Środowisko pracy Draft

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:20, 29 November 2019 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

Workbench Draft.svg

Wprowadzenie

Środowisko pracy Draft umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.

Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład Part i Arch. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na Sketches, co oznacza, że kształty mogą być również używane z PartDesign do tworzenia brył.

FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików DXF, a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak LibreCAD, QCad, TurboCad i inne.

Draft Workbench Example

Obiekty rysunku

Narzędzia do tworzenia obiektów.

 • Draft Ellipse.svg Ellipse: Rysuje elipsę na podstawie dwóch punktów narożnych.
 • Draft Polygon.svg Polygon: Rysuje wielokąt foremny na podstawie punktu centralnego i promienia.
 • Draft Rectangle.svg Prostokąt: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów.
 • Draft Text.svg Tekst: Rysuje wieloliniową adnotację tekstową.
 • Draft Dimension.svg Wymiar: Rysuje linię wymiarową.
 • Draft BSpline.svg BSpline: Rysuje obiekt B-Spline z serii punktów.
 • Draft Point.svg Point: Wstawia obiekt typu punkt.
 • Draft ShapeString.svg ShapeString: Tworzy złożony kształt reprezentujący łańcuch tekstowy w danym punkcie.
 • 32px Facebinder: Na istniejących obiektach z wybranych ścian tworzy nowy obiekt.
 • Draft BezCurve.svg Bezier Curve: Rysuje krzywą Beziera z serii punktów.
 • Draft CubicBezCurve.svg Cubic Bezier Curve: rysuje krzywą Beziera trzeciego stopnia, przeciągając dwa punkty. dostępne w wersji 0.19
 • Draft Label.svg Label: Umieszcza etykietę ze strzałką wskazującą na wybrany element. dostępne w wersji 0.17

Modyfikowanie obiektów

Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pracują na zaznaczonych obiektach, jeśli żaden nie jest zaznaczony, zostaniesz poproszony o zaznaczenie.

Wiele narzędzi operacyjnych (przesuwanie, obracanie, szyk itp.) działa również na obiektach brył (Part, PartDesign, Arch, itp.).

Narzędzia użytkowe

Dodatkowe narzędzia dostępne z menu Draft → Narzędzia lub poprzez menu kontekstowe, w zależności od wybranego obiektu.

Ustawienia

Formaty plików

Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:

Instalacja importerów

Dodatkowe właściwości

 • Coordinates: Aby zdefiniować nowy punkt wprowadź współrzędne zamiast klikać na widok 3D.
 • Constraining: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
 • Przyciąganie (Snapping): Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
 • Copy Mode: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów.
  Przytrzymując klawisz ALT gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
 • Tryb konstrukcji: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
 • Workspace: Umożliwia wybranie powierzchni do obróbki z wykorzystaniem instrukcji w przestrzeni 3D.


Tworzenie skryptów

Narzędzia Draft mogą być używane w Makrach i z konsoli Python przy użyciu Draft API.

Poradniki