Difference between revisions of "Feature list/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "* left Kompletne '''jądro geometrii''' bazujące na [http://en.wikipedia.org/wiki/Open_CASCADE Open CASCADE Technology] umożliwiający kompleksowe op...")
(Updating to match new version of source page)
(8 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 17: Line 17:
 
* [[Release notes 0.17|Wydanie 0.17]] - Kwiecień 2018
 
* [[Release notes 0.17|Wydanie 0.17]] - Kwiecień 2018
 
* [[Release notes 0.18|Wydanie 0.18]] - Marzec 2019
 
* [[Release notes 0.18|Wydanie 0.18]] - Marzec 2019
 +
* [[Release notes 0.19|Wydanie 0.19]] - ??? 2019
  
 
== Główne cechy ==
 
== Główne cechy ==
Line 50: Line 51:
 
* '''Tworzenie parametrycznych prymitywów'''. Obiekty pierwotne, takie jak pole, kula, cylinder itp. mogą być tworzone poprzez określenie ich wiązań geometrycznych.
 
* '''Tworzenie parametrycznych prymitywów'''. Obiekty pierwotne, takie jak pole, kula, cylinder itp. mogą być tworzone poprzez określenie ich wiązań geometrycznych.
  
* '''graphical modification operations'''. FreeCAD can perform translation, rotation, scaling, mirroring, offset (either trivial or as described in [https://www.researchgate.net/publication/240754626_Self-intersection_Removal_in_Triangular_Mesh_Offsetting Jung/Shin/Choi]) or shape conversion, in any plane of the 3D space.
+
* '''operacje graficznej modyfikacji'''. FreeCAD może wykonywać przekształcenia, obracanie, skalowanie, lustrzane odbicie, przesunięcie ''(czy to banalne, czy jak opisano w [https://www.researchgate.net/publication/240754626_Self-intersection_Removal_in_Triangular_Mesh_Offsetting Jung/Shin/Choi])'' lub konwersję kształtu, w dowolnej płaszczyźnie przestrzeni 3D.
  
 
* '''[http://en.wikipedia.org/wiki/Constructive_solid_geometry Konstrukcyjna geometria bryłowa] (operacje logiczne)'''. FreeCAD może wykonywać operacje konstrukcyjne z geometrią bryłową ''(połączenie, różnica, przecięcie)''.
 
* '''[http://en.wikipedia.org/wiki/Constructive_solid_geometry Konstrukcyjna geometria bryłowa] (operacje logiczne)'''. FreeCAD może wykonywać operacje konstrukcyjne z geometrią bryłową ''(połączenie, różnica, przecięcie)''.
Line 80: Line 81:
 
* '''w pełni konfigurowalny/skryptowalny graficzny interfejs użytkownika'''. Interfejs FreeCAD oparty na [http://www.qtsoftware.com Qt] jest w pełni dostępny poprzez interpreter Pythona. Poza prostymi funkcjami, które FreeCAD sam dostarcza do Środowisk pracy, dostępny jest cały szkielet Qt. Użytkownik może wykonywać dowolne operacje na interfejsie graficznym, takie jak tworzenie, dodawanie, dokowanie, modyfikowanie lub usuwanie widżetów i pasków narzędzi.
 
* '''w pełni konfigurowalny/skryptowalny graficzny interfejs użytkownika'''. Interfejs FreeCAD oparty na [http://www.qtsoftware.com Qt] jest w pełni dostępny poprzez interpreter Pythona. Poza prostymi funkcjami, które FreeCAD sam dostarcza do Środowisk pracy, dostępny jest cały szkielet Qt. Użytkownik może wykonywać dowolne operacje na interfejsie graficznym, takie jak tworzenie, dodawanie, dokowanie, modyfikowanie lub usuwanie widżetów i pasków narzędzi.
  
Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator
+
* '''thumbnailer'''. ''(obecnie tylko systemy Linux)'' Ikony dokumentów FreeCAD pokazują zawartość pliku w większości aplikacji do zarządzania plikami, takich jak Nautilus Gnome.
  
* '''thumbnailer'''. (currently only Linux systems) FreeCAD document icons show the contents of the file in most file manager applications such as Gnome's Nautilus.
+
* '''modułowy instalator MSI'''.  Instalator FreeCAD umożliwia elastyczną instalację w systemach Windows. Utrzymywane są również pakiety dla systemów Ubuntu.
 
 
* '''modular MSI installer'''.  FreeCAD's installer allows flexible installations on Windows systems. Packages for Ubuntu systems are also maintained.
 
  
 
== W rozwoju ==
 
== W rozwoju ==
  
* [[Image:Feature-assembly.jpg|left]] An [[Assembly project|Assembly]] module that allows one to work with multiple projects, multiple shapes, multiple documents, multiple files, multiple relationships...  This module is currently in the planning state.{{clear}}
+
* [[Image:Feature-assembly.jpg|left]] Środowisko pracy [[Assembly project|Assembly]] które umożliwia pracę z wieloma projektami, wieloma kształtami, wieloma dokumentami, wieloma plikami, wieloma powiązaniami...  Moduł ten jest obecnie w stanie planowania.{{clear}}
  
 
==Dodatkowe Środowiska pracy==
 
==Dodatkowe Środowiska pracy==
Line 99: Line 98:
 
}}
 
}}
  
[[Category:User Documentation/pl]]
+
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
 +
[[Category:User Documentation{{#translation:}}]]

Revision as of 22:20, 25 February 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

Jest to obszerną, ale nie kompletna lista funkcji, realizowanych przez program FreeCAD. Jeśli chcesz zobaczyć przyszłe wydarzenia, zobacz |Mapa rozwoju, aby szybko zorientować się, co będzie dalej. Ponadto, miłym miejscem jest galeria Zrzutów ekranu.

Informacje o wydaniu

Główne cechy

 • Feature3.jpg
  Pełny model parametryczny. Wszystkie obiekty FreeCAD są naturalnie parametryczne, co oznacza, że ich kształt może być oparty na właściwości lub nawet zależny od innych obiektów. Wszystkie zmiany są przeliczane na żądanie i rejestrowane przez stos cofnij/przywróć. Nowe typy obiektów mogą być dodawane w prosty sposób, a nawet mogą być w pełni oprogramowane w środowisku Python.
 • Feature4.jpg
  Architektura modułowa", która umożliwia dodanie funkcjonalności rozszerzeń wtyczek (modułów) do podstawowej aplikacji. Rozszerzenie może być tak złożone, jak cała nowa aplikacja zaprogramowana w C++ lub tak proste, jak skrypt Python lub samodzielnie nagrane makro. Masz pełny dostęp do prawie każdej części FreeCAD z wbudowanego interpretera Python, makr lub zewnętrznych skryptów, bez względu na to, czy jest to tworzenie i transformacja geometrii, dwu- lub trójwymiarowa reprezentacja tej geometrii(scenegraph) a nawet interfejs FreeCAD
 • Feature5.jpg
  Import i eksport do standardowych formatów, takich jak STEP, IGES, OBJ, STL, DXF, SVG, STL, DAE, IFC lub OFF, NASTRAN, VRML w dodatku do macierzystego formatu plików FreeCAD FCStd. Poziom kompatybilności pomiędzy FreeCAD i danym formatem pliku może się różnić, ponieważ zależy to od modułu, który ten format wdraża.
 • Feature7.jpg
  Szkicownik ze zintegrowanym mechanizmem wiązań, umożliwiającym szkicowanie kształtów 2D o związanej geometrii. Zbudowane za pomocą programu Sketcher związane kształty 2D mogą być następnie wykorzystane jako podstawa do budowania innych obiektów w całym FreeCAD.
 • Feature9.jpg
  Środowisko pracy Robot simulation które pozwala na badanie ruchów robotów w środowisku graficznym.
 • Feature8.jpg
  Środowisko pracy rysunku technicznego z opcjami widoków szczegółowych, przekrojów, wymiarowania i innych, pozwalającymi na generowanie widoków 2D istniejących modeli 3D. Moduł następnie tworzy gotowe do eksportu pliki SVG lub PDF. Jest też starszy |Moduł rysunkowy z nielicznymi poleceniami Gui, lecz posiada potężną funkcjonalność Pythona.
 • Feature-raytracing.jpg
  Środowisko pracy Rendering który może eksportować obiekty 3D do renderowania z zewnętrznymi śilnikami. Obecnie obsługuje tylko moduły povray i LuxRender, ale w przyszłości ma zostać rozszerzony o kolejne programy renderujące.
 • Feature-CAM.jpg
  Środowisko pracy Path dedykowane do obróbki mechanicznej dla Computer Aided Manufacturing (CAM). Korzystając z modułu Ścieżka, można tworzyć, wyświetlać i modyfikować G-code używany do sterowania maszyną docelową.
 • Feature spreadsheet.png
  Środowisko pracy Integrated Spreadsheet oraz expression parser które można wykorzystać do obsługi modeli danych opartych na formułach i organizowania danych modelu w centralnej lokalizacji.


Cechy ogólne:

 • Wieloplatformowość. FreeCAD działa i zachowuje się dokładnie tak samo na platformach takich jak Linux, MacOS, Windows i innych.
 • aplikacja z pełnym interfejsem graficznym. FreeCAD posiada kompletny graficzny interfejs użytkownika oparty na strukturze Qt, z przeglądarką 3D opartą na Open Inventor; umożliwiający szybkie renderowanie scen 3D i bardzo przystępną wizualizację graficzną ujęć.
 • FreeCAD działa także jako aplikacja uruchamiana z linii poleceń, W trybie wiersza poleceń, FreeCAD działa bez interfejsu GUI, ale z wszystkimi narzędziami geometrii. W tym trybie zajmuje stosunkowo mało miejsca w pamięci i może być używany, na przykład, jako serwer do produkcji treści dla innych aplikacji.
 • FreeCAD może być zaimportowany jako moduł Python, do innych aplikacji potrafiących wykonywać skrypty Python. Podobnie jak w trybie konsolowym, część interfejsu jest niedostępna, ale wszystkie narzędzia geometrii są dostępne.
 • Koncepcja Środowisk pracy: W interfejsie FreeCAD narzędzia są pogrupowane według Środowisk pracy. Pozwala to wyświetlać tylko narzędzia używane do wykonania określonego zadania, utrzymując przestrzeń pracy bez zbędnych elementów i zapewniając odpowiednią reakcję, oraz umożliwiając szybkie ładowanie aplikacji.
 • plugin / moduł frameworka do późniejszego ładowania funkcji / typów danych. FreeCAD jest podzielony na główną aplikację z modułami, które są ładowane tylko wtedy, gdy są potrzebne. Prawie wszystkie narzędzia i typy geometrii są przechowywane w modułach. Moduły zachowują się jak wtyczki; oprócz selektywnego uruchamiania, można je dodawać lub usuwać z istniejącej instalacji FreeCAD.
 • parametryczne obiekty dokumentów towarzyszących. Wszystkie obiekty w dokumencie FreeCAD mogą być zdefiniowane przez parametry. Parametry te mogą być modyfikowane i ponownie obliczane w dowolnym momencie. Ponieważ relacje między obiektami są zachowane, modyfikacja jednego obiektu będzie automatycznie rozprzestrzeniać się do dowolnych obiektów zależnych.
 • Tworzenie parametrycznych prymitywów. Obiekty pierwotne, takie jak pole, kula, cylinder itp. mogą być tworzone poprzez określenie ich wiązań geometrycznych.
 • operacje graficznej modyfikacji. FreeCAD może wykonywać przekształcenia, obracanie, skalowanie, lustrzane odbicie, przesunięcie (czy to banalne, czy jak opisano w Jung/Shin/Choi) lub konwersję kształtu, w dowolnej płaszczyźnie przestrzeni 3D.
 • Konstrukcyjna geometria bryłowa (operacje logiczne). FreeCAD może wykonywać operacje konstrukcyjne z geometrią bryłową (połączenie, różnica, przecięcie).
 • Graficzne tworzenie geometrii płaskiej. Linie, zamknięte przestrzenie, prostokąty, b-spiny, łuki okrągłe lub eliptyczne mogą być tworzone graficznie w dowolnej płaszczyźnie przestrzeni 3D.
 • Modelowanie wytłoczeń prostych lub wytłoczeń obrotowych wyciągnięć, przekrojów i zaokrągleń.
 • komponenty kształtu', takie jak wierzchołki, krawędzie, kształty zamknięte i płaszczyzny.
 • Testowanie i naprawa. FreeCAD posiada narzędzia do testowania siatek (test bryłowy, test bez użycia podwójnych rozgałęzień, test samoczynnego przecięcia) oraz do naprawy siatek (wypełnienie otworów, jednolita orientacja).
 • Adnotacje. FreeCAD może wstawiać dodatkowe dopisy do tekstu lub wymiarów.
 • Framework Cofnij/Ponów. Wszystkie operacje przeprowadzone w programie FreeCAD można cofnąć/ponownie wykonać, z dostępem użytkownika do stosu cofnięcia. Można cofnąć wiele kroków jednocześnie.
 • Zorientowany na transakcje. Stos undo/redo przechowuje operacje wykonywane na dokumentach, a nie pojedyncze działania, pozwalając każdemu narzędziu dokładnie określić, co należy cofnąć lub przerobić.
 • Wbudowany framework pisania skryptów. FreeCAD posiada wbudowany interpreter Python, z API, które obejmuje prawie każdą część aplikacji, interfejs, geometrię i reprezentację tej geometrii w przeglądarce 3D. Interpreter może uruchamiać złożone skrypty, jak również pojedyncze polecenia. Całe moduły mogą być kompletnie zaprogramowane w Pythonie.
 • Wbudowana konsola Pythona. Interpretator Pythona zawiera konsolę z podświetlaniem składni, funkcję automatycznego uzupełniania i przeglądarkę klas. Polecenia Pythona mogą być wydawane bezpośrednio w FreeCAD i natychmiast zwracać wyniki, pozwalając autorom skryptów na testowanie funkcjonalności w locie, badanie zawartości modułów FreeCAD i łatwe zapoznanie się z wewnętrznymi elementami FreeCAD.
 • Odzwierciedlenie działań użytkownika. Wszystko co użytkownik robi w interfejsie FreeCAD uruchamia kod Pythona, który może być prezentoway w konsoli i zapisywany w makrach.
 • Pełny zapis i edycja makr. Polecenia Pythona wydane podczas manipulowania interfejsem przez użytkownika mogą być nagrywane, ewentualnie edytowane i zapisywane w celu późniejszego odtworzenia.
 • złożony (oparty na ZIP) format zapisu dokumentów. Dokumenty FreeCAD są zapisywane z rozszerzeniem .FCStd. Dokument może zawierać wiele różnych typów informacji, takich jak geometria, skrypty lub miniaturowe ikony. Plik .FCStd jest sam w sobie kontenerem zip; zapisany plik FreeCAD jest już skompresowany.
 • w pełni konfigurowalny/skryptowalny graficzny interfejs użytkownika. Interfejs FreeCAD oparty na Qt jest w pełni dostępny poprzez interpreter Pythona. Poza prostymi funkcjami, które FreeCAD sam dostarcza do Środowisk pracy, dostępny jest cały szkielet Qt. Użytkownik może wykonywać dowolne operacje na interfejsie graficznym, takie jak tworzenie, dodawanie, dokowanie, modyfikowanie lub usuwanie widżetów i pasków narzędzi.
 • thumbnailer. (obecnie tylko systemy Linux) Ikony dokumentów FreeCAD pokazują zawartość pliku w większości aplikacji do zarządzania plikami, takich jak Nautilus Gnome.
 • modułowy instalator MSI. Instalator FreeCAD umożliwia elastyczną instalację w systemach Windows. Utrzymywane są również pakiety dla systemów Ubuntu.

W rozwoju

 • Feature-assembly.jpg
  Środowisko pracy Assembly które umożliwia pracę z wieloma projektami, wieloma kształtami, wieloma dokumentami, wieloma plikami, wieloma powiązaniami... Moduł ten jest obecnie w stanie planowania.


Dodatkowe Środowiska pracy

Power użytkownicy stworzyli różne niestandardowe zewnętrzne Środowiska pracy.