Difference between revisions of "Drawing Annotation/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 
(26 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
{{docnav|
+
{{Docnav/pl
[[Drawing_View|Insert a view]]
+
|[[Drawing_View/pl|Wstaw widok]]
|[[Drawing_Clip|Clip]]
+
|[[Drawing_Clip/pl|Wycinek]]
|[[Drawing_Module|Środowisko pracy Drawing]]
+
|[[Drawing_Workbench/pl|Środowisko pracy Kreślenie]]
 
|IconL=Drawing_View.png
 
|IconL=Drawing_View.png
 
|IconC=Workbench_Drawing.svg
 
|IconC=Workbench_Drawing.svg
Line 11: Line 11:
 
{{GuiCommand/pl
 
{{GuiCommand/pl
 
|Name=Drawing Annotation
 
|Name=Drawing Annotation
|Name/pl=Drawing: Adnotacja
+
|Name/pl=Kreślenie: Adnotacja
|Workbenches=[[Drawing Workbench/pl|Drawing]], Complete
+
|Workbenches=[[Drawing_Workbench/pl|Kreślenie]], [[Complete_Workbench/pl|Complete]]
|MenuLocation=Rysunek → Adnotacja
+
|MenuLocation=Kreślenie → Adnotacja
|Shortcut=brak
 
 
}}
 
}}
  
== Description ==
+
==Opis==
  
This command allows you to place a block of text on a [[Drawing Landscape A3|Drawing page]].
+
To polecenie pozwala na umieszczenie bloku tekstu na [[Drawing Landscape A3|stronie rysunku]].
  
=== Jak używać ===
+
==Użycie==
  
# Create a [[Drawing Landscape A3|Drawing page]]
+
# Utwórz [[Drawing Landscape A3|stronę rysunku]],
# [[Std_Refresh|Refresh]] the view if a Drawing view wasn't opened
+
# [[Std_Refresh|Odświerz]] widok, jeśli widok rysunku nie został otworzony,
# Press the {{KEY|[[Image:Drawing Annotation.png|16px]] [[Drawing Annotation]]}} button
+
# Naciśnij  przycisk {{KEY|[[Image:Drawing Annotation.png|16px]]}} [[Drawing Annotation|Wstaw widok Adnotacji]],
# Adjust the desired properties, such as text contents, font, size and position.
+
# Dostosuj pożądane właściwości, takie jak zawartość tekstu, czcionka, rozmiar i położenie.
  
== Limitations ==
+
==Ograniczenia==
  
* Texts spanned on multiple lines are not supported by the internal Qt-based Svg viewer, but the [[Drawing Openbrowser|Open Browser]] command shows these texts correctly.
+
* Teksty wyświetlane na wielu liniach nie są obsługiwane przez wewnętrzną, opartą na Qt przeglądarkę Svg, ale polecenie  [[Drawing Openbrowser|otwórz widok w przeglądarce]] pokazuje te teksty poprawnie.
 
{{clear}}
 
{{clear}}
  
{{docnav|[[Drawing_View|Insert a view]]|[[Drawing_Clip|Clip]]|[[Drawing_Module|Drawing Module]]|IconL=Drawing_View.png|IconC=Workbench_Drawing.svg|IconR=Drawing_Clip.png}}
+
{{Docnav/pl
 
+
|[[Drawing_View/pl|Wstaw widok]]
{{Drawing Tools navi}}
+
|[[Drawing_Clip/pl|Wycinek]]
 +
|[[Drawing_Workbench/pl|Środowisko pracy Kreślenie]]
 +
|IconL=Drawing_View.png
 +
|IconC=Workbench_Drawing.svg
 +
|IconR=Drawing_Clip.png
 +
}}
  
{{Userdocnavi}}
+
{{Drawing Tools navi{{#translation:}}}}
 +
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}

Latest revision as of 12:23, 24 August 2021

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Drawing Annotation.png Kreślenie: Adnotacja

Lokalizacja w menu
Kreślenie → Adnotacja
Środowisko pracy
Kreślenie, Complete
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

To polecenie pozwala na umieszczenie bloku tekstu na stronie rysunku.

Użycie

  1. Utwórz stronę rysunku,
  2. Odświerz widok, jeśli widok rysunku nie został otworzony,
  3. Naciśnij przycisk Drawing Annotation.png Wstaw widok Adnotacji,
  4. Dostosuj pożądane właściwości, takie jak zawartość tekstu, czcionka, rozmiar i położenie.

Ograniczenia

  • Teksty wyświetlane na wielu liniach nie są obsługiwane przez wewnętrzną, opartą na Qt przeglądarkę Svg, ale polecenie otwórz widok w przeglądarce pokazuje te teksty poprawnie.