Difference between revisions of "Draft Snap/sv"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
Snapping means "gluing" your next 3d point onto an existing point. Snapping is available with most [[Draft Module|Draft]] and [[Arch Module|Arch]] tools, and can be enabled and disabled globally with the [[Image:Snap_Lock.png|32px]] [[#Options|Draft ToggleSnap]] command. Each snap location below can also be enabled or disabled individually by clicking the corresponding button on the snap toolbar.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Snäppa innebär att din nästa 3d punkt "klistras" på en existerande punkt.
 +
</div>
  
 
[[Image:Draft_Snap_example.jpg]]
 
[[Image:Draft_Snap_example.jpg]]
  
==Available snap locations==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Image:Snap_Midpoint.png|32px]] [[Draft_Midpoint|Midpoint]]: the middle point of line and arc segments
+
Snäppning i Skissmodulen har två lägen: ett aktivt läge och ett passivt läge.
* [[Image:Snap_Perpendicular.png|32px]] [[Draft_Perpendicular|Perpendicular]]: on line and arc segments, perpendicularly to the latest point
 
* [[Image:Snap_Grid.png|32px]] [[Draft_ToggleGrid|Grid]]: the nodes of the Draft grid, if visible.
 
* [[Image:Snap_Intersection.png|32px]] [[Draft_Intersection|Intersection]]: the intersection of 2 line or arc segments. Hover the mouse over the two desired objects to activate their intersection snaps
 
* [[Image:Snap_Parallel.png|32px]] [[Draft_Parallel|Parallel]]: on an imaginary line parallel to a line segment. Hover the mouse over the desired object to activate its parallel snap
 
* [[Image:Snap_Endpoint.png|32px]] [[Draft_Endpoint|Endpoint]]: the endpoints of line, arc and spline segments
 
* [[Image:Snap_Angle.png|32px]] [[Draft_Angle|Angle]]: the special cardinal points of circles and arcs, at 45° and 90°
 
* [[Image:Snap_Center.png|32px]] [[Draft_Center|Center]]: the center point of arcs and circles
 
* [[Image:Snap_Extension.png|32px]] [[Draft_Extension|Extension]]: on an imaginary line that extends beyond the endpoints of line segments. Hover the mouse over the desired object to activate its extension snap
 
* [[Image:Snap_Near.png|32px]] [[Draft_Near|Near]]: the closest point on the nearest object
 
* [[Image:Snap_Ortho.png|32px]] [[Draft_Ortho|Ortho]]: on imaginary lines that cross the last point, and extend at 0°, 45° and 90°
 
* [[Image:Snap_Special.png|32px]] [[Draft_Special|Special]]: on special points defined by object {{Version|0.17}}
 
* [[Image:Snap_Dimensions.png|32px]] [[Draft_Dimensions|Dimensions]]: lets you snap to one of the three lines making up the draft dimension
 
* [[Image:Snap_WorkingPlane.png|32px]] [[Draft_WorkingPlane|Restrict to working plane]]: always places the snapped point on the current [[Draft SelectPlane|working plane]], even if you snap to a point outside that working plane.
 
  
==Options==
+
===Passivt läge===
* [[Image:Snap_Lock.png|32px]] [[Draft ToggleSnap|Lock]]: turns snapping on/off globally
+
Du är automatiskt i passivt läge när du ritar.
* Certain additional snap locations can be obtained by combining 2 snap locations, such as ortho + extension, that will give you a snap point at the intersection of their imaginary lines.
+
Om din musmarkör i passivt läge svävar över ett existerand objekt, så kommer din punkt att snäppas till den närmaste punkten på objektet. En öppen cirkelsymbol syns.
* Other, more complex snap locations can also be obtained by using [[Draft Constrain|constraining]] (by pressing {{KEY|SHIFT}} or {{KEY|X}} or {{KEY|Y}} or {{KEY|Z}} while drawing).
+
</div>
* Pressing {{KEY|L}} while drawing locks the current angle of the line segment being drawn.
+
 
* The maximum distance at which a point is snapped a snap location is specified in the [[Draft Preferences|preferences]], and can also be changed on-the-fly by pressing {{KEY|<nowiki>[</nowiki>}} or {{KEY|<nowiki>]</nowiki>}} keys.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* Pressing  {{KEY|Q}} while drawing inserts a hold point at the current location of the mouse cursor. You will then be able to snap orthogonally to those hold points, and at the intersections of their orthogonal axes.
+
===Aktivt läge===
 +
För att växla till aktivt läge, håll ned {{KEY|CTRL}} medan du ritar.
 +
I aktivt läge, så visas antingen en stängd cirkel eller en öppen eller stängd kvadrat, beroende på snäpptyp.
 +
I alla verktyg som stöder snäppning, är följande snäpp platser tillgängliga:
 +
* Linjernas ändpunkt
 +
* Linjernas mittpunkt
 +
* Cirklarnas och cirkelbågarnas centrum
 +
* Cirklarnas och cirkelbågarnas kvadrantpunkter
 +
* Cirkelbågarnas ändpunkter
 +
* Vid begränsning ({{KEY|SKIFT}}), vertikalt eller horisontellt uppriktade punkter på linjer
 +
* Skärningspunkter mellan segment
 +
I verktyg som stöder både snäppning och begränsning, så kan kombinationen av båda ({{KEY|SKIFT}}+{{KEY|CTRL}}) utöka snäppningsmöjligheterna.
 +
</div>
  
 
[[Category:User Documentation/sv]]
 
[[Category:User Documentation/sv]]

Revision as of 08:52, 10 May 2018

Snäppa innebär att din nästa 3d punkt "klistras" på en existerande punkt.

Draft Snap example.jpg

Snäppning i Skissmodulen har två lägen: ett aktivt läge och ett passivt läge.

Passivt läge

Du är automatiskt i passivt läge när du ritar. Om din musmarkör i passivt läge svävar över ett existerand objekt, så kommer din punkt att snäppas till den närmaste punkten på objektet. En öppen cirkelsymbol syns.

Aktivt läge

För att växla till aktivt läge, håll ned CTRL medan du ritar. I aktivt läge, så visas antingen en stängd cirkel eller en öppen eller stängd kvadrat, beroende på snäpptyp. I alla verktyg som stöder snäppning, är följande snäpp platser tillgängliga:

  • Linjernas ändpunkt
  • Linjernas mittpunkt
  • Cirklarnas och cirkelbågarnas centrum
  • Cirklarnas och cirkelbågarnas kvadrantpunkter
  • Cirkelbågarnas ändpunkter
  • Vid begränsning (SKIFT), vertikalt eller horisontellt uppriktade punkter på linjer
  • Skärningspunkter mellan segment

I verktyg som stöder både snäppning och begränsning, så kan kombinationen av båda (SKIFT+CTRL) utöka snäppningsmöjligheterna.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎