Difference between revisions of "Draft PathArray/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
 
Line 116: Line 116:
 
{{Docnav|[[Draft_LinkArray|Link Array]]|[[Draft_PathLinkArray|Path LinkArray]]|[[Draft_Module|Draft]]|IconL=Draft_LinkArray.svg|IconC=Workbench_Draft.svg|IconR=Draft_PathLinkArray.svg}}
 
{{Docnav|[[Draft_LinkArray|Link Array]]|[[Draft_PathLinkArray|Path LinkArray]]|[[Draft_Module|Draft]]|IconL=Draft_LinkArray.svg|IconC=Workbench_Draft.svg|IconR=Draft_PathLinkArray.svg}}
  
{{Draft Tools navi}}
+
{{Draft Tools navi{{#translation:}}}}
 
+
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
{{Userdocnavi}}
 
 
{{clear}}
 
{{clear}}

Latest revision as of 20:36, 21 February 2020

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Previous: Draft LinkArray.svg Link Array

Draft PathArray.svg Kreslení TrasovéPole

Umístění Menu
Draft → PathArray
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
Nikdo
Představen ve verzi
-
Viz také
Draft Array


Popis

Nástroj TrasovéPole umístí vybraný tvar na vybranou trasu. Trasa může být drát nebo jedna nebo více hran. Tvary na trase mohou být volitelně zarovnány podle trasy. Podle potřeby může být specifikován Vektor pro posunutí tvaru tak, že těžiště tvaru bude na trase. Pokud není vybrán žádný objekt, budete vyzváni k jeho výběru.

The PathArray tool can be used on 2D shapes created with the Draft Workbench, but can also be used on many types of 3D objects such as those created with the Part, PartDesign, or Arch Workbenches.

To position copies in an orthogonal array use Draft Array; to position copies at specified points use Draft PointArray; to create copies or clones, and manually place them use Draft Move, Draft Rotate, and Draft Clone.

Draft PathArray Example.png

Object arranged along a path


Použití

 1. Vyberte objekt tvaru, který chcete kopírovat.
 2. Vyberte objekt trasy, po které chcete tvar kopírovat -nebo-
 3. Vyberte nějaké hrany pro určení trasy.
 4. Stiskněte tlačítko Draft PathArray.png Kreslení TrasovéPole.

Each element in the array is an exact clone of the original object, but the entire array is considered a single unit in terms of properties and appearance.

The base object should be centred around the origin, even if the path starts somewhere else.

Volby

 • Pole začne s kopiemi tvaru, které nejsou zarovnány podle trasy ani defaultně posunuty na novou pozici. Ve vlastnostech můžete měnit počet, zarovnání a/nebo vektor posunutí.

Vlastnosti

 • DataBase: Objekt tvaru
 • DataPathObj: Objekt trasy
 • DataPathSubs: Subelementy(hrany) objektu trasy, které budou použity jako trasa
 • DataCount: Počet kopií tvaru
 • DataXlate: Vektor posunutí
 • DataAlign: Hodnota True pro zarovnání tvarů podle trasy, False pro ponechání tvarů podle jejich původní orientace.

Skriptování

Nástroj TrasovéPole může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

PathArray = makePathArray(baseobject, pathobject, count, xlate=None, align=False, pathobjsubs=[])
 • Rozloží požadovaný počet (count) kopií objektu shapeobject podél trasy pathobject nebo subobject (vybrané hrany) pathobjectu. Volitelně posune každou kopii ve směru a vzdálenosti podle FreeCAD.Vectoru pro nastavení rozdílu mezi středem tvaru a referenčním bodem tvaru. Volitelně zarovná baseobject tangenciálně/normálně/binormálně k trase.

Příklad:

import FreeCAD,Draft

p1 = FreeCAD.Vector(500, -1000, 0)
p2 = FreeCAD.Vector(1500, 1000, 0)
p3 = FreeCAD.Vector(3000, 500, 0)
p4 = FreeCAD.Vector(4500, 100, 0)
spline = Draft.makeBSpline([p1, p2, p3, p4])
object = Draft.makePolygon(3, 500)

PathArray = Draft.makePathArray(object, spline, 6)

Technical explanation for the Align property

When DataAlign is False, the placement of the copied shapes is easy to understand; they are just moved to a different position in their original orientation.

Align false

Object arranged along a closed path in the original orientation


When DataAlign is True, the positioning of the shapes becomes a bit more complex:

 1. First, Frenet coordinate systems are built on the path: X is tangent, Z is normal, Y is binormal.
 2. Then the original object is copied to every on-path coordinate system, so that the global origin is matched with the on-path coordinate system origin.
Patharray alignment annotated.png

Object arranged along a closed path; description of components and path


The following images show how the array is produced, depending on which plane the path is.

Path on XY Plane:

Patharray alignment.png

Object arranged along a closed path which is aligned to the XY plane


Path on XZ Plane:

Patharray alignment-XZ.png

Object arranged along a closed path which is aligned to the XZ plane


Path on YZ Plane:

Patharray alignment-YZ.png

Object arranged along a closed path which is aligned to the YZ plane


As you reorient the path but not the object, the result is consistent: the object remains aligned to the path the way it was before reorienting the path.

Editor: thank you to user DeepSOIC for this explanation.

Arrow-left.svg Previous: Draft LinkArray.svg Link Array