Kreślenie: Format poziomy A3

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:39, 23 August 2021 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Drawing Landscape A3.png Drawing Landscape A3

Lokalizacja w menu
Drawing → Insert new drawing → A3 Landscape
Środowisko pracy
Drawing, Complete
Domyślny skrót
none
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Narzędzie to tworzy nowy arkusz rysunku z już zainstalowanych szablonów. Obecnie, mimo że menu i pasek narzędzi pozwalają na formaty poziome od A0 do A4, to jednak dostępny jest tylko szablon pionowy A3.

Do drzewa projektu zostanie dodany obiekt 'Strona w formie ikony folderu. Widoki, które zostaną utworzone później, zostaną umieszczone wewnątrz tego folderu.

Aby otworzyć Przeglądarkę rysunków i wyświetlić stronę, kliknij dwukrotnie na obiekt Strona lub kliknij prawym przyciskiem myszy → Pokaż rysunek. Strona zostanie otwarta w nowej zakładce. Możesz zamknąć zakładkę i otworzyć ją ponownie w dowolnym momencie w ten sam sposób.

Jeśli strona nie jest wyświetlana, kliknij na ikonę odświeżania View-refresh.png w głównym pasku narzędzi, lub przejdź do menu Edycja → Odśwież, lub wybierz skrót CTRL+R.


Drawing Page.png

Możliwości

  • Szablon używany przez stronę może zostać zmieniony poprzez właściwości Szablonu w widoku danych. Kliknij na pole wartości, a następnie na przycisk ... i przejdź do odpowiedniego szablonu. Następnie należy odświeżyć widok.