Image Module/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:03, 9 September 2010 by Kwahoo (talk | contribs) (Created page with 'Moduł obrazu obsługuje różne rodzaje [http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_rastrowa bitmap] i pozwala otwierać je we FreeCADzie. Aktualnie moduł pozwala na otwieranie forma…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Moduł obrazu obsługuje różne rodzaje bitmap i pozwala otwierać je we FreeCADzie. Aktualnie moduł pozwala na otwieranie formatów plików .bmp, .jpg, .png and .xpm w oddzielnym oknie przeglądarki. Obecne jest także narzędzie pozwalające na przechwytywanie obrazu z kamerki internetowej.

Available translations of this page: Flag-en.jpg Template:Se