Środowisko pracy Draft

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:46, 28 August 2020 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Draft

Wprowadzenie

Środowisko pracy Workbench Draft.svg Draft Workbench umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.

Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład Workbench Part.svg Part i Workbench Arch.svg Arch. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na Workbench Sketcher.svg szkice, co oznacza, że kształty mogą być również używane w Środowisku pracy Workbench PartDesign.svg PartDesign do tworzenia brył.

FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików DXF, a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak LibreCAD, QCad, lub innego.

Draft Workbench Example

Obiekty rysunku

Narzędzia do tworzenia obiektów.

Obiekty z adnotacją

Modyfikowanie obiektów

Są to narzędzia do modyfikowania istniejących obiektów. Działają one na wybranych obiektach, ale jeśli żaden z nich nie zostanie wybrany, zostaniesz poproszony o jego wybranie.

Wiele narzędzi operacyjnych (przesuwanie, obracanie, szyk itp.) działa również na obiektach brył (Part, PartDesign, Arch, itp.).

 • Draft Shape2DView.svg Shape 2D View: tworzy obiekt 2D, który jest spłaszczonym widokiem obiektu przestrzennego.

Przestarzałe

To polecenie jest uważane za przestarzałe, ponieważ Środowisko pracy Drawing jest przestarzałe. Jednak samo polecenie jest nadal dostępne.

Pasek narzędzi Draft: Tray

Pasek narzędzi zasobnika roboczego pojawia się po uruchomieniu stołu warsztatowego i umożliwia wybór płaszczyzny roboczej, wraz z niektórymi właściwościami wizualnymi, takimi jak kolor linii, kolor kształtu, rozmiar tekstu, szerokość linii oraz grupa automatyczna.

Pasek narzędzi Draft: Snap

Pasek narzędzi Draft Snap umożliwia wybranie bieżącego trybu przyciągania. Jego przycisk pozostaje wciśnięty, gdy tryb jest aktywny.

 • Draft ToggleSnap.svg Toggle snap: przełącznik globalny włącza lub wyłącza przyciąganie obiektów.
 • Snap Endpoint.svg Endpoint: przyciąga do punktów końcowych segmentów linii, łuku i splajnu.
 • Snap Midpoint.svg Midpoint: przyciąga do środkowego punktu segmentów linii i łuku.
 • Snap Center.svg Center: przyciąga do punktu środkowego łuków i okręgów.
 • Snap Angle.svg Angle: przyciąga do specjalnych punktów odniesienia kół i łuków, pod kątem 45° i 90°.
 • Snap Intersection.svg Intersection: przyciąga na przecięciu dwóch odcinków linii lub łuku. Najedź kursorem myszy na dwa pożądane obiekty, aby aktywować przyciąganie w miejscu ich przecięcia.
 • Snap Perpendicular.svg Perpendicular: na odcinkach linii i łuku, przyciąga prostopadle do ostatniego punktu.
 • Snap Extension.svg Extension: przyciągnij do umownej linii, która rozciąga się poza punkty końcowe segmentów linii. Najedź myszką na żądany obiekt, aby aktywować jego przyciąganie do rozszerzenia.
 • Snap Parallel.svg Parallel: przyciąga do umownej linii równoległej do odcinka linii. Aby aktywować przyciąganie równoległe, należy najechać myszką na żądany obiekt.
 • Snap Special.svg Special: przyciąga do specjalnych miejsc zdefiniowanych przez obiekt. dostępne w wersji 0.17
 • Snap Near.svg Near: przyciąga do najbliższego punktu lub krawędzi najbliższego obiektu.
 • Snap Ortho.svg Ortho: przyciąga do umownych linii, które przecinają ostatni punkt i rozciągają się pod kątem 0°, 45° i 90°.
 • Snap Grid.svg Grid: przyciąga do punktów przecięcia linii siatki, jeśli siatka jest widoczna.
 • Snap WorkingPlane.svg Working plane: zawsze umieszcza punkt przyciągania na bieżącej płaszczyźnie roboczej, nawet jeśli jest przyciągany do punktu poza tą płaszczyzną roboczą.
 • Snap Dimensions.svg Dimensions: pokazuje przejściowe koordynaty X i Y podczas zatrzaskiwania.
 • Draft ToggleGrid.svg Toggle grid: włącza lub wyłącza widoczność siatki.

Narzędzia użytkowe

Narzędzia użytkowe

Dodatkowe narzędzia dostępne z menu Draft → Narzędzia lub poprzez menu kontekstowe, w zależności od wybranego obiektu.

Przestarzałe

Narzędzia te zostały usunięte z interfejsu w v0.19, ponieważ nie miały już żadnego zastosowania.

Ustawienia

Formaty plików

Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:

Instalacja importerów

Dodatkowe właściwości

 • Coordinates: Aby zdefiniować nowy punkt wprowadź współrzędne zamiast klikać na widok 3D.
 • Constraining: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
 • Przyciąganie (Snapping): Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
 • Copy Mode: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów.
  Przytrzymując klawisz Alt gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
 • Tryb konstrukcji: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
 • Working plane: Umożliwia wybranie powierzchni, na której można budować swoje kształty.

Test jednostek

Zobacz również: Środowisko pracy Test.

Aby przeprowadzić testy jednostek w Środowisku pracy, należy wykonać następujące czynności z terminala systemu operacyjnego.

freecad -t TestDraft

Tworzenie skryptów

Narzędzia Draft mogą być używane w Makrach i z konsoli Python przy użyciu Draft API.

Środowisko pracy zawiera moduł do tworzenia przykładów wszystkich obiektów w nowym dokumencie. dostępne w wersji 0.19

Użyj tego, aby sprawdzić, czy wszystkie obiekty są prawidłowo utworzone.

import drafttests.draft_test_objects as dto
doc = dto.create_test_file()

Sprawdzenie kodu tego modułu jest przydatne, aby zrozumieć, jak korzystać z interfejsu programowania.

$INSTALLDIR/Mod/Draft/drafttests/draft_test_objects.py

Gdzie $INSTALLDIR jest katalogiem wyższego poziomu, w którym zainstalowano oprogramowanie; na przykład, w Linuksie może to być /usr/share/freecad.

Draft test objects.png

Obiekty testowe dla Środowiska pracy Draft.


Poradniki