Difference between revisions of "Mesh Workbench/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
 
(17 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 33: Line 33:
 
Utwórz siatkę z kształtu ...]]: Tworzy obiekty siatkowe z obiektów kształtu.
 
Utwórz siatkę z kształtu ...]]: Tworzy obiekty siatkowe z obiektów kształtu.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Mesh_RemeshGmsh.svg|32px]] [[Mesh_RemeshGmsh|Doskonalenie..]]: Ulepsza obiekty siatkowe. {{Version/pl|0.19}}
* [[Mesh_RemeshGmsh|Doskonalenie..]]: Ulepsza obiekty siatkowe. {{Version/pl|0.19}}
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
 
*Analiza
 
*Analiza
** [[Mesh_Evaluation|Oceń i napraw siatkę...]] Ocenia i naprawia obiekt siatkowy.
+
** [[Image:Mesh_Evaluation.svg|32px]]  [[Mesh_Evaluation|Oceń i napraw siatkę...]] Ocenia i naprawia obiekt siatkowy.
**[[Image:Mesh_EvaluateFacet.svg|32px]] [[Mesh EvaluateFacet|Dane o powierzchnii]]: Pokazuje informacje o powierzchniach obiektów siatkowych.
+
** [[Image:Mesh_CurvatureInfo.svg|32px]] [[Mesh EvaluateFacet|Dane o powierzchnii]]: Pokazuje informacje o powierzchniach obiektów siatkowych.
**[[Mesh EvaluateCurvature|Informacje o krzywiźnie]]: Pokazuje krzywiznę absolutną [[Mesh_VertexCurvature|obiektów krzywizny]] w wybranych punktach.
+
** [[Mesh EvaluateCurvature|Informacje o krzywiźnie]]: Pokazuje krzywiznę absolutną [[Mesh_VertexCurvature|obiektów krzywizny]] w wybranych punktach.
**[[Mesh EvaluateSolid|Sprawdź siatkę bryły]]: Sprawdza, czy obiekt siatkowy jest bryłą.
+
** [[Image:Mesh_EvaluateSolid.svg|32px]] [[Mesh EvaluateSolid|Sprawdź siatkę bryły]]: Sprawdza, czy obiekt siatkowy jest bryłą.
* [[Mesh BoundingBox|Informacja o granicach]]: Pokazuje współrzędne pola ograniczającego obiekt siatki.
+
** [[Image:Mesh_BoundingBox.svg|32px]]  [[Mesh BoundingBox|Informacja o granicach]]: Pokazuje współrzędne pola ograniczającego obiekt siatki.
</div>
 
  
 
* [[Image:Mesh_VertexCurvature.svg|32px]] [[Mesh_VertexCurvature|Wykres krzywizny]]: Tworzy obiekty krzywizny siatki dla obiektów siatkowych.
 
* [[Image:Mesh_VertexCurvature.svg|32px]] [[Mesh_VertexCurvature|Wykres krzywizny]]: Tworzy obiekty krzywizny siatki dla obiektów siatkowych.
Line 52: Line 48:
 
* [[Image:Mesh_FlipNormals.svg|32px]] [[Mesh_FlipNormals|Odwróć wektory normalne]]: Odwraca wektory normalne obiektu siatki.
 
* [[Image:Mesh_FlipNormals.svg|32px]] [[Mesh_FlipNormals|Odwróć wektory normalne]]: Odwraca wektory normalne obiektu siatki.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Mesh_FillupHoles.svg|32px]] [[Mesh_FillupHoles|Wypełnij otwory...]]: Wypełnia otwory w obiekcie siatki.
* [[Mesh_FillupHoles|Wypełnij otwory...]]: Wypełnia otwory w obiekcie siatki.
 
</div>
 
  
 
* [[Image:Mesh_FillInteractiveHole.svg|32px]] [[Mesh_FillInteractiveHole|Zamknij otwór]]: Wypełnia wybrane otwory w obiektach siatkowych.
 
* [[Image:Mesh_FillInteractiveHole.svg|32px]] [[Mesh_FillInteractiveHole|Zamknij otwór]]: Wypełnia wybrane otwory w obiektach siatkowych.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Mesh_AddFacet.svg|32px]]  [[Mesh_AddFacet|Dodaj trójkąt]] : Dodaje powierzchnie wzdłuż obwiedni otwartego obiektu siatkowego.
* [[Mesh_AddFacet|Dodaj trójkąt]] : Dodaje powierzchnie wzdłuż obwiedni otwartego obiektu siatkowego.
 
</div>
 
  
 
* [[Image:Mesh_RemoveComponents.svg|32px]] [[Mesh_RemoveComponents|Usuń fragment...]]: Usuwa powierzchnie z obiektów siatkowych.
 
* [[Image:Mesh_RemoveComponents.svg|32px]] [[Mesh_RemoveComponents|Usuń fragment...]]: Usuwa powierzchnie z obiektów siatkowych.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Mesh_RemoveCompByHand.svg|32px]] [[Mesh_RemoveCompByHand|Usuń fragment ręcznie...]]: Usuwa elementy z obiektów siatkowych.
* [[Mesh_RemoveCompByHand|Usuń fragment ręcznie...]]: Usuwa elementy z obiektów siatkowych.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Mesh_Segmentation.svg|32px]] [[Mesh_Segmentation|Utwórz segmenty siatki...]]: Tworzy oddzielne segmenty siatki dla określonych typów powierzchni obiektu siatkowego.
* [[Mesh_Segmentation|Utwórz segmenty siatki...]]: Tworzy oddzielne segmenty siatki dla określonych typów powierzchni obiektu siatkowego.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Mesh_SegmentationBestFit.svg|32px]] [[Mesh_SegmentationBestFit|Utwórz segmenty siatki z najlepiej dopasowanych powierzchni...]]: Tworzy oddzielne segmenty siatki dla określonych typów powierzchni obiektu siatkowego i może określić ich parametry.
* [[Mesh_SegmentationBestFit|Utwórz segmenty siatki z najlepiej dopasowanych powierzchni...]]: Tworzy oddzielne segmenty siatki dla określonych typów powierzchni obiektu siatkowego i może określić ich parametry.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Mesh_Smoothing.svg|32px]] [[Mesh_Smoothing|Wygładź...]]: Wygładza obiekt siatki.
* [[Mesh_Smoothing|Wygładź...]]: Wygładza obiekt siatki.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Mesh_Decimating.svg|32px]] [[Mesh_Decimating|Decymacja...]]: Zmniejsza liczbę powierzchni w obiektach siatkowych. {{Version/pl|0.19}}
* [[Mesh_Decimating|Decymacja...]]: Zmniejsza liczbę powierzchni w obiektach siatkowych. {{Version/pl|0.19}}
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Mesh_Scale.svg|32px]] [[Mesh_Scale|Skala...]]: Skaluje obiekt siatki.
* [[Mesh_Scale|Skala...]]: Skaluje obiekt siatki.
 
</div>
 
  
 
* [[Image:Mesh_BuildRegularSolid.svg|32px]] [[Mesh_BuildRegularSolid|Bryła podstawowa...]]: Tworzy regularny, parametryczny obiekt siatki bryły pierwotnej.
 
* [[Image:Mesh_BuildRegularSolid.svg|32px]] [[Mesh_BuildRegularSolid|Bryła podstawowa...]]: Tworzy regularny, parametryczny obiekt siatki bryły pierwotnej.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
 
*Operacje logiczne
 
*Operacje logiczne
**[[Mesh_Union|Suma]]: Tworzy obiekt siatki, który jest połączeniem dwóch obiektów siatki.
+
** [[Image:Mesh_Union.svg|32px]] [[Mesh_Union|Suma]]: Tworzy obiekt siatki, który jest połączeniem dwóch obiektów siatki.
**[[Mesh_Intersection|Przecięcie]]: Tworzy obiekt siatki, który jest przecięciem dwóch obiektów siatki.
+
** [[Image:Mesh_Intersection.svg|32px]] [[Mesh_Intersection|Przecięcie]]: Tworzy obiekt siatki, który jest przecięciem dwóch obiektów siatki.
* [[Mesh_Difference|Różnica]]: Tworzy obiekt siatki, który jest różnicą dwóch obiektów siatki.
+
** [[Image:Mesh_Difference.svg|32px]] [[Mesh_Difference|Różnica]]: Tworzy obiekt siatki, który jest różnicą dwóch obiektów siatki.
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
 
*Przycinanie
 
*Przycinanie
 
**[[Image:Mesh_PolyCut.svg|32px]] [[Mesh_PolyCut|Przytnij siatkę linia łamaną]]: Wycina całe powierzchnie z obiektów siatkowych.
 
**[[Image:Mesh_PolyCut.svg|32px]] [[Mesh_PolyCut|Przytnij siatkę linia łamaną]]: Wycina całe powierzchnie z obiektów siatkowych.
**[[Mesh TrimMesh|Przytnij siatkę]]: Przycina powierzchnie i części ścian z obiektów siatki.
+
** [[Image:Mesh_PolyTrim.svg|32px]] [[Mesh_PolyTrim|Przytnij siatkę]]: Przycina powierzchnie i części ścian z obiektów siatki.
**[[Mesh TrimMeshWithPlane|Przytnij siatkę płaszczyzną]]: Przycina powierzchnie i części powierzchni po jednej stronie płaszczyzny z obiektu siatkowego.
+
** [[Image:Mesh_TrimByPlane.svg|32px]] [[Mesh_TrimByPlane|Przytnij siatkę płaszczyzną]]: Przycina powierzchnie i części powierzchni po jednej stronie płaszczyzny z obiektu siatkowego.
**[[Mesh_SectionByPlane|Tworzenie przekroju z siatki i płaszczyzny]]: Tworzy przekrój poprzeczny przez obiekt siatkowy.
+
** [[Image:Mesh_SectionByPlane.svg|32px]] [[Mesh_SectionByPlane|Tworzenie przekroju z siatki i płaszczyzny]]: Tworzy przekrój poprzeczny przez obiekt siatkowy.
**[[Mesh_CrossSections|Przekrój...]]: Tworzy wiele przekrojów poprzecznych na obiektach siatkowych.. {{Version/pl|0.19}}
+
** [[Image:Mesh_CrossSections.svg|32px]] [[Mesh_CrossSections|Przekrój...]]: Tworzy wiele przekrojów poprzecznych na obiektach siatkowych.. {{Version/pl|0.19}}
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Mesh_Merge.svg|32px]] [[Mesh_Merge|Połącz]]: Tworzy obiekt siatki poprzez połączenie dwóch lub więcej obiektów siatkowych.
* [[Mesh_Merge|Połącz]]: Tworzy obiekt siatki poprzez połączenie dwóch lub więcej obiektów siatkowych.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:MeshPart_CreateFlatMesh.svg|32px]] [[MeshPart_CreateFlatMesh|Rozwiń siatkę]]: Tworzy płaską reprezentację obiektu siatkowego. {{Version/pl|0.19}}
* [[MeshPart_CreateFlatMesh|Rozwiń siatkę]]: Tworzy płaską reprezentację obiektu siatkowego. {{Version/pl|0.19}}
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:MeshPart_CreateFlatFace.svg|32px]] [[MeshPart_CreateFlatFace|Rozwiń powierzchnię]]: Tworzy płaską reprezentację powierzchni obiektu kształtu. {{Version/pl|0.19}}
* [[MeshPart_CreateFlatFace|Rozwiń powierzchnię]]: Tworzy płaską reprezentację powierzchni obiektu kształtu. {{Version/pl|0.19}}
 
</div>
 
  
 
==Ustawienia==
 
==Ustawienia==
Line 128: Line 98:
 
==Uwagi==
 
==Uwagi==
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
 
* Więcej narzędzi mesh jest dostępnych w Środowisku pracy [[Image:Workbench_OpenSCAD.svg|24px]] [[OpenSCAD_Workbench/pl|OpenSCAD]]
 
* Więcej narzędzi mesh jest dostępnych w Środowisku pracy [[Image:Workbench_OpenSCAD.svg|24px]] [[OpenSCAD_Workbench/pl|OpenSCAD]]
* Siatkami można również manipulować za pomocą [[Mesh_Scripting/pl|skryptów środowiska Python]].
+
* Siatkami można również manipulować i tworzyć je za pomocą [[Mesh_Scripting/pl|skryptów]] środowiska [[Python/pl|Python]].
* Zobacz również [[FreeCAD_and_Mesh_Import|FreeCAD oaz import siatki]].
+
* Zobacz również: [[FreeCAD_and_Mesh_Import|FreeCAD oraz import siatki]].
</div>
+
* Zobacz [[Asymptote|Asymptote]], aby wyeksportować siatki do formatu Asymptote, który może być użyty w dokumencie LaTeX.
  
 
{{Docnav/pl
 
{{Docnav/pl

Latest revision as of 09:43, 27 September 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語
Ikona FrreCAD dla środowiska pracy Mesh

Wprowadzenie

Środowisko pracy Workbench Mesh.svg Mesh obsługuje sieci trójkątnych oczek. Siatki są specjalnym rodzajem obiektu 3D, złożonym z trójkątnych ścian połączonych ich wierzchołkami i krawędziami.

Wiele aplikacji 3D, takich jak Sketchup, Blender, Maya i 3D Studio Max, używa siatki jako podstawowego typu obiektu 3D. Ponieważ siatki są bardzo prostymi obiektami, zawierającymi tylko wierzchołki (punkty), krawędzie i trójkątne powierzchnie, są one bardzo łatwe do tworzenia, modyfikowania, dzielenia, rozciągania i mogą być łatwo przekazywane z jednej aplikacji do drugiej bez utraty szczegółów. Ponadto, ponieważ siatki zawierają bardzo nieskomplikowane dane, aplikacje 3D mogą zazwyczaj zarządzać bardzo dużymi ich ilościami bez konieczności używania wielkich zasobów. Z tych powodów, siatki są często wybierane jako obiekt 3D dla aplikacji obsługujących filmy, animacje i tworzenie obrazów.

Jednak w dziedzinie siatek inżynieryjnych istnieje jedno duże ograniczenie: nie mogą one dokładnie określać zakrzywionych powierzchni. Dlatego FreeCAD polega na BBrep. Środowisko pracy Mesh oferuje kilka poleceń do bezpośredniego manipulowania siatkami, ale najczęściej jest używane do importu danych o siatkach 3D i konwertowania ich na bryłę, do użycia w Środowisku pracy Workbench Part.svg Part.

Mesh example.jpg

Narzędzia

Wszystkie narzędzia Środowiska pracy Mesh są dostępne w menu Siatki. Niektóre narzędzia są również dostępne na pasku narzędzi Mesh.

 • Mesh AddFacet.svg Dodaj trójkąt : Dodaje powierzchnie wzdłuż obwiedni otwartego obiektu siatkowego.
 • Operacje logiczne
  • Mesh Union.svg Suma: Tworzy obiekt siatki, który jest połączeniem dwóch obiektów siatki.
  • Mesh Intersection.svg Przecięcie: Tworzy obiekt siatki, który jest przecięciem dwóch obiektów siatki.
  • Mesh Difference.svg Różnica: Tworzy obiekt siatki, który jest różnicą dwóch obiektów siatki.
 • Mesh Merge.svg Połącz: Tworzy obiekt siatki poprzez połączenie dwóch lub więcej obiektów siatkowych.

Ustawienia

Istnieje kilka preferencji eksportu związanych z formatami siatki, ale nie są one używane przez polecenia należące do tego stanowiska pracy. Są one używane przez polecenie Std: Export.

Preferencje Środowiska pracy Mesh można znaleźć w następujących kategoriach Edytora Preferencji:

Uwagi

 • Więcej narzędzi mesh jest dostępnych w Środowisku pracy Workbench OpenSCAD.svg OpenSCAD
 • Siatkami można również manipulować i tworzyć je za pomocą skryptów środowiska Python.
 • Zobacz również: FreeCAD oraz import siatki.
 • Zobacz Asymptote, aby wyeksportować siatki do formatu Asymptote, który może być użyty w dokumencie LaTeX.