Difference between revisions of "Install on Unix/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
 
(132 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
Aktualnie zespół FreeCADa tworzy tylko paczki dla 32-bitowych dystrybucji Debian i Ubuntu. Niektórzy użytkownicy społeczności FreeCAD tworzą instalatory także dla innych odmian Linuksa. By zobaczyć jakie są obecnie dostępne instalatory zajrzyj do działu [[Download]] .
+
<languages/>
 +
{{docnav/pl
 +
|[[Install on Windows/pl|Instalacja w systemie Windows]]
 +
|[[Install on Mac/pl|Instalacja w systemie Mac OS]]
 +
}}
  
The installation of FreeCAD on the most well-known linux systems has been now endorsed by the community, and FreeCAD should be directly available via the package manager available on your distribution. The FreeCAD team also provides a couple of "official" packages when new releases are made, and a couple of experimental PPA repositories for testing bleeding-edge features.
+
Instalacja FreeCAD na najbardziej znanych systemach Linux została teraz wsparta przez społeczność, a FreeCAD powinien być dostępny bezpośrednio poprzez menadżer pakietów dostępny w Twojej dystrybucji. Zespół FreeCAD dostarcza również kilka "oficjalnych" pakietów, gdy powstają nowe wydania oraz kilka eksperymentalnych repozytoriów [https://help.ubuntu.com/community/PPA Personal Package Archive] (PPA) do testowania najnowocześniejszych funkcji.
  
Once you've got FreeCAD installed, it's time to [[Getting started|get started]]!
+
Po zainstalowaniu FreeCAD, nadszedł czas na [[Getting started|rozpoczęcie pracy]]!
  
==Ubuntu and Ubuntu-based systems==
+
==Systemy oparte na Ubuntu==
  
===Instalacja Na Ubuntu/Debianie===
+
===Instalacja na Ubuntu/Debianie===
 +
Wiele dystrybucji Linuksa opiera się na Ubuntu i udostępnia jego repozytoria. Oprócz oficjalnych wariantów (Kubuntu, Lubuntu i Xubuntu), istnieją również dystrybucje pochoidne, takie jak Linux Mint, Voyager i inne. Poniższe opcje instalacji powinny być kompatybilne z tymi systemami.
  
Kiedy pobierzesz plik .deb odpowiadający twojej wersji systemu i posiadasz zainstalowany program [[wikipedia:Gdebi|Gdebi]], musisz tylko znaleźć miejsce gdzie zapisałeś pobrany plik i dwukrotnie go kliknąć. Zależnościami zajmie się twój menedżer pakietów.
+
===Oficjalne repozytorium Ubuntu===
Instalację można dokonać także przez Terminal. Po odnalezieniu pliku wpisz:
 
  
  sudo dpkg -i Nazwa_twojego_pakietu_FreeCAD.deb
+
FreeCAD jest dostępny z uniwersalnych repozytoriów Ubuntu i może być zainstalowany poprzez {{MenuCommand|Centrum Oprogramowania}} lub za pomocą tego polecenia w terminalu:
  
zmieniając Nazwa_twojego_pakietu_FreeCAD.deb na nazwę pliku, który pobrałeś.
+
{{Code|code=
 
+
sudo apt install freecad
Po instalacji FreeCADa zostanie dodana ikona, w sekcji "Grafika" Menu Start
+
}}
  
===Instalacja pod inymi systemami Linux/Unix===
+
{{Emphasis|Note:}} pakiet Ubuntu Universe może być nieaktualny, ponieważ może pozostawać niezgodny z najnowszym stabilnym kodem źródłowym. W tym przypadku, sugeruje się zainstalowanie pakiet {{incode|-stable}} PPA dostępny poniżej. Dodatkowo, instalacja pakietu {{incode|-daily}} może być wykonana w celu przetestowania tej gałęzi rozwoju.
  
Niestety, na obecną chwilę nie ma prekompilowanych pakietów na inne systemy Linux/Unix. Musisz [[CompileOnUnix/pl|samodzielnie skompilować źródła]].
+
=== Stabilne PPA z GUI ===
  
Many Linux distributions are based on Ubuntu and share its repositories. Besides official variants (Kubuntu, Lubuntu and Xubuntu), there are non official distros such as Linux Mint, Voyager and others. The installation options below should be compatible to these systems.
+
Aby zainstalować FreeCAD za pomocą PPA, z interfejsu graficznego, proszę postępować zgodnie z tymi instrukcjami. Społeczność FreeCAD zapewnia
  
=== Official Ubuntu repository ===
+
Aby zainstalować FreeCAD używając archiwum pakietów '''PPA''' prowadzonego przez projekt FreeCAD, proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Repozytorium nazywa się [https://launchpad.net/~freecad-maintainers/+archive/freecad-stable] i znajduje się na Launchpad.
  
FreeCAD is available from Ubuntu repositories and can be installed via the Software Center or with this command in a terminal:
+
Do Źródeł Oprogramowania systemu należy dodać następujące PPA. W tym celu przejdź do Centrum Oprogramowania Ubuntu → Edytuj → Źródła oprogramowania → Inne oprogramowanie. Kliknij na dodawanie i kopiowanie i wklejanie kodu poniżej:
{{Code|code=
 
sudo apt-get install freecad
 
}}
 
But chances are this stable version will be outdated, and not have the latest features. To get the last release version, please use the PPA.
 
  
=== Stable PPA with GUI ===
 
  
To install FreeCAD using the PPA, from the graphical interface, please follow those instructions. The FreeCAD community provides a [https://launchpad.net/~freecad-maintainers/+archive/freecad-stable PPA repository on Launchpad] with the latest stable FreeCAD version.
+
* Przejdź do {{MenuCommand|Ubuntu Software Software & Updates → Źródła oprogramowania → Inne oprogramowanie}}
 
+
* Kliknij na {{Button|And}}, a następnie skopiuj i wklej następującą linię
You need to add to your system's Software Sources the following PPA. To do that navigate to Ubuntu Software Centre > Edit > Software Sources > Other Software. Click on add and copy and past the code below:
 
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
 
ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
 
}}
 
}}
 +
* Dodaj źródło, zamknij okno dialogowe i ponownie załaduj źródła oprogramowania, jeśli zostaniesz o to poproszony.
  
Refresh your software sources, if asked. Now, you can find and install the last stable FreeCAD version on the Ubuntu Software Center.
+
Teraz możesz znaleźć i zainstalować ostatnią stabilną wersję FreeCAD z {{MenuCommand|Centrum oprogramowania Ubuntu}}.
  
For more information on PPA, click here: [https://help.ubuntu.com/community/PPA Definition of PPA (Personal Package Archive) on help.ubuntu.com].
+
===PPA Stable w konsoli===
  
=== Stable PPA with console ===
+
Dodaj PPA do swoich źródeł oprogramowania:
 
 
Type, or copy-paste, these commands in a console to add the PPA:
 
 
 
For the '''"stable"''' PPA
 
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
 
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
 +
}}
 +
Nie zapomnij pobrać zaktualizowanych list pakietów:
 +
{{Code|code=
 +
sudo apt update
 +
}}
 +
Następnie zainstaluj FreeCAD wraz z dokumentacją:
 +
{{Code|code=
 +
sudo apt install freecad freecad-doc
 
}}
 
}}
  
Don't forget to retrieve the updated the package lists:
+
{{Emphasis|Note:}} Z powodu problemów z pakowaniem, w niektórych wersjach Ubuntu pakiet {{incode|freecad-doc}} kolidował z instalacją pakietu FreeCAD lub jednej z jego zależności; jeśli tak jest, usuń pakiet {{incode|freecad-doc}} i instaluj tylko pakiet {{incode|freecad}}. Jeśli pakiet {{incode|freecad-doc}} nie istnieje, to go zignoruj.
 +
 
 +
Po dodaniu stabilnego PPA do źródeł, pakiet {{incode|freecad}} zainstaluje tę wersję PPA nad zamiast wersji dostarczonej przez repozytorium Ubuntu Universe. Możesz zobaczyć dostępne wersje z {{incode|apt-cache}}.
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
sudo apt-get update
+
apt-cache policy freecad
 
}}
 
}}
Update synchronizes your list of available packages with the servers.
 
  
Then, install FreeCAD along with the documentation:
 
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
sudo apt-get install freecad freecad-doc && apt-get upgrade
+
freecad:
 +
  Installed: (none)
 +
  Candidate: 2:0.18.4+dfsg1~201911060029~ubuntu18.04.1
 +
  Version table:
 +
    2:0.18.4+dfsg1~201911060029~ubuntu18.04.1 500
 +
        500 http://ppa.launchpad.net/freecad-maintainers/freecad-stable/ubuntu bionic/main amd64 Packages
 +
    0.16.6712+dfsg1-1ubuntu2 500
 +
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
 +
ubuntu@ubuntu:~$ apt-cache policy freecad-doc
 
}}
 
}}
Upgrade downloads and installs the newest packages version of the installed programs. It will be applied to all the softwares installed on your computer.
 
  
Execute this command to open the stable version of FreeCAD:
+
Uruchomienie stabilnej wersję FreeCAD:
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
freecad
 
freecad
 
}}
 
}}
  
=== Daily PPA with console ===
+
===PPA Daily w konsoli===
 +
 
 +
Ponieważ FreeCAD jest w ciągłym rozwoju, możesz chcieć zainstalować pakiet '''daily''', aby być na bieżąco z najnowszymi usprawnieniami i poprawkami błędów. Repozytorium nazywa się [https://launchpad.net/~freecad-maintainers/+archive/freecad-daily freecad-daily] i znajduje się na Launchpad.
  
If you want to install the last unstable version of FreeCAD, please use the PPA named '''"freecad-daily"''' [https://launchpad.net/~freecad-maintainers/+archive/freecad-daily PPA repository on Launchpad]. This way you can access the bleeding edge of FreeCAD development. This PPA is automatically compiled daily from the official FreeCAD's master branch repository. It will usually contain numerous bug fixes and feature updates.
+
Ta wersja jest codziennie kompilowana z oficjalnego repozytorium Master. Należy pamiętać, że chociaż będzie ona zawierać nowe funkcje i poprawki błędów, może mieć nowsze błędy i być niestabilna.
  
For the daily PPA:
+
Dodaj PPA daily do źródeł oprogramowania, zaktualizuj listę pakietów i zainstaluj pakiet daily:
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-daily
 
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-daily
 
sudo apt-get update
 
sudo apt-get update
sudo apt-get install freecad-daily && apt-get upgrade
+
sudo apt-get install freecad-daily
 +
}}
 +
Każdego dnia możesz wykonać aktualizacje do najnowszej wersji daily za pomocą:
 +
{{Code|code=
 +
sudo apt-get update
 +
sudo apt-get install freecad-daily
 
}}
 
}}
  
Execute this command to open the daily build of FreeCAD:
+
{{Emphasis|Note:}} W niektórych przypadkach nowy kod lub zależności dodane do FreeCAD powodują błędy w pakietach. Jeśli tak się stanie, pakiet daily może nie zostać wygenerowany, dopóki opiekunowie nie rozwiążą problemów ręcznie. Jeśli chcesz kontynuować testowanie najnowszego kodu, powinieneś otrzymać kod źródłowy i skompilować FreeCAD bezpośrednio. Instrukcje znajdują się na stronie [[compiling|kompilacja]].
 +
 
 +
Uruchamianie wersji '''daily''' (PPA) FreeCAD:
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
freecad-daily
 
freecad-daily
 
}}
 
}}
  
==Debian and other debian-based systems==
+
{{Emphasis|Note:}} Możliwe jest zainstalowanie pakietów {{incode|-stable}} i {{incode|-daily}} w tym samym systemie. Jest to użyteczne, jeśli chcesz pracować z wersją stabilną i nadal być w stanie testować najnowsze funkcje w rozwoju. Zauważ, że plik wykonywalny dla wersji dziennej to {{incode|freecad-daily}}, ale dla wersji stabilnej jest to po prostu {{incode|freecad}}.
 +
 
 +
==Debian i inne systemy pokrewne==
 +
 
 +
Od czasu Debiana Lenny, FreeCAD jest dostępny bezpośrednio z repozytoriów oprogramowania Debiana i może być zainstalowany poprzez synaptic lub po prostu za pomocą:
  
Since Debian Lenny, FreeCAD is available directly from the Debian software repositories and can be installed via synaptic or simply with:
 
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
sudo apt-get install freecad
 
sudo apt-get install freecad
 
}}
 
}}
 +
 
==OpenSUSE==
 
==OpenSUSE==
  
FreeCAD is typically installed with:
+
Oferowany jest obszerny zestaw wydań dla pakietów FreeCAD.
 +
 
 +
Aby zainstalować wersje „stabilne”, odwiedź stronę z ankietą:
 +
 
 +
'''[https://software.opensuse.org/search?utf8=%E2%9C%93&baseproject=ALL&q=FreeCAD Przegląd stabilnych repozytoriów na OpenSUSE]'''
 +
 
 +
 
 +
Ogólnie rzecz biorąc, aby wybrać prawidłową dystrybucję openSUSE, konieczne jest kliknięcie na konkretny przycisk widoku.
 +
 
 +
Stabilna wersja pakietu FreeCAD znajduje się na stronie:
 +
 
 +
'''[https://software.opensuse.org/package/FreeCAD repozytoria Stable dla openSUSE]'''
 +
 
 +
Prawidłowa wersja dystrybucji openSUSE musi być wybrana w dolnej części witryny.
 +
<br/>
 +
 
 +
FreeCAD jest zazwyczaj instalowany z YAST ''(skrót od "Jeszcze jedno narzędzie konfiguracyjne")'', narzędzia do instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego Linux, lub też za pomocą dowolnego terminala ''(wymagane są prawa administratora)'':
 +
 
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
zypper install FreeCAD
 
zypper install FreeCAD
 
}}
 
}}
 +
 +
Procedura ta obejmuje tylko instalację oficjalnie wydanych stabilnych wersji programu FreeCAD, w zależności od zainstalowanych linków do repozytoriów pakietów programów w Twoim systemie operacyjnym.
 +
 +
Aby sprawdzić najnowsze wydania rozwojowe '''(unstable)'' musisz odwiedzić:
 +
 +
'''[https://software.opensuse.org/download.html?project=science%3Aunstable&package=FreeCAD repozytorium wydania Unstable dla openSUSE]'''
 +
 +
Zaleca się, aby bezpośrednio pobrać pakiety binarne. Następnie wybierz właściwą dystrybucję dla zainstalowanego openSUSE OS.
 +
 
==Gentoo==
 
==Gentoo==
  
FreeCAD can be built/installed simply by issuing:
+
FreeCAD może być zbudowany/zainstalowany po prostu przez wykonanie:
 +
 
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
emerge freecad
 
emerge freecad
 
}}
 
}}
==Other==
 
  
If you find out that your system features FreeCAD but is not documented in this page, please tell us on the [http://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=21 forum]!
+
==Fedora==
 +
 
 +
FreeCAD jest włączany do oficjalnych pakietów Fedory od czasów Fedory 20. Może być zainstalowany z linii poleceń za pomocą:
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
sudo dnf install freecad
 +
}}
 +
 
 +
Na starszych wydaniach Fedory, tak to było:
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
sudo yum install freecad
 +
}}
 +
 
 +
Można również używać menedżerów pakietów gui. Szukaj "freecad". "freecad".
 +
Oficjalna wersja wydania ma tendencję do pozostawania daleko w tyle za wydaniami FreeCAD. [http://rpms.remirepo.net/rpmphp/zoom.php?rpm=freecad Package: freecad] pokazuje wersje zawarte w repozytoriach Fedory z czasem i z wersjami.
 +
 
 +
Więcej aktualnych wersji można uzyskać, pobierając obraz [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/ .AppImage] z repozytorium Githuba. Działają one dobrze na Fedorze.
 +
 
 +
Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi codziennymi kompilacjami, FreeCAD jest również dostępny na [https://copr.fedorainfracloud.org/groups/g/freecad/coprs/ copr]. Aby zainstalować kompilację stamtąd, w sesji terminala wpisz:
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
sudo dnf copr enable @freecad/nightly
 +
sudo dnf install freecad
 +
}}
 +
 
 +
Pozostaje jeszcze copr repozytorium aktywne, więc
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
sudo dnf upgrade
 +
}}
 +
 
 +
lub odpowiednik, zaktualizuje do najnowszej wersji FreeCAD wraz z aktualizacjami z innych aktywnych repozytoriów. Jeśli chcesz, aby było coś bardziej stabilnego, możesz wyłączyć @freecad/nightly ponownie po wstępnej instalacji. copr W repozytorium przechowuje się tylko kompilacje z ostatnich 2 tygodni. Rozwiązanie to nie jest wystarczające, jeśli chcesz wybrać konkretną starszą wersję.
 +
 
 +
Instrukcje są również dostępne na stronie [[Compile on Linux/Unix|compile FreeCAD yourself]], w tym skrypt specjalnie dla Fedory. Z drobną zmianą, aby sprawdzić konkretny ''commit'' z git, każda wersja od czasu FreeCAD 0.15 może być zbudowana na dowolnej dystrybucji od Fedory 21.
 +
 
 +
==Arch==
 +
Instalacja FreeCAD na Arch Linux i jego pochodnych ''(np. Manjaro)'':
 +
 
 +
{{Code|code=
 +
pacman -S freecad
 +
}}
 +
 
 +
==Pozostałe==
  
Many alternative, non-official FreeCAD packages are available on the net, for example for systems like slackware or fedora. A search on the net can quickly give you some results.
+
Jeśli dowiesz się, że Twój system posiada FreeCAD, a nie jest to udokumentowane na tej stronie, powiedz nam o tym na forum [http://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=21]!
  
===Manual install on .deb based systems===
+
Wiele alternatywnych, nieoficjalnych pakietów FreeCAD jest dostępnych w sieci, na przykład dla systemów takich jak Slackware lub Fedora. Wyszukiwanie w sieci może szybko przynieść oczekiwane rezultaty.
  
If for some reason you cannot use one of the above methods, you can always download one of the .deb packages available on the [[Download]] page. <br />
+
==Ręczna instalacja na systemach opartych na plikach .deb===
 +
 
 +
Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz użyć jednej z powyższych metod, zawsze możesz pobrać jeden z pakietów .deb dostępnych na stronie [[Download|Download]].<br />
 
{{DownloadUnixStable}}  
 
{{DownloadUnixStable}}  
  
Once you downloaded the .deb corresponding to your system version, if you have the [[wikipedia:Debian#GDEBI|Gdebi]] package installed (usually it is), you just need to navigate to where you downloaded the file, and double-click on it. The necessary dependencies will be taken care of automatically by your system package manager.
+
Po pobraniu pliku .deb odpowiadającemu wersji systemu, jeśli masz zainstalowany pakiet [[wikipedia:Debian#GDEBI|Gdebi]] ''(zazwyczaj jest)'', wystarczy przejść do miejsca pobrania pliku i kliknąć go dwukrotnie. Niezbędne zależności będą obsługiwane automatycznie przez menedżera pakietów systemowych.
Alternatively you can also install it from the terminal, navigating to where you downloaded the file, and type:
+
Opcjonalnie możesz również zainstalować go z terminala, przechodząc do miejsca, gdzie pobrałeś plik i wpisując:
 +
 
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
sudo dpkg -i Name_of_your_FreeCAD_package.deb
 
sudo dpkg -i Name_of_your_FreeCAD_package.deb
 
}}
 
}}
changing Name_of_your_FreeCAD_package.deb by the name of the file you downloaded.
 
  
After you installed FreeCAD, a startup icon will be added in the "Graphic" section of your Start Menu.
+
zmieniając Name_of_your_FreeCAD_package.deb na nazwę pobranego pliku.
  
===Installing on other Linux/Unix systems===
+
Po zainstalowaniu FreeCAD, w sekcji "Grafika" menu startowego zostanie dodana ikonka programu.
  
Unfortnately, at the moment, no precompiled package is available for other Linux/Unix systems,so you will need to [[CompileOnUnix|compile FreeCAD yourself]].
+
===Instalowanie systemach pokrewnych Linux/Unix===
  
===Installing Windows Version on Linux===
+
Wiele popularnych dystrybucji Linuksa zawiera teraz prekompilowany FreeCAD jako część standardowych pakietów. Jest on często nieaktualne, jednak jest to dobre na początek. Sprawdź standardowe menadżery pakietów swojego systemu. Jedna z poniższych ''(częściowych)'' list poleceń może zainstalować z terminala oficjalną wersję FreeCAD dla twojej dystrybucji. Prawdopodobnie potrzebują one uprawnień administratora.
See the [[Install on Windows]] page.
 
  
{{docnav/pl|Install on Windows/pl|Install on Mac/pl}}
+
{{Code|code=
 +
apt-get install freecad
 +
dnf install freecad
 +
emerge freecad
 +
slackpkg install freecad
 +
yum install freecad
 +
zypper install freecad
 +
}}
 +
 
 +
Nazwa pakietu uwzględnia wielkość liter, więc spróbuj zarówno `FreeCAD` jak i `freecad`. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, to prawdopodobnie dlatego, że twój menedżer pakietów nie posiada prekompilowanej wersji FreeCAD. Albo dlatego, że dostępna wersja jest zbyt stara względem oczekiwań. Wtedy możesz spróbować ściągnąć jedną z następujących wersji [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/ .AppImage] z repozytoriów Githuba. Działają one na większości 64-bitowych dystrybucji Linuksa, bez żadnej specjalnej instalacji. Upewnij się tylko, że pobrany plik jest oznaczony jako wykonywalny, a następnie uruchom go.
 +
 
 +
Jeśli to nadal nie jest satysfakcjonujące, a nie możesz znaleźć innego źródła prekompilowanego pakietu spełniającego Twoje wymagania, będziesz musiał [[Compile on Linux/Unix|skompilować FreeCAD sam]].
 +
 
 +
===Instalowanie na Linuksie wersji z systemu Windows===
 +
Zobacz stronę [[Install on Windows|Instalacja w systemie Windows]].
 +
 
 +
{{docnav/pl
 +
|[[Install on Windows/pl|Instalacja w systemie Windows]]
 +
|[[Install on Mac/pl|Instalacja w systemie Mac OS]]
 +
}}
  
 
[[Category:User Documentation/pl]]
 
[[Category:User Documentation/pl]]
<languages/>
 

Latest revision as of 19:10, 8 December 2019

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

Instalacja FreeCAD na najbardziej znanych systemach Linux została teraz wsparta przez społeczność, a FreeCAD powinien być dostępny bezpośrednio poprzez menadżer pakietów dostępny w Twojej dystrybucji. Zespół FreeCAD dostarcza również kilka "oficjalnych" pakietów, gdy powstają nowe wydania oraz kilka eksperymentalnych repozytoriów Personal Package Archive (PPA) do testowania najnowocześniejszych funkcji.

Po zainstalowaniu FreeCAD, nadszedł czas na rozpoczęcie pracy!

Systemy oparte na Ubuntu

Instalacja na Ubuntu/Debianie

Wiele dystrybucji Linuksa opiera się na Ubuntu i udostępnia jego repozytoria. Oprócz oficjalnych wariantów (Kubuntu, Lubuntu i Xubuntu), istnieją również dystrybucje pochoidne, takie jak Linux Mint, Voyager i inne. Poniższe opcje instalacji powinny być kompatybilne z tymi systemami.

Oficjalne repozytorium Ubuntu

FreeCAD jest dostępny z uniwersalnych repozytoriów Ubuntu i może być zainstalowany poprzez Centrum Oprogramowania lub za pomocą tego polecenia w terminalu:

sudo apt install freecad

Note: pakiet Ubuntu Universe może być nieaktualny, ponieważ może pozostawać niezgodny z najnowszym stabilnym kodem źródłowym. W tym przypadku, sugeruje się zainstalowanie pakiet -stable PPA dostępny poniżej. Dodatkowo, instalacja pakietu -daily może być wykonana w celu przetestowania tej gałęzi rozwoju.

Stabilne PPA z GUI

Aby zainstalować FreeCAD za pomocą PPA, z interfejsu graficznego, proszę postępować zgodnie z tymi instrukcjami. Społeczność FreeCAD zapewnia

Aby zainstalować FreeCAD używając archiwum pakietów PPA prowadzonego przez projekt FreeCAD, proszę postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Repozytorium nazywa się [1] i znajduje się na Launchpad.

Do Źródeł Oprogramowania systemu należy dodać następujące PPA. W tym celu przejdź do Centrum Oprogramowania Ubuntu → Edytuj → Źródła oprogramowania → Inne oprogramowanie. Kliknij na dodawanie i kopiowanie i wklejanie kodu poniżej:


 • Przejdź do Ubuntu Software → Software & Updates → Źródła oprogramowania → Inne oprogramowanie
 • Kliknij na And, a następnie skopiuj i wklej następującą linię
ppa:freecad-maintainers/freecad-stable
 • Dodaj źródło, zamknij okno dialogowe i ponownie załaduj źródła oprogramowania, jeśli zostaniesz o to poproszony.

Teraz możesz znaleźć i zainstalować ostatnią stabilną wersję FreeCAD z Centrum oprogramowania Ubuntu.

PPA Stable w konsoli

Dodaj PPA do swoich źródeł oprogramowania:

sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-stable

Nie zapomnij pobrać zaktualizowanych list pakietów:

sudo apt update

Następnie zainstaluj FreeCAD wraz z dokumentacją:

sudo apt install freecad freecad-doc

Note: Z powodu problemów z pakowaniem, w niektórych wersjach Ubuntu pakiet freecad-doc kolidował z instalacją pakietu FreeCAD lub jednej z jego zależności; jeśli tak jest, usuń pakiet freecad-doc i instaluj tylko pakiet freecad. Jeśli pakiet freecad-doc nie istnieje, to go zignoruj.

Po dodaniu stabilnego PPA do źródeł, pakiet freecad zainstaluje tę wersję PPA nad zamiast wersji dostarczonej przez repozytorium Ubuntu Universe. Możesz zobaczyć dostępne wersje z apt-cache.

apt-cache policy freecad
freecad:
 Installed: (none)
 Candidate: 2:0.18.4+dfsg1~201911060029~ubuntu18.04.1
 Version table:
   2:0.18.4+dfsg1~201911060029~ubuntu18.04.1 500
    500 http://ppa.launchpad.net/freecad-maintainers/freecad-stable/ubuntu bionic/main amd64 Packages
   0.16.6712+dfsg1-1ubuntu2 500
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
ubuntu@ubuntu:~$ apt-cache policy freecad-doc

Uruchomienie stabilnej wersję FreeCAD:

freecad

PPA Daily w konsoli

Ponieważ FreeCAD jest w ciągłym rozwoju, możesz chcieć zainstalować pakiet daily, aby być na bieżąco z najnowszymi usprawnieniami i poprawkami błędów. Repozytorium nazywa się freecad-daily i znajduje się na Launchpad.

Ta wersja jest codziennie kompilowana z oficjalnego repozytorium Master. Należy pamiętać, że chociaż będzie ona zawierać nowe funkcje i poprawki błędów, może mieć nowsze błędy i być niestabilna.

Dodaj PPA daily do źródeł oprogramowania, zaktualizuj listę pakietów i zainstaluj pakiet daily:

sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install freecad-daily

Każdego dnia możesz wykonać aktualizacje do najnowszej wersji daily za pomocą:

sudo apt-get update
sudo apt-get install freecad-daily

Note: W niektórych przypadkach nowy kod lub zależności dodane do FreeCAD powodują błędy w pakietach. Jeśli tak się stanie, pakiet daily może nie zostać wygenerowany, dopóki opiekunowie nie rozwiążą problemów ręcznie. Jeśli chcesz kontynuować testowanie najnowszego kodu, powinieneś otrzymać kod źródłowy i skompilować FreeCAD bezpośrednio. Instrukcje znajdują się na stronie kompilacja.

Uruchamianie wersji daily (PPA) FreeCAD:

freecad-daily

Note: Możliwe jest zainstalowanie pakietów -stable i -daily w tym samym systemie. Jest to użyteczne, jeśli chcesz pracować z wersją stabilną i nadal być w stanie testować najnowsze funkcje w rozwoju. Zauważ, że plik wykonywalny dla wersji dziennej to freecad-daily, ale dla wersji stabilnej jest to po prostu freecad.

Debian i inne systemy pokrewne

Od czasu Debiana Lenny, FreeCAD jest dostępny bezpośrednio z repozytoriów oprogramowania Debiana i może być zainstalowany poprzez synaptic lub po prostu za pomocą:

sudo apt-get install freecad

OpenSUSE

Oferowany jest obszerny zestaw wydań dla pakietów FreeCAD.

Aby zainstalować wersje „stabilne”, odwiedź stronę z ankietą:

Przegląd stabilnych repozytoriów na OpenSUSE


Ogólnie rzecz biorąc, aby wybrać prawidłową dystrybucję openSUSE, konieczne jest kliknięcie na konkretny przycisk widoku.

Stabilna wersja pakietu FreeCAD znajduje się na stronie:

repozytoria Stable dla openSUSE

Prawidłowa wersja dystrybucji openSUSE musi być wybrana w dolnej części witryny.

FreeCAD jest zazwyczaj instalowany z YAST (skrót od "Jeszcze jedno narzędzie konfiguracyjne"), narzędzia do instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego Linux, lub też za pomocą dowolnego terminala (wymagane są prawa administratora):

zypper install FreeCAD

Procedura ta obejmuje tylko instalację oficjalnie wydanych stabilnych wersji programu FreeCAD, w zależności od zainstalowanych linków do repozytoriów pakietów programów w Twoim systemie operacyjnym.

Aby sprawdzić najnowsze wydania rozwojowe '(unstable) musisz odwiedzić:

repozytorium wydania Unstable dla openSUSE

Zaleca się, aby bezpośrednio pobrać pakiety binarne. Następnie wybierz właściwą dystrybucję dla zainstalowanego openSUSE OS.

Gentoo

FreeCAD może być zbudowany/zainstalowany po prostu przez wykonanie:

emerge freecad

Fedora

FreeCAD jest włączany do oficjalnych pakietów Fedory od czasów Fedory 20. Może być zainstalowany z linii poleceń za pomocą:

sudo dnf install freecad

Na starszych wydaniach Fedory, tak to było:

sudo yum install freecad

Można również używać menedżerów pakietów gui. Szukaj "freecad". "freecad". Oficjalna wersja wydania ma tendencję do pozostawania daleko w tyle za wydaniami FreeCAD. Package: freecad pokazuje wersje zawarte w repozytoriach Fedory z czasem i z wersjami.

Więcej aktualnych wersji można uzyskać, pobierając obraz .AppImage z repozytorium Githuba. Działają one dobrze na Fedorze.

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi codziennymi kompilacjami, FreeCAD jest również dostępny na copr. Aby zainstalować kompilację stamtąd, w sesji terminala wpisz:

sudo dnf copr enable @freecad/nightly
sudo dnf install freecad

Pozostaje jeszcze copr repozytorium aktywne, więc

sudo dnf upgrade

lub odpowiednik, zaktualizuje do najnowszej wersji FreeCAD wraz z aktualizacjami z innych aktywnych repozytoriów. Jeśli chcesz, aby było coś bardziej stabilnego, możesz wyłączyć @freecad/nightly ponownie po wstępnej instalacji. copr W repozytorium przechowuje się tylko kompilacje z ostatnich 2 tygodni. Rozwiązanie to nie jest wystarczające, jeśli chcesz wybrać konkretną starszą wersję.

Instrukcje są również dostępne na stronie compile FreeCAD yourself, w tym skrypt specjalnie dla Fedory. Z drobną zmianą, aby sprawdzić konkretny commit z git, każda wersja od czasu FreeCAD 0.15 może być zbudowana na dowolnej dystrybucji od Fedory 21.

Arch

Instalacja FreeCAD na Arch Linux i jego pochodnych (np. Manjaro):

pacman -S freecad

Pozostałe

Jeśli dowiesz się, że Twój system posiada FreeCAD, a nie jest to udokumentowane na tej stronie, powiedz nam o tym na forum [2]!

Wiele alternatywnych, nieoficjalnych pakietów FreeCAD jest dostępnych w sieci, na przykład dla systemów takich jak Slackware lub Fedora. Wyszukiwanie w sieci może szybko przynieść oczekiwane rezultaty.

Ręczna instalacja na systemach opartych na plikach .deb=

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz użyć jednej z powyższych metod, zawsze możesz pobrać jeden z pakietów .deb dostępnych na stronie Download.
Linux.png Ubuntu 32/64bit AppImage-logo.png AppImage 64bit


Po pobraniu pliku .deb odpowiadającemu wersji systemu, jeśli masz zainstalowany pakiet Gdebi (zazwyczaj jest), wystarczy przejść do miejsca pobrania pliku i kliknąć go dwukrotnie. Niezbędne zależności będą obsługiwane automatycznie przez menedżera pakietów systemowych. Opcjonalnie możesz również zainstalować go z terminala, przechodząc do miejsca, gdzie pobrałeś plik i wpisując:

sudo dpkg -i Name_of_your_FreeCAD_package.deb

zmieniając Name_of_your_FreeCAD_package.deb na nazwę pobranego pliku.

Po zainstalowaniu FreeCAD, w sekcji "Grafika" menu startowego zostanie dodana ikonka programu.

Instalowanie systemach pokrewnych Linux/Unix

Wiele popularnych dystrybucji Linuksa zawiera teraz prekompilowany FreeCAD jako część standardowych pakietów. Jest on często nieaktualne, jednak jest to dobre na początek. Sprawdź standardowe menadżery pakietów swojego systemu. Jedna z poniższych (częściowych) list poleceń może zainstalować z terminala oficjalną wersję FreeCAD dla twojej dystrybucji. Prawdopodobnie potrzebują one uprawnień administratora.

apt-get install freecad
dnf install freecad
emerge freecad
slackpkg install freecad
yum install freecad
zypper install freecad

Nazwa pakietu uwzględnia wielkość liter, więc spróbuj zarówno `FreeCAD` jak i `freecad`. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, to prawdopodobnie dlatego, że twój menedżer pakietów nie posiada prekompilowanej wersji FreeCAD. Albo dlatego, że dostępna wersja jest zbyt stara względem oczekiwań. Wtedy możesz spróbować ściągnąć jedną z następujących wersji .AppImage z repozytoriów Githuba. Działają one na większości 64-bitowych dystrybucji Linuksa, bez żadnej specjalnej instalacji. Upewnij się tylko, że pobrany plik jest oznaczony jako wykonywalny, a następnie uruchom go.

Jeśli to nadal nie jest satysfakcjonujące, a nie możesz znaleźć innego źródła prekompilowanego pakietu spełniającego Twoje wymagania, będziesz musiał skompilować FreeCAD sam.

Instalowanie na Linuksie wersji z systemu Windows

Zobacz stronę Instalacja w systemie Windows.