Difference between revisions of "Image Module/cn"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
m
 
Line 3: Line 3:
 
{{docnav/cn|Raytracing Module/cn|Draft Module/cn}}
 
{{docnav/cn|Raytracing Module/cn|Draft Module/cn}}
  
{{languages/cn | {{cn|Image Module/cn}} {{de|Image Module/de}} {{es|Image Module/es}} {{fr|Image Module/fr}} {{pl|Image Module/pl}} {{ru|Image Module/ru}} {{se|Image Module/se}} }}
+
{{languages/cn | {{cn|Image Module/cn}} {{de|Image Module/de}} {{es|Image Module/es}} {{fr|Image Module/fr}} {{pl|Image Module/pl}} {{ru|Image Module/ru}} }}
  
 
[[Category:User Documentation/cn]]
 
[[Category:User Documentation/cn]]

Latest revision as of 23:17, 24 February 2016

图像模块用于管理不同类型的位图,并可以在 FreeCAD 中打开它们。目前,此模块允许在不同的视图窗口中打开 .bmp、.jpg、.png、.xpm 等图像格式。也有使用网络摄像头抓拍的工具。

其他语言版本: Flag-cn.jpg Flag-de.jpg Flag-es.jpg Flag-fr.jpg Flag-pl.jpg Flag-ru.jpg