Difference between revisions of "Mesh Workbench/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 35: Line 35:
 
* [[Image:Mesh_RemeshGmsh.svg|32px]] [[Mesh_RemeshGmsh|Doskonalenie..]]: Ulepsza obiekty siatkowe. {{Version/pl|0.19}}
 
* [[Image:Mesh_RemeshGmsh.svg|32px]] [[Mesh_RemeshGmsh|Doskonalenie..]]: Ulepsza obiekty siatkowe. {{Version/pl|0.19}}
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
 
*Analiza
 
*Analiza
** [[Mesh_Evaluation|Oceń i napraw siatkę...]] Ocenia i naprawia obiekt siatkowy.
+
** [[Image:Mesh_Evaluation.svg|32px]]  [[Mesh_Evaluation|Oceń i napraw siatkę...]] Ocenia i naprawia obiekt siatkowy.
**[[Image:Mesh_EvaluateFacet.svg|32px]] [[Mesh EvaluateFacet|Dane o powierzchnii]]: Pokazuje informacje o powierzchniach obiektów siatkowych.
+
** [[Image:Mesh_CurvatureInfo.svg|32px]] [[Mesh EvaluateFacet|Dane o powierzchnii]]: Pokazuje informacje o powierzchniach obiektów siatkowych.
**[[Mesh EvaluateCurvature|Informacje o krzywiźnie]]: Pokazuje krzywiznę absolutną [[Mesh_VertexCurvature|obiektów krzywizny]] w wybranych punktach.
+
** [[Mesh EvaluateCurvature|Informacje o krzywiźnie]]: Pokazuje krzywiznę absolutną [[Mesh_VertexCurvature|obiektów krzywizny]] w wybranych punktach.
**[[Mesh EvaluateSolid|Sprawdź siatkę bryły]]: Sprawdza, czy obiekt siatkowy jest bryłą.
+
** [[Image:Mesh_EvaluateSolid.svg|32px]] [[Mesh EvaluateSolid|Sprawdź siatkę bryły]]: Sprawdza, czy obiekt siatkowy jest bryłą.
* [[Mesh BoundingBox|Informacja o granicach]]: Pokazuje współrzędne pola ograniczającego obiekt siatki.
+
** [[Image:Mesh_BoundingBox.svg|32px]]  [[Mesh BoundingBox|Informacja o granicach]]: Pokazuje współrzędne pola ograniczającego obiekt siatki.
</div>
 
  
 
* [[Image:Mesh_VertexCurvature.svg|32px]] [[Mesh_VertexCurvature|Wykres krzywizny]]: Tworzy obiekty krzywizny siatki dla obiektów siatkowych.
 
* [[Image:Mesh_VertexCurvature.svg|32px]] [[Mesh_VertexCurvature|Wykres krzywizny]]: Tworzy obiekty krzywizny siatki dla obiektów siatkowych.

Revision as of 07:04, 27 September 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語
Ikona FrreCAD dla środowiska pracy Mesh

Wprowadzenie

Środowisko pracy Workbench Mesh.svg Mesh obsługuje sieci trójkątnych oczek. Siatki są specjalnym rodzajem obiektu 3D, złożonym z trójkątnych ścian połączonych ich wierzchołkami i krawędziami.

Wiele aplikacji 3D, takich jak Sketchup, Blender, Maya i 3D Studio Max, używa siatki jako podstawowego typu obiektu 3D. Ponieważ siatki są bardzo prostymi obiektami, zawierającymi tylko wierzchołki (punkty), krawędzie i trójkątne powierzchnie, są one bardzo łatwe do tworzenia, modyfikowania, dzielenia, rozciągania i mogą być łatwo przekazywane z jednej aplikacji do drugiej bez utraty szczegółów. Ponadto, ponieważ siatki zawierają bardzo nieskomplikowane dane, aplikacje 3D mogą zazwyczaj zarządzać bardzo dużymi ich ilościami bez konieczności używania wielkich zasobów. Z tych powodów, siatki są często wybierane jako obiekt 3D dla aplikacji obsługujących filmy, animacje i tworzenie obrazów.

Jednak w dziedzinie siatek inżynieryjnych istnieje jedno duże ograniczenie: nie mogą one dokładnie określać zakrzywionych powierzchni. Dlatego FreeCAD polega na BBrep. Środowisko pracy Mesh oferuje kilka poleceń do bezpośredniego manipulowania siatkami, ale najczęściej jest używane do importu danych o siatkach 3D i konwertowania ich na bryłę, do użycia w Środowisku pracy Workbench Part.svg Part.

Mesh example.jpg

Narzędzia

Wszystkie narzędzia Środowiska pracy Mesh są dostępne w menu Siatki. Niektóre narzędzia są również dostępne na pasku narzędzi Mesh.

  • Dodaj trójkąt : Dodaje powierzchnie wzdłuż obwiedni otwartego obiektu siatkowego.
  • Operacje logiczne
    • Suma: Tworzy obiekt siatki, który jest połączeniem dwóch obiektów siatki.
    • Przecięcie: Tworzy obiekt siatki, który jest przecięciem dwóch obiektów siatki.
  • Różnica: Tworzy obiekt siatki, który jest różnicą dwóch obiektów siatki.
  • Połącz: Tworzy obiekt siatki poprzez połączenie dwóch lub więcej obiektów siatkowych.

Ustawienia

Istnieje kilka preferencji eksportu związanych z formatami siatki, ale nie są one używane przez polecenia należące do tego stanowiska pracy. Są one używane przez polecenie Std: Export.

Preferencje Środowiska pracy Mesh można znaleźć w następujących kategoriach Edytora Preferencji:

Uwagi