view;
  3. Switch back to the Tasks panel;
  4. Select the feature in the 3D view; it will be added to the list.
  5. Repeat to add other features.
 4. v0.17 and above Press Remove feature to remove a feature from the list, or right-click on the feature in the list and select Remove.
 5. Define the Direction. See Options.
 6. Define the Length (distance) between the last copied occurrence and the original feature.
 7. Set the number of occurrences.
 8. Press OK .

Options

LinearPattern parameters in v0.16 and below.
LinearPattern parameters in v0.17 and above.

Direction

When creating a linear pattern feature, the LinearPattern parameters dialogue offers different ways of specifying the pattern direction.

Horizontal sketch axis

Uses the horizontal axis of the sketch for direction.

Vertical sketch axis

Uses the vertical axis of the sketch for direction.

Normal sketch axis

v0.17 and above Uses the normal axis of the sketch for direction.

Select reference...

Allows you to select either a DatumLine or an edge of an object or a line of a sketch to use for direction.

Custom Sketch Axis

If the sketch which defines the feature to be patterned also contains a construction line (or lines), then the drop down list will contain one custom sketch axis for each construction line. The first construction line will be labelled Sketch axis 0.

Base (X/Y/Z) axis

v0.17 and above Select one of the Body Origin's standard axis (X, Y or Z) as direction.


Omezení

 • Tvary vzorků se nesmějí vzájemně překrývat, kromě speciálního případu, kdy se jedná pouze o dva výskyty (originál plus jedna kopie)
 • Jakýkoliv tvar vzorku, který nepokrývá původní podklad (přečnívá) bude vyloučen. To zajistí, že díl v Návrhu dílu vždy obsahuje jedno spojené těleso
 • Na další omezení se podívejte na zrcadlené prvky