Difference between revisions of "Getting started/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
==Co je nového==
 
==Co je nového==
  
* [[Release notes 011|Version 0.11 Release notes]] : Check what's new in the 0.11 release of FreeCAD
+
* [[Release notes 011|Verze 0.11 Release notes]] : Co je nového ve verzi 0.11 FreeCADu
* [[Release notes 012|Version 0.12 Release notes]] : Check what's new in the 0.12 release of FreeCAD
+
* [[Release notes 012|Verze 0.12 Release notes]] : Co je nového ve verzi 0.12 FreeCADu
* [[Release notes 013|Version 0.13 Release notes]] : Check what's new in the 0.13 release of FreeCAD
+
* [[Release notes 013|Verze 0.13 Release notes]] : Co je nového ve verzi 0.13 FreeCADu
* [[Release notes 014|Version 0.14 Release notes]] : Check what's new in the 0.14 release of FreeCAD
+
* [[Release notes 014|Verze 0.14 Release notes]] : Co je nového ve verzi 0.14 FreeCADu
  
 
==Předmluva==
 
==Předmluva==

Revision as of 18:18, 10 November 2014

Co je nového

Předmluva

FreeCAD je 3D CAD/CAE parametrická modelovací aplikace. Primárně je určena pro konstruování mechanických záležitostí, ale slouží i ve všech dalších případech kde je potřeba modelovat přesné 3D objekty a kontrolovat historii modelování.

FreeCAD je zatím v ranném stupni vývoje, takže, přestože již nabízí velký (a rostoucí) seznam možností, ještě je stále dost toho co chybí, zvlášť ve srovnání s komerčními řešeními a můžete zjistit, že není na takovém stupni aby se dal využívat v produkčním prostředí. Přesto je zde rychle rostoucí komunita zapálených uživatelů a už teď můžete najít mnoho příkladů kvalitních projektů vyvinutých ve FreeCADu.

Jako všechny open-source projekty, projekt FreeCAD není jednosměrná práce vývojářů pro Vás. Mnoho závisí na jeho komunitě - jak roste, zlepšuje vlastnosti, stabilizuje ho (opravuje chyby). Proto nezapomínejte, když začínate s FreeCADem, jestliže se Vám líbí, můžete na něj mít přímý vliv a pomáhat projektu!

Instalace

Nejprve (jestliže už to někdo neudělal) stáhněte a nainstalujte FreeCAD. Podívejte se na stránku Stahování na informace o aktuální verzi a aktualizacích a na stránku Instalace na informace o tom, jak FreeCAD nainstalovat. K dispozici jsou už instalační balíčky pro Windows (.msi), Ubuntu & Debian (.deb) openSUSE (.rpm) a Mac OSX. Protože FreeCAD je open-source, jste-li odvážní a chcete se podívat na poslední novinky, které jsou právě ve vývoji, můžete si také stáhnout zdrojové kódy a zkompilovat si FreeCAD sami.

Prozkoumání FreeCADu


 1. 3D pohled, který zobrazuje obsah vašeho dokumentu
 2. Pohled stromu, který zobrazuje hierarchii a konstrukční historii všech objektů v dokumentu
 3. Editor vlastností, který Vám umožňuje vidět a modifikovat vlastnosti vybraných objektů
 4. Okno výstupů, kam FreeCAD tiskne zprávy, varování a chyby
 5. Konzola Pythonu, kde jsou tištěny všechny příkazy prováděné FreeCADem a kam můžete vkládat kódy Pythonu
 6. Přepínač pracovních ploch, kde vybíráte aktivní pracovní plochu


Základní koncept pod interfacem FreeCADu je rozdělení do pracovních ploch. Pracovní plocha je soubor nástrojů vhodných pro dané typy úloh, jako je práce se sítěmi nebo kreslení 2D objektů nebo náčrty. Aktuální pracovní plochu můžete zapínat přepínčem pracovních ploch (6). Můžete uživatelsky upravovat nástroje včleněné do pracovní plochy, přidávat nástroje z jiných pracovních ploch nebo dokonce sami vytvářet nástroje zvané makra. Je zde i obecná pracovní plocha, která zahrnuje nejčastěji využívané nástroje z jinych pracovních ploch, zvaná Kompletní pracovní plocha.

Spouštíte-li FreeCAD poprvé, dostanete se do startovního centra:


Startcenter0.16 screenshot.jpg


Startovní centrum Vám umožňuje rychlý přechod do některé z nejužívanějších pracovních ploch, otevřít posledně používané soubory nebo se podívat na nejnovější novinky ze světa FreeCADu. V přednastaveních můžete změnit defaultní pracovní plochu.

Navigace ve 3D prostoru

FreeCAD má dostupné čtyři navigační módy myši které mění způsob jak používáte Vaši myš v interakci s objekty ve 3D pohledu a s pohledem samotným. Jeden z módů je speciálně vytvořen pro touchpady, kde není použito prostřední tlačítko. Následující tabulka popisuje defaultní mód, zvaný CAD Navigation (Rychle můžete změnit aktuální navigační mód pomocí pravého kliknutí myši na prázdnou oblast e 3D pohledu):


Výběr Pan Zoom Otáčení pohledem Otáčení pohledem

Alternativní Methoda

Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
to Select to Pan to Zoom in or out to Rotate view to Rotate view
Stiskněte levé tlačítko myši nad objektem, který chcete vybrat. Podržení klávesy CTRL umožňuje současný výběr více objektů. Klikněte na střední tlačítko a pohybujte objektem kolem pan Kolečko myši používejte pro zoomování (zvětšení nebo zmenšení měřítka). Klikněte na prostřední tlačítko, podržte je stisknuté a potom klikněte na levé tlačítko myši a táhněte myší v požadovaném směru. Umístění kurzovu v době stisknutí prostředního tlačítka určuje střed rotace. Otáčení funguje jako rotace míče, který se otáčí podle svého středu. Pokud jsou tlačítka uvolněna před zastavením pohybu myši, objekt pokračuje v otáčení, pokud je to umožněno. Dvojklik prostředním tlačítkem nastaví nový střed otáčení. Klikněte na prostřední tlačítko, podržte je stisknuté a potom klikněte na pravé tlačítko myši a táhněte myší v požadovaném směru. Tato metoda pracuje stejně jako dříve popsaná metoda se stiskem prostředního tlačítka a levého tlačítka, s tím rozdílem, že prostřední tlačítko může být uvolněno hned po stisknutí pravého tlačítka. Pro uživatele, kteří používají myš pravou rukou může být tento způosob otáčení příjemnější než předchozí metoda.


Máte také přednastaveno několik pohledů (pohled shora, pohled zepředu, atd.) dostupných v menu Pohled, na pruhu nástrojů pohledu a numerickými klávesami (1, 2, atd...), a také pravým kliknutím myši na objekt nebo do prázdné plochy 3D pohledu máte rychlý přístup k některým běžným operacím jako je nastavení jednotlivých pohledů nebo umístění objektu v pohledu stromu.

První kroky s FreeCADem

Cílem FreeCADu je umožnit vytváření velmi přesných 3D modelů, při udržení pevné kontroly nad těmito modely (být schopen vracet se zpět v modelování a moci měnit parametry) a realizovat tyto modely (3D tisk, CNC obrábění nebo celá konstrukční pracoviště). To je důvod proč se velmi liší od některých jiných 3D aplikací vytvářených pro jiné cíle, jako je animovaný film nebo hry. Jeho křivka osvojování znalostí může být příkrá, zvláště je-li to Váš první kontakt se 3D modelováním. Jestli někde narazíte, nezapomeňte, že je zde přátelská komunita na FreeCAD forum, která Vám může rychle pomoci.

Se kterou pracovní plochou začnete závisí na typu práce, kterou chcete s FreeCADem dělat: Chete-li pracovat s mechanickými modely nebo obecněji s objekty s vyšší přesností, asi budete chtít zkusit pracovní plochu Návrh dílu. Budete-li pracovat ve 2D, pak přepněte do pracovní plochy Kreslení nebo pracovní plochy Náčrt potřebujete-li vazby. Chcete-li dělat BIM, spusťte pracovní plochu Architektura. Pracujete-li s návrhy lodí, je zde pro Vás speciální pracovní plocha Loď. A jestliže přicházíte ze světa OpenSCADu, zkuste pracovní plochu OpenSCAD.

Pracovní plochy můžete přepínat kdykoliv a také můžete uživatelsky nastavovat Vaši oblíbenou pracovní plochu přidáním nástrojů z jiných pracovních ploch.

Práce s pracovními plochami Návrh dílu a Náčrt

Pracovní plocha Návrh dílu je speciálně vytvořena pro stavbu komplexních objektů začínajících od jednoduchých tvarů a přidáváním nebo odebíráním částí (nazývané "vlastnosti") až po získání konečného objektu. Všechny vlastnosti aplikované během modelovacího procesu jsou uloženy v samostatném pohledu nazývaném pohled stromu, který také obsahuje další objekty Vašeho dokumentu. Objekt Návrh dílu si můžete představit jako výsledek posloupnosti operací, které jsou postupně aplikovány a vytvářejí tak jeden velký řetězec. V pohledu stromu vidíte výsledný objekt, ale můžete ho rozložit a získat všechny předchozí stavy a změnit jakýkoliv jejich parametr, což automaticky aktualizuje výsledný objekt.

The PartDesign workbench makes heavy use of another workbench, the Sketcher Workbench. The sketcher allows you to draw 2D shapes, which are defined by applying Constraints to the 2D shape. For example, you might draw a rectangle and set the size of a side by applying a length constraint to one of the sides. That side then cannot be resized anymore (unless the constraint is changed).

Those 2D shapes made with the sketcher are used a lot in the PartDesign workbench, for example to create 3D volumes, or to draw areas on the faces of your object that will then be hollowed from its main volume. This is a typical PartDesign workflow:

 1. Create a new sketch
 2. Draw a closed shape (make sure all points are joined)
 3. Close the sketch
 4. Expand the sketch into a 3D solid by using the pad tool
 5. Select one face of the solid
 6. Create a second sketch (this time it will be drawn on the selected face)
 7. Draw a closed shape
 8. Close the sketch
 9. Create a pocket from the second sketch, on the first object

Výsledkem je takovýto objekt:

Partdesign example.jpg

Kdykoliv můžete vybrat původní náčrty a modifikovat je nebo změnit parametry vysunutí operací Blok (Pad) a Kapsa (Pocket), což pak aktualizuje výsledný objekt.

Práce s pracovními plochami Kreslení a Architektura

The Draft Workbench and Arch Workbench behave a bit differently than the other workbenches above, although they follow the same rules, which are common to all of FreeCAD. In short, while the Sketcher and PartDesign are made primarily to design single pieces, Draft and Arch are made to ease your work when working with several, simpler objects.

The Draft Workbench offers you 2D tools a bit similar to what you can find in traditional 2D CAD applications such as AutoCAD. However, 2D drafting being far away from the scope of FreeCAD, don't expect to find there the full array of tools that these dedicated applications offer. Most of the Draft tools work not only in a 2D plane but also in the full 3D space, and benefit from special helper systems such as Work planes and object snapping.

The Arch Workbench adds BIM tools to FreeCAD, allowing you to build architectural models with parametric objects. The Arch workbench relies much on other modules such as Draft and Sketcher. All the Draft tools are also present in the Arch workbench, and most Arch tools make use of the Draft helper systems.

Typická práce s Architekturou a Kreslením může být:

 1. Kreslení přímek pomocí nástroje Kreslní Přímka
 2. Vyberte přímky a stiskněte tlačítko Zeď pro vytvoření zdi z těchto přímek
 3. Spojte zdi jejich výběrem a stisknutím nástroje Přidat Zeď
 4. Vytvořte objekt podlaží a přesuňte do něj zeď z pohledu stromu
 5. Vytvořte objekt budova a přesuňte do něj podlaží z pohledu stromu
 6. Kliknutím na nástroj Okno vytvořte okno, vyberte nastavení v jeko panelu a pak klikněte na plochu zdi
 7. Přidejte rozměry prvním nastavením pracovní roviny, pokud je to potřeba a potom použijte nástroj Kóty

Dostanete toto:

Arch workflow example.jpg

Víc na stránce Výukový program.

Skriptování

A nakonec jedna z nejmocnějších vlastností FreeCADu je prostředí pro skriptování. Z integrované konzoly Pythonu (nebo z jakéhokoliv externího skriptu Pythonu) můžete získat přístup k téměř všem částem FreeCADu, vytváření nebo modifikaci konstrukcí, modifikaci zobrazení objektů ve 3D scéně nebo přístup a možnost modifikace interface FreeCADu. Skriptování v Pythonu může také být použito v makrech, které poskytují snadné metody pro vytváření uživatelských příkazů.


Arrow-left.svg Předchozí: Instalace na Mac
Další: Model myši Arrow-right.svg
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어