Docker dla FreeCAD tryb CLI

From FreeCAD Documentation
Revision as of 08:15, 4 May 2022 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "==Informacje ogólne==")
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский

Ta dokumentacja nie jest ukończona. Prosimy o pomoc w tworzeniu dokumentacji.

Strona Model polecenia GUI wyjaśnia jak powinny być dokumentowane polecenia. Przejrzyj stronę Category:UnfinishedDocu, aby zobaczyć więcej niekompletnych stron, takich jak ta. Zobacz stronę Category:Command Reference aby poznać wszystkie komendy.

Zobacz stronę wytycznych Wikidla FreeCAD aby dowiedzieć się, jak edytować strony Wiki, i przejdź do strony Pomóż w rozwoju FreeCAD, aby dowiedzieć się o innych sposobach, w jakie możesz wnieść swój wkład.

Informacje ogólne

Docker image of FreeCAD compiled without GUI. This Docker image is especially for developers who only want to use FreeCAD in the command-line interface (CLI).

Benefits

All of FreeCAD's dependencies are already installed, compatible with each other, and configured appropriately, allowing you to get started developing very quickly.

 • Easy to use and lightweight.
 • It gives better performance in terms of speed.
 • No need to add FreeCAD paths to import it into Python.

Docker Repository

Prerequisites

 • 3 GB of free storage
 • Docker

Installation

 1. Pull the Docker image.
  docker pull amrit3701/freecad-cli:latest
  
 2. When you successfully pulled Docker image, now you can run image.
  docker run -it amrit3701/freecad-cli:lastest bash
  


Additional information

Extend Docker image

You can also extend this Docker images to add additional dependencies for your project. For eg

# Dockerfile

FROM amrit3701/freecad-cli:lastest

# Add additional dependencies

# pip3.8 install <some_package>

Import FreeCAD in Python

After running Docker image, just run Python.

$ docker run -it amrit3701/freecad-cli:lastest bash
root@f0ec904cf9b9:/# python3.8
Python 3.8.5 (default, Jul 20 2020, 19:48:14)
[GCC 7.5.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import FreeCAD
>>> import Part
>>> import Draft
>>> import Arch

Launch FreeCADCmd

To launch FreeCAD inside Docker image, just run FreeCADCmd command.

Discussion

FreeCAD forum thread: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=8&t=45877