Difference between revisions of "Draft Workbench/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 112: Line 112:
 
</div>
 
</div>
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Obecne są funkcję otwierające, importujące lub eksportujące inne formaty plików. Otwarcie następuje w nowym dokumencie z zawartością pliku, podczas gdy import załącza zawartość pliku do aktualnego dokumentu. Eksport zapisuje do pliku wybrane obiekty. Jeśli niczego nie zaznaczono wszystkie obiekty zastaną wyeksportowane. Bądź świadom, że moduł Szkicu (Draft) jest przeznaczony do pracy z obiektami 2d i jego importery skupiają się tylko na obiektach 2d i, pomimo że formaty DXF i OCA wspierają definicje obiektów w przestrzeni 3d, nie pozwalają one na import objętościowych obiektów jak siatki, powierzchnie 3D itp., tylko importują linie, okręgi, teksty lub płaskie kształty. Obecnie wspierane formaty plików:
 
Obecne są funkcję otwierające, importujące lub eksportujące inne formaty plików. Otwarcie następuje w nowym dokumencie z zawartością pliku, podczas gdy import załącza zawartość pliku do aktualnego dokumentu. Eksport zapisuje do pliku wybrane obiekty. Jeśli niczego nie zaznaczono wszystkie obiekty zastaną wyeksportowane. Bądź świadom, że moduł Szkicu (Draft) jest przeznaczony do pracy z obiektami 2d i jego importery skupiają się tylko na obiektach 2d i, pomimo że formaty DXF i OCA wspierają definicje obiektów w przestrzeni 3d, nie pozwalają one na import objętościowych obiektów jak siatki, powierzchnie 3D itp., tylko importują linie, okręgi, teksty lub płaskie kształty. Obecnie wspierane formaty plików:
 +
</div>
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
Line 133: Line 135:
 
* Wszystkie nowo stworzone obiekty przyjmują [[Draft Linestyle/pl|kolor i szerokość]] aktualnego Szkicu (Draft)
 
* Wszystkie nowo stworzone obiekty przyjmują [[Draft Linestyle/pl|kolor i szerokość]] aktualnego Szkicu (Draft)
 
</div>
 
</div>
 +
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">

Revision as of 09:19, 12 November 2019

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어

Workbench Draft.svg

Moduł szkicu (draft) jest w czasie tworzenie i jest dość eksperymentalnym modułem stworzonym by dodać bazową funkcjonalność rysunku 2D do FreeCADa. Napisano go w pythonie - przeznaczony jest także do ukazania jak bardzo można rozwinąć FreeCADa w samym pythonie, bez dotykania kodu źródłowego.

The created 2D objects can be used for general drafting in a way similar to Inkscape or Autocad. These 2D shapes can also be used as the base components of 3D objects created with other workbenches, for example, the Part and Arch Workbenches. Conversion of Draft objects to Sketches is also possible, which means that the shapes can also be used with the PartDesign Workbench for the creation of solid bodies.

FreeCAD is primarily a 3D modelling application, and thus its 2D tools aren't as advanced as in other drawing programs. If your primary goal is the production of complex 2D drawings and DXF files, and you don't need 3D modelling, you may wish to consider a dedicated software program for technical drafting such as LibreCAD, QCad, TurboCad, and others.

Draft Workbench Example

Rysowanie obiektów

Narzędzia do tworzenia obiektów.

 • Draft Line.png Dwupunktowa linia: Rysuje odcinek pomiędzy dwoma punktami
 • Draft Wire.png wielopunktowa linia (Polilinia): Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
 • Draft Circle.png Okrąg: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu
 • Draft Arc.png Łuk: rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego
 • Draft Ellipse.png Ellipse: Draws an ellipse from two corner points
 • Draft Polygon.png Polygon: Draws a regular polygon from a center and a radius
 • Draft Rectangle.png Prostokąt: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów
 • Draft Text.png Tekst: Rysuje wieloliniową adnotację tekstową
 • Draft Dimension.png Wymiar: Rysuje linię wymiarową
 • Draft BSpline.png BSpline: Draws a B-Spline from a series of points
 • Draft Point.png Point: Inserts a point object
 • Draft ShapeString.png ShapeString: The ShapeString tool inserts a compound shape representing a text string at a given point in the current document
 • Draft Facebinder.png Facebinder: Creates a new object from selected faces on existing objects
 • Draft BezCurve.png Bezier Curve: Draws a Bezier curve from a series of points
 • Draft Label.png Label: Places a label with an arrow pointing to a selected element dostępne w wersji 0.17

Modyfikowanie obiektów

Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pracują na zaznaczonych obiektach, jeśli żaden nie jest zaznaczony, zostaniesz poproszony o zaznaczenie.

Many operation tools (move, rotate, array, etc.) also work on solid objects (Part, PartDesign, Arch, etc.).

 • Draft Move.png Przesuń: Przesuwa obiekty z jednego miejsca do drugiego
 • Draft Rotate.png Obróć: Obraca obiekty od kąta początkowego do końcowego
 • Draft Offset.png Odsuń: Przenosi segmenty obiektu o określoną odległość
 • Draft Trimex.png Przytnij/Wydłuż (Trimex): Przycina lub wydłuża obiekt
 • Draft Upgrade.png Upgrade: Łączy obiekty do obiektu wyższego poziomu
 • Draft Downgrade.png Downgrade: Rozbija obiekt na obiekty niższego poziomu
 • Draft Scale.png Skaluj: Skaluje zaznaczone obiekty wokół punktu bazowego
 • Draft PutOnSheet.png Drawing: Writes selected objects to a Drawing sheet
 • Draft Edit.png Edit: Edits a selected object
 • Draft WireToBSpline.png Wire to BSpline: Converts a wire to a BSpline and vice-versa
 • Draft AddPoint.png Add point: Adds a point to a wire or BSpline
 • Draft DelPoint.png Delete point: Deletes a point from a wire or BSpline
 • Draft Shape2DView.png Shape 2D View: Creates a 2D object which is a flattened 2D view of another 3D object
 • Draft Draft2Sketch.png Draft to Sketch: Converts a Draft object to Sketch and vice-versa
 • Draft Array.png Array: Creates a polar or rectangular array from selected objects
 • Draft PathArray.png Path Array: Creates an array of objects by placing the copies along a path
 • Draft Clone.png Clone: Clones the selected objects
 • Draft Mirror.png Mirror: Mirrors the selected objects
 • Draft Stretch.png Stretch: Stretches the selected objects dostępne w wersji 0.17

Ustawienia pracy

Narzędzia konfigurujące twoje środowisko robocze.

Preferencias

Importowanie i eksportowanie

Obecne są funkcję otwierające, importujące lub eksportujące inne formaty plików. Otwarcie następuje w nowym dokumencie z zawartością pliku, podczas gdy import załącza zawartość pliku do aktualnego dokumentu. Eksport zapisuje do pliku wybrane obiekty. Jeśli niczego nie zaznaczono wszystkie obiekty zastaną wyeksportowane. Bądź świadom, że moduł Szkicu (Draft) jest przeznaczony do pracy z obiektami 2d i jego importery skupiają się tylko na obiektach 2d i, pomimo że formaty DXF i OCA wspierają definicje obiektów w przestrzeni 3d, nie pozwalają one na import objętościowych obiektów jak siatki, powierzchnie 3D itp., tylko importują linie, okręgi, teksty lub płaskie kształty. Obecnie wspierane formaty plików:

Zwykłe zachowanie

 • Przyciąganie (Snapping): Pozwala umieszczać nowe punkty na specjalnych miejscach istniejących obiektów
 • Ograniczanie (Constraining): Pozwala na umieszczenie nowych punktów poziomo lub pionowo w odniesieniu do poprzednich
 • Praca z ręcznymi współrzędnymi: Pozwala wprowadzić współrzędne manualnie zamiast klikanie na ekranie
 • Kopiowanie (Copying): Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów. Podczas użycia narzędzia naciśnij ALT by stworzyć kopię.
 • Tryb konstrukcji (Construction): Pozwala wstawić geometrię niezależnie od reszty dla łatwego włączenia/wyłączenia
 • Wszystkie nowo stworzone obiekty przyjmują kolor i szerokość aktualnego Szkicu (Draft)


API

Zajrzyj do strony API Szkicu by uzyskać kompletny opis funkcji Szkicu których możesz użyć w skryptach i makrach.