Difference between revisions of "Drawing View/ro"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{GuiCommand/ro|Name=Drawing View|Name/ro=Drawing View|Workbenches=Drawing, Complete|MenuLocation=Drawing → Insert view in drawing|Shortcut=none|See...")
(Updating to match new version of source page)
 
(15 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
<languages/>
 +
{{docnav
 +
|[[Drawing_Landscape_A3|New A3 landscape drawing]]
 +
|[[Drawing_Annotation|Annotation]]
 +
|[[Drawing_Workbench|Drawing Workbench]]
 +
|IconL=Drawing_Landscape_A3.png
 +
|IconC=Workbench_Drawing.svg
 +
|IconR=Drawing_Annotation.png
 +
}}
 +
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{{GuiCommand/ro|Name=Drawing View|Name/ro=Drawing View|Workbenches=[[Drawing Workbench/ro|Drawing]], Complete|MenuLocation=Drawing → Insert view in drawing|Shortcut=none|SeeAlso=[[Drawing Landscape A3/ro|Drawing Landscape A3]]}}
 
{{GuiCommand/ro|Name=Drawing View|Name/ro=Drawing View|Workbenches=[[Drawing Workbench/ro|Drawing]], Complete|MenuLocation=Drawing → Insert view in drawing|Shortcut=none|SeeAlso=[[Drawing Landscape A3/ro|Drawing Landscape A3]]}}
 +
</div>
  
This tool creates a new view of the selected object in the active drawing sheet.
+
Acest instrument creează o nouă vedere a obiectului selectat în foaia activă de desen.
  
  
 
[[File:Drawing_Views.png|500px|A drawing sheet with three views: front, top and isometric.]]
 
[[File:Drawing_Views.png|500px|A drawing sheet with three views: front, top and isometric.]]
  
=== How to use ===
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
Select an object either in the 3D view or the Project tree, then click on the Drawing View tool. By default, a top view scaled at 1:1 (real scale) will be placed at the top left of the page. It may not be visible if it's too small or too big for the page.
+
=== Cum se utilizează ===
 +
Selectați un obiect în vizualizarea 3D sau în arborescența Proiect, apoi faceți clic pe instrumentul Vizualizare desene. În mod prestabilit, în partea stângă sus a paginii va fi afișată o vedere de sus scara la 1: 1 (scară reală). Este posibil să nu fie vizibil dacă este prea mic sau prea mare pentru pagină.
 +
</div>
 +
 
 +
Un obiect ''' View ''' se adaugă la obiectul''' Page ''' din arborescența Project. Pentru afișările ulterioare, se va adăuga un număr de trei cifre la nume. Faceți clic pe săgeata din fața obiectului Pagină pentru a o deschide și afișați vizualizările pe care le conține.
  
A '''View''' object is added to the '''Page''' object in the Project tree. For subsequent views, a three-digit number will be appended to the name. Click on the arrow in front of the Page object to unfold it and display the views it contains.
+
Dacă numai obiectul este selectat în Arborescența proiectului, vizualizarea este adăugată la prima pagină a proiectului. Dacă aveți mai multe pagini în proiect, selectați obiectul
 +
și pagina la care ar trebui adăugată. Apoi faceți clic pe pictograma pentru a adăuga vizualizarea la pagina selectată.
  
=== Modify an existing view ===
+
=== Modificați o vizualizare existentă ===
Unfold the Page object in the Project tree, and select the View. Its parameters can be edited in the Property View Data tab.
+
Deschideți obiectul Page din arborele Project și selectați View. Parametrii săi pot fi editați în fila Vizualizare proprietăți.
  
 
[[File:Drawing_View_Properties.png‎]]
 
[[File:Drawing_View_Properties.png‎]]
Line 18: Line 35:
 
[[File:Drawing_View_Iso_SmoothLines.png‎‎|thumb|150px|Isometric view with smooth lines visibility on]]
 
[[File:Drawing_View_Iso_SmoothLines.png‎‎|thumb|150px|Isometric view with smooth lines visibility on]]
  
* '''Label''': changes the view's label in the Project tree. You can also click on the View in the tree and right-click Rename, or press {{KEY|F2}}.
+
* '''Label''': modifică eticheta vizualizării în arborescența proiectului. De asemenea, puteți să dați clic pe Afișați din arborescență și să faceți clic dreapta pe Redenumire sau să apăsați pe {{KEY|F2}}.
* '''Rotation''': rotates the view. For example, an isometric view will require a 60 degree rotation (see also Direction parameter below)
+
* '''Rotation''': rotește vederea. De exemplu, o vizualizare izometrică va necesita o rotație de 60 de grade (vezi și parametrul Direction below)
* '''Scale''': sets the view scale.
+
* '''Scale''': stabilește scala de vizualizare.
* '''X''': sets the view's horizontal position on the page in millimeters.
+
* '''X''': setează poziția orizontală a vederii pe pagină în milimetri.
* '''Y''': sets the view's vertical position on the page in millimeters. Please note that coordinate (0,0) is located at the top left of the page, so the higher the number, the lower in the page the view will be.
+
* '''Y''': stabilește poziția verticală a vederii pe pagină în milimetri. Rețineți că coordonatele (0,0) sunt localizate în partea din stânga sus a paginii, deci cu cât este mai mare numărul, cu atât mai mic va fi vizualizarea pe pagină.
* '''Direction''': changes the view direction. It is set by xyz values that define a vector normal to the page. Top view will be (0,0,1), and isometric will be (1,1,1). Values can be negative.
+
* '''Direction''': schimbă direcția de vizualizare. Acesta este setat de valorile xyz care definesc un vector normal pentru pagină. Vederea de sus va fi (0,0,1), iar izometria va fi (1,1,1). Valorile pot fi negative.
* '''Show Hidden Lines''': toggles the hidden lines visibility on or off by selecting ''True'' or ''False''.
+
* '''Afișează liniile ascunse''': comută sau dezactivează vizibilitatea liniilor ascunse selectând '' Adevărat '' sau '' Fals ''.
* '''Show Smooth Lines''': toggles the smooth lines visibility on or off by selecting ''True'' or ''False''. Smooth lines are also called tangency edges. These edges indicate surface changes between tangent surfaces.
+
* '''Afișează liniile netede''': comută sau dezactivează vizibilitatea liniilor netede prin selectarea''True''sau''False''. Liniile netede sunt de asemenea numite margini de tangență. Aceste margini indică schimbări de suprafață între suprafețele tangente.
  
  
=== Drawing View Wizard ===
+
=== Expertul vizualizării desenului ===
To generate a drawing sheet with standard views automatically, use the [[Macro Automatic drawing|Automatic drawing Macro]].
+
Pentru a genera automat o foaie de desen cu vizualizări standard, utilizați [[Macro Automatic drawing|Automatic drawing Macro]].
 
{{clear}}
 
{{clear}}
  
<languages/>
+
=== Other ===
 +
If you are looking for persective-orthographic toggling in 3D view check [[Std_PerspectiveCamera|Std PerspectiveCamera]] and [[Std_OrthographicCamera|Std OrthographicCamera]]
 +
 
 +
 
 +
{{docnav
 +
|[[Drawing_Landscape_A3|New A3 landscape drawing]]
 +
|[[Drawing_Annotation|Annotation]]
 +
|[[Drawing_Workbench|Drawing Workbench]]
 +
|IconL=Drawing_Landscape_A3.png
 +
|IconC=Workbench_Drawing.svg
 +
|IconR=Drawing_Annotation.png
 +
}}
 +
 
 +
 
 +
{{Drawing Tools navi{{#translation:}}}}
 +
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}

Latest revision as of 17:20, 23 August 2021

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Drawing View.png Drawing View

poziția meniului
Drawing → Insert view in drawing
Ateliere
Drawing, Complete
scurtătură
none
Prezentat în versiune
-
A se vedea, de asemenea,
Drawing Landscape A3

Acest instrument creează o nouă vedere a obiectului selectat în foaia activă de desen.


A drawing sheet with three views: front, top and isometric.

Cum se utilizează

Selectați un obiect în vizualizarea 3D sau în arborescența Proiect, apoi faceți clic pe instrumentul Vizualizare desene. În mod prestabilit, în partea stângă sus a paginii va fi afișată o vedere de sus scara la 1: 1 (scară reală). Este posibil să nu fie vizibil dacă este prea mic sau prea mare pentru pagină.

Un obiect View se adaugă la obiectul Page din arborescența Project. Pentru afișările ulterioare, se va adăuga un număr de trei cifre la nume. Faceți clic pe săgeata din fața obiectului Pagină pentru a o deschide și afișați vizualizările pe care le conține.

Dacă numai obiectul este selectat în Arborescența proiectului, vizualizarea este adăugată la prima pagină a proiectului. Dacă aveți mai multe pagini în proiect, selectați obiectul și pagina la care ar trebui adăugată. Apoi faceți clic pe pictograma pentru a adăuga vizualizarea la pagina selectată.

Modificați o vizualizare existentă

Deschideți obiectul Page din arborele Project și selectați View. Parametrii săi pot fi editați în fila Vizualizare proprietăți.

Drawing View Properties.png

Isometric view with smooth lines visibility off
Isometric view with smooth lines visibility on
  • Label: modifică eticheta vizualizării în arborescența proiectului. De asemenea, puteți să dați clic pe Afișați din arborescență și să faceți clic dreapta pe → Redenumire sau să apăsați pe F2.
  • Rotation: rotește vederea. De exemplu, o vizualizare izometrică va necesita o rotație de 60 de grade (vezi și parametrul Direction below)
  • Scale: stabilește scala de vizualizare.
  • X: setează poziția orizontală a vederii pe pagină în milimetri.
  • Y: stabilește poziția verticală a vederii pe pagină în milimetri. Rețineți că coordonatele (0,0) sunt localizate în partea din stânga sus a paginii, deci cu cât este mai mare numărul, cu atât mai mic va fi vizualizarea pe pagină.
  • Direction: schimbă direcția de vizualizare. Acesta este setat de valorile xyz care definesc un vector normal pentru pagină. Vederea de sus va fi (0,0,1), iar izometria va fi (1,1,1). Valorile pot fi negative.
  • Afișează liniile ascunse: comută sau dezactivează vizibilitatea liniilor ascunse selectând Adevărat sau Fals .
  • Afișează liniile netede: comută sau dezactivează vizibilitatea liniilor netede prin selectareaTruesauFalse. Liniile netede sunt de asemenea numite margini de tangență. Aceste margini indică schimbări de suprafață între suprafețele tangente.


Expertul vizualizării desenului

Pentru a genera automat o foaie de desen cu vizualizări standard, utilizați Automatic drawing Macro.

Other

If you are looking for persective-orthographic toggling in 3D view check Std PerspectiveCamera and Std OrthographicCamera