Difference between revisions of "Install on Windows/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(12 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
{{docnav/pl
 
{{docnav/pl
|[[Feature list/pl|Lista funkcji]]
+
|[[Feature list/pl|Funkcjonalność programu]]
|[[Install on Unix/pl|Instalacja w systemie Unix]]
+
|[[Install on Unix/pl|Instalacja w systemie Linux/Unix]]
 
}}
 
}}
  
Line 14: Line 14:
  
  
Poniżej znajduje się więcej informacji na temat opcji technicznych.  Jeśli wygląda to zniechęcająco, nie martw się! Większość użytkowników Windows nie będzie potrzebowała nic więcej niż powyższy plik .exe, aby zainstalować FreeCAD i przejść do poradnika '''[[Getting started|Jak zacząć]]'''!
+
Poniżej znajduje się więcej informacji na temat opcji technicznych.  Jeśli wygląda to zniechęcająco, nie martw się! Większość użytkowników Windows nie będzie potrzebowała nic więcej niż powyższy plik .exe, aby zainstalować FreeCAD i przejść do poradnika '''[[Getting started/pl|Jak zacząć]]'''!
  
  
Line 20: Line 20:
 
Najprostszym sposobem na ''''zainstalowanie FreeCAD na Windows'''' jest skorzystanie z powyższego pakietu instalatora, przygotowanego do pobrania. Ta strona opisuje użycie i funkcje ''Instalatora NSIS'', aby umożliwić przeprowadzenie instalacji z większą ilością opcji.
 
Najprostszym sposobem na ''''zainstalowanie FreeCAD na Windows'''' jest skorzystanie z powyższego pakietu instalatora, przygotowanego do pobrania. Ta strona opisuje użycie i funkcje ''Instalatora NSIS'', aby umożliwić przeprowadzenie instalacji z większą ilością opcji.
  
Jeśli chcesz pobrać wersję rozwojową (która może być niestabilna), odwiedź stronę [[Download|Download]].
+
Jeśli chcesz pobrać wersję rozwojową (która może być niestabilna), odwiedź stronę [[Download/pl|Download]].
  
 
==== Chocolatey =====
 
==== Chocolatey =====
Line 139: Line 139:
 
Instalator FreeCAD obsługuje obecnie tylko promowanie wpisów w menu startowym, ale nie obsługuje promowania skrótów.
 
Instalator FreeCAD obsługuje obecnie tylko promowanie wpisów w menu startowym, ale nie obsługuje promowania skrótów.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Dzięki '''Polityce Grupy Windows''', możliwe jest automatyczne zainstalowanie FreeCAD w grupie maszyn. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
=== Instalacja automatyczna na grupie maszyn ===
+
#Zaloguj się do kontrolera domeny.
Przez Windows Group Policy, możliwa jest instalacja FreeCADa na grupie maszyn. By tego dokonać, należy postępować w następujący sposób:
+
#Skopiuj plik MSI do folderu, który jest współdzielony z dostępem przyznanym wszystkim komputerom docelowym.
#Zaloguj się do kontrolera domeny
+
#Otwórz plik MMC snapin "Active Directory users and computers".
#Skopiuj plik MSI do katalogu współdzielonego ze wszystkimi maszynami docelowymi.
+
#Przejdź do grupy komputerów, które potrzebują FreeCAD.
#Otwórz MMC "użytkownicy i komputery Active Directory"
+
#Otwórz właściwości.
#Przejdź do grupy komputerów potrzebujących FreeCADa
+
#Otworzyć Zasady Grupowe.
#Otwórz Ustawienia
+
#Dodaj nową politykę i edytuj ją.
#Otwórz Polityki Grup (Group Policy)
+
#W konfiguracji komputera/instalacji oprogramowania wybierz New/Package.
#Dodaj nową politykę i przejdź do edycji
+
#Wybierz plik MSI poprzez ścieżkę sieciową.
#W Konfiguracji Komputera/Instalacji Oprogramowania (Computer Configuration/Software Installation), wybierz Nowy/Pakiet (New/Package)
+
#Opcjonalnie, wybierz, że chcesz, aby FreeCAD został odinstalowany, jeśli komputer opuszcza dany obszar polityki.  
#Przejdź do pliku MSI poprzez ścieżkę sieciową
 
#Ewentualnie, zaznacz że chcesz by FreeCAD był odinstalowany gdy komputer opuszcza zakres polityki.
 
</div>
 
  
Propagacja polityki grupy zajmuje zazwyczaj trochę czasu - do niezawodnego wdrożenia komputery powinny być zrestartowane.
+
Wdrożenie polityki grupowej zazwyczaj jest czasochłonne - aby niezawodnie wdrożyć pakiet, wszystkie maszyny powinny zostać zrestartowane.
  
 
=== Instalacja pod Linuksem przy użyciu Crossover Office ===
 
=== Instalacja pod Linuksem przy użyciu Crossover Office ===
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
FreeCAD  w wersji dla systemu Windows można zainstalować na systemie Linux za pomocą '''CXOffice 5.0.1'''.  W tym celu należy uruchomić ''msiexec'' z wiersza poleceń CXOffice. Zakładając, że pakiet instalacyjny znajduje się w katalogu "software" na dysku "Y:":
Możesz zainstalować pod Linuksem windowsową wersję FreeCADa przy użyciu ''CXOffice 5.0.1''.  Z linii komend CXOffice uruchom ''msiexec'' z CXOffice. Zakładając, że aplikacja znajduje się w katalogu oznaczonym "Y:":
 
msiexec /i Y:\\software\\FreeCAD<version>.msi
 
FreeCAD uruchamia się, ale raportuje że podsystem OpenGL nie działa prawidłowo. Należy wtedy sprawdzić czy inne programy pracujące pod [[wikipedia:Wine (software)|Wine]] np. Google [[wikipedia:SketchUp|SketchUp]] działają prawidłowo.
 
</div>
 
  
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
Line 168: Line 161:
 
}}
 
}}
  
FreeCAD is running, but it has been reported that the OpenGL display does not work, like with other programs running under [[wikipedia:Wine (software)|Wine]] i.e. Google [[wikipedia:SketchUp|SketchUp]].
+
FreeCAD został uruchomiony, lecz zgłoszono, że nie działa system OpenGL, tak jak w przypadku innych programów działających w środowisku [[wikipedia:Wine (software)|Wine]], na przykład Google [[wikipedia:SketchUp|SketchUp]].
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
{{docnav/pl
{{docnav/pl|Feature list/pl|Install on Unix/pl}}
+
|[[Feature list/pl|Lista funkcji]]
</div>
+
|[[Install on Unix/pl|Instalacja w systemie Linux/Unix]]
 +
}}
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
 
[[Category:User Documentation/pl]]
 
[[Category:User Documentation/pl]]
</div>
+
[[Category:Administration/pl]]

Revision as of 07:36, 18 December 2019

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語

Możesz zainstalować FreeCAD w systemie Windows pobierając jeden z poniższych instalatorów:

Windows.png Windows 32 bit (sha256)

Windows.png Windows 64 bit (sha256)


Po pobraniu pliku .exe (Instalator NSIS), kliknij jego ikonę dwukrotnie, aby uruchomić proces instalacji.


Poniżej znajduje się więcej informacji na temat opcji technicznych. Jeśli wygląda to zniechęcająco, nie martw się! Większość użytkowników Windows nie będzie potrzebowała nic więcej niż powyższy plik .exe, aby zainstalować FreeCAD i przejść do poradnika Jak zacząć!


Łatwa instalacja instalatorem NSIS

Najprostszym sposobem na 'zainstalowanie FreeCAD na Windows' jest skorzystanie z powyższego pakietu instalatora, przygotowanego do pobrania. Ta strona opisuje użycie i funkcje Instalatora NSIS, aby umożliwić przeprowadzenie instalacji z większą ilością opcji.

Jeśli chcesz pobrać wersję rozwojową (która może być niestabilna), odwiedź stronę Download.

Chocolatey =

W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania zaleca się jednak używanie menedżera pakietów, takiego jak Chocolatey.
Możesz zainstalować Chocolatey, postępując zgodnie z instrukcjami, a następnie otworzyć terminal PowerShell jako administrator i uruchomić proces aktualizacji:

choco install freecad

raz na jakiś czas można zaktualizować oprogramowanie poprzez

choco upgrade freecad

aby uzyskać najnowszą wersję dostępną w repozytorium Chocolatey. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z pakietem Chocolatey, możesz skontaktować się z opiekunami na stronie o tutaj.


Instalacja z użyciem wiersza poleceń

Za pomocą narzędzia wiersza poleceń msiexec.exe dostępne są dodatkowe funkcje, takie jak nieinteraktywna instalacja i instalacja administratora. Zobacz przykłady poniżej.

Instalacja nieinteraktywna

Z użyciem linii poleceń

 msiexec /i FreeCAD<version>.msi

Instalacja może być inicjowana przez system programowo. Dodatkowe parametry mogą być przekazywane na końcu linii poleceń, np.

msiexec /i FreeCAD-2.5.msi TARGETDIR=R:\FreeCAD25

Kontrola interfejsu użytkownika

Poziom kontroli użytkownika dozwolony przez instalatora może być regulowany za pomocą opcji /q:

 • /qn - Brak interfejsu.

/qb - Podstawowy interfejs - wyświetlane jest tylko okno postępu, z przyciskiem Anuluj

 • /qb! - Jak /qb, ale ukryto przycisk Anuluj.

/qr - Zredukowany interfejs - wyświetla wszystkie okna dialogowe, które nie wymagają interakcji z użytkownikiem (nie wymaga odpowiedzi uzytkownika).

 • /qn+ - Jak /qn, ale na końcu wyświetl okno dialogowe "Zakończone".
 • /qb+ - Jak /qb, ale na końcu wyświetl okno dialogowe "Zakończone".

Katalog docelowy

Parametr TARGETDIR określa główny katalog instalacji FreeCAD. Np. inny dysk instalacji może być określony przez

TARGETDIR=R:\FreeCAD25

Domyślna wartość TARGETDIR to [WindowsVolume\Programm Files\]FreeCAD<version>.

Instalacja dla Wszyskich Użytkowników (All Users)

Dodanie parametru

ALLUSERS=1

powoduje, że instalacja jest wykonana dla wszystkich użytkowników. Domyślnie instalacja nie-interaktywna /i sprawia, że pakiet może być używany tylko przez aktualnego użytkownika (tego, który wykonuje instalację). Instalacja interaktywna przedstawia okno dialogowe, które domyślnie jest dostępne dla "wszystkich użytkowników", jeśli użytkownik wykonujący instalację ma wystarczające uprawnienia.

Wybór właściwości

Szereg właściwości pozwala na wybór funkcji, które mają być zainstalowane, ponownie zainstalowane lub usunięte. Zestaw funkcji dla instalatora FreeCAD jest następujący

 • DefaultFeature - zainstaluj aplikację i podstawowe biblioteki.
 • Documentation - zainstaluj dokumentacja.
 • Source code - zainstaluj pliki źródłowe.
 • ... Do zrobienia.

Dodatkowo, ALL zaznacza wszystkie właściwości. Wszystkie funkcje zależą od DefaultFeature, więc instalacja jakiejkolwiek z nich automatycznie instaluje również funkcję podstawową. Następujące funkcje kontroli właściwości regulują instalowanie lub usuwanie składników:

 • ADDLOCAL - lista funkcji, które należy zainstalować lokalnie.
 • REMOVE - lista składników, do usunięcia lokalnie.
 • ADDDEFAULT - lista funkcji dodanych w domyślnej konfiguracji (lokalna dla wszystkich funkcji FreeCAD).
 • REINSTALL - lista składników, które mają być ponownie zainstalowane/naprawione.
 • ADVERTISE - lista funkcji, dla których należy wykonać instalację z informacją reklamową.

Dostępnych jest kilka dodatkowych właściwości; szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji MSDN.

Dzięki tym opcjom, dodając

ADDLOCAL=Extensions

wykonana będzie instalacja samego interpretera i rejestracja rozszerzeń, ale nie spowoduje to instalacji niczego innego.

Deinstalacja

Przez

msiexec /x FreeCAD<version>.msi

FreeCAD może zostać odinstalowany. Nie jest konieczne posiadanie pliku MSI dostępnego do odinstalowania. Opcjonalnie można również podać kod pakietu lub produktu. Kod produktu można znaleźć, przeglądając właściwości skrótu do odinstalowania, który FreeCAD instaluje w Menu Start.

Instalacja Sieciowa

Przez

msiexec /a FreeCAD<version>.msi

można rozpocząć instalację sieciową. Pliki zostaną rozpakowywane do katalogu docelowego (który powinien być katalogiem sieciowym), ale żadne inne modyfikacje nie będą dokonywane w systemie lokalnym. Ponadto w katalogu docelowym generowany jest kolejny (mniejszy) plik msi, który klienci mogą wykorzystać do wykonania instalacji lokalnej (przyszłe wersje mogą również oferować zachowanie niektórych funkcji na dysku sieciowym).

Aktualnie nie ma interfejsu użytkownika dla instalacji sieciowej, więc katalog docelowy musi być określony za pośrednictwem wiersza poleceń.

Nie opracowano specjalnej procedury odinstalowywania dla instalacji sieciowej. Wystarczy usunąć katalog docelowy, jeśli żaden klient nie korzysta już z niego.

Promowanie

Przez

msiexec /jm FreeCAD<version>.msi

w zasadzie możliwe byłoby promowanie FreeCAD na maszynie (za pomocą /ju dla każdego użytkownika). Spowoduje to, że ikony pojawią się w menu startowym, a rozszerzenia zostaną zarejestrowane, bez faktycznego zainstalowania oprogramowania. Pierwsze użycie składnika spowodowałoby zainstalowanie tej funkcji.

Instalator FreeCAD obsługuje obecnie tylko promowanie wpisów w menu startowym, ale nie obsługuje promowania skrótów.

Dzięki Polityce Grupy Windows, możliwe jest automatyczne zainstalowanie FreeCAD w grupie maszyn. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Zaloguj się do kontrolera domeny.
 2. Skopiuj plik MSI do folderu, który jest współdzielony z dostępem przyznanym wszystkim komputerom docelowym.
 3. Otwórz plik MMC snapin "Active Directory users and computers".
 4. Przejdź do grupy komputerów, które potrzebują FreeCAD.
 5. Otwórz właściwości.
 6. Otworzyć Zasady Grupowe.
 7. Dodaj nową politykę i edytuj ją.
 8. W konfiguracji komputera/instalacji oprogramowania wybierz New/Package.
 9. Wybierz plik MSI poprzez ścieżkę sieciową.
 10. Opcjonalnie, wybierz, że chcesz, aby FreeCAD został odinstalowany, jeśli komputer opuszcza dany obszar polityki.

Wdrożenie polityki grupowej zazwyczaj jest czasochłonne - aby niezawodnie wdrożyć pakiet, wszystkie maszyny powinny zostać zrestartowane.

Instalacja pod Linuksem przy użyciu Crossover Office

FreeCAD w wersji dla systemu Windows można zainstalować na systemie Linux za pomocą CXOffice 5.0.1. W tym celu należy uruchomić msiexec z wiersza poleceń CXOffice. Zakładając, że pakiet instalacyjny znajduje się w katalogu "software" na dysku "Y:":

msiexec /i Y:\\software\\FreeCAD<version>.msi

FreeCAD został uruchomiony, lecz zgłoszono, że nie działa system OpenGL, tak jak w przypadku innych programów działających w środowisku Wine, na przykład Google SketchUp.