MES: Zdefiniuj obrót w płaszczyźnie

From FreeCAD Documentation
Revision as of 07:32, 3 April 2022 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "# Wiązanie to wykorzystuje kartę *MPC w programie CalculiX. Karta ta jest szczegółowo opisana na stronie http://web.mit.edu/calculix_v2.7/CalculiX/ccx_2.7/doc/ccx/node220....")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎русский

FEM ConstraintPlaneRotation.svg MES: Zdefiniuj obrót w płaszczyźnie

Lokalizacja w menu
Model → Wiązania geometryczne → Zdefiniuj obrót w płaszczyźnie
Środowisko pracy
środowisko pracy MES
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Zdefiniuj odkształcenia

Opis

Tworzy wiązanie metodą elementów skończonych, aby węzły na powierzchni płaskiej znajdowały się w tej samej płaszczyźnie.

Użycie

  1. Istnieje kilka sposobów na wywołanie polecenia:
    • Naciśnij przycisk FEM ConstraintPlaneRotation.svg Zdefiniuj obrót w płaszczyźnie na pasku narzędzi.
    • Wybierz opcję z menu Model → Wiązania geometryczne → FEM ConstraintPlaneRotation.svg Zdefiniuj obrót w płaszczyźnie.
  2. W oknie widoku 3D wybierz obiekt, do którego ma być zastosowane wiązanie, może to być ściana.

Ograniczenia

  1. Wiązanie obrotu w płaszczyźnie może być zastosowane tylko do jednej ściany płaskiej.
  2. Jeśli wiązanie obrotu w płaszczyźnie zostanie zastosowane do tej samej ściany co wiązanie przemieszczenia / stałości, pierwszeństwo ma wiązanie przemieszczenia /stałości.

Uwagi

  1. Wiązanie to wykorzystuje kartę *MPC w programie CalculiX. Karta ta jest szczegółowo opisana na stronie http://web.mit.edu/calculix_v2.7/CalculiX/ccx_2.7/doc/ccx/node220.html