Difference between revisions of "Installing on Windows/bg"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 6: Line 6:
 
}}
 
}}
  
Най-лесния начин за инсталиране на FreeCAD на Windows е да свалите инсталаторът по-долу.
+
{{TOCright}}
  
{{DownloadWindowsStable}}
+
== Standard Installation ==
  
След като свалите .msi (Microsoft Installer) файлът кликнете 2 пъти върху него за да стартирате инсталацията.
+
The easiest way to install the latest stable version of FreeCAD is to use the installer:
  
По-доли има други опции за инсталация. Ако ви се струват трудни не се притеснявайте! За повечето потребители на Windows е достатъчно да инсталират със гореописаният инсталатор и да следват инструкциите в страницата '''[[Getting started/bg|Първи Стъпки]]'''!
+
{{DownloadWindowsStable}}
 
 
===Проста Инсталация с Microsoft Installer===
 
Най-лесния начин за инсталация на FreeCad е с гореописаният инсталатор. Тази страница описва различните опции на "Microsoft Installer".
 
 
 
The easiest way to '''install FreeCAD on Windows''' is by using the downloadable installer bundle above. This page describes the usage and features of the ''NSIS Installer'' for more installation options.
 
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Ако искате да свалите или 64-битова версия, или нестабилна "най-нова" версия (development version) вижте страницата [[Download/bg|Downloads]].
 
Ако искате да свалите или 64-битова версия, или нестабилна "най-нова" версия (development version) вижте страницата [[Download/bg|Downloads]].
 +
</div>
  
== Chocolatey ==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
След като свалите .msi (Microsoft Installer) файлът кликнете 2 пъти върху него за да стартирате инсталацията.
 +
</div>
  
However, it is highly recommended that you use a package manager such as Chocolatey to keep your software updated. You can installed Chocolatey following [https://chocolatey.org/install these instructions] and then open a PowerShell terminal as admin and run:
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
+
По-доли има други опции за инсталация. Ако ви се струват трудни не се притеснявайте! За повечето потребители на Windows е достатъчно да инсталират със гореописаният инсталатор и да следват инструкциите в страницата '''[[Getting started/bg|Първи Стъпки]]'''!
{{Code|code=
+
</div>
choco install freecad
 
}}
 
 
 
every once in a while you can update your software with
 
  
{{Code|code=
+
== Installation for all users of the Windows system ==
choco upgrade freecad
 
}}
 
  
to get the latest version available on Chocolatey repository. If there are any issues with the chocolatey package, you may contact maintainers on [https://chocolatey.org/packages/freecad this page].  
+
By default FreeCAD will be installed for the user that executes the installer. If this user only has user permissions, the default installation path is:
 +
: {{FileName|C:\Users\<username>\AppData\Local\Programs\FreeCAD X.YY}}
  
=== Инсталация през командния ред ===
+
If the installer is executed by an admin user, or you execute it as admin, you can choose if FreeCAD should be installed for all users of the system or just for you. The default is for all users.
Използвайки командата "msiexec.exe" имате достъп то допълнителни опции като инсталация без човешка намеса и административна инсталация.
 
  
With the ''msiexec.exe'' command line utility, additional features such as non-interactive installation and administrative installation are available.  See examples below.
+
If installed for all users, the default installation path is:
 +
: {{FileName|C:\Program Files\FreeCAD X.YY}}
  
==== Инсалация без човешка намеса ====
+
== Silent Installation ==
Използвайки командния ред
 
  
With the command line
+
To install FreeCAD silently, you can execute the installer from the command line:
  
{{Code|code=
+
{{Code|lang=text|code=
msiexec /i FreeCAD<version>.msi
+
FreeCAD-~.exe /S
 
}}
 
}}
 +
Default settings will be used for all options. A custom installation path can be specified in this manner:
  
инсталацията може да се стартира от програма или скрипт. Допълнителни параметри могат да се добавят на края на командния ред. Например:
+
{{Code|lang=text|code=
 
+
FreeCAD-~.exe /S /D=A path to FreeCAD with spaces
{{Code|code=
 
msiexec /i FreeCAD-2.5.msi TARGETDIR=R:\FreeCAD25
 
 
}}
 
}}
  
==== Ограничен потребителски интерфейс ====
+
By default, even with silent installations, there will be a short popup when the installer is checked for corruption. This so-called cyclic redundancy check only takes a few seconds at most. To disable this corruption check:
С /q опциите на инсталаторът  може да контролирате колко се показва на потребителя по време на инсталация. По точно:
 
 
 
The amount of user control permitted by the installer can be controlled with /q options:
 
 
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
* /qn - без интерефейс (не се показва нищо)
 
* /qb - основен интерфейс - само малък прогрес бар
 
* /qb! - Подобно на /qb, но без бутона Cancel
 
* /qr - Улекотен интерфейс - показва всички прозорци които не изискват действия от потребителя (пропускаме всички прозорци с бутони)
 
* /qn+ - Подобно на /qn, но показва диалогът "Completed" накрая
 
* /qb+ - Подобно на /qb, но показва диалогът "Completed" накрая
 
</div>
 
 
 
==== Директория за Инсталация ====
 
Опцията TARGETDIR определя директория където ще се инсталира FreeCAD. Например различен диск за инсталация може да бъде определен чрез TARGETDIR ето така:
 
 
 
The property TARGETDIR determines the root directory of the FreeCAD installation. For example, a different installation drive can be specified with
 
  
{{Code|code=
+
{{Code|lang=text|code=
TARGETDIR=R:\FreeCAD25
+
FreeCAD-~.exe /S /NCRC
 
}}
 
}}
  
Директорията за инсталация по подразбиране (TARGETDIR) е [WindowsVolume\Programm Files\]FreeCAD<version>.
+
Note that this {{Incode|/NCRC}} flag is '''not recommended''' since the corruption check assures that the installer was e.g. completely downloaded.
  
==== Инсталация за всички потребители ====
+
== Chocolatey ==
Ако добавите
 
  
Adding
+
It is highly recommended that you use a package manager such as Chocolatey to keep your software updated. You can install Chocolatey following [https://chocolatey.org/install these instructions] and then open a PowerShell terminal as admin and run:
  
{{Code|code=
+
{{Code|lang=text|code=
ALLUSERS=1
+
choco install freecad
}}
+
}}  
  
към командия ред, програмата ще се инсталира за всички потребители. По подразбиране инсталацията без човешка намеса (non-interactive) инсталира програмата само за настоящия потребител, а инсталацията с човешка намеса (interactive) предлага прозорец с избора който по подразбиране е за всички потребители (стига настоящия потребител да е администратор).
+
Every once in a while you can update your software with:
  
==== Избор на компоненти ====
+
{{Code|lang=text|code=
Някой опции позволяват определни части от FreeCAD да се инсталират, пре-инсталират или махат. Възможните избори за компоненти са:
+
choco upgrade freecad
 
 
A number of properties allow selection of features to be installed, reinstalled, or removed. The set of features for the FreeCAD installer is
 
 
 
* DefaultFeature - инстлиране на програмата заедно с основните библиотеки
 
* Documentation - инсталиране на документацията
 
* Source code - инсталриане на сорс-кода на програмата
 
* ... ToDo
 
 
 
Опцията ALL определя всички компоненти. Всеки компонент изисква поне DefaultFeature (тоест самата програма). Следните опции дават и по-голям контрол върху инсталацията на компоненти:
 
 
 
* ADDLOCAL - списък от компоненти за инсталация на локалната машина
 
* REMOVE - списък от компоненти за махане
 
* ADDDEFAULT - списък от компоненти които се добавят в конфигурацията си по подразбиране (на локалната машина)
 
* REINSTALL - списък от компоненти които да се преинсталират.
 
* ADVERTISE - списък от компоненти за които да се направи "advertisе" инсталация.
 
 
 
За други опции моля вижте MSDN документацията.
 
 
 
Ако с тези опции добавим
 
 
 
{{Code|code=
 
ADDLOCAL=Extensions
 
 
}}
 
}}
  
се инсталира само интерпретаторът (?) и се регистрират файловите разширения, но не се инсталира нищо друго.
+
This will get the latest version available from the Chocolatey repository. If there are any issues with the Chocolatey package, you can contact maintainers on [https://chocolatey.org/packages/freecad this page].  
  
 
=== Деинсталация ===
 
=== Деинсталация ===
 
С
 
С
  
With
+
To uninstall FreeCAD it is preferable to use the Windows tools for uninstalling software. Alternatively you can execute the uninstaller directly. This is the file:
 
+
: {{FileName|Uninstall-FreeCAD.exe}}
{{Code|code=
+
You can find it in the folder where FreeCAD is installed.
msiexec /x FreeCAD<version>.msi
 
}}
 
 
 
FreeCAD може да се махне. Не е нужно да имате MSI файлът за деинсталация. Алтернативно, пакетът или кодът на продукта може да се даде. Можете да намерите кодът на продуктът като видите свойствата на Uninstall иконата която FreeCAD инсталира в Старт менюто.
 
 
 
=== Административна Инсталация ===
 
С
 
 
 
With
 
 
 
{{Code|code=
 
msiexec /a FreeCAD<version>.msi
 
}}
 
 
 
можете да направите "административна" (мрежова) инсталация. Файловете ще бъдат разопаковани в определената директория (която трябва да е споделена мрежова директория), но никакви други промени няма да бъдат извършени върху локалната машина (например REGISTRY няма да бъде променена). Също нов по-малък msi инсталатор ще бъде генериран в мрежовата директория. Други компютри в мрежата могат да направят локална инсталация използвайки този инсталатор (в бъдещи версии ще е възможно някой компоненти да останат върхи мрежовата директория, но да бъдат споделени от локалните инсталации).
 
  
В момента няма графичен интерфейс за административна инсталация и затова директорията за инсталация при административната инсталация трябва да бъде дадена на командния ред.
+
The uninstaller can also be executed silently using the command line:
  
Няма специфична процедура за деинсталация на административна инсталация - просто изтрийте мрежовата директория стига никой друг компютър в мрежата да я ползва.
+
{{Code|lang=text|code=
 +
Uninstall-FreeCAD.exe /S}}
  
=== Advertisement ===
+
Note that (silent) uninstallation will fail if there is a running instance of FreeCAD, even if that instance is not the version being uninstalled.
С
 
 
 
With
 
 
 
{{Code|code=
 
msiexec /jm FreeCAD<version>.msi
 
}}
 
 
 
може да се рекламира FreeCAD на една машина (за реклама на специфичен потребител използвайте опцията /ju). Това ще постави иконите на FreeCAD  в Старт менюто, и ще регистрира файловите разширения свързани с FreeCAD, без да инсталира самата програма. Първият път когато се старира програмата тя се инсталира.
 
 
 
В момента инсталаторът на FreeCAD поддържа само реклама чрез икони в старт менюто. Не поддържа реклама чрез други препратки(shortcuts).
 
 
 
=== Автоматична инсталация на група машини ===
 
Чрез Windows Group Policy е възможно автоматично да се инсталира FreeCAD на група машини, следвайки следните стъпки:
 
#Влезте в вашия domain controller
 
#Копирайте MSI файлът в споделена директория достъпна за всички машини в групата.
 
#Отворете MMC snapin "Active Directory users and computers"
 
#Отидете в групата компютри в които ще инсталирате FreeCAD
 
#Отворете Properties
 
#Отворете Group Policies
 
#Добавте нова policy и я редактирайте.
 
#В Computer Configuration/Software Installation, изберете New/Package
 
#Изберете MSI файлът използвайки неговия мрежов път(network path)
 
#Можете да изберете дали искате FreeCAD да се деинсталира от компютър който напусне тази група.
 
 
 
With Windows Group Policy, it is possible to automatically install FreeCAD on a group of machines. To do so, perform the following steps:
 
#Log on to the domain controller
 
#Copy the MSI file into a folder that is shared with access granted to all target machines.
 
#Open the MMC snapin "Active Directory users and computers"
 
#Navigate to the group of computers that need FreeCAD
 
#Open Properties
 
#Open Group Policies
 
#Add a new policy, and edit it
 
#In Computer Configuration/Software Installation, choose New/Package
 
#Select the MSI file through the network path
 
#Optionally, select that you want FreeCAD to be de-installed if the computer leaves the scope of the policy.
 
 
 
Разпространяването на така създадената group policy отнема време. За да сте сигурни че FreeCAD e успешно инсталиран трябва да рестартирате всички машини.
 
 
 
=== Инсталация на Linux чрез Crossover Office ===
 
 
 
Можете да инсталирате Windows весията на FreeCAD на Linux използвайки ''CXOffice 5.0.1''. Просто пуснете ''msiexec'' от командния ред на CXOffice, след като сложите инсталаторът в директорията "software" (която е вързна с диск  "Y:": в CXOffice)
 
 
 
{{Code|code=
 
msiexec /i Y:\\software\\FreeCAD<version>.msi
 
}}
 
 
 
FreeCAD работи но прозорците с OpenGL понякога не работят под  [[wikipedia:Wine (software)|Wine]] подобно на други програми (например Google [[wikipedia:SketchUp|SketchUp]]).
 
 
 
{{Code|code=
 
msiexec /i Y:\\software\\FreeCAD<version>.msi
 
}}
 
  
FreeCAD is running, but it has been reported that the OpenGL display does not work, like with other programs running under [[wikipedia:Wine (software)|Wine]] i.e. Google [[wikipedia:SketchUp|SketchUp]].
 
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">

Latest revision as of 09:31, 16 February 2022

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Standard Installation

The easiest way to install the latest stable version of FreeCAD is to use the installer:

Windows.png Windows 64 bit (sha256)

Ако искате да свалите или 64-битова версия, или нестабилна "най-нова" версия (development version) вижте страницата Downloads.

След като свалите .msi (Microsoft Installer) файлът кликнете 2 пъти върху него за да стартирате инсталацията.

По-доли има други опции за инсталация. Ако ви се струват трудни не се притеснявайте! За повечето потребители на Windows е достатъчно да инсталират със гореописаният инсталатор и да следват инструкциите в страницата Първи Стъпки!

Installation for all users of the Windows system

By default FreeCAD will be installed for the user that executes the installer. If this user only has user permissions, the default installation path is:

C:\Users\<username>\AppData\Local\Programs\FreeCAD X.YY

If the installer is executed by an admin user, or you execute it as admin, you can choose if FreeCAD should be installed for all users of the system or just for you. The default is for all users.

If installed for all users, the default installation path is:

C:\Program Files\FreeCAD X.YY

Silent Installation

To install FreeCAD silently, you can execute the installer from the command line:

FreeCAD-~.exe /S

Default settings will be used for all options. A custom installation path can be specified in this manner:

FreeCAD-~.exe /S /D=A path to FreeCAD with spaces

By default, even with silent installations, there will be a short popup when the installer is checked for corruption. This so-called cyclic redundancy check only takes a few seconds at most. To disable this corruption check:

FreeCAD-~.exe /S /NCRC

Note that this /NCRC flag is not recommended since the corruption check assures that the installer was e.g. completely downloaded.

Chocolatey

It is highly recommended that you use a package manager such as Chocolatey to keep your software updated. You can install Chocolatey following these instructions and then open a PowerShell terminal as admin and run:

choco install freecad

Every once in a while you can update your software with:

choco upgrade freecad

This will get the latest version available from the Chocolatey repository. If there are any issues with the Chocolatey package, you can contact maintainers on this page.

Деинсталация

С

To uninstall FreeCAD it is preferable to use the Windows tools for uninstalling software. Alternatively you can execute the uninstaller directly. This is the file:

Uninstall-FreeCAD.exe

You can find it in the folder where FreeCAD is installed.

The uninstaller can also be executed silently using the command line:

Uninstall-FreeCAD.exe /S

Note that (silent) uninstallation will fail if there is a running instance of FreeCAD, even if that instance is not the version being uninstalled.