Makro Delta xyz

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:55, 24 October 2020 by Mario52 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎čeština

Macro Delta xyz.png Macro Delta xyz

Popis
dává hodnotu Delta mezi 2 body.

Version macro : 0.2
Date last modification : 2020-10-23
FreeCAD version : All
Download : ToolBar Icon
Autor: Mario52
Autor
Mario52
Download
ToolBar Icon
Odkazy
Verze
0.2
Datum poslední úpravy
2020-10-23
Verze FreeCAD
All
Výchozí zástupce
SHIFT, Q
Viz též
Part Measure Linear Part Measure Linear.svg

Description

Dává hodnotu Delta a vzdálenost mezi 2 body.

Pokud je stisknuto tlačítko SHIFT, hodnota Delta začíná na souřadnici 0,0,0 do bodu, na který je kliknuto (souřadnice 0,0,0 je zobrazena červeně).

Jedna možnost je možná, aby makro zůstalo rezidentní (nepřetržité), poté stiskněte Q pro opuštění makra a jedna možnost pro uložení počtu desetinných míst.

Jak používat

 1. Spusťte makro
 2. Vyberte první bod ve 3D zobrazení
 3. Vyberte druhý bod v 3D pohledu

Pokud je stisknuto tlačítko SHIFT, hodnota Delta začíná na souřadnici 0,0,0 do bodu, na který je kliknuto (souřadnice 0,0,0 je zobrazena červeně).

Pokud je jeho konfigurace nastavena na „Trvalé“ (průběžné), kliknutím na tlačítko Q ukončete makro

Konfigurovat

Chcete-li upravit hodnotu: přejděte na : FreeCAD → Menu → Tools → Edit parameters... → BaseApp/Preferences/Macros/FCMmacros/Delta_XYZ.

_____switchDecimalsPref_____

 • true 1: zaokrouhlená hodnota přebírá hodnotu globálních předvoleb
 • false 0: zaokrouhlená hodnota si vybere

_____setArrondi_____

 • nastavte si zaokrouhlenou hodnotu
 • pokud je vaše volba = 0: zaokrouhlená hodnota je ve výchozím nastavení 3

_____switchResident_____

 • true 1: makro zůstane rezidentem (ukončete zadáním Q)
 • false 0: makro se používá při spuštění a po použití se ukončí


DeltaXYZ.png

Skript

ToolBar Icon Macro Delta xyz.png

Macro_Delta_xyz.FCMacro

# -*- coding: utf-8 -*-
#Delta x y z Click Q to quit
#
#OS: Windows 10 (10.0)
#Word size of OS: 64-bit
#Word size of FreeCAD: 64-bit
#Version: 0.19.22808 (Git)
#Build type: Release
#Branch: master
#Hash: 72eb41b24f12b572d55081042160954b93f4614c
#Python version: 3.6.8
#Qt version: 5.12.1
#Coin version: 4.0.0a
#OCC version: 7.3.0
#Locale: French/Mars(fr_Ma)
#
__title__  = "Delta_XYZ"
__author__ = "Mario52"
__url__   = "https://www.freecadweb.org/wiki/Main_Page"
__Wiki__  = "https://wiki.freecadweb.org/Macro_Delta_xyz"
__version__ = "00.02"
__date__  = "2020/10/23"  #YYYY/MM/DD

import Draft, Part
import math
from FreeCAD import Base
import FreeCAD, FreeCADGui
App = FreeCAD
Gui = FreeCADGui

global positionX1 ;positionX1 = 0.0
global positionY1 ;positionY1 = 0.0
global positionZ1 ;positionZ1 = 0.0
global positionX2 ;positionX2 = 0.0
global positionY2 ;positionY2 = 0.0
global positionZ2 ;positionZ2 = 0.0
global pas    ;pas    = 0

global setArrondi          # round value
global switchResident        # switch resident 0=not resident, 1=stay resident
global switchDecimalsPref      # switch unit preference or not

#### Configuration begin   #### 
#### NOT MODIFY THE CODE HERE ####
#### for modify : go to : FreeCAD >Menu >Tools >Edit parameters... >BaseApp/Preferences/Macros/FCMmacros/Delta_XYZ ####
##
FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/FCMmacros/" + __title__).SetString("Version", __version__ + " (" + __date__ + ")")
##
switchResident = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/FCMmacros/" + __title__).GetBool("switchResident")  # switch Resident or not
if switchResident == False:
  FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/FCMmacros/" + __title__).SetBool("switchResident", switchResident)# switch Resident or not : 0 = Not Resident 1 = Resident
##
switchDecimalsPref = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/FCMmacros/" + __title__).GetBool("switchDecimalsPref")  # switch unit preference or not
if switchDecimalsPref == True:
  setArrondi = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Units").GetInt("Decimals")  # unit in preferences
else:
  FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/FCMmacros/" + __title__).SetBool("switchDecimalsPref", switchDecimalsPref)# 
  setArrondi = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/FCMmacros/" + __title__).GetInt("setArrondi")
  if setArrondi < 1:
    FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/FCMmacros/" + __title__).SetInt("setArrondi", 3) # setArrondi
    setArrondi = FreeCAD.ParamGet("User parameter:BaseApp/Preferences/Macros/FCMmacros/" + __title__).GetInt("setArrondi")

##
####Configuration###################################################################################################################

## Tool Draft def : sub, length, dist
def sub(first, other): 
	"sub(Vector,Vector) - subtracts second vector from first one"
	if isinstance(first,FreeCAD.Vector) and isinstance(other,FreeCAD.Vector):
		return FreeCAD.Vector(first.x-other.x, first.y-other.y, first.z-other.z)
def length(first):
	"lengh(Vector) - gives vector length"
	if isinstance(first,FreeCAD.Vector):
		return math.sqrt(first.x*first.x + first.y*first.y + first.z*first.z)
def dist(first, other):
	"dist(Vector,Vector) - returns the distance between both points/vectors"
	if isinstance(first,FreeCAD.Vector) and isinstance(other,FreeCAD.Vector):
		return length(sub(first,other))

import FreeCAD, FreeCADGui 

#########
doc = FreeCAD.ActiveDocument
if doc == None:
  doc = FreeCAD.newDocument("Delta x y z")
#########

##key
global i   ; i = 0  
global c   ; c = ""
global d   ; d = ""
global v   ; v = Gui.activeDocument().activeView()
global o   ; o = ""
global s   ; s = ""
global SHIFT ; SHIFT = ""
global DOWN ; DOWN = ""
##

class ViewObserver:
  def keyPosition(self, info):
#    global i
#    global c
    global SHIFT
    global DOWN
    global s 
    global d 
    global v
    global o

    SHIFT = ""
    key = info["Key"]

    if (key.upper() == "SHIFT") and (info["ShiftDown"] == False): #
      SHIFT = "SHIFT"
      DOWN = "DOWN"
      key  = ""

    if key.upper() == "Q":
      FreeCADGui.Selection.removeObserver(s)           # Uninstalls the resident function
      v.removeEventCallback("SoKeyboardEvent",d)
      App.Console.PrintMessage("____End Delta_XYZ____" + "\n")
    xx = info["Key"]

class SelObserver:
  def addSelection(self,document, object, element, position): # Selection
    global pas
    global positionX1
    global positionY1
    global positionZ1
    global positionX2
    global positionY2
    global positionZ2
    global SHIFT
    global DOWN
    global s 
    global d 
    global v

    pas+=1
    if (SHIFT == "SHIFT") and (DOWN == "DOWN"):
      positionX1 = 0.0
      positionY1 = 0.0
      positionZ1 = 0.0
      App.Console.PrintError("Begin  : X1 "+str(positionX1)+" Y1: "+str(positionY1)+" Z1: "+str(positionZ1)+"\n")  
      pas = 2
      SHIFT = DOWN = ""

    if pas==1:
      positionX1 = round(position[0],setArrondi)
      positionY1 = round(position[1],setArrondi)
      positionZ1 = round(position[2],setArrondi)
      App.Console.PrintMessage("Begin  : X1 "+str(positionX1)+" Y1: "+str(positionY1)+" Z1: "+str(positionZ1)+"\n")  
    else:
      positionX2 = round(position[0],setArrondi)
      positionY2 = round(position[1],setArrondi)
      positionZ2 = round(position[2],setArrondi)
      App.Console.PrintMessage("End   : X2 "+str(positionX2)+" Y2: "+str(positionY2)+" Z2: "+str(positionZ2)+"\n")  
      App.Console.PrintMessage("Delta X : "+str(round(abs(positionX1-positionX2),setArrondi))+"\n")  
      App.Console.PrintMessage("Delta Y : "+str(round(abs(positionY1-positionY2),setArrondi))+"\n")  
      App.Console.PrintMessage("Delta Z : "+str(round(abs(positionZ1-positionZ2),setArrondi))+"\n")  
      v1=FreeCAD.Vector(positionX1,positionY1,positionZ1)
      v2=FreeCAD.Vector(positionX2,positionY2,positionZ2)
      distance = dist(v1,v2)
      App.Console.PrintMessage("Distance : "+ str(round(distance,setArrondi))+"\n")
      App.Console.PrintMessage("__________________________________"+"\n")
      pas=0
      if switchResident == False:
        FreeCADGui.Selection.removeObserver(s)           # Uninstalls the resident function
        v.removeEventCallback("SoKeyboardEvent",d)         # Uninstalls the resident function


pas = 0
s=SelObserver()
FreeCADGui.Selection.addObserver(s)     # install the function mode resident 
## key
o = ViewObserver()              # install the function mode resident 
d = v.addEventCallback("SoKeyboardEvent",o.keyPosition)
App.Console.PrintMessage("____Begin Delta_XYZ____" + "\n")
##
FreeCAD.Console.PrintMessage("\n"+"####Configure################################################################################################" + "\n\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("For modify the value : go to : FreeCAD >Menu >Tools >Edit parameters... >BaseApp/Preferences/Macros/FCMmacros/Delta_XYZ"+"\n\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("_____switchDecimalsPref_____ ")
FreeCAD.Console.PrintError("Actual " + str(switchDecimalsPref)+"\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("switchDecimalsPref : True 1 : the round value takes the global preferences value "+"\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("          : False 0 : the round value takes your choice "+"\n\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("_____setArrondi_____ ")
FreeCAD.Console.PrintError("Actual " + str(setArrondi)+"\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("setArrondi     : set your choice round value"+"\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("          : if your choice = 0 : the round value is 3 by default "+"\n\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("_____switchResident_____ ")
FreeCAD.Console.PrintError("Actual " + str(switchResident)+"\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("switchResident   : True 1 : the macro stay resident (Type Q to quit)"+"\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("          : False 0 : the macro is used on run and quit after use"+"\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("\n"+"####Configure end############################################################################################" + "\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("\n"+"####Use######################################################################################################" + "\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("Use : click the first point, click the second point, the data is diplayed"+"\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("  : press the SHIFT button click the point, the Delta is displayed with the coordinate X=0,Y=0,Z=0 to point clicked X, Y, Z"+"\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("  : the first coordinate X=0, Y=0, Z=0 is displayed in red"+"\n")
FreeCAD.Console.PrintMessage("####Use end#######################################################################################################" + "\n\n")
##

Verze

Version 0.2 2020-10-23 : přidáním stiskněte klávesu SHIFT, klikněte na jeden bod a hodnota delta začíná 0,0,0 na bod, na který jste klikli, Q pro ukončení makra
Přidání možností konfigurovatelných v preferenci FC

Version 0.1 2013-11-29 : view toolbar : measure distance tool