Draft Snap

From FreeCAD Documentation
Revision as of 20:07, 15 December 2018 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Description

Snäppa innebär att din nästa 3d punkt "klistras" på en existerande punkt.

However, when these parameters need to be precise, it is possible to enter the exact Draft Coordinates in the dialog for the tool.

Another way of selecting more precise points is by using snapping. Snapping means "gluing" your next point onto an existing point or feature of another object.

Snapping is available with most Draft and Arch Workbench tools, and can be enabled and disabled globally with the Snap Lock.svg Draft ToggleSnap button, located in the snap toolbar, which can be made active with the menu View → Toolbars → Draft Snap. Each snap method can be enabled or disabled individually by clicking the corresponding button on the toolbar.

While using many snapping methods at the same time can be useful to draw your objects in the desired positions, it can also be problematic if your cursor attaches constantly to the wrong points. If this is the case, try using only one snapping method at the time.

Draft Snap example.jpg

Draft Snap example.jpg

Snäppning i Skissmodulen har två lägen: ett aktivt läge och ett passivt läge.

Passivt läge

Du är automatiskt i passivt läge när du ritar. Om din musmarkör i passivt läge svävar över ett existerand objekt, så kommer din punkt att snäppas till den närmaste punkten på objektet. En öppen cirkelsymbol syns.

Advanced snapping

 • Additional snap locations can be obtained by combining two snapping methods, such as Draft Ortho and Draft Extension, that will give you a snap point at the intersection of their imaginary lines.
 • Other snap locations can be obtained by using Draft Constrains, that is, by holding Shift or pressing X, Y or Z while drawing.
 • Press Q while drawing to insert a "hold point" at the current location of the cursor. You will then be able to snap orthogonally to these hold points, and at the intersections of their orthogonal axes. If Draft Midpoint snapping is enabled, you will also be able to snap at the mid distance between any two hold points. introduced in version 0.17

Aktivt läge

För att växla till aktivt läge, håll ned CTRL medan du ritar. I aktivt läge, så visas antingen en stängd cirkel eller en öppen eller stängd kvadrat, beroende på snäpptyp. I alla verktyg som stöder snäppning, är följande snäpp platser tillgängliga:

 • Linjernas ändpunkt
 • Linjernas mittpunkt
 • Cirklarnas och cirkelbågarnas centrum
 • Cirklarnas och cirkelbågarnas kvadrantpunkter
 • Cirkelbågarnas ändpunkter
 • Vid begränsning (SKIFT), vertikalt eller horisontellt uppriktade punkter på linjer
 • Skärningspunkter mellan segment

I verktyg som stöder både snäppning och begränsning, så kan kombinationen av båda (SKIFT+CTRL) utöka snäppningsmöjligheterna.

Deprecated

 • Pressing L while drawing locks the current angle of the line segment being drawn.