Difference between revisions of "Drawing Annotation/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 35: Line 35:
 
{{clear}}
 
{{clear}}
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
 
{{docnav|
 
{{docnav|
 
[[Drawing_View|Insert a view]]
 
[[Drawing_View|Insert a view]]
 
|[[Drawing_Clip|Clip]]
 
|[[Drawing_Clip|Clip]]
|[[Drawing_Module|Środowisko pracy Drawing]]
+
|[[Drawing_Module/pl|Środowisko pracy Drawing]]
 
|IconL=Drawing_View.png
 
|IconL=Drawing_View.png
 
|IconC=Workbench_Drawing.svg
 
|IconC=Workbench_Drawing.svg
 
|IconR=Drawing_Clip.png
 
|IconR=Drawing_Clip.png
 
}}
 
}}
</div>
 
  
 
{{Drawing Tools navi/pl}}
 
{{Drawing Tools navi/pl}}
  
 
{{Userdocnavi/pl}}
 
{{Userdocnavi/pl}}

Revision as of 15:22, 5 February 2020

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский

Drawing Annotation.png Drawing: Adnotacja

Lokalizacja w menu
Rysunek → Adnotacja
Środowisko pracy
Drawing, Complete
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

To polecenie pozwala na umieszczenie bloku tekstu na stronie rysunku.

Jak używać

  1. Utwórz stronę rysunku,
  2. Odświerz widok, jeśli widok rysunku nie został otworzony,
  3. Naciśnij przycisk Drawing Annotation.png Wstaw widok Adnotacji,
  4. Dostosuj pożądane właściwości, takie jak zawartość tekstu, czcionka, rozmiar i położenie.

Ograniczenia

  • Teksty wyświetlane na wielu liniach nie są obsługiwane przez wewnętrzną, opartą na Qt przeglądarkę Svg, ale polecenie otwórz widok w przeglądarce pokazuje te teksty poprawnie.