Difference between revisions of "Macro FCInfo/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 62: Line 62:
 
Dwnload the file '''docked to right''' [http://forum.freecadweb.org/download/file.php?id=4363  FCInfo_en_Ver_1-12_Docked.FCMacro.zip].<br /><br />
 
Dwnload the file '''docked to right''' [http://forum.freecadweb.org/download/file.php?id=4363  FCInfo_en_Ver_1-12_Docked.FCMacro.zip].<br /><br />
 
Dwnload the file '''not docked''' [http://forum.freecadweb.org/download/file.php?id=4364 FCInfo_en_Ver_1-12_No_Docked.FCMacro.zip].<br /><br />
 
Dwnload the file '''not docked''' [http://forum.freecadweb.org/download/file.php?id=4364 FCInfo_en_Ver_1-12_No_Docked.FCMacro.zip].<br /><br />
(Or '''[http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=3185&p=47748#p47748 On the forum.]''' )<br />
+
(Or '''[http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=3185&p=47748#p47748 On the forum.]''' )<br /><br />
 
+
'''PS:''' this macro uses '''getSelection()''' and the list of object begin to 1 ex: for a box '''Edge1 to Edge12'''
 +
and the code in the console start at 0 ex: for a box '''Edge[0] to Edge[11]'''<br />
 +
This is normal the counting on arrays/lists inside OpenCascade always starts at '''1 and not at 0'''
 
===Omezení===
 
===Omezení===
 
Pro ukončení vždy používejte tlačítko {{KEY|Exit}}. Ukončení jiným způsobem zapříčiní, že program zůstane v paměti a běží a zobrazuje data v "reportovacím pohledu". Abyste uvolnili pamět, musíte ukončit celý FreeCAD.<br />
 
Pro ukončení vždy používejte tlačítko {{KEY|Exit}}. Ukončení jiným způsobem zapříčiní, že program zůstane v paměti a běží a zobrazuje data v "reportovacím pohledu". Abyste uvolnili pamět, musíte ukončit celý FreeCAD.<br />
Line 91: Line 93:
 
ver 1.02 , 7/09/2013 : small updates<br />
 
ver 1.02 , 7/09/2013 : small updates<br />
 
ver 1.00 , 6/09/2013<br />
 
ver 1.00 , 6/09/2013<br />
You can share your comments on the forum [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=3185 Info Workbench - Help with icons please.]
+
 
 +
===Links===
 +
You can share your comments on the forum [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=10&t=3185 Info Workbench - Help with icons please.]<br />
 +
Here another post of [http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=6005 FCInfo Macro]
  
 
{{clear}}
 
{{clear}}
 
<languages/>
 
<languages/>

Revision as of 18:13, 17 March 2014

32px Macro_FCInfo

Description
Dává řadu informací o tvaru.

Author
Mario52
Download
None
Links
Macro Version
1.0
Date last modified
None
FreeCAD Version(s)
None
Default shortcut
None
See also
None


Dává řadu informací o vybraném tvaru a může zobrazit konverzi délky, sklonu (stupně, radiány, procenta) tělesa, povrchu, objemu a váhy tvaru s měrnou hmotností vybranou v různých jednotkách hmotnosti mezinárodních i Anglo-Saských.


FCInfo

Utilisation

Select an object or launch the application and select an object, and a series of informations appear. His calculations based on unity of FreeCAD, which is the mm to each new selection, the length unit always comes back on mm and angle on decimal degrees.

 • Read : Open a file .FCInfo
 • Save : Save a file .FCInfo
 • Exit : Exit the macro and delete it from memory
 • Ref : Refresh the display of data in report view

Když makro jednou spustíte, zůstává aktivní a okno zůstává viditelné. Makro lze ukončit stisknutím Exit. Když okno zavřte křížkem (vpravo nahoře), makro zůstává v paměti a data se zobrazují v "reportovacím pohledu" FreeCADu.Volby

Použité jednotky

Délková jednotka:

km, hm, dam, m, dm, cm, mm, µm, nm, pm, fm, inch(palec), link, foot(stopa), yard, perch, chain, furlong, mile, league, nautique.

Úhlové stupně :
 1. dekadické stupně, např: 174.831872611°
 2. stupně minuty vteřiny, např.: 174° 49' 54.741401''
 3. radiány, např.: 3.05139181449 rad
 4. grade, např.: 194.257636235 gon
 5. procenta např.: 30° = 57.74%

Pochopení úhlů v zobrazení FCInfo.Váhové jednotky :

ton, quintal, kg, hg, dag, gram, dg, cg, mg, µg, ng, pg, gr (grain), dr (drachm), oz (once), oz t (once troy),
lb t (livre troy), lb (livre av), st (stone), qtr (quarter), cwt (hundredweight), tonneau fr, ct
"spinBox" je nastaven na 7,5 kg, tj. průměrná měrná hmotnost oceli. Chcete-li jinou defaultní (přednastavenou) hodnotu, změňte hodnotu měrné hmotnosti na řádku 182

 global densite    ; densite    = 7.5 # (steel = 7.5 kg par dm3)

Soubor můůže být vytvořen tlačítkem Save. Takto je vytvořen soubor jako .csv soubor, data mohou být prohlížena v tabulkovém editoru ve FreeCADu nebo Openoffice, LibreOffice...

Script

Copy the contents of the macro in a file named "FCInfo.FCMacro" (for Windows) in "C:\Program Files\FreeCAD0.13".
Or, directly in the interface of FreeCAD
The icon must be in the same directory as the macro for Windows "C:\Program Files\FreeCAD0.13".
Download image positioning on the icon FCInfo.png FCInfoSpreadsheet.png and then drag the mouse right click "save as" (do not change the name)
PS: too long to be contained in the wiki page (for the time being the wiki pages accept only 64 KB) the macro code has been placed in the forum

There are two versions available, they are identical but one is docked and the other is not docked in the case of a malfunction of the docked version.
(PS: this is a false zip to clear the ".zip" extension that is there than to allow attachment to the forum)

Dwnload the file docked to right FCInfo_en_Ver_1-12_Docked.FCMacro.zip.

Dwnload the file not docked FCInfo_en_Ver_1-12_No_Docked.FCMacro.zip.

(Or On the forum. )

PS: this macro uses getSelection() and the list of object begin to 1 ex: for a box Edge1 to Edge12 and the code in the console start at 0 ex: for a box Edge[0] to Edge[11]
This is normal the counting on arrays/lists inside OpenCascade always starts at 1 and not at 0

Omezení

Pro ukončení vždy používejte tlačítko Exit. Ukončení jiným způsobem zapříčiní, že program zůstane v paměti a běží a zobrazuje data v "reportovacím pohledu". Abyste uvolnili pamět, musíte ukončit celý FreeCAD.
V tabulce je viditelných pouze prvních 200 prvků objektu. Je-li jich v objektu více zobrazí se upozornění "'(! +200)" '. Kompletní seznam dat je viditelný v souboru uloženém pomocí tlačítka Save.

project:
read the file directly in a table. done
matches the "Edges" and their coordinates done
Association of a substance to its density
inclination on the element rather than the global object done
inlay right in the interface of FreeCAD done

currently:
ver 1.12 , 10/03/2014 adding tooltip ver 1.11 , 04/03/2014 adding µm, nm, pm, fm, µg, ng, pg, pourcent, fixed of grandeur carat "cd" in "ct", display of the label and internal name, fixed calculation of angles XY YZ ZX could give an error on a compound shape, window dockable in FreeCAD
ver 1.10.b , 19/11/2013 buttons outside the scrollbar and the dimensions of the window blocking
(ver 1.10 , 18/11/2013 create scrollbar)
ver 1.08.b , 10/11/2013 translation units in English, error correction to display the area of the faces listed in the table and replacement of the"print" by "App.Console.PrintMessage"
ver 1.09 , 04/11/2013 works perfectly on Windows and Linux (cause of errors on Linux the characters : ² ³ ° "ordinal not in range(128)")
In a Linux distribution and in the case of an error of "ordinal not in range (128)" an alternative version exists on this page Macro_FCInfo_Alternate_Linux
ver 1.08 , 24/10/2013 correction of high top "Faces" and "Edges" displaying 100 objects (in the saved file)
ver 1.07 , 11/10/2013 matches the "Faces" and their coordinates.
ver 1.06 , 22/09/2013 matches the "Edges" and their coordinates, inclination on the element rather than the global object
ver 1.05 , 17/09/2013 added an icon for the spreadsheet, conversion barrel fr, affichage des dimensions overall instead of coordinates.
ver 1.04 , 11/09/2013: read the file directly in a table.
ver 1.03 , 09/09/2013: clearer display in view report and replacement by "typeObject = sel[0].Shape.ShapeType"
ver 1.02 , 7/09/2013 : small updates
ver 1.00 , 6/09/2013

Links

You can share your comments on the forum Info Workbench - Help with icons please.
Here another post of FCInfo Macro

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский