Mesh Workbench

From FreeCAD Documentation
Revision as of 14:48, 1 April 2019 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

Workbench Mesh.svg

Nät arbetsbänken hanterar triangelnät. Nät är en speciell typ av 3D objekt, sammansatt av trianglar som är ihopkopplade via deras kanter och hörn.

Många 3D applikationer använder nät som deras primära 3D objektstyp, som sketchup, blender, maya eller 3d studio max. Eftersom nät är mycket simpla objekt, som endast innehåller hörn (punkter), kanter och (triangulära) ytor, så är de mycket lätta att skapa, förändra, dela upp, sträcka ut, och kan lätt flyttas från en applikation till en annan utan några förluster. Eftersom de dessutom innehåller mycket simpel data, så kan 3D applikationer vanligtvis hantera mycket stora kvantiteter av dem utan några problem. Av dessa anledningar, så är nät ofta den valda 3D objekttypen i applikationer för filmer, animeringar, och bildbehandling.

Emellertid har nät en stor begränsning inom konstruktionsfältet: De är mycket 'dumma' objekt, som endast består av punkter, linjer och ytor. De består endast av ytor, och har ingen informationom dess massa, så de beter sig inte som solider. I ett nät så finns det inget automatiskt sätt att avgöra om en punkt är inuti eller utanför objektet. Detta innebär att alla solidbaserade operationer, som addition eller subtraktion, alltid är svåra att utföra på nät, och ofta orsakar fel.

Mesh example.jpg

Använda nätmodulen

Nätmodulen har för närvarande ett mycket enkelt gränssnitt, alla dess funktioner är grupperade i Nät menyn. De viktigaste operationerna som du för närvarande kan göra med nät är:

 • Importera nät i flera filformat
 • Exportera nät i flera filformat
 • Konvertera Del objekt till nät
 • Analysera kurvatur, ytor, och kontrollera om ett nät kan konverteras till en solid på ett säkert sätt
 • Vända nät normaler
 • Stänga hål i nät
 • Ta bort ytor i nät
 • Förena, subtrahera och skära nät
 • Skapa nätprimitiver, som kuber, sfärer, Koner eller cylindrar
 • Klippa nät längs en linje

General tools

Analyze

Analysis of curvature, faces, and check if a mesh can be safely converted into a solid

Regular solid

Mesh Regular Solid.png Regular solid... Create mesh primitives, like cubes, cylinders, cones, or spheres:

Boolean

 • Union: Does a union (fusion) on meshes
 • Intersection: Does an intersection (common) on meshes
 • Difference: Does a difference (cut) on meshes

Cutting

Other

Preferences

Detta är bara några av de grundläggande operationerna som för närvarande finns i Nätmodulens gränssnitt. Men FreeCAD nät kan också hanteras på många fler sätt med skript.

Meshes can also be handled by Mesh Scripting.

Links