Draft Snap

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:27, 18 February 2014 by Renatorivo (talk | contribs) (Created page with "Snäppning i Skissmodulen har två lägen: ett aktivt läge och ett passivt läge. ===Passivt läge=== Du är automatiskt i passivt läge när du ritar. Om din musmarkör i p...")
Jump to navigation Jump to search

Snäppa innebär att din nästa 3d punkt "klistras" på en existerande punkt.

Draft Snap example.jpg

Snäppning i Skissmodulen har två lägen: ett aktivt läge och ett passivt läge.

Passivt läge

Du är automatiskt i passivt läge när du ritar. Om din musmarkör i passivt läge svävar över ett existerand objekt, så kommer din punkt att snäppas till den närmaste punkten på objektet. En öppen cirkelsymbol syns.

Options

  • Snap Lock.png Lock: turns snapping on/off globally
  • Certain additional snap locations can be obtained by combining 2 snap locations, such as ortho + extension, that will give you a snap point at the intersection of their imaginary lines.
  • Other, more complex snap locations can also be obtained by using constraining (by pressing SHIFT or X or Y or Z while drawing).
  • The maximum distance at which a point is snapped a snap location is specified in the preferences, and can also be changed on-the-fly by pressing [ or ] keys.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎