Difference between revisions of "Installing on Windows/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
Line 12: Line 12:
 
Po pobraniu pliku .exe ''(Instalator NSIS)'', kliknij jego ikonę dwukrotnie, aby uruchomić proces instalacji.  
 
Po pobraniu pliku .exe ''(Instalator NSIS)'', kliknij jego ikonę dwukrotnie, aby uruchomić proces instalacji.  
  
 
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
 
 
Poniżej znajduje się więcej informacji na temat opcji technicznych.  Jeśli wygląda to zniechęcająco, nie martw się! Większość użytkowników Windows nie będzie potrzebowała nic więcej niż powyższy plik .exe, aby zainstalować FreeCAD i przejść do poradnika '''[[Getting started/pl|Jak zacząć]]'''!
 
Poniżej znajduje się więcej informacji na temat opcji technicznych.  Jeśli wygląda to zniechęcająco, nie martw się! Większość użytkowników Windows nie będzie potrzebowała nic więcej niż powyższy plik .exe, aby zainstalować FreeCAD i przejść do poradnika '''[[Getting started/pl|Jak zacząć]]'''!
 +
</div>
  
 
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
===Łatwa instalacja instalatorem NSIS===
 
===Łatwa instalacja instalatorem NSIS===
 
Najprostszym sposobem na ''''zainstalowanie FreeCAD na Windows'''' jest skorzystanie z powyższego pakietu instalatora, przygotowanego do pobrania. Ta strona opisuje użycie i funkcje ''Instalatora NSIS'', aby umożliwić przeprowadzenie instalacji z większą ilością opcji.
 
Najprostszym sposobem na ''''zainstalowanie FreeCAD na Windows'''' jest skorzystanie z powyższego pakietu instalatora, przygotowanego do pobrania. Ta strona opisuje użycie i funkcje ''Instalatora NSIS'', aby umożliwić przeprowadzenie instalacji z większą ilością opcji.
 +
</div>
 +
 +
The easiest way to '''install FreeCAD on Windows''' is by using the downloadable installer bundle above. This page describes the usage and features of the ''NSIS Installer'' for more installation options.
  
 
Jeśli chcesz pobrać wersję rozwojową (która może być niestabilna), odwiedź stronę [[Download/pl|Download]].
 
Jeśli chcesz pobrać wersję rozwojową (która może być niestabilna), odwiedź stronę [[Download/pl|Download]].
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
==== Chocolatey =====
 
==== Chocolatey =====
 
W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania zaleca się jednak używanie menedżera pakietów, takiego jak '''Chocolatey'''. <br />Możesz zainstalować Chocolatey, postępując zgodnie z [https://chocolatey.org/install instrukcjami], a następnie otworzyć terminal PowerShell jako administrator i uruchomić proces aktualizacji:
 
W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania zaleca się jednak używanie menedżera pakietów, takiego jak '''Chocolatey'''. <br />Możesz zainstalować Chocolatey, postępując zgodnie z [https://chocolatey.org/install instrukcjami], a następnie otworzyć terminal PowerShell jako administrator i uruchomić proces aktualizacji:
 +
</div>
 +
 +
However, it is highly recommended that you use a package manager such as Chocolatey to keep your software updated. You can installed Chocolatey following [https://chocolatey.org/install these instructions] and then open a PowerShell terminal as admin and run:
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
Line 37: Line 44:
 
aby uzyskać najnowszą wersję dostępną w repozytorium Chocolatey. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z pakietem Chocolatey, możesz skontaktować się z opiekunami na stronie [https://chocolatey.org/packages/freecad o tutaj].  
 
aby uzyskać najnowszą wersję dostępną w repozytorium Chocolatey. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z pakietem Chocolatey, możesz skontaktować się z opiekunami na stronie [https://chocolatey.org/packages/freecad o tutaj].  
  
 
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
===Instalacja z użyciem wiersza poleceń===
 
===Instalacja z użyciem wiersza poleceń===
 
Za pomocą narzędzia wiersza poleceń ''msiexec.exe'' dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak nieinteraktywna instalacja i instalacja administratora.  Zobacz przykłady poniżej.
 
Za pomocą narzędzia wiersza poleceń ''msiexec.exe'' dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak nieinteraktywna instalacja i instalacja administratora.  Zobacz przykłady poniżej.
 +
</div>
 +
 +
With the ''msiexec.exe'' command line utility, additional features such as non-interactive installation and administrative installation are available.  See examples below.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
====Instalacja nieinteraktywna====
 
====Instalacja nieinteraktywna====
 
Z użyciem linii poleceń
 
Z użyciem linii poleceń
 +
</div>
 +
 +
With the command line
  
  msiexec /i FreeCAD<version>.msi
+
{{Code|code=
 +
msiexec /i FreeCAD<version>.msi
 +
}}
  
 
Instalacja może być inicjowana przez system programowo. Dodatkowe parametry mogą być przekazywane na końcu linii poleceń, np.
 
Instalacja może być inicjowana przez system programowo. Dodatkowe parametry mogą być przekazywane na końcu linii poleceń, np.
Line 52: Line 68:
 
}}
 
}}
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
====Kontrola interfejsu użytkownika====
 
====Kontrola interfejsu użytkownika====
 
Poziom kontroli użytkownika dozwolony przez instalatora może być regulowany za pomocą opcji '''/q''':
 
Poziom kontroli użytkownika dozwolony przez instalatora może być regulowany za pomocą opcji '''/q''':
 +
</div>
 +
 +
The amount of user control permitted by the installer can be controlled with /q options:
  
 
* /qn - Brak interfejsu.
 
* /qn - Brak interfejsu.
Line 62: Line 82:
 
* /qb+ - Jak /qb, ale na końcu wyświetl okno dialogowe "Zakończone".  
 
* /qb+ - Jak /qb, ale na końcu wyświetl okno dialogowe "Zakończone".  
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
====Katalog docelowy====
 
====Katalog docelowy====
 
Parametr TARGETDIR określa główny katalog instalacji FreeCAD. Np. inny dysk instalacji może być określony przez
 
Parametr TARGETDIR określa główny katalog instalacji FreeCAD. Np. inny dysk instalacji może być określony przez
 +
</div>
 +
 +
The property TARGETDIR determines the root directory of the FreeCAD installation. For example, a different installation drive can be specified with
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
Line 71: Line 95:
 
Domyślna wartość TARGETDIR to [WindowsVolume\Programm Files\]FreeCAD<version>.
 
Domyślna wartość TARGETDIR to [WindowsVolume\Programm Files\]FreeCAD<version>.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
==== Instalacja dla Wszyskich Użytkowników (All Users) ====
 
==== Instalacja dla Wszyskich Użytkowników (All Users) ====
 
Dodanie parametru
 
Dodanie parametru
 +
</div>
 +
 +
Adding
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
Line 80: Line 108:
 
powoduje, że instalacja jest wykonana dla wszystkich użytkowników. Domyślnie instalacja nie-interaktywna '''/i''' sprawia, że pakiet może być używany tylko przez aktualnego użytkownika ''(tego, który wykonuje instalację)''. Instalacja interaktywna przedstawia okno dialogowe, które domyślnie jest dostępne dla "wszystkich użytkowników", jeśli użytkownik wykonujący instalację ma wystarczające uprawnienia.
 
powoduje, że instalacja jest wykonana dla wszystkich użytkowników. Domyślnie instalacja nie-interaktywna '''/i''' sprawia, że pakiet może być używany tylko przez aktualnego użytkownika ''(tego, który wykonuje instalację)''. Instalacja interaktywna przedstawia okno dialogowe, które domyślnie jest dostępne dla "wszystkich użytkowników", jeśli użytkownik wykonujący instalację ma wystarczające uprawnienia.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
====Wybór właściwości====
 
====Wybór właściwości====
 
Szereg właściwości pozwala na wybór funkcji, które mają być zainstalowane, ponownie zainstalowane lub usunięte. Zestaw funkcji dla instalatora FreeCAD jest następujący
 
Szereg właściwości pozwala na wybór funkcji, które mają być zainstalowane, ponownie zainstalowane lub usunięte. Zestaw funkcji dla instalatora FreeCAD jest następujący
 +
</div>
 +
 +
A number of properties allow selection of features to be installed, reinstalled, or removed. The set of features for the FreeCAD installer is
  
 
* DefaultFeature - zainstaluj aplikację i podstawowe biblioteki.
 
* DefaultFeature - zainstaluj aplikację i podstawowe biblioteki.
Line 106: Line 138:
 
wykonana będzie instalacja samego interpretera i rejestracja rozszerzeń, ale nie spowoduje to instalacji niczego innego.
 
wykonana będzie instalacja samego interpretera i rejestracja rozszerzeń, ale nie spowoduje to instalacji niczego innego.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
===Deinstalacja===
 
===Deinstalacja===
 
Przez
 
Przez
 +
</div>
 +
 +
With
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
Line 115: Line 151:
 
FreeCAD może zostać odinstalowany. Nie jest konieczne posiadanie pliku MSI dostępnego do odinstalowania. Opcjonalnie można również podać kod pakietu lub produktu. Kod produktu można znaleźć, przeglądając właściwości skrótu do odinstalowania, który FreeCAD instaluje w Menu Start.
 
FreeCAD może zostać odinstalowany. Nie jest konieczne posiadanie pliku MSI dostępnego do odinstalowania. Opcjonalnie można również podać kod pakietu lub produktu. Kod produktu można znaleźć, przeglądając właściwości skrótu do odinstalowania, który FreeCAD instaluje w Menu Start.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
===Instalacja Sieciowa===
 
===Instalacja Sieciowa===
 
Przez
 
Przez
 +
</div>
 +
 +
With
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
Line 128: Line 168:
 
Nie opracowano specjalnej procedury odinstalowywania dla instalacji sieciowej. Wystarczy usunąć katalog docelowy, jeśli żaden klient nie korzysta już z niego.
 
Nie opracowano specjalnej procedury odinstalowywania dla instalacji sieciowej. Wystarczy usunąć katalog docelowy, jeśli żaden klient nie korzysta już z niego.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
=== Promowanie ===
 
=== Promowanie ===
 
Przez
 
Przez
 +
</div>
 +
 +
With
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
Line 139: Line 183:
 
Instalator FreeCAD obsługuje obecnie tylko promowanie wpisów w menu startowym, ale nie obsługuje promowania skrótów.
 
Instalator FreeCAD obsługuje obecnie tylko promowanie wpisów w menu startowym, ale nie obsługuje promowania skrótów.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Dzięki '''Polityce Grupy Windows''', możliwe jest automatyczne zainstalowanie FreeCAD w grupie maszyn. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 
Dzięki '''Polityce Grupy Windows''', możliwe jest automatyczne zainstalowanie FreeCAD w grupie maszyn. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
 
#Zaloguj się do kontrolera domeny.
 
#Zaloguj się do kontrolera domeny.
Line 149: Line 194:
 
#W konfiguracji komputera/instalacji oprogramowania wybierz New/Package.
 
#W konfiguracji komputera/instalacji oprogramowania wybierz New/Package.
 
#Wybierz plik MSI poprzez ścieżkę sieciową.
 
#Wybierz plik MSI poprzez ścieżkę sieciową.
#Opcjonalnie, wybierz, że chcesz, aby FreeCAD został odinstalowany, jeśli komputer opuszcza dany obszar polityki.  
+
#Opcjonalnie, wybierz, że chcesz, aby FreeCAD został odinstalowany, jeśli komputer opuszcza dany obszar polityki.
 +
</div>
 +
 
 +
With Windows Group Policy, it is possible to automatically install FreeCAD on a group of machines. To do so, perform the following steps:
 +
#Log on to the domain controller
 +
#Copy the MSI file into a folder that is shared with access granted to all target machines.
 +
#Open the MMC snapin "Active Directory users and computers"
 +
#Navigate to the group of computers that need FreeCAD
 +
#Open Properties
 +
#Open Group Policies
 +
#Add a new policy, and edit it
 +
#In Computer Configuration/Software Installation, choose New/Package
 +
#Select the MSI file through the network path
 +
#Optionally, select that you want FreeCAD to be de-installed if the computer leaves the scope of the policy.  
  
 
Wdrożenie polityki grupowej zazwyczaj jest czasochłonne - aby niezawodnie wdrożyć pakiet, wszystkie maszyny powinny zostać zrestartowane.
 
Wdrożenie polityki grupowej zazwyczaj jest czasochłonne - aby niezawodnie wdrożyć pakiet, wszystkie maszyny powinny zostać zrestartowane.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
=== Instalacja pod Linuksem przy użyciu Crossover Office ===
 
=== Instalacja pod Linuksem przy użyciu Crossover Office ===
 +
</div>
  
 
FreeCAD  w wersji dla systemu Windows można zainstalować na systemie Linux za pomocą '''CXOffice 5.0.1'''.  W tym celu należy uruchomić ''msiexec'' z wiersza poleceń CXOffice.  Zakładając, że pakiet instalacyjny znajduje się w katalogu "software" na dysku "Y:":
 
FreeCAD  w wersji dla systemu Windows można zainstalować na systemie Linux za pomocą '''CXOffice 5.0.1'''.  W tym celu należy uruchomić ''msiexec'' z wiersza poleceń CXOffice.  Zakładając, że pakiet instalacyjny znajduje się w katalogu "software" na dysku "Y:":
Line 168: Line 228:
 
}}
 
}}
  
[[Category:User Documentation/pl]]
+
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
[[Category:Administration/pl]]
 

Revision as of 20:42, 13 March 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Możesz zainstalować FreeCAD w systemie Windows pobierając jeden z poniższych instalatorów:

Windows.png Windows 32 bit (sha256)

Windows.png Windows 64 bit (sha256)


Po pobraniu pliku .exe (Instalator NSIS), kliknij jego ikonę dwukrotnie, aby uruchomić proces instalacji.

Poniżej znajduje się więcej informacji na temat opcji technicznych. Jeśli wygląda to zniechęcająco, nie martw się! Większość użytkowników Windows nie będzie potrzebowała nic więcej niż powyższy plik .exe, aby zainstalować FreeCAD i przejść do poradnika Jak zacząć!

Łatwa instalacja instalatorem NSIS

Najprostszym sposobem na 'zainstalowanie FreeCAD na Windows' jest skorzystanie z powyższego pakietu instalatora, przygotowanego do pobrania. Ta strona opisuje użycie i funkcje Instalatora NSIS, aby umożliwić przeprowadzenie instalacji z większą ilością opcji.

The easiest way to install FreeCAD on Windows is by using the downloadable installer bundle above. This page describes the usage and features of the NSIS Installer for more installation options.

Jeśli chcesz pobrać wersję rozwojową (która może być niestabilna), odwiedź stronę Download.

Chocolatey =

W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania zaleca się jednak używanie menedżera pakietów, takiego jak Chocolatey.
Możesz zainstalować Chocolatey, postępując zgodnie z instrukcjami, a następnie otworzyć terminal PowerShell jako administrator i uruchomić proces aktualizacji:

However, it is highly recommended that you use a package manager such as Chocolatey to keep your software updated. You can installed Chocolatey following these instructions and then open a PowerShell terminal as admin and run:

choco install freecad

raz na jakiś czas można zaktualizować oprogramowanie poprzez

choco upgrade freecad

aby uzyskać najnowszą wersję dostępną w repozytorium Chocolatey. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z pakietem Chocolatey, możesz skontaktować się z opiekunami na stronie o tutaj.

Instalacja z użyciem wiersza poleceń

Za pomocą narzędzia wiersza poleceń msiexec.exe dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak nieinteraktywna instalacja i instalacja administratora. Zobacz przykłady poniżej.

With the msiexec.exe command line utility, additional features such as non-interactive installation and administrative installation are available. See examples below.

Instalacja nieinteraktywna

Z użyciem linii poleceń

With the command line

msiexec /i FreeCAD<version>.msi

Instalacja może być inicjowana przez system programowo. Dodatkowe parametry mogą być przekazywane na końcu linii poleceń, np.

msiexec /i FreeCAD-2.5.msi TARGETDIR=R:\FreeCAD25

Kontrola interfejsu użytkownika

Poziom kontroli użytkownika dozwolony przez instalatora może być regulowany za pomocą opcji /q:

The amount of user control permitted by the installer can be controlled with /q options:

 • /qn - Brak interfejsu.

/qb - Podstawowy interfejs - wyświetlane jest tylko okno postępu, z przyciskiem Anuluj

 • /qb! - Jak /qb, ale ukryto przycisk Anuluj.

/qr - Zredukowany interfejs - wyświetla wszystkie okna dialogowe, które nie wymagają interakcji z użytkownikiem (nie wymaga odpowiedzi uzytkownika).

 • /qn+ - Jak /qn, ale na końcu wyświetl okno dialogowe "Zakończone".
 • /qb+ - Jak /qb, ale na końcu wyświetl okno dialogowe "Zakończone".

Katalog docelowy

Parametr TARGETDIR określa główny katalog instalacji FreeCAD. Np. inny dysk instalacji może być określony przez

The property TARGETDIR determines the root directory of the FreeCAD installation. For example, a different installation drive can be specified with

TARGETDIR=R:\FreeCAD25

Domyślna wartość TARGETDIR to [WindowsVolume\Programm Files\]FreeCAD<version>.

Instalacja dla Wszyskich Użytkowników (All Users)

Dodanie parametru

Adding

ALLUSERS=1

powoduje, że instalacja jest wykonana dla wszystkich użytkowników. Domyślnie instalacja nie-interaktywna /i sprawia, że pakiet może być używany tylko przez aktualnego użytkownika (tego, który wykonuje instalację). Instalacja interaktywna przedstawia okno dialogowe, które domyślnie jest dostępne dla "wszystkich użytkowników", jeśli użytkownik wykonujący instalację ma wystarczające uprawnienia.

Wybór właściwości

Szereg właściwości pozwala na wybór funkcji, które mają być zainstalowane, ponownie zainstalowane lub usunięte. Zestaw funkcji dla instalatora FreeCAD jest następujący

A number of properties allow selection of features to be installed, reinstalled, or removed. The set of features for the FreeCAD installer is

 • DefaultFeature - zainstaluj aplikację i podstawowe biblioteki.
 • Documentation - zainstaluj dokumentacja.
 • Source code - zainstaluj pliki źródłowe.
 • ... Do zrobienia.

Dodatkowo, ALL zaznacza wszystkie właściwości. Wszystkie funkcje zależą od DefaultFeature, więc instalacja jakiejkolwiek z nich automatycznie instaluje również funkcję podstawową. Następujące funkcje kontroli właściwości regulują instalowanie lub usuwanie składników:

 • ADDLOCAL - lista funkcji, które należy zainstalować lokalnie.
 • REMOVE - lista składników, do usunięcia lokalnie.
 • ADDDEFAULT - lista funkcji dodanych w domyślnej konfiguracji (lokalna dla wszystkich funkcji FreeCAD).
 • REINSTALL - lista składników, które mają być ponownie zainstalowane/naprawione.
 • ADVERTISE - lista funkcji, dla których należy wykonać instalację z informacją reklamową.

Dostępnych jest kilka dodatkowych właściwości; szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji MSDN.

Dzięki tym opcjom, dodając

ADDLOCAL=Extensions

wykonana będzie instalacja samego interpretera i rejestracja rozszerzeń, ale nie spowoduje to instalacji niczego innego.

Deinstalacja

Przez

With

msiexec /x FreeCAD<version>.msi

FreeCAD może zostać odinstalowany. Nie jest konieczne posiadanie pliku MSI dostępnego do odinstalowania. Opcjonalnie można również podać kod pakietu lub produktu. Kod produktu można znaleźć, przeglądając właściwości skrótu do odinstalowania, który FreeCAD instaluje w Menu Start.

Instalacja Sieciowa

Przez

With

msiexec /a FreeCAD<version>.msi

można rozpocząć instalację sieciową. Pliki zostaną rozpakowywane do katalogu docelowego (który powinien być katalogiem sieciowym), ale żadne inne modyfikacje nie będą dokonywane w systemie lokalnym. Ponadto w katalogu docelowym generowany jest kolejny (mniejszy) plik msi, który klienci mogą wykorzystać do wykonania instalacji lokalnej (przyszłe wersje mogą również oferować zachowanie niektórych funkcji na dysku sieciowym).

Aktualnie nie ma interfejsu użytkownika dla instalacji sieciowej, więc katalog docelowy musi być określony za pośrednictwem wiersza poleceń.

Nie opracowano specjalnej procedury odinstalowywania dla instalacji sieciowej. Wystarczy usunąć katalog docelowy, jeśli żaden klient nie korzysta już z niego.

Promowanie

Przez

With

msiexec /jm FreeCAD<version>.msi

w zasadzie możliwe byłoby promowanie FreeCAD na maszynie (za pomocą /ju dla każdego użytkownika). Spowoduje to, że ikony pojawią się w menu startowym, a rozszerzenia zostaną zarejestrowane, bez faktycznego zainstalowania oprogramowania. Pierwsze użycie składnika spowodowałoby zainstalowanie tej funkcji.

Instalator FreeCAD obsługuje obecnie tylko promowanie wpisów w menu startowym, ale nie obsługuje promowania skrótów.

Dzięki Polityce Grupy Windows, możliwe jest automatyczne zainstalowanie FreeCAD w grupie maszyn. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Zaloguj się do kontrolera domeny.
 2. Skopiuj plik MSI do folderu, który jest współdzielony z dostępem przyznanym wszystkim komputerom docelowym.
 3. Otwórz plik MMC snapin "Active Directory users and computers".
 4. Przejdź do grupy komputerów, które potrzebują FreeCAD.
 5. Otwórz właściwości.
 6. Otworzyć Zasady Grupowe.
 7. Dodaj nową politykę i edytuj ją.
 8. W konfiguracji komputera/instalacji oprogramowania wybierz New/Package.
 9. Wybierz plik MSI poprzez ścieżkę sieciową.
 10. Opcjonalnie, wybierz, że chcesz, aby FreeCAD został odinstalowany, jeśli komputer opuszcza dany obszar polityki.

With Windows Group Policy, it is possible to automatically install FreeCAD on a group of machines. To do so, perform the following steps:

 1. Log on to the domain controller
 2. Copy the MSI file into a folder that is shared with access granted to all target machines.
 3. Open the MMC snapin "Active Directory users and computers"
 4. Navigate to the group of computers that need FreeCAD
 5. Open Properties
 6. Open Group Policies
 7. Add a new policy, and edit it
 8. In Computer Configuration/Software Installation, choose New/Package
 9. Select the MSI file through the network path
 10. Optionally, select that you want FreeCAD to be de-installed if the computer leaves the scope of the policy.

Wdrożenie polityki grupowej zazwyczaj jest czasochłonne - aby niezawodnie wdrożyć pakiet, wszystkie maszyny powinny zostać zrestartowane.

Instalacja pod Linuksem przy użyciu Crossover Office

FreeCAD w wersji dla systemu Windows można zainstalować na systemie Linux za pomocą CXOffice 5.0.1. W tym celu należy uruchomić msiexec z wiersza poleceń CXOffice. Zakładając, że pakiet instalacyjny znajduje się w katalogu "software" na dysku "Y:":

msiexec /i Y:\\software\\FreeCAD<version>.msi

FreeCAD został uruchomiony, lecz zgłoszono, że nie działa system OpenGL, tak jak w przypadku innych programów działających w środowisku Wine, na przykład Google SketchUp.