Difference between revisions of "Draft Snap/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
{{docnav|[[Draft Constrain|Constraining]]||[[Draft_Module|Draft_Module]]|IconC=Workbench_Draft.svg}}
+
{{docnav
 +
|[[Draft Constrain|Constraining]]
 +
|
 +
|[[Draft_Module|Draft_Module]]
 +
|IconC=Workbench_Draft.svg
 +
}}
  
 
== Description ==
 
== Description ==
Line 8: Line 13:
 
</div>
 
</div>
  
However, when these parameters need to be precise, it is possible to enter the exact [[Draft Coordinates]] in the dialog for the tool.
+
However, when these parameters need to be precise, it is possible to enter the exact [[Draft Coordinates|Draft Coordinates]] in the dialog for the tool.
  
 
Another way of selecting more precise points is by using snapping. Snapping means "gluing" your next point onto an existing point or feature of another object.
 
Another way of selecting more precise points is by using snapping. Snapping means "gluing" your next point onto an existing point or feature of another object.
Line 36: Line 41:
 
=== Advanced snapping ===
 
=== Advanced snapping ===
  
* Additional snap locations can be obtained by combining two snapping methods, such as [[Draft Ortho]] and [[Draft Extension]], that will give you a snap point at the intersection of their imaginary lines.
+
* Additional snap locations can be obtained by combining two snapping methods, such as [[Draft Ortho|Draft Ortho]] and [[Draft Extension|Draft Extension]], that will give you a snap point at the intersection of their imaginary lines.
* Other snap locations can be obtained by using [[Draft Constrain]]s, that is, by holding {{KEY|Shift}} or pressing {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} or {{KEY|Z}} while drawing.
+
* Other snap locations can be obtained by using [[Draft Constrain|Draft Constrain]]s, that is, by holding {{KEY|Shift}} or pressing {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} or {{KEY|Z}} while drawing.
* Press {{KEY|Q}} while drawing to insert a "hold point" at the current location of the cursor. You will then be able to snap orthogonally to these hold points, and at the intersections of their orthogonal axes. If [[Draft Midpoint]] snapping is enabled, you will also be able to snap at the mid distance between any two hold points. {{Version|0.17}}
+
* Press {{KEY|Q}} while drawing to insert a "hold point" at the current location of the cursor. You will then be able to snap orthogonally to these hold points, and at the intersections of their orthogonal axes. If [[Draft Midpoint|Draft Midpoint]] snapping is enabled, you will also be able to snap at the mid distance between any two hold points. {{Version|0.17}}
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">

Revision as of 09:57, 11 January 2020

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Description

Uchopování znamená "přilepení" následujících 3D bodu k existujícímu bodu. Uchopování je dostupné u většiny nástrojů v Kreslení a Architektuře a může být globálně zakázáno nebo povoleno příkazem Kreslení Přepínač uchopování

However, when these parameters need to be precise, it is possible to enter the exact Draft Coordinates in the dialog for the tool.

Another way of selecting more precise points is by using snapping. Snapping means "gluing" your next point onto an existing point or feature of another object.

Snapping is available with most Draft and Arch Workbench tools, and can be enabled and disabled globally with the Snap Lock.svg Draft ToggleSnap button, located in the snap toolbar, which can be made active with the menu View → Toolbars → Draft Snap. Each snap method can be enabled or disabled individually by clicking the corresponding button on the toolbar.

While using many snapping methods at the same time can be useful to draw your objects in the desired positions, it can also be problematic if your cursor attaches constantly to the wrong points. If this is the case, try using only one snapping method at the time.

Draft Snap example.jpg

Line snapping perpendicularly to another line


Dostupná uchopovací místa

 • Snap Angle.png Úhel: speciální základní body kružnic a oblouků na 45° a 90°.
 • Snap Center.png Střed: středový bod kružnic a oblouků
 • Snap Endpoint.png Koncový bod: koncové body přímek, oblouků a segmentů B-křivek.
 • Snap Extension.png Prodloužení: na imaginární přímce, která prodlužuje přímku za koncový bod. Přejetí myší nad požadovaným objektem aktivuje její prodlouženou uchopovací část.
 • Snap Grid.png Mřížka: uzly kreslicí mřížky (pokud jsou viditelné).
 • Snap Intersection.png Průsečík: průsečík dvou přímek nebo oblouků. Přejetí myší nad dvěma požadovanými objekty aktivuje jejich průsečíkové uchopovací body.
 • Snap Midpoint.png Středový bod: středový bod přímky nebo segmentu oblouku.
 • Snap Near.png Nejbližší: nejbližší bod na nejbližším objektu.
 • Snap Ortho.png Ortho: na imaginární přímce, která kříží poslední bod a pokračuje pod úhlem 0°, 45° a 90°.
 • Snap Parallel.png Paralelní: na imaginární přímce paralelní k segmentu přímky. Přejetí myší nad požadovaným objektem aktivuje jeho paralelní uchopovací body.
 • Snap Perpendicular.png Kolmé: na přímce a segmentu oblouku, kolmé k poslednímu bodu.

Advanced snapping

 • Additional snap locations can be obtained by combining two snapping methods, such as Draft Ortho and Draft Extension, that will give you a snap point at the intersection of their imaginary lines.
 • Other snap locations can be obtained by using Draft Constrains, that is, by holding Shift or pressing X, Y or Z while drawing.
 • Press Q while drawing to insert a "hold point" at the current location of the cursor. You will then be able to snap orthogonally to these hold points, and at the intersections of their orthogonal axes. If Draft Midpoint snapping is enabled, you will also be able to snap at the mid distance between any two hold points. introduced in version 0.17

Volby

 • Snap Lock.png Uzamknout: globálně přepíná uchopování na zapnuto/vypnuto
 • Určitá uchopovací místa mohou být získána kombinací 2 uchopovacích míst, např, Ortho + Prodloužení, která mají uchopovací bod na průsečíku jejich imaginárních přímek.
 • Další, mnohem komplexnější uchopovací místa mhou být získána použitím vazeb (stiskem kláves SHIFT nebo X nebo Y nebo Z během kreslení).
 • Stisknutí klávesy L během kreslení uzamkne aktuální úhel právě kresleného segmentu přímky.
 • Maximální vzdálenost, na kterou může být bod uchopovacím místem uchopen, je specifikována v předvolbách, ale také může být měněna za běhu stisknutím kláves [ nebo ].