Makrodefinicja: Skrzydło samolotu

From FreeCAD Documentation
Revision as of 13:05, 22 May 2022 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎polski

AeroFoil.png Macro AeroFoil

Opis
Makrodefinicja Skrzydło samolotu tworzy krzywe i powierzchnie profilu lotniczego używając predefiniowanych modeli, funkcji algebraicznych oraz plików DAT lub CSV.

Macro version: 2.0.1
Last modified: 2021-03-10
FreeCAD version: version 0.17 and above
Download: AeroFoil.zip
Autor: Melwyncarlo
Autor
Melwyncarlo
Do pobrania
AeroFoil.zip
Odnosniki
Wersja Makrodefinicji
2.0.1
Data zmian
2021-03-10
Wersja FreeCAD
version 0.17 and above
Domyślny skrót
Brak
Zobacz również
-

Opis


Skrzydło samolotu jest narzędziem utworzonym przez użytkownika, które może być używane w aplikacji FreeCAD. Skrzydło samolotu tworzy krzywe i powierzchnie profilu lotniczego używając predefiniowanych modeli, funkcji algebraicznych, jak również importowanych plików DAT lub CSV.


AeroFoil-reduced.png    Ikonka makrodefinicji Skrzydło samolotu.


Makro Skrzydło samolotu można pobrać za pomocą wbudowany w program FreeCAD Menadżer dodatków.


Główne cechy

 • Dopracowanie punktów profilu lotniczego.
 • Generowanie wielu kopii profilu lotniczego.
 • Wyjście dla krzywych 2D i powierzchni płaskich.
 • Wyjście dla DWire/PolyLine i BSpline.
 • Wyjście dla środowisk pracy Szkicownik i Rysunek Roboczy.
 • W pełni związane szkice w środowisku pracy Szkicownik.
 • Generowanie krzywych dzielonych (górnych i dolnych) dla profilu lotniczego.
 • Gotowe solwery NACA 4 i 5 cyfr.
 • Parser funkcji krzywych symetrycznych i asymetrycznych.
 • Parser danych z plików tekstowych DAT i arkuszy kalkulacyjnych CSV.
 • Wprowadzanie długości cięciwy w mm, cm, m, in, ft i yards.


Dodatkowe właściwości wersja 0.19 i powyżej

Właściwości obiektu Skrzydło samolotu (tylko do odczytu) :
Podstawowe

 • DANETyp Skrzydła samolotu
 • DANEDługość cięciwy płata
 • DANETyp krzywej projektowej
 • DANELiczba punktówAeroFoil-output-types.gif
Opis : Typy danych wyjściowych makrodefinicji Skrzydło samolotu


AeroFoil-input-types.gif
Opis : Typy danych wejściowych makrodefinicji Skrzydło samolotu


Instalacja


Linux

"Skrzydło samolotu" można zainstalować ręcznie, podobnie jak w przypadku instalacji w systemie Windows, lub za pomocą terminala i odpowiednich poleceń wymienionych w pliku INSTALL.

Domyślnie terminal poleceń systemu Linux może być uruchomiony przez jednoczesne naciśnięcie następujących klawiszy:

Control + Alt + T


Windows

"Skrzydło samolotu" można zainstalować za pomocą następujących dwóch kroków:

 1. Pobierz plik AeroFoil.zip.
 2. Wypakuj zawartość pliku ZIP do katalogu Macro użytkownika programu FreeCAD.

Domyślnie, katalog Makro użytkownika FreeCAD powinien znajdować się w lokalizacji:

C:/Users/User_Name/AppData/Roaming/FreeCAD/Macro

Użycie


"Skrzydło samolotu" można załadować, wykonując następujące czynności:

 1. Uruchom aplikację FreeCAD.
 2. Przejdź do menu Makrodefinicje → Makrodefinicje ....
 3. Kliknij na zakładkę Makra użytkownika w wyskakującym oknie dialogowym.
 4. Wybierz AeroFoil.FCMacro.
 5. Kliknij na przycisk Wykonaj makro.


Po załadowaniu makra Skrzydło samolotu postępuj zgodnie z instrukcjami w poszczególnych oknach dialogowych, uzupełnij odpowiednie dane wejściowe i wykonaj odpowiednią nawigację. W przypadku wystąpienia błędu lub ostrzeżenia, zostaniesz automatycznie poinformowany o tym fakcie. Jeżeli zostaniesz powiadomiony o nieoczekiwanym błędzie, poinformuj o nim, podając wersję programu FreeCAD, opisując podjęte kroki i informując, czy (i w jakim stopniu) został wygenerowany jakikolwiek wynik.


Uwagi

(1) Wykonanie operacji makro z punktami niestandardowymi i udoskonaleniem nie powoduje żadnych widocznych zmian.
(2) Właściwości obiektu AeroFoil są widoczne tylko w wersji programu FreeCAD 0.19. W starszych wersjach pojawi się ostrzeżenie na konsoli. Ostrzeżenie to nie będzie miało wpływu na dane wyjściowe.


Wskazówki, o których należy pamiętać podczas pracy:

 1. Dla profili NACA, dwie ostatnie cyfry (łącznie) nie mogą mieć wartości zero; grubość nie może być wartością zerową.
 2. Pięciocyfrowe profile NACA są ograniczone do następujących modeli ("XX" oznacza dwie ostatnie cyfry, grubość, profilu lotniczego):
  • 210XX
  • 220XX
  • 221XX
  • 230XX
  • 231XX
  • 240XX
  • 241XX
  • 250XX
  • 251XX
 3. Dla funkcji krzywych, używaj tylko zestawów znaków i funkcji.
 4. W przypadku funkcji krzywej, jest poprawne, podczas gdy jest niepoprawne.
 5. Dla funkcji krzywej, zawiera się w przedziale od 0 do 1, w obu przypadkach.
 6. Dla funkcji krzywej, trygonometryczna theta jest w stopniach (θ °).
 7. Dla funkcji krzywych, trygonometryczna theta obejmuje zakres od do 360°, z zastrzeżeniem ograniczeń obliczeniowych.
 8. Krzywe lub punkty, które przecinają się między 0 i 1, zarówno jedno jak i drugie wykluczające się, zwrócą błąd.
 9. Krzywe lub punkty, które zawierają dane dolnego profilu nie mogą być odzwierciedlone.
 10. W przypadku importu plików sugeruje się pozostawienie domyślnych wartości numerów wierszy, rzędów i kolumn, chyba że jest się dobrze poinformowanym.
 11. Zwiększanie parametrów refine i quantity' zwiększa czas obliczeń i zasoby.
 12. Bezwzględna długość cięciwy, w milimetrach, nie może być mniejsza niż 1mm.AeroFoil-preset-functions.png
Podpis: Wstępnie zdefiniowane znaki i funkcjeTworzenie skryptów

__Title__     = "AeroFoil"
__Author__    = "Melwyncarlo"
__Version__    = "2.0.0"
__Date__     = "2021-03-09"
__Comment__    = "AeroFoil creates airfoil curves and faces using pre-defined models, algebraic functions, and DAT or CSV Files"
__Web__      = "https://github.com/melwyncarlo/AeroFoil"
__Wiki__     = "http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Macro_AeroFoil"
__Icon__     = "AeroFoil_UI_Files/AeroFoil.svg"
__Help__     = "Click on the AeroFoil button/macro, and follow the instructions in the subsequent dialog boxes."
__Status__    = "stable"
__Requires__   = "Freecad >= v0.17"
__Communication__ = "https://github.com/melwyncarlo/AeroFoil/issues"
__Files__     = "AeroFoil_UI_Files/AeroFoil_Initial_Dialog.ui, AeroFoil_UI_Files/AeroFoil_NACA4Digit_Dialog.ui, \
AeroFoil_UI_Files/AeroFoil_NACA5Digit_Dialog.ui, AeroFoil_UI_Files/AeroFoil_CurvesInput_Dialog.ui, \
AeroFoil_UI_Files/AeroFoil_PointsInput_Dialog.ui, AeroFoil_UI_Files/AeroFoil_DATInput_Dialog.ui, \
AeroFoil_UI_Files/AeroFoil_CSVInput_Dialog.ui, AeroFoil_UI_Files/AeroFoil_FileLoad_Dialog.ui, \
AeroFoil_UI_Files/AeroFoil_Final_Dialog.ui, AeroFoil_UI_Files/AeroFoil_Math_Functions_Box.ui, \
AeroFoil_UI_Files/AeroFoil_mfb_img.gif, AeroFoil_UI_Files/AeroFoil.svg"# OS: Ubuntu 18.04.5 LTS
# Word size of OS: 64-bit
# Word size of FreeCAD: 64-bit
# Version: 0.18.4.
# Build type: Release
# Python version: 3.6.8
# Qt version: 5.9.5
# Coin version: 4.0.0a
# OCC version: 7.3.0
# Locale: English/UnitedKingdom (en_GB)

# OS: Ubuntu 18.04.5 LTS (LXDE/Lubuntu)
# Word size of OS	: 64-bit
# Word size of FreeCAD: 64-bit
# Version: 0.19
# Build type: Release
# Branch: unknown
# Hash: 32200b604d421c4dad527fe587a7d047cf953b4f
# Python version: 3.6.9
# Qt version: 5.9.5
# Coin versio: 4.0.0a
# OCC version: 7.3.0
# Locale: English/UnitedKingdom (en_GB)

Temporary code for external macro link. Do not use this code. This code is used exclusively by Addon Manager.


# This code is copied instead of the original macro code
# to guide the user to the online download page.
# Use it if the code of the macro is larger than 64 KB and cannot be included in the wiki
# or if the RAW code URL is somewhere else in the wiki.

from PySide import QtGui, QtCore

diag = QtGui.QMessageBox(QtGui.QMessageBox.Information,
  "Information",
  "This macro must be downloaded from this link\n"
  "\n"
  "https://raw.githubusercontent.com/melwyncarlo/AeroFoil/main/AeroFoil.FCMacro" + "\n"
  "\n"
  "Quit this window to access the download page")

diag.setWindowFlags(QtCore.Qt.WindowStaysOnTopHint)
diag.setWindowModality(QtCore.Qt.ApplicationModal)
diag.exec_()

import webbrowser 
webbrowser.open("https://raw.githubusercontent.com/melwyncarlo/AeroFoil/main/AeroFoil.FCMacro")
<class="rawcodeurl"><a href="https://raw.githubusercontent.com/melwyncarlo/AeroFoil/main/AeroFoil.FCMacro">raw code</a>


Odnośniki internetowe

[1] repozytorium Github dla AeroFoil
[2] FreeCAD Macros Github Repository - AeroFoil
[3] dyskusja na forum FreeCAD, o - AeroFoil
[4] Airfoil Tools zawiera około 1638 różnych profili lotniczych.
[5] Baza danych współrzędnych profili lotniczych UIUC zawiera około 1600 różnych profili lotniczych.