Instalacja w systemie Windows

From FreeCAD Documentation
Revision as of 11:48, 9 November 2019 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Możesz zainstalować FreeCAD w systemie Windows pobierając jeden z poniższych instalatorów:

Windows.png Windows 32 bit (sha256)

Windows.png Windows 64 bit (sha256)


Po pobraniu pliku .exe (Instalator NSIS), kliknij jego ikonę dwukrotnie, aby uruchomić proces instalacji.


Poniżej znajduje się więcej informacji na temat opcji technicznych. Jeśli wygląda to zniechęcająco, nie martw się! Większość użytkowników Windows nie będzie potrzebowała nic więcej niż powyższy plik .exe, aby zainstalować FreeCAD i przejść do poradnika Jak zacząć!


Łatwa instalacja instalatorem NSIS

Najprostszym sposobem na 'zainstalowanie FreeCAD na Windows' jest skorzystanie z powyższego pakietu instalatora, przygotowanego do pobrania. Ta strona opisuje użycie i funkcje Instalatora NSIS, aby umożliwić przeprowadzenie instalacji z większą ilością opcji.

Jeśli chcesz pobrać wersję rozwojową (która może być niestabilna), odwiedź stronę Download.

Chocolatey =

W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania zaleca się jednak używanie menedżera pakietów, takiego jak Chocolatey.
Możesz zainstalować Chocolatey, postępując zgodnie z instrukcjami, a następnie otworzyć terminal PowerShell jako administrator i uruchomić proces aktualizacji:

choco install freecad

raz na jakiś czas można zaktualizować oprogramowanie poprzez

choco upgrade freecad

aby uzyskać najnowszą wersję dostępną w repozytorium Chocolatey. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z pakietem Chocolatey, możesz skontaktować się z opiekunami na stronie o tutaj.


Instalacja z użyciem wiersza poleceń

Za pomocą narzędzia wiersza poleceń msiexec.exe dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak nieinteraktywna instalacja i instalacja administratora. Zobacz przykłady poniżej.

Instalacja nieinteraktywna

Z użyciem linii poleceń

 msiexec /i FreeCAD<version>.msi

Instalacja może być inicjowana przez system programowo. Dodatkowe parametry mogą być przekazywane na końcu linii poleceń, np.

msiexec /i FreeCAD-2.5.msi TARGETDIR=R:\FreeCAD25

Kontrola interfejsu użytkownika

Poziom kontroli użytkownika dozwolony przez instalatora może być regulowany za pomocą opcji /q:

 • /qn - Brak interfejsu.

/qb - Podstawowy interfejs - wyświetlane jest tylko okno postępu, z przyciskiem Anuluj

 • /qb! - Jak /qb, ale ukryto przycisk Anuluj.

/qr - Zredukowany interfejs - wyświetla wszystkie okna dialogowe, które nie wymagają interakcji z użytkownikiem (nie wymaga odpowiedzi uzytkownika).

 • /qn+ - Jak /qn, ale na końcu wyświetl okno dialogowe "Zakończone".
 • /qb+ - Jak /qb, ale na końcu wyświetl okno dialogowe "Zakończone".

Katalog docelowy

Parametr TARGETDIR określa główny katalog instalacji FreeCAD. Np. inny dysk instalacji może być określony przez

TARGETDIR=R:\FreeCAD25

Domyślna wartość TARGETDIR to [WindowsVolume\Programm Files\]FreeCAD<version>.

Instalacja dla Wszyskich Użytkowników (All Users)

Dodanie parametru

ALLUSERS=1

powoduje, że instalacja jest wykonana dla wszystkich użytkowników. Domyślnie instalacja nie-interaktywna /i sprawia, że pakiet może być używany tylko przez aktualnego użytkownika (tego, który wykonuje instalację). Instalacja interaktywna przedstawia okno dialogowe, które domyślnie jest dostępne dla "wszystkich użytkowników", jeśli użytkownik wykonujący instalację ma wystarczające uprawnienia.

Wybór właściwości

Szereg właściwości pozwala na wybór funkcji, które mają być zainstalowane, ponownie zainstalowane lub usunięte. Zestaw funkcji dla instalatora FreeCAD jest następujący

 • DefaultFeature - zainstaluj aplikację i podstawowe biblioteki.
 • Documentation - zainstaluj dokumentacja.
 • Source code - zainstaluj pliki źródłowe.
 • ... Do zrobienia.

Dodatkowo, ALL zaznacza wszystkie właściwości. Wszystkie funkcje zależą od DefaultFeature, więc instalacja jakiejkolwiek z nich automatycznie instaluje również funkcję podstawową. Następujące funkcje kontroli właściwości regulują instalowanie lub usuwanie składników:

 • ADDLOCAL - lista funkcji, które należy zainstalować lokalnie.
 • REMOVE - lista składników, do usunięcia lokalnie.
 • ADDDEFAULT - lista funkcji dodanych w domyślnej konfiguracji (lokalna dla wszystkich funkcji FreeCAD).
 • REINSTALL - lista składników, które mają być ponownie zainstalowane/naprawione.
 • ADVERTISE - lista funkcji, dla których należy wykonać instalację z informacją reklamową.

Dostępnych jest kilka dodatkowych właściwości; szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji MSDN.

Dzięki tym opcjom, dodając

ADDLOCAL=Extensions

wykonana będzie instalacja samego interpretera i rejestracja rozszerzeń, ale nie spowoduje to instalacji niczego innego.

Deinstalacja

Przez

msiexec /x FreeCAD<version>.msi

FreeCAD może zostać odinstalowany. Nie jest konieczne posiadanie pliku MSI dostępnego do odinstalowania. Opcjonalnie można również podać kod pakietu lub produktu. Kod produktu można znaleźć, przeglądając właściwości skrótu do odinstalowania, który FreeCAD instaluje w Menu Start.

Instalacja Sieciowa

Przez

msiexec /a FreeCAD<version>.msi

można rozpocząć instalację sieciową. Pliki zostaną rozpakowywane do katalogu docelowego (który powinien być katalogiem sieciowym), ale żadne inne modyfikacje nie będą dokonywane w systemie lokalnym. Ponadto w katalogu docelowym generowany jest kolejny (mniejszy) plik msi, który klienci mogą wykorzystać do wykonania instalacji lokalnej (przyszłe wersje mogą również oferować zachowanie niektórych funkcji na dysku sieciowym).

Aktualnie nie ma interfejsu użytkownika dla instalacji sieciowej, więc katalog docelowy musi być określony za pośrednictwem wiersza poleceń.

Nie ma specjalnej procedury usuwania instalacji administracyjnej, po prostu usuń pliki, kiedy klienty nie będą ich już potrzebować.

Ogłaszanie

Przez

msiexec /jm FreeCAD<version>.msi

będzie możliwe "ogłoszenie" FreeCADa maszynie (z /ju użytkownikowi). Skutkuje to pojawieniem się ikon w Menu Start, rejestracją rozszerzeń, bez instalacji oprogramowania w danej chwili.

Obecnie FreeCAD wspiera instalację elementów Menu Start, ale nie wspiera instalacji skrótów

Instalacja automatyczna na grupie maszyn

Przez Windows Group Policy, możliwa jest instalacja FreeCADa na grupie maszyn. By tego dokonać, należy postępować w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do kontrolera domeny
 2. Skopiuj plik MSI do katalogu współdzielonego ze wszystkimi maszynami docelowymi.
 3. Otwórz MMC "użytkownicy i komputery Active Directory"
 4. Przejdź do grupy komputerów potrzebujących FreeCADa
 5. Otwórz Ustawienia
 6. Otwórz Polityki Grup (Group Policy)
 7. Dodaj nową politykę i przejdź do edycji
 8. W Konfiguracji Komputera/Instalacji Oprogramowania (Computer Configuration/Software Installation), wybierz Nowy/Pakiet (New/Package)
 9. Przejdź do pliku MSI poprzez ścieżkę sieciową
 10. Ewentualnie, zaznacz że chcesz by FreeCAD był odinstalowany gdy komputer opuszcza zakres polityki.

Propagacja polityki grupy zajmuje zazwyczaj trochę czasu - do niezawodnego wdrożenia komputery powinny być zrestartowane.

Instalacja pod Linuksem przy użyciu Crossover Office

Możesz zainstalować pod Linuksem windowsową wersję FreeCADa przy użyciu CXOffice 5.0.1. Z linii komend CXOffice uruchom msiexec z CXOffice. Zakładając, że aplikacja znajduje się w katalogu oznaczonym "Y:":

msiexec /i Y:\\software\\FreeCAD<version>.msi

FreeCAD uruchamia się, ale raportuje że podsystem OpenGL nie działa prawidłowo. Należy wtedy sprawdzić czy inne programy pracujące pod Wine np. Google SketchUp działają prawidłowo.

msiexec /i Y:\\software\\FreeCAD<version>.msi

FreeCAD is running, but it has been reported that the OpenGL display does not work, like with other programs running under Wine i.e. Google SketchUp.