Profil nawigacji myszką

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:00, 20 September 2021 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎
Arrow-left.svg poprzedni: Pierwsze kroki
następny: Metody wyboru Arrow-right.svg

Informacje ogólne

Nawigacja myszką w programie FreeCAD jest bardzo elastyczna i intuicyjna, z kilkoma wskazówkami możesz go używać po minucie praktyki. FreeCAD obsługuje wiele stylów nawigacji myszki. Domyślny styl nawigacji jest określany jako Nawigacja CAD i jest bardzo intuicyjny i praktyczny, ale FreeCAD oferuje również alternatywne style nawigacji, które możesz wybrać zgodnie z własnymi preferencjami.

Nawigacja

Ruch myszką używany do manipulacji obiektem różni się w zależności od wybranego stylu nawigacji; aktualnie wybrany styl jest używany dla wszystkich środowisk pracy.

Istnieją dwa sposoby zmiany stylu nawigacji:

CAD

Jest to domyślny styl nawigacji. Pozwala on użytkownikowi na prostą kontrolę widoku i nie wymaga użycia klawiszy klawiatury poza dokonywaniem wielokrotnego wyboru.

Wybierz Przesuń Przybliż - Oddal Obróć widok
Metoda pierwsza
Obróć widok
Metoda druga
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg
Naciśnij lewy przycisk myszki nad obiektem, który chcesz wybrać.

Przytrzymanie przycisku Ctrl umożliwia wybór wielu obiektów.

Trzymając wciśnięty środkowy przycisk myszy, przesuń kursor. Użyj rolki myszy, aby przybliżyć lub oddalić widok.

Kliknięcie środkowego przycisku myszy ponownie wyśrodkowuje widok na pozycję kursora.

Przytrzymaj wciśnięty środkowy przycisk myszy, a następnie przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy, kolejnie przesuń kursor.

Położenie kursora po naciśnięciu środkowego przycisku myszy określa środek obrotu. Obracanie działa jak obracanie piłki, poruszającej się wokół jej punktu środkowego. Jeśli przyciski zostaną zwolnione przed zatrzymaniem ruchu myszy, obracanie widoku jest kontynuowane, jeśli opcja ta jest włączona.

Podwójne kliknięcie środkowym przyciskiem myszy ustawia nowy punkt obrotu.

Przytrzymaj środkowy przycisk myszy, a następnie naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk myszy, po czym przesuń kursor.

W tej metodzie środkowy przycisk myszy może zostać puszczony po naciśnięciu prawego przycisku myszy.

Użytkownicy, którzy używają myszki prawą ręką, mogą uznać tę metodę za łatwiejszą od metody pierwszej.

Ctrl+Mouse RMB.svg Ctrl+Shift+Mouse RMB.svg Shift+Mouse RMB.svg
Tryb przesuwania: przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl, naciśnij raz prawy przycisk myszy, a następnie przesuń wskaźnik. wersja 0.17 i powyżej Tryb powiększania: Przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl oraz Shift Naciśnij jednokrotnie prawy przycisk myszy, a następnie przesuń wskaźnik. wersja 0.17 i powyżej Tryb obracania: Przytrzymaj klawisz Shift, naciśnij raz prawy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor. wersja 0.17 i powyżej

OpenInventor

Nawigacja OpenInventor (dawniej Inventor) została wymodelowana na podstawie Open Inventor. Aby móc wybrać obiekty kursorem myszki, należy dodatkowo przytrzymać klawisz Ctrl.

Ten styl nie jest oparty na nawigacji Autodesk Inventor.

Wybierz Przesuń Przybliż - Oddal Obracanie widoku
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Ctrl+Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse LMB hold.svg
Przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor. Użyj rolki myszki, aby przybliżyć lub oddalić widok.

Alternatywnie można przytrzymać środkowy przycisk myszy, następnie nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy, a następnie przesunąć kursor.

Przytrzymaj naciśnięty lewy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Blender

Styl nawigacji Blendera został wzorowany na modelu Blender. Wcześniej nie było możliwości przesuwania tylko myszą; zawsze wymagało to trzymania klawisza Shift. Zmieniło się to w 2016 roku, teraz można przytrzymać równocześnie lewy i prawy przycisk myszy do przesuwania.

Wybierz Przesuń Przybliż - Oddal Obracanie widoku
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Shift+Mouse MMB hold.svg Mouse LMB+RMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB hold.svg
Naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj klawisz Shift i środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Można również przytrzymać lewy i prawy przycisk myszy, a następnie przesunąć wskaźnik.

Użyj rolki myszki, aby przybliżyć lub oddalić widok. Przytrzymaj naciśnięty środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Touchpad

W stylu nawigacji Touchpad przy użyciu panelu dotykowego, przesuwanie, powiększanie i obracanie widoku wymaga użycia klawisza zmieniającego podstawową funkcję panelu dotykowego.

Wybierz Przesuń Przybliż - Oddal Obróć widok
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Touchpad LB.svg Shift+Touchpad.svg PageUp, PageDown Alt+Touchpad.svg
Naciśnij lewy przycisk panelu dotykowego nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj klawisz Shift, a następnie przesuń kursor. Użyj klawisza PageUp lub PageDown aby przybliżyć i oddalić widok. Przytrzymaj klawisz Alt, a następnie przesuń kursor.
Shift+Ctrl+Touchpad.svg Shift+Touchpad LB hold.svg
Alternatywnie, przytrzymaj klawisz Shift oraz jednocześnie Ctrl, a następnie przesuń kursor. Alternatywnie, przytrzymaj klawisz Shift i lewy przycisk, a następnie przesuń wskaźnik.

Gesture

Ten styl został wprowadzony w wersji 0.16 i został dostosowany do użycia z ekranem dotykowym i piórem. Niemniej jednak może być również używany z myszką, i jest zalecany do stosowania w przypadku komputerów Mac z tabliczką dotykową.

Wybierz Przesuń Przybliż - Oddal Obróć widok Widok pochylenia
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Mouse RMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse LMB hold.svg Mouse LMB+RMB hold.svg
Naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj prawy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor. Użyj rolki myszy, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

W Sketcher i innych trybach edycji ten sposób działania jest wyłączony. Przytrzymaj klawisz Alt po naciśnięciu przycisku myszy, aby wejść w tryb rotacji.

To set the camera's focus point for rotation, click a point with the middle mouse button. Opcjonalnie można wycelować kursor w punkt i nacisnąć klawisz H na klawiaturze.

Przytrzymaj oba lewy i prawy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor na bok.
Touch Tap.svg Touch Two-Finger-Drag.svg Touch Tap-Hold-Drag.svg Touch Pinch.svg Touch One-Finger-Drag.svg Touch Rotate.svg
Stuknij, aby wybrać. Przeciągnij dwoma palcami.

Alternatywnie, dotknij i przytrzymaj, a następnie przeciągnij. W ten sposób symuluje się ruch obrotowy prawym przyciskiem myszy.

Przeciągnij dwa palce (uszczypnij) bliżej lub dalej od siebie. Przeciągnij jednym palcem, aby obracać.

Przytrzymaj klawisz Alt gdy pracujesz w środowisku Sketcher.

Obróć umowną linię utworzoną przez dwa punkty dotyku.

W wersji 0.18 metoda ta jest domyślnie wyłączona. Aby ją uaktywnić, przejdź do Edit → Preferencje → Display i odznacz pole wyboru "Disable touchscreen tilt gesture".

Maya-Gesture

W nawigacji Maya-Gesture, przesuwanie, powiększanie i obracanie widoku wymaga użycia klawisza Alt wraz z przyciskiem myszy; dlatego też wymagana jest myszka z trzema przyciskami. Możliwe jest również korzystanie z gestów, ponieważ tryb ten został opracowany na podstawie trybu Gesture

Wybór Przesuń Przybliż - Oddal Obróć widok
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Alt+Mouse MMB hold.svg Alt+Mouse RMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Alt+Mouse LMB hold.svg
Naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj klawisz Alt i środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor. Przytrzymaj klawisz Alt i prawy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Opcjonalnie można użyć kółka myszy, aby powiększyć lub pomniejszyć obraz.

Przytrzymaj klawisz Alt i lewy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Revit

Ten styl został wprowadzony w wersji 0.18. introduced in version 0.18

Wybierz Przesuń Przybliż - Oddal Obróć widok
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse LMB+RMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Shift+Mouse MMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg


Naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Można również przytrzymać lewy i prawy przycisk myszy, a następnie przesunąć kursor.

Użyj rolki myszy, aby przybliżyć lub oddalić widok. Przytrzymaj klawisz Shift i środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Ewentualnie przytrzymaj środkowy przycisk myszy, a następnie naciśnij i przytrzymaj prawy przycisk myszy, po czym przesuń kursor.

OpenCascade

Ten styl nawigacji został wprowadzony w wersji 0.18. introduced in version 0.18

Select Pan Zoom Rotate view
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Ctrl+Mouse MMB hold.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Ctrl+Mouse LMB hold.svg Ctrl+Mouse RMB hold.svg


Naciśnij lewy przycisk myszy nad obiektem, który chcesz wybrać. Przytrzymaj środkowy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor. Użyj rolki myszy, aby przybliżać i oddalać widok.

Ewentualnie przytrzymaj klawisz Ctrl i lewy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Przytrzymaj klawisz Ctrl i prawy przycisk myszy, a następnie przesuń kursor.

Zaznaczanie obiektów

Obiekty mogą być zaznaczane przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy, także przez kliknięcie na obiekt w widoku 3D lub przez zaznaczenie w drzewie widoku. Obecny jest także mechanizm preselekcji, który podświetla obiekty i wyświetla informacje o nich przed zaznaczeniem, podczas najechania myszą na obiekt. Tesli nie chcesz tego zachowania lub masz wolną maszynę, możesz wyłączyć preselekcję w ustawieniach.

Prosty wybór

Obiekty można wybrać klikając lewym przyciskiem myszy. Przez kliknięcie na nim w oknie widoku 3D, albo wybierając go w widoku drzewa.

Wybór wstępny

Istnieje również mechanizm "Preselekcji", który podświetla obiekty i wyświetla informacje przed ich wyborem, po prostu wskazuj obiekty kursorem myszki. Jeśli nie podoba Ci się to zachowanie lub posiadasz wolniejszą maszynę, możesz wyłączyć preselekcję w preferencjach.

Manipulowanie obiektami

FreeCAD oferuje manipulator, który może być użyty do modyfikowania wyglądu, kształtu lub innych parametrów obiektu.

Wspierany sprzęt

FreeCAD obsługuje również niektóre urządzenia wejściowe 3D.

Polecana nawigacja dla macOS

W komputerach MacBook z gładzikiem nawigacja za pomocą gestów działa bardzo dobrze, ale gesty mają specjalne znaczenie:

  • Powiększenie: przeciągnij dwoma palcami,
  • Obrót: przeciągnij trzema palcami,
  • Przesuwanie: Ctrl + trzy palce.

Opracowanie własnego schematu nawigacji

Poradnik Dodanie nowego stylu nawigacji myszką do FreeCAD wprowadza programistów, którzy chcą stworzyć własny wariant nawigacji za pomocą myszy. Wymagana jest znajomość składni języka C++.


Arrow-left.svg poprzedni: Pierwsze kroki
następny: Metody wyboru Arrow-right.svg