Difference between revisions of "Install on Windows/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "==== Chocolatey ===== W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania zaleca się jednak używanie menedżera pakietów, takiego jak '''Chocolatey'''. <br />Możesz zainsta...")
(Created page with "raz na jakiś czas można zaktualizować oprogramowanie poprzez")
Line 29: Line 29:
 
}}  
 
}}  
  
every once in a while you can update your software with
+
raz na jakiś czas można zaktualizować oprogramowanie poprzez
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=

Revision as of 10:27, 9 November 2019

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Możesz zainstalować FreeCAD w systemie Windows pobierając jeden z poniższych instalatorów:

Windows.png Windows 32 bit (sha256)

Windows.png Windows 64 bit (sha256)


Po pobraniu pliku .exe (Instalator NSIS), kliknij jego ikonę dwukrotnie, aby uruchomić proces instalacji.


Poniżej znajduje się więcej informacji na temat opcji technicznych. Jeśli wygląda to zniechęcająco, nie martw się! Większość użytkowników Windows nie będzie potrzebowała nic więcej niż powyższy plik .exe, aby zainstalować FreeCAD i przejść do poradnika Jak zacząć!


Łatwa instalacja instalatorem NSIS

Najprostszym sposobem na 'zainstalowanie FreeCAD na Windows' jest skorzystanie z powyższego pakietu instalatora, przygotowanego do pobrania. Ta strona opisuje użycie i funkcje Instalatora NSIS, aby umożliwić przeprowadzenie instalacji z większą ilością opcji.

Jeśli chcesz pobrać wersję rozwojową (która może być niestabilna), odwiedź stronę Download.

Chocolatey =

W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania zaleca się jednak używanie menedżera pakietów, takiego jak Chocolatey.
Możesz zainstalować Chocolatey, postępując zgodnie z instrukcjami, a następnie otworzyć terminal PowerShell jako administrator i uruchomić proces aktualizacji:

choco install freecad

raz na jakiś czas można zaktualizować oprogramowanie poprzez

choco upgrade freecad

to get the latest version available on Chocolatey repository. If there are any issues with the chocolatey package, you may contact maintainers on this page.


Instalacja z użyciem linii komend

Z narzędziem linii komend msiexec.exe dostępne są większe możliwości, jak nieinteraktywna instalacja czy instalacja administracyjna.

Nieinteraktywna instalacja

Z użyciem linii poleceń

 msiexec /i FreeCAD<version>.msi

instalacja zostanie zainicjowana w sposób zaprogramowany. Dodatkowe parametry mogą być dodane na końcu linii, jak

msiexec /i FreeCAD-2.5.msi TARGETDIR=R:\FreeCAD25

Ograniczony interfejs użytkownika

Zakres interfejsu użytkownika może być kontrolowany przy pomocy opcji /q, w szczególności:

 • /qn - Bez interfejsu
 • /qb - Podstawowy interfejs - po prostu małe okno postępu
 • /qb! - Jak /qb, ale ukrywa przycisk Anuluj
 • /qr - Ograniczony interfejs - wyświetla wszystkie okna, które nie wymagają interakcji z użytkownikiem (pomija okna modalne)
 • /qn+ - Jak /qn, ale wyświetla na końcu komunikat "Ukończony"
 • /qb+ - Jak /qb, ale wyświetla na końcu komunikat "Ukończony"

Katalog docelowy

Ustawienie TARGETDIR określa główny katalog instalacji. Np. inny dysk instalacji może być określony przez

TARGETDIR=R:\FreeCAD25

Domyślny TARGETDIR to [WindowsVolume\Programm Files\]FreeCAD<version>.

Instalacja dla Wszyskich Użytkowników (All Users)

Dodanie

ALLUSERS=1

powoduje instalację dla wszystkich użytkowników. Domyślnie nieinteraktywna instalacja instaluje pakiet dla aktualnego użytkownika, a interaktywna instalacje oferuje okno dialogowe z opcją "wszyscy użytkownicy" - jeśli użytkownik posiada wystarczające uprawnienia.

Wybór funkcji

Możliwy jest wybór elementów, które mają być zainstalowane, odinstalowane lub ponownie zainstalowane. Możliwy jest następujący wybór

 • DefaultFeature - właściwa aplikacja i biblioteki rdzenia
 • Documentation - dokumentacja
 • Source code - pliki źródłowe
 • ... ToDo

Dodatkowo, ALL zaznacza wszystkie elementy. Zależą one od DefaultFeature, więc instalacja dowolnego elementu oznacza także instalację elementów bazowych. Następujące ustawienia regulują instalowanie lub usuwanie elementów

 • ADDLOCAL - lista elementów do zainstalowanie na lokanej maszynie
 • REMOVE - lista elementów do usunięcia
 • ADDDEFAULT - lista elementów dodanych w ich domyślnej konfiguracji
 • REINSTALL - lista elementów do reinstalacji/naprawy
 • ADVERTISE - lista elementów z ogłaszaniem instalacji

Jest jeszcze kilka innych ustawień; zobacz szczegółowo dokumentację MSDN.

Dodanie do tych opcji

instaluje interpreter i rejestruje rozszerzenia, ale nie instaluje niczego innego.

ADDLOCAL=Extensions

instaluje interpreter i rejestruje rozszerzenia, ale nie instaluje niczego innego.

Deinstalacja

FreeCAD może być odinstalowany poprzez

msiexec /x FreeCAD<version>.msi

Do deinstalacji nie jest konieczne określenie pliku MSI; alternatywnie można określić pakiet lub kod produktu. Kod produktu możesz znaleźć oglądając skrót deinstalacji, który FreeCAD umieszcza w Menu Start.

Instalacja administracyjna

Przez

msiexec /a FreeCAD<version>.msi

zostaje zainicjowana instalacja "administracyjna" (sieciowa). Pliki zostają rozpakowane do katalogu docelowego (który powinien być katalogiem sieciowym), ale nie dokonuje się innych modyfikacji na lokalnym systemie plików. W dodatku, w katalogu docelowym, generowany jest drugi (mniejszy) plik msi, który może być użyty przez klientów do dokonania lokalnej instalacji.

Aktualnie nie ma interfejsu użytkownika dla instalacji administracyjnej, więc katalog docelowy musi być określony przy pomocy linii poleceń.

Nie ma specjalnej procedury usuwania instalacji administracyjnej, po prostu usuń pliki, kiedy klienty nie będą ich już potrzebować.

Ogłaszanie

Przez

msiexec /jm FreeCAD<version>.msi

będzie możliwe "ogłoszenie" FreeCADa maszynie (z /ju użytkownikowi). Skutkuje to pojawieniem się ikon w Menu Start, rejestracją rozszerzeń, bez instalacji oprogramowania w danej chwili.

Obecnie FreeCAD wspiera instalację elementów Menu Start, ale nie wspiera instalacji skrótów

Instalacja automatyczna na grupie maszyn

Przez Windows Group Policy, możliwa jest instalacja FreeCADa na grupie maszyn. By tego dokonać, należy postępować w następujący sposób:

 1. Zaloguj się do kontrolera domeny
 2. Skopiuj plik MSI do katalogu współdzielonego ze wszystkimi maszynami docelowymi.
 3. Otwórz MMC "użytkownicy i komputery Active Directory"
 4. Przejdź do grupy komputerów potrzebujących FreeCADa
 5. Otwórz Ustawienia
 6. Otwórz Polityki Grup (Group Policy)
 7. Dodaj nową politykę i przejdź do edycji
 8. W Konfiguracji Komputera/Instalacji Oprogramowania (Computer Configuration/Software Installation), wybierz Nowy/Pakiet (New/Package)
 9. Przejdź do pliku MSI poprzez ścieżkę sieciową
 10. Ewentualnie, zaznacz że chcesz by FreeCAD był odinstalowany gdy komputer opuszcza zakres polityki.

Propagacja polityki grupy zajmuje zazwyczaj trochę czasu - do niezawodnego wdrożenia komputery powinny być zrestartowane.

Instalacja pod Linuksem przy użyciu Crossover Office

Możesz zainstalować pod Linuksem windowsową wersję FreeCADa przy użyciu CXOffice 5.0.1. Z linii komend CXOffice uruchom msiexec z CXOffice. Zakładając, że aplikacja znajduje się w katalogu oznaczonym "Y:":

msiexec /i Y:\\software\\FreeCAD<version>.msi

FreeCAD uruchamia się, ale raportuje że podsystem OpenGL nie działa prawidłowo. Należy wtedy sprawdzić czy inne programy pracujące pod Wine np. Google SketchUp działają prawidłowo.

msiexec /i Y:\\software\\FreeCAD<version>.msi

FreeCAD is running, but it has been reported that the OpenGL display does not work, like with other programs running under Wine i.e. Google SketchUp.