Difference between revisions of "Mesh Workbench/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 44: Line 44:
  
 
=== General tools ===
 
=== General tools ===
* [[Image:Mesh_ImportMesh.svg|32px]] [[Mesh Import|Import Mesh]]: Import meshes in several file formats
+
* [[Image:Mesh_Import.svg|32px]] [[Mesh Import|Import Mesh]]: Import meshes in several file formats
* [[Image:Mesh_ExportMesh.svg|32px]] [[Mesh Export|Export Mesh]]: Export meshes in several file formats
+
* [[Image:Mesh_Export.svg|32px]] [[Mesh Export|Export Mesh]]: Export meshes in several file formats
 
* [[Image:Mesh MeshFromShape.png|32px]] [[Mesh FromPartShape|Create Mesh from shape]]: Convert [[Part Module|Part]] objects into meshes
 
* [[Image:Mesh MeshFromShape.png|32px]] [[Mesh FromPartShape|Create Mesh from shape]]: Convert [[Part Module|Part]] objects into meshes
 
* [[Image:Mesh_CurvaturePlot.png|32px]] [[Mesh CurvaturePlot|Curvature Plot]]: Creates a curvature plot
 
* [[Image:Mesh_CurvaturePlot.png|32px]] [[Mesh CurvaturePlot|Curvature Plot]]: Creates a curvature plot

Revision as of 16:15, 20 February 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語
Workbench Mesh.svg

The FreeCAD Mesh Workbench Icon


Pracovní plocha Síť pracuje s trojúhelníkovými sítěmi. Sítě jsou speciální typ 3D objektů, složených z trojúhelníků spojených jejich hranami a rohy (zvané také vrcholy).

Mnoho 3D aplikací používá s=tě jako svůj primární typ objektů, jako (software) SketchUp, Blender, Maya nebo 3d studio max. Protože sítě jsou velmi jednoduché objekty, které obsahují pouze vrcholy (body), hrany a (trojúhelníkové) plochy, jsou snadno vytvořitelné, modifikovatelné, dají se dělit, natahovat a mohou být snadno předávané z jedné aplikace do druhé bez jakékoliv ztráty. Kromě toho, protože obsahují velmi jednoduchá data, mohou jich 3D aplikace obsahovat velmi velké množství bez jakýchkoliv problémů. Z těchto důvodů jsou sítě velmi často 3D objekty využívané v aplikacích pracujících s filmy, animacemi a při tvorbě obrázků.

Na poli inženýringu však sítě představují jeden velký problém: Jsou to velmi hloupé objekty složené pouze z bodů, přímek a ploch. Jsou vytvořeny pouze z povrchů a nemají žádnou informaci o hmotě, takže se nechovají jako tělesa. V sítích není žádný automatický způsob jak zjistit jestli je bod uvnitř nebo zvenku objektu. To znamená, že všechny operace nad tělesy, jako je přidávání nebo odebírání, jsou u sítí vždy trochu složitější a často vracejí chyby.

Mesh example.jpg

Použití modulu Síť

V současné době má modul Síť velmi jednoduché rozhraní, všechny jeho funkce jsou seskupeny v menu Síť. Nejdůležitějšími funkcemi, které v současné době můžete provádět se sítěmi jsou:

 • Importovat sítě v několika souborových formátech
 • Exportovat sítě v několika souborových formátech
 • Konvertovat objekty Díl do sítí
 • Analyzovat zaoblení, plochy, a kontrolovat jestli mohou být bezpečně konvertovány do těles
 • Flip mesh normals
 • Uzavírat mezery v sítích
 • Odebírat plochy ze sítí
 • Spojovat, odebírat a protínat sítě
 • Vytvářet síťová primitiva (základní geometrické objekty), jako jsou kostky, koule, kužely nebo válce
 • Dělit sítě podle přímky

General tools

Analyze

Analysis of curvature, faces, and check if a mesh can be safely converted into a solid

Regular solid

Mesh RegularSolid.svg Regular solid... Create mesh primitives, like cubes, cylinders, cones, or spheres:

Boolean

 • Union: Does a union (fusion) on meshes
 • Intersection: Does an intersection (common) on meshes
 • Difference: Does a difference (cut) on meshes

Cutting

Other

Preferences

To jsou jenom některé ze základních aktuálně dostupných operací v rozhraní modulu Síť. Ale sítě FreecADu také mohou být zpracovávány mnoha dalšími způsoby pomocí skriptování.

Meshes can also be handled via Python using Mesh Scripting.

Links