Difference between revisions of "Drawing Annotation/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{GuiCommand/pl|Name=Drawing Annotation|Name/pl=Drawing Annotation|Workbenches=Drawing, Complete|MenuLocation=Drawing → Annotation|Shortcut=none}}")
 
(32 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{GuiCommand/pl|Name=Drawing Annotation|Name/pl=Drawing Annotation|Workbenches=[[Drawing Workbench/pl|Drawing]], Complete|MenuLocation=Drawing → Annotation|Shortcut=none}}
+
<languages/>
 +
{{Docnav/pl
 +
|[[Drawing_View/pl|Wstaw widok]]
 +
|[[Drawing_Clip/pl|Wycinek]]
 +
|[[Drawing_Workbench/pl|Środowisko pracy Kreślenie]]
 +
|IconL=Drawing_View.png
 +
|IconC=Workbench_Drawing.svg
 +
|IconR=Drawing_Clip.png
 +
}}
  
== Description ==
+
{{GuiCommand/pl
 +
|Name=Drawing Annotation
 +
|Name/pl=Kreślenie: Adnotacja
 +
|Workbenches=[[Drawing_Workbench/pl|Kreślenie]], [[Complete_Workbench/pl|Complete]]
 +
|MenuLocation=Kreślenie → Adnotacja
 +
}}
  
This command allows you to place a block of text on a [[Drawing Landscape A3|Drawing page]].
+
==Opis==
  
== How to use ==
+
To polecenie pozwala na umieszczenie bloku tekstu na [[Drawing Landscape A3|stronie rysunku]].
  
# Create a [[Drawing Landscape A3|Drawing page]]
+
==Użycie==
# [[Std_Refresh|Refresh]] the view if a Drawing view wasn't opened
 
# Press the {{KEY|[[Image:Drawing Annotation.png|16px]] [[Drawing Annotation]]}} button
 
# Adjust the desired properties, such as text contents, font, size and position.
 
  
== Limitations ==
+
# Utwórz [[Drawing Landscape A3|stronę rysunku]],
 +
# [[Std_Refresh|Odświerz]] widok, jeśli widok rysunku nie został otworzony,
 +
# Naciśnij  przycisk {{KEY|[[Image:Drawing Annotation.png|16px]]}} [[Drawing Annotation|Wstaw widok Adnotacji]],
 +
# Dostosuj pożądane właściwości, takie jak zawartość tekstu, czcionka, rozmiar i położenie.
  
* Texts spanned on multiple lines are not supported by the internal Qt-based Svg viewer, but the [[Drawing Openbrowser|Open Browser]] command shows these texts correctly.
+
==Ograniczenia==
 +
 
 +
* Teksty wyświetlane na wielu liniach nie są obsługiwane przez wewnętrzną, opartą na Qt przeglądarkę Svg, ale polecenie  [[Drawing Openbrowser|otwórz widok w przeglądarce]] pokazuje te teksty poprawnie.
 
{{clear}}
 
{{clear}}
<languages/>
+
 
 +
{{Docnav/pl
 +
|[[Drawing_View/pl|Wstaw widok]]
 +
|[[Drawing_Clip/pl|Wycinek]]
 +
|[[Drawing_Workbench/pl|Środowisko pracy Kreślenie]]
 +
|IconL=Drawing_View.png
 +
|IconC=Workbench_Drawing.svg
 +
|IconR=Drawing_Clip.png
 +
}}
 +
 
 +
{{Drawing Tools navi{{#translation:}}}}
 +
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}

Latest revision as of 12:23, 24 August 2021

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Drawing Annotation.png Kreślenie: Adnotacja

Lokalizacja w menu
Kreślenie → Adnotacja
Środowisko pracy
Kreślenie, Complete
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

To polecenie pozwala na umieszczenie bloku tekstu na stronie rysunku.

Użycie

  1. Utwórz stronę rysunku,
  2. Odświerz widok, jeśli widok rysunku nie został otworzony,
  3. Naciśnij przycisk Drawing Annotation.png Wstaw widok Adnotacji,
  4. Dostosuj pożądane właściwości, takie jak zawartość tekstu, czcionka, rozmiar i położenie.

Ograniczenia

  • Teksty wyświetlane na wielu liniach nie są obsługiwane przez wewnętrzną, opartą na Qt przeglądarkę Svg, ale polecenie otwórz widok w przeglądarce pokazuje te teksty poprawnie.