Difference between revisions of "Draft Snap/sv"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 3: Line 3:
 
[[Image:Draft_Snap_example.jpg]]
 
[[Image:Draft_Snap_example.jpg]]
  
Snäppning i Skissmodulen har två lägen: ett aktivt läge och ett passivt läge.
+
==Available snap locations==
 
+
* [[Image:Snap_Midpoint.png|32px]] [[Draft_Midpoint|Midpoint]]: the middle point of line and arc segments
===Passivt läge===
+
* [[Image:Snap_Perpendicular.png|32px]] [[Draft_Perpendicular|Perpendicular]]: on line and arc segments, perpendicularly to the latest point
Du är automatiskt i passivt läge när du ritar.
+
* [[Image:Snap_Grid.png|32px]] [[Draft_ToggleGrid|Grid]]: the nodes of the Draft grid, if visible.
Om din musmarkör i passivt läge svävar över ett existerand objekt, så kommer din punkt att snäppas till den närmaste punkten på objektet. En öppen cirkelsymbol syns.
+
* [[Image:Snap_Intersection.png|32px]] [[Draft_Intersection|Intersection]]: the intersection of 2 line or arc segments. Hover the mouse over the two desired bjects to activate their intersection snaps
 +
* [[Image:Snap_Parallel.png|32px]] [[Draft_Parallel|Parallel]]: on an imaginary line parallel to a line segment. Hover the mouse over the desired object to activate its parallel snap
 +
* [[Image:Snap_Endpoint.png|32px]] [[Draft_Endpoint|Endpoint]]: the endpoints of line, arc and spline segments
 +
* [[Image:Snap_Angle.png|32px]] [[Draft_Angle|Angle]]: the special cardinal points of circles and arcs, at 45° and 90°
 +
* [[Image:Snap_Center.png|32px]] [[Draft_Center|Center]]: the center point of arcs and circles
 +
* [[Image:Snap_Extension.png|32px]] [[Draft_Extension|Extension]]: on an imaginary line that extends beyond the endpoints of line segments. Hover the mouse over the desired object to activate its extension snap
 +
* [[Image:Snap_Near.png|32px]] [[Draft_Near|Near]]: the closest point on the nearest object
 +
* [[Image:Snap_Ortho.png|32px]] [[Draft_Ortho|Ortho]]: on imaginary lines that cross the last point, and extend at 0°, 45° and 90°
 +
* [[Image:Snap_Dimensions.png|32px]] [[Draft_Dimensions|Dimensions]]
 +
* [[Image:Snap_WorkingPlane.png|32px]] [[Draft_WorkingPlane|Restrict to working plane]]: always places the snapped point on the current [[Draft SelectPlane|working plane]], even if you snap to a point outside that working plane.
  
 
==Options==
 
==Options==
* [[Image:Snap_Lock.png|32px]] '''Lock''': turns snapping on/off globally
+
* [[Image:Snap_Lock.png|32px]] [[Draft ToggleSnap|Lock]]: turns snapping on/off globally
 
* Certain additional snap locations can be obtained by combining 2 snap locations, such as ortho + extension, that will give you a snap point at the intersection of their imaginary lines.
 
* Certain additional snap locations can be obtained by combining 2 snap locations, such as ortho + extension, that will give you a snap point at the intersection of their imaginary lines.
 
* Other, more complex snap locations can also be obtained by using [[Draft Constrain|constraining]] (by pressing {{KEY|SHIFT}} or {{KEY|X}} or {{KEY|Y}} or {{KEY|Z}} while drawing).
 
* Other, more complex snap locations can also be obtained by using [[Draft Constrain|constraining]] (by pressing {{KEY|SHIFT}} or {{KEY|X}} or {{KEY|Y}} or {{KEY|Z}} while drawing).

Revision as of 08:58, 1 August 2014

Snäppa innebär att din nästa 3d punkt "klistras" på en existerande punkt.

Draft Snap example.jpg

Available snap locations

 • Snap Midpoint.png Midpoint: the middle point of line and arc segments
 • Snap Perpendicular.png Perpendicular: on line and arc segments, perpendicularly to the latest point
 • Snap Grid.png Grid: the nodes of the Draft grid, if visible.
 • Snap Intersection.png Intersection: the intersection of 2 line or arc segments. Hover the mouse over the two desired bjects to activate their intersection snaps
 • Snap Parallel.png Parallel: on an imaginary line parallel to a line segment. Hover the mouse over the desired object to activate its parallel snap
 • Snap Endpoint.png Endpoint: the endpoints of line, arc and spline segments
 • Snap Angle.png Angle: the special cardinal points of circles and arcs, at 45° and 90°
 • Snap Center.png Center: the center point of arcs and circles
 • Snap Extension.png Extension: on an imaginary line that extends beyond the endpoints of line segments. Hover the mouse over the desired object to activate its extension snap
 • Snap Near.png Near: the closest point on the nearest object
 • Snap Ortho.png Ortho: on imaginary lines that cross the last point, and extend at 0°, 45° and 90°
 • Snap Dimensions.png Dimensions
 • Snap WorkingPlane.png Restrict to working plane: always places the snapped point on the current working plane, even if you snap to a point outside that working plane.

Options

 • Snap Lock.png Lock: turns snapping on/off globally
 • Certain additional snap locations can be obtained by combining 2 snap locations, such as ortho + extension, that will give you a snap point at the intersection of their imaginary lines.
 • Other, more complex snap locations can also be obtained by using constraining (by pressing SHIFT or X or Y or Z while drawing).
 • Pressing L while drawing locks the current angle of the line segment being drawn.
 • The maximum distance at which a point is snapped a snap location is specified in the preferences, and can also be changed on-the-fly by pressing [ or ] keys.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎