Makro návody

From FreeCAD Documentation
Revision as of 13:49, 18 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Tato stránka obsahuje makra pro rozšíření funkcionality Vaší instalace FreeCADu.

Makra

Vytvoření objektu

Transformace objektu

 • Macro ArrayCopy: několikrát zkopíruje objekt do mřížkového pole
 • Macro FlattenWire: srovná nakreslené dráty (lomené čáry), které nejsou v jedné rovině, do jejich střední souřadnice Z
 • Macro MeshToPart: konvertuje vybrané sítě do dílů
 • Macro JointWire: umožňuje najít a spojit všechny nespojené hrany do uzavřeného nespojeného drátu pomocí přímek
 • Macro Remove parametric history: odstraní z objektu všechny parametrické asociativity a ponechá objekt jako samostatný tvar
 • Macro SuperWire: dodělá vytvoření drátu z přímek a oblouků, které se nemusejí vzájemně dotýkat. Použijte tehdy, pokud normální funkce selže.
 • Macro HealArcs: Oblouky jsou někdy transformovány do B-křivek, například, když se změní měřítko. Toto makro z toho znovuvytvoří platný oblouk. Je to užitečné před exportem do dxf.
 • Macro FaceToSketch: Konvertuje vybraný povrch do jednoho náčrtu bez vazeb.
 • Macro EdgesToArc: Pokud je to možné, konvertuje vybrané hrany do kružnicového oblouku. Užitečné pro obnovení rozlámaného oblouku.

Operace s 3D pohledy

Průvodci

 • Macro Automatic drawing: umožňuje uživateli získat pohled na objekt ve výkresu ve 4 různých pozicích (zepředu, shora, iso a zprava). Aby bylo dokonale efektivní, potřebuje ještě pár úprav.
 • Macro Corner shapes wizard: zobrazí vyskakovací dialogové okno pro zadání rozměrů rohového dílu a potom vytvoří v dokumentu objekt a vytvoří stránku s pohledy shora, zepředu a z boku dílu.
 • Macro CartoucheFC: this GUI macro to fill simply all fields of the cartridge of the plan implementation worksheet FreeCAD, the format of the date and the symbol of the projection mode adapt to the EU region or US selected.
 • Macro_CartoucheFC_Full: (Full field edition for this Templates) This GUI macro to fill simply all fields of the cartridge model 1 of the plan implementation worksheet FreeCAD, the format of the date and the symbol of the projection mode adapt to the EU region or US selected.
 • Macro_CartoucheFC_2: (Full field edition for this Templates) This GUI macro to fill simply all fields of the cartridge model 2 of the plan implementation worksheet FreeCAD.
 • Macro unrollRuledSurface: umonžuje rozbalit sbalené povrchy a nakreslit je na stránku.
 • Macro unfoldBox: umožňuje rozložit povrchy krabice jakéhokoliv tvaru a nakreslit je na stránku.

Utility

 • Macro MessageBox: ukazuje jak poskytnout uživateli informace pomocí GUI.
 • FCInfo.png |Macro FCInfo : dodá řadu informací o vybraném tvaru a může zobrazovat konverzi délky, sklonu (stupně, radiány) tvaru, povrch, objem a váhu tvaru v mezinárodních i anglosaských jednotkách.
 • Macro 3d Printer Slicer: Exports current design to slicer software or CAM software.
 • Macro Delta xyz : dodá hodnotu Delta (úhel) a vzdálenost mezi 2 body.
 • Macro Airfoil Import & Scale : Imports and scales a .dat airfoil to desired chord length.

Použití

Výše uvedená makra mohou být snadno vložena do jakékoliv instalace FreeCADu

 • Zkopírujte Python kód makra z příslušné stránky
 • Ve FreeCADu, Makro->Makra->Nové, a dejte mu jméno
 • Vložte zkopírovaný kód
 • Stiskněte tlačítko Save (Uložit) a restartuje FreeCAD
 • Otevřete Správce maker, vyberte nové makro a klikněte na "execute" (Spusť)

Navíc můžete nové makro přidat i na Váš uživatelský nástrojový pruh

 • Ve FreeCADu, jděte na Nástroje -> Uživatelský
 • Ve záložce Makra přidejte nové makro a pokud chcete definujte jeho ikonu a klávesovou zkratku
 • V záložce Nástrojové pruhy vytvořte nový nástrojový pruh a přidejte Vaše nové makro přetáhnutím jej z kategorie "Makra".

Přidání nového makra do tohoto repozitáře

 • Vytvořte nové makro, jehož jméno bude začínat na "Macro", například"Macro_My_Excellent_Macro" (to může být snadno provedeno úpravou této stránky a přidáním nového odkazu na makro), například takto: "[[Macro My Excellent Macro]]: My excellent macro". Bude vytvořena nová stránka (červený odkaz).
 • Na této stránce vložte následující text:

(S defaultní ikonou)

{{Macro|Icon=Text-x-python|Name=Macro_My_Excellent_Macro|Description=What my excellent macro does|Author=your username}}

(S uživatelskou ikonou)

{{Macro|Icon=Macro_My_Excellent_Macro|Name=Macro_My_Excellent_Macro|Description=What my excellent macro does|Author=your username}}

(Jiný jazyk s defaultní ikonou (například "/fr" "/de" "/it"....))

{{Macro/fr|Icon=Text-x-python|Name=Macro_My_Excellent_Macro|Name/fr=Macro_My_Excellent_Macro|Description=
 What my excellent macro does|Author=your username}}

(Jiný jazyk s uživatelskou ikonou (například "/fr" "/de" "/it"....))

{{Macro/fr|Icon=Macro_My_Excellent_Macro|Name=Macro_My_Excellent_Macro|Name/fr=Macro_My_Excellent_Macro|Description=
 What my excellent macro does|Author=your username}}
 • Můžete také Uploadovat uživatelský formát ikony .png
  Mějte na paměti, že jméno ikony musí být přesně stejné jako je jméno makra.
  • příklad : " Macro_My_Excellent_Macro " bez přípony (přípona je daná systémem), a přepište " Icon=Text-x-python " novým jménem " Icon=Macro_My_Excellent_Macro "
  • Text-x-python Text-x-python.png je defaultní ikona na stránce věnované Makru.
 • Vložte makro a použijte <syntaxhighlight> váš kód ...</syntaxhighlight> pro přeformátování textu pomocí těchto wiki značek, abyste se vyhnuli přidávání mezer do Vašeho skriptu. Tím se vaše makro zobrazí ve fontu monospace uvnitř světlešedého rámečku jak je v příkladě nahoře.
 • Chcete-li, můžete uploadovat .png ikonu se stejným jménem jako je Vaše makro (např. Macro_My_Excellent_Macro.png)
 • Volitelně můžete přidat ještě nějaké další informace jak makro používat, tipy, omezení a práce na něm.
 • Je také zajímavé začlenit do makra informace o verzi. Takové makro Vám pak umožní definovat jeho pozici v čase při porovnávání s vývojem FreeCADu, vyberte "Menu > Pomoc > O FreeCADu a klikněte na Kopie do clipboardu" a vložte to do vašeho makra

Ex:

#OS: Windows Vista
#Platform: 32-bit
#Version: 0.14.3389
#Python version: 2.6.2
#Qt version: 4.5.2
#Coin version: 3.1.0
#SoQt version: 1.4.1
#OCC version: 6.5.1
 • Add it to the above categories, create a new category if needed.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский