Difference between revisions of "Feature list/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 58: Line 58:
 
* Modelowanie wytłoczeń prostych lub wytłoczeń obrotowych '''wyciągnięć''', '''przekrojów''' i '''zaokrągleń'''.
 
* Modelowanie wytłoczeń prostych lub wytłoczeń obrotowych '''wyciągnięć''', '''przekrojów''' i '''zaokrągleń'''.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* '''komponenty kształtu''', takie jak ''wierzchołki''', '''krawędzie''', '''obwody zamknięte''' i '''płaszczyzny'''.
* Komponenty topologiczne '''wierzchołki, krawędzie, przewody''' i '''płaszczyzny''' (poprzez skrypty pythona).
 
</div>
 
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">

Revision as of 12:30, 23 November 2019

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

Jest to obszerną, ale nie kompletna lista funkcji, realizowanych przez program FreeCAD. Jeśli chcesz zobaczyć przyszłe wydarzenia, zobacz |Mapa rozwoju, aby szybko zorientować się, co będzie dalej. Ponadto, miłym miejscem jest galeria Zrzutów ekranu.

Informacje o wydaniu

Główne cechy

 • Feature3.jpg
  A full parametric model. All FreeCAD objects are natively parametric, meaning their shape can be based on properties or even depend on other objects. All changes are recalculated on demand, and recorded by an undo/redo stack. New object types can be added easily, and can even be fully programmed in Python.
 • Feature4.jpg
  A modular architecture that allows plugin extensions (modules) to add functionality to the core application. An extension can be as complex as a whole new application programmed in C++ or as simple as a Python script or self-recorded macro. You have complete access to almost any part of FreeCAD from the built-in Python interpreter, macros or external scripts, be it geometry creation and transformation, the 2D or 3D representation of that geometry (scenegraph) or even the FreeCAD interface
 • Feature5.jpg
  Import/export to standard formats such as STEP, IGES, OBJ, STL, DXF, SVG, STL, DAE, IFC or OFF, NASTRAN, VRML in addition to FreeCAD's native FCStd file format. The level of compatibility between FreeCAD and a given file format can vary, since it depends on the module that implements it.
 • Feature7.jpg
  A Sketcher with integrated constraint-solver, allowing you to sketch geometry-constrained 2D shapes. The constrained 2D shapes built with Sketcher may then be used as a base to build other objects throughout FreeCAD.
 • Feature9.jpg
  A Robot simulation module that allows you to study robot movements in a graphical environment.
 • Feature8.jpg
  A technical drawing module with options for detail views, cross sectional views, dimensioning and others, allowing you to generate 2D views of existing 3D models. The module then produces ready-to-export SVG or PDF files. An older Drawing module with sparse Gui-commands but a powerful Python functionality also exists.
 • Feature-raytracing.jpg
  A Rendering module that can export 3D objects for rendering with external renderers. It currently only supports povray and LuxRender, but is expected to be extended to other renderers in the future.


Cechy ogólne:

 • Wieloplatformowość. FreeCAD działa i zachowuje się dokładnie tak samo na platformach takich jak Linux, MacOS, Windows i innych.
 • aplikacja z pełnym interfejsem graficznym. FreeCAD posiada kompletny graficzny interfejs użytkownika oparty na strukturze Qt, z przeglądarką 3D opartą na Open Inventor; umożliwiający szybkie renderowanie scen 3D i bardzo przystępną wizualizację graficzną ujęć.
 • FreeCAD działa także jako aplikacja uruchamiana z linii poleceń, W trybie wiersza poleceń, FreeCAD działa bez interfejsu GUI, ale z wszystkimi narzędziami geometrii. W tym trybie zajmuje stosunkowo mało miejsca w pamięci i może być używany, na przykład, jako serwer do produkcji treści dla innych aplikacji.
 • FreeCAD może być zaimportowany jako moduł Python, do innych aplikacji potrafiących wykonywać skrypty Python. Podobnie jak w trybie konsolowym, część interfejsu jest niedostępna, ale wszystkie narzędzia geometrii są dostępne.
 • Koncepcja Środowisk pracy: W interfejsie FreeCAD narzędzia są pogrupowane według Środowisk pracy. Pozwala to wyświetlać tylko narzędzia używane do wykonania określonego zadania, utrzymując przestrzeń pracy bez zbędnych elementów i zapewniając odpowiednią reakcję, oraz umożliwiając szybkie ładowanie aplikacji.
 • plugin / moduł frameworka do późniejszego ładowania funkcji / typów danych. FreeCAD jest podzielony na główną aplikację z modułami, które są ładowane tylko wtedy, gdy są potrzebne. Prawie wszystkie narzędzia i typy geometrii są przechowywane w modułach. Moduły zachowują się jak wtyczki; oprócz selektywnego uruchamiania, można je dodawać lub usuwać z istniejącej instalacji FreeCAD.
 • parametryczne obiekty dokumentów towarzyszących. Wszystkie obiekty w dokumencie FreeCAD mogą być zdefiniowane przez parametry. Parametry te mogą być modyfikowane i ponownie obliczane w dowolnym momencie. Ponieważ relacje między obiektami są zachowane, modyfikacja jednego obiektu będzie automatycznie rozprzestrzeniać się do dowolnych obiektów zależnych.
 • Tworzenie parametrycznych prymitywów. Obiekty pierwotne, takie jak pole, kula, cylinder itp. mogą być tworzone poprzez określenie ich wiązań geometrycznych.
 • graphical modification operations. FreeCAD can perform translation, rotation, scaling, mirroring, offset (either trivial or as described in Jung/Shin/Choi) or shape conversion, in any plane of the 3D space.
 • Konstrukcyjna geometria bryłowa (operacje logiczne). FreeCAD może wykonywać operacje konstrukcyjne z geometrią bryłową (połączenie, różnica, przecięcie).
 • Graficzne tworzenie geometrii płaskiej. Linie, zamknięte przestrzenie, prostokąty, b-spiny, łuki okrągłe lub eliptyczne mogą być tworzone graficznie w dowolnej płaszczyźnie przestrzeni 3D.
 • Modelowanie wytłoczeń prostych lub wytłoczeń obrotowych wyciągnięć, przekrojów i zaokrągleń.
 • komponenty kształtu', takie jak wierzchołki, krawędzie, obwody zamknięte i płaszczyzny.
 • Testowanie i naprawa narzędzia do siatek: solid test, non-two-manifolds test, self-intersection test, hole filling and uniform orientation.
 • Adnotacje jak teksty lub wymiary
 • Framework Cofnij/Ponów: Wszystko można cofać/ponawiać przez dostęp do stosu cofania, wiele kroków można cofnąć jednocześnie.
 • Zarządzanie transakcją: Stos cofnij/ponów zapamiętuję transakcje dokumentu, nie pojedyncze akcje, pozwalając zdefiniować (dla każdego narzędzia) co ma być cofnięte/ponowione .
 • Wbudowany framework skryptowania: FreeCAD zawiera wbudowany interpreter Pythona i API które pokrywa niemal każdą część aplikacji, interfejsu, geometrię i reprezentację tej geometrii w przeglądarce 3d. Interpreter potrafi wykonywać zarówno pojedyncze polecenia jak i skomplikowane skrypty, w rzeczywistości całe moduły mogą być zaprogramowane w Pythonie.
 • Wbudowana konsola Pythona z podświetlaniem składni, autouzupełnianiem i przeglądarką klas: Polecenia mogą być wydawane bezpośrednio we FreeCADzie i natychmiastowo zwracać rezultaty, pozwalając piszącym skrypty na sprawdzanie rezultatów w locie, przeglądować zawartość modułów i łatwo i łatwo poznawać wnętrze FreeCADa.
 • Działanie użytkownika widoczne w konsoli: Wszystko co robi użytkownik w interfejsie FreeCADa wyzwala kod Pythona, który może być wypisywany w konsoli i zapisywany w makrach.
 • Pełny zapis i edycja makr: Komendy Pythona powstające podczas działania użytkownika na interfejsie mogą być nagrywane, edytowane jeśli to konieczne, i zapisywane w celu ponownego wykonania.
 • Mieszany (na bazie ZIP) format zapisu dokumentu: dokumenty FreeCADa zapisywane z rozszerzeniem .fcstd mogą zawierać wiele różnych typów informacji, jak geometria, skrypty czy ikony miniatur.
 • W pełni modyfikowalny/skryptowalny Graficzny Interfejs Użytkownika . Bazujący na Qt interfejs FreeCADa jest w całości dostępny przez interpreter Pythona. Poza prostymi funkcjami, które FreeCAD dostarcza we warsztatach(ang. workbenches), dostępny jest cały framework Qt, pozwalający na dowolne operacje z GUI, jak tworzenie, dodawanie, dokowanie, modyfikowanie lub usuwanie widżetów i pasków narzędzi.
 • thumbnailer. (currently only Linux systems) FreeCAD document icons show the contents of the file in most file manager applications such as Gnome's Nautilus.
 • modular MSI installer. FreeCAD's installer allows flexible installations on Windows systems. Packages for Ubuntu systems are also maintained.

W rozwoju

 • Feature-assembly.jpg
  An Assembly module that allows one to work with multiple projects, multiple shapes, multiple documents, multiple files, multiple relationships... This module is currently in the planning state.


Extra Workbenches

Power users have created various custom external workbenches.