Makro návody

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:23, 16 November 2021 by Roy 043 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Text-x-python.png Macros

Tato stránka obsahuje makra pro rozšíření funkcionality Vaší instalace FreeCADu.

If you wrote a macro, and want to include it in the categories in this page, see macro documentation to learn about properly documenting the macro.

Makra

Part CheckGeometry.svg Operace s 3D pohledy

 • Text-x-python.svg Macro Rotate View toto makro otáčí aktuální pohled o 90° doleva. Funguje pouze u pohledu shora.
 • Text-x-python.svg Macro View Rotation poskytuje GUI pro povolení otáčení pohledu o přesnou velikost ve všech třech směrech.
 • Text-x-python.svg Macro Texture Objects toto makro umožňuje vložit dočasně texturu do vybraných objektů.
 • Text-x-python.svg Macro Mouse Cross toto malé makro mění šipku kurzoru myši na jemný křížek.

Draft FlipDimension.svg Animation

Applications-python.svg Code and Scripting

Arch MeshToShape.svg Conversion

Drawing-orthoviews.svg Drawing Workbench

The Drawing Workbench is considered obsolete since FreeCAD 0.17. Consider using the TechDraw Workbench instead.

 • Text-x-python.svg Macro Automatic drawing: umožňuje uživateli získat pohled na objekt ve výkresu ve 4 různých pozicích (zepředu, shora, iso a zprava). Aby bylo dokonale efektivní, potřebuje ještě pár úprav.

Draft BSpline.svg Dxf 2D Draft

 • Text-x-python.svg Macro Rectellipse: vytváří parametrický elipsový obdélník
 • Text-x-python.svg Macro Make Circle 3 Points: vytváří kružnici podle 3 vybraných bodů, body mohou být objekty (tento příklad spojuje dva následující příklady, všechny parametry jsou uspořádány v grafickém okně).
 • Text-x-python.svg Macro_Draft_Circle_3_Points: vytváří kružnici podle 3 vybraných bodů v kolmých 2D
 • Text-x-python.svg Macro_Draft_Circle_3_Points_3D: vytváří kružnici podle 3 vybraných bodů ve 3D prostoru
 • Text-x-python.svg Macro EdgesToArc: Pokud je to možné, konvertuje vybrané hrany do kružnicového oblouku. Užitečné pro obnovení rozlámaného oblouku.

Fem ResultDisplacement.svg Fem

 • Macro GMSH.png Macro GMSH: Create FEM Meshes by GMSH Mesh Generator
 • Text-x-python.png Macro export transient FEM results: This macro exports multiple FEM result objects from a transient analysis to the VTK format and generates a PVU file which can be used to load the results directly into ParaView for post-processing.

Part Measure Clear All.svg Info and measures

 • Text-x-python.svg Macro FCInfo: dodá řadu informací o vybraném tvaru a může zobrazovat konverzi délky, sklonu (stupně, radiány) tvaru, povrch, objem a váhu tvaru v mezinárodních i anglosaských jednotkách.
 • Text-x-python.svg Macro Delta xyz: dodá hodnotu Delta (úhel) a vzdálenost mezi 2 body.

Draft VisGroup.svg Libraries

 • Text-x-python.svg Macro screw_maker1_2: toto makro vytváří šroub s nebo bez závitu podle ISO standardů.
 • Text-x-python.svg Macro BOLTS: cílem BOLTSu je vybudovat bezplatnou open-source knihovnu standardních dílů pro CAD aplikace.

Bound-expression.svg Mathematical functions

equations.

IFC.svg Multifunctional

 • WF wf.png Macro WorkFeatures: Tool utility to create plans of the axes, planes from 3 points, axes on a form, information on the coordinates of the shape and many other useful features to facilitate the creation of your project. This utility is up next in the combo view.

Workbench Image.svg Vytvoření objektu

 • Macro makeCube.png Macro Make Cube : vytváří kostku ze 4 bodů
 • Text-x-python.svg Macro Solid Sweep: vytváří těleso tažením 2D profilu po trajektorii předem vybrané ve 3D pohledu. 2D prvek může být vytvořen standardními nástroji GUI FreeCADu.

Workbench PartDesign.svg Transformace objektu

 • Text-x-python.svg Macro ArrayCopy: několikrát zkopíruje objekt do mřížkového pole
 • Text-x-python.svg Macro FlattenWire: srovná nakreslené dráty (lomené čáry), které nejsou v jedné rovině, do jejich střední souřadnice Z
 • Text-x-python.svg Macro JointWire: umožňuje najít a spojit všechny nespojené hrany do uzavřeného nespojeného drátu pomocí přímek
 • Text-x-python.svg Macro Remove parametric history: odstraní z objektu všechny parametrické asociativity a ponechá objekt jako samostatný tvar
 • Text-x-python.svg Macro SuperWire: dodělá vytvoření drátu z přímek a oblouků, které se nemusejí vzájemně dotýkat. Použijte tehdy, pokud normální funkce selže.
 • Text-x-python.svg Macro HealArcs: Oblouky jsou někdy transformovány do B-křivek, například, když se změní měřítko. Toto makro z toho znovuvytvoří platný oblouk. Je to užitečné před exportem do dxf.

Workbench PartDesign.svg PartDesign Workbench

 • Workbench PartDesign.svg Macro PDWrapper: Encapsulates non-PartDesign solids for use in PartDesign Bodies, and more.

View.svg Printer 3D

 • Macro 3d Printer Slicer.png Macro 3d Printer Slicer: Exports current design to slicer software or CAM software.
 • Macro 3d Printer Slicer Individual Parts.svg Macro 3d Printer Slicer Individual Parts: This code, when run, will export the visible bodies at the top level (bodies deeper in the tree will be ignored) of the currently open design to individual STL files, and open them it in the slicing software that you use. This macro will look for Cura as the default but you can change it to any other slider by changing the SLICERAPP variable in the source code.

Preferences-raytracing.svg Raytracing

Spreadsheet.svg Spreadsheet Workbench

 • Aliasmanager icon.png Macro Alias Manager: helps managing aliases inside FreeCAD Spreadsheet workbench. It is able to create, delete, move aliases and create a 'part family' group of files.
 • Easy-alias-icon.png Macro EasyAlias: Quickly create aliases in FreeCAD Spreadsheet workbench. It uses the labels from one column to create aliases for adjacent cells in the next column to the right, e.g. labels from Column A become aliases for the cells in Column B.
 • Macro SpreadsheetTools.png Macro Spreadsheet Tools: This macro helps managing cells inside FreeCAD Spreadsheet workbench.
 • Macro FCSpreadsheet Extract.png Macro FCSpreadSheet Extract: This macro save the data in a csv file with the formula or in a xml file.
 • Applications-python.svg Macro Spreadsheet2html: Exports a spreadsheet as styled html. Intended as support in transfering data to office suits.

Arch Survey.svg Utility

Bulb.svg Wizards

 • Text-x-python.svg Macro Unroll Ruled Surface: umonžuje rozbalit sbalené povrchy a nakreslit je na stránku.
 • Text-x-python.svg Macro Unfold Box: umožňuje rozložit povrchy krabice jakéhokoliv tvaru a nakreslit je na stránku.
 • Text-x-python.svg Macro Airfoil Import & Scale: Imports and scales a .dat airfoil to desired chord length.
 • Text-x-python.svg Macro Corner shapes wizard: zobrazí vyskakovací dialogové okno pro zadání rozměrů rohového dílu a potom vytvoří v dokumentu objekt a vytvoří stránku s pohledy shora, zepředu a z boku dílu.

Std FreeCADWebsite.svg Other interesting macros created by FreeCAD users

 • 2364.png By microelly2 : freeCAD_macro, geodata, Animation, freecad-nurbs, PieMenu, and more.
 • Text-x-python.png By hamish2014: FreeCAD_assembly2, FreeCAD_drawing_dimensioning, and more.
 • Text-x-python.png By triplus: IconThemes, ShortCuts, NavigationIndicator, TabBar, Launcher, PersistentToolbars, PieMenu, and more.
 • 681.jpg By rockn: FreeCAD-Timber, FreeCAD-addons, FreeCAD-library, FreeCAD-StructuresBois, and more.
 • Text-x-python.png By oddtopus: flamingo (workbench for metal structures).
 • Text-x-python.png By dprojects: getDimensions FreeCAD macro to get chipboards dimensions to cut (woodworking).
 • Text-x-python.png By Siardeni: workbench for create metal profiles, square tubing, z profile, palette, rotation, drawing, and more.
 • Text-x-python.png By realthunder: Assembly3 workbench, and more.

Použití

See how to install macros for a full description, and customize toolbars to add the macros to a toolbar for easy access.

Installing many macros is equivalent to installing a new workbench; see how to install additional workbenches for this information.

Automatic installation

Use the Addon Manager in Tools → Addon manager to install a macro that has been included in the FreeCAD-macros repository. introduced in version 0.17

Manual installation

Výše uvedená makra mohou být snadno vložena do jakékoliv instalace FreeCADu

 • Zkopírujte Python kód makra z příslušné stránky
 • Ve FreeCADu, Makro->Makra->Nové, a dejte mu jméno
 • Vložte zkopírovaný kód
 • Stiskněte tlačítko Save (Uložit) a restartuje FreeCAD
 • Otevřete Správce maker, vyberte nové makro a klikněte na "execute" (Spusť)

Add a macro to a custom toolbar

Navíc můžete nové makro přidat i na Váš uživatelský nástrojový pruh

 • Ve FreeCADu, jděte na Nástroje -> Uživatelský
 • Ve záložce Makra přidejte nové makro a pokud chcete definujte jeho ikonu a klávesovou zkratku
 • V záložce Nástrojové pruhy vytvořte nový nástrojový pruh a přidejte Vaše nové makro přetáhnutím jej z kategorie "Makra".