Difference between revisions of "Draft Module/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Użyj tego, aby sprawdzić, czy wszystkie obiekty są prawidłowo utworzone.")
(Updating to match new version of source page)
 
(24 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 6: Line 6:
 
|IconR=Workbench_Drawing.svg
 
|IconR=Workbench_Drawing.svg
 
}}
 
}}
[[Image:Workbench_Draft.svg|240px|center]]
+
 
{{Caption|align=center|Ikonka FreeCAD dls Środowiska pracy Draft}}
+
[[Image:Workbench_Draft.svg|thumb|128px|Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Draft]]
 +
{{TOCright}}
  
 
==Wprowadzenie==
 
==Wprowadzenie==
Line 16: Line 17:
 
FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików [[DXF|DXF]], a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak [https://en.wikipedia.org/wiki/LibreCAD LibreCAD], [https://en.wikipedia.org/wiki/QCad QCad], TurboCad i inne.
 
FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików [[DXF|DXF]], a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak [https://en.wikipedia.org/wiki/LibreCAD LibreCAD], [https://en.wikipedia.org/wiki/QCad QCad], TurboCad i inne.
  
{{TOCright}}
+
[[Image:Draft_Workbench_Example.png|400px|Draft Workbench Example]]
[[Image:Draft_Workbench_Example.png|600px|Draft Workbench Example]]
 
  
 
===Obiekty rysunku===
 
===Obiekty rysunku===
Line 26: Line 26:
 
* [[Image:Draft_Wire.svg|32px]] [[Draft Wire/pl|wielopunktowa linia (Polilinia)]]: Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
 
* [[Image:Draft_Wire.svg|32px]] [[Draft Wire/pl|wielopunktowa linia (Polilinia)]]: Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
 
* [[Image:Draft_Fillet.svg|32px]] [[Draft_Fillet|Fillet]]: Rysuje zaokrąglenie ''(zaokrąglony narożnik)'' lub fazę ''(prosta linia)'' pomiędzy dwoma prostymi [[Draft_Line|Lines]]. {{Version/pl|0.19}}
 
* [[Image:Draft_Fillet.svg|32px]] [[Draft_Fillet|Fillet]]: Rysuje zaokrąglenie ''(zaokrąglony narożnik)'' lub fazę ''(prosta linia)'' pomiędzy dwoma prostymi [[Draft_Line|Lines]]. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Circle.svg|32px]] [[Draft_Circle/pl|Okrąg]]: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu.
 
 
* [[Image:Draft_Arc.svg|32px]] [[Draft_Arc/pl|Łuk]]: Rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego.
 
* [[Image:Draft_Arc.svg|32px]] [[Draft_Arc/pl|Łuk]]: Rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego.
 
* [[Image:Draft_Arc_3Points.svg|32px]] [[Draft_Arc_3Points|Łuk 3 Punkty]]: rysuje odcinek łuku okręgu z trzech punktów znajdujących się w obrębie obwodu. {{Version/pl|0.19}}
 
* [[Image:Draft_Arc_3Points.svg|32px]] [[Draft_Arc_3Points|Łuk 3 Punkty]]: rysuje odcinek łuku okręgu z trzech punktów znajdujących się w obrębie obwodu. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Ellipse.svg|32px]] [[Draft_Ellipse/pl|Ellipse]]: Rysuje elipsę na podstawie dwóch punktów narożnych.
+
* [[Image:Draft_Ellipse.svg|32px]] [[Draft_Ellipse/pl|Elipa]]: Rysuje elipsę na podstawie dwóch punktów narożnych.
* [[Image:Draft_Polygon.svg|32px]] [[Draft_Polygon/pl|Polygon]]: Rysuje wielokąt foremny na podstawie punktu centralnego i promienia.
+
* [[Image:Draft_Circle.svg|32px]] [[Draft_Circle/pl|Okrąg]]: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu.
 
* [[Image:Draft_Rectangle.svg|32px]] [[Draft_Rectangle/pl|Prostokąt]]: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów.
 
* [[Image:Draft_Rectangle.svg|32px]] [[Draft_Rectangle/pl|Prostokąt]]: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów.
* [[Image:Draft_Text.svg|32px]] [[Draft_Text/pl|Tekst]]: Rysuje wieloliniową adnotację tekstową.
+
* [[Image:Draft_Polygon.svg|32px]] [[Draft_Polygon|Wielokąt]]: Rysuje wielokąt foremny na podstawie punktu centralnego i promienia.
* [[Image:Draft_Dimension.svg|32px]] [[Draft_Dimension/pl|Wymiar]]: Rysuje linię wymiarową.
 
 
* [[Image:Draft_BSpline.svg|32px]] [[Draft_BSpline/pl|BSpline]]: Rysuje obiekt B-Spline z serii punktów.
 
* [[Image:Draft_BSpline.svg|32px]] [[Draft_BSpline/pl|BSpline]]: Rysuje obiekt B-Spline z serii punktów.
* [[Image:Draft_Point.svg|32px]] [[Draft_Point/pl|Point]]: Wstawia obiekt typu punkt.
 
* [[Image:Draft_ShapeString.svg|32px]] [[Draft_ShapeString/pl|ShapeString]]: Tworzy złożony kształt reprezentujący łańcuch tekstowy w danym punkcie.
 
* [[Image:Draft_Facebinder.vsg|32px]] [[Draft_Facebinder/pl|Facebinder]]: Na istniejących obiektach z wybranych ścian tworzy nowy obiekt.
 
 
* [[Image:Draft_CubicBezCurve.svg|32px]] [[Draft_CubicBezCurve|Cubic Bezier Curve]]: rysuje krzywą Beziera trzeciego stopnia, przeciągając dwa punkty. {{Version/pl|0.19}}
 
* [[Image:Draft_CubicBezCurve.svg|32px]] [[Draft_CubicBezCurve|Cubic Bezier Curve]]: rysuje krzywą Beziera trzeciego stopnia, przeciągając dwa punkty. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_BezCurve.svg|32px]] [[Draft_BezCurve/pl|Bezier Curve]]: Rysuje krzywą Beziera z serii punktów.
+
* [[Image:Draft_BezCurve.svg|32px]] [[Draft_BezCurve/pl|Krzywa Beziera]]: Rysuje krzywą Beziera z serii punktów.
* [[Image:Draft_Label.svg|32px]] [[Draft_Label/pl|Label]]: Umieszcza etykietę ze strzałką wskazującą na wybrany element. {{Version/pl|0.17}}
+
* [[Image:Draft_Point.svg|32px]] [[Draft_Point|Punkt]]: Wstawia obiekt typu punkt.
 +
* [[Image:Draft_Facebinder.svg|32px]] [[Draft_Facebinder/pl|Grupa powierzchnii]]: Na istniejących obiektach z wybranych ścian tworzy nowy obiekt.
 +
* [[Image:Draft_ShapeString.svg|32px]] [[Draft_ShapeString/pl|Ksztalt z tekstu]]: Tworzy złożony kształt reprezentujący łańcuch tekstowy w danym punkcie.
 +
 
 +
==Obiekty z adnotacją==
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Text.svg|32px]] [[Draft_Text|Text]]: tworzy komentarz tekstowy w wielu wierszach.
 +
* [[Image:Draft_Dimension.svg|32px]] [[Draft_Dimension|Dimension]]: tworzy adnotację zawierającą wymiary.
 +
* [[Image:Draft_Label.svg|32px]] [[Draft_Label|Label]]: umieszcza etykietę ze strzałką wskazującą na wybrany element. {{Version/pl|0.17}}
  
 
==Modyfikowanie obiektów==
 
==Modyfikowanie obiektów==
  
Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pracują na zaznaczonych obiektach, jeśli żaden nie jest zaznaczony, zostaniesz poproszony o zaznaczenie.
+
Są to narzędzia do modyfikowania istniejących obiektów. Działają one na wybranych obiektach, ale jeśli żaden z nich nie zostanie wybrany, zostaniesz poproszony o jego wybranie.
  
 
Wiele narzędzi operacyjnych ''(przesuwanie, obracanie, szyk itp.)'' działa również na obiektach brył ''([[Part Workbench|Part]], [[PartDesign Workbench|PartDesign]], [[Arch Workbench|Arch]], itp.)''.
 
Wiele narzędzi operacyjnych ''(przesuwanie, obracanie, szyk itp.)'' działa również na obiektach brył ''([[Part Workbench|Part]], [[PartDesign Workbench|PartDesign]], [[Arch Workbench|Arch]], itp.)''.
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
* [[Image:Draft_Move.svg|32px]] [[Draft_Move/pl|Przesuń]]: Przesuwa obiekty z jednego miejsca do drugiego.
 
* [[Image:Draft_Move.svg|32px]] [[Draft_Move/pl|Przesuń]]: Przesuwa obiekty z jednego miejsca do drugiego.
 
* [[Image:Draft_Rotate.svg|32px]] [[Draft_Rotate/pl|Obróć]]: Obraca obiekty od kąta początkowego do końcowego.
 
* [[Image:Draft_Rotate.svg|32px]] [[Draft_Rotate/pl|Obróć]]: Obraca obiekty od kąta początkowego do końcowego.
Line 59: Line 63:
 
* [[Image:Draft_Edit.svg|32px]] [[Draft_Edit/pl|Edycja]]: Edycja wybranego obiektu.
 
* [[Image:Draft_Edit.svg|32px]] [[Draft_Edit/pl|Edycja]]: Edycja wybranego obiektu.
 
* [[Image:Draft_SubelementHighlight.svg|32px]] [[Draft_SubelementHighlight|Subelement highlight]]: Przechodzi w tryb edycji, który umożliwia edycję różnych obiektów. {{Version/pl|0.19}}
 
* [[Image:Draft_SubelementHighlight.svg|32px]] [[Draft_SubelementHighlight|Subelement highlight]]: Przechodzi w tryb edycji, który umożliwia edycję różnych obiektów. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_WireToBSpline.svg|32px]] [[Draft_WireToBSpline/pl|Zapisz w formie BSpline]]: Przekształca ciąg linii w linię BSpline i odwrotnie.
+
* [[Image:Draft_WireToBSpline.svg|32px]] [[Draft_WireToBSpline|Zapisz w formie BSpline]]: Przekształca ciąg linii w linię BSpline i odwrotnie.
* [[Image:Draft_AddPoint.svg|32px]] [[Draft_AddPoint/pl|Dodaj punkt]]: Dodaje punkt do ciągu lub linii BSpline.
+
* [[Image:Draft_Shape2DView.svg|32px]] [[Draft_Shape2DView|Widok 2D kształtu]]: Tworzy dwuwymiarowy obiekt, który jest spłaszczonym widokiem 2D obiektu trójwymiarowego.
* [[Image:Draft_DelPoint.svg|32px]] [[Draft_DelPoint/pl|Usuń punkt]]: Kasuje punkt w ciągu lub linii BSpline.
+
* [[Image:Draft_Draft2Sketch.svg|32px]] [[Draft_Draft2Sketch|Draft to Sketch]]: Konwersja obiektu roboczego do szkicu i odwrotnie.
* [[Image:Draft_Shape2DView.svg|32px]] [[Draft_Shape2DView/pl|Widok 2D kształtu]]: Tworzy dwuwymiarowy obiekt, który jest spłaszczonym widokiem 2D obiektu trójwymiarowego.
+
* [[Image:Draft_Array.svg|32px]] Narzędzia do tworzenia szyków.
* [[Image:Draft_Draft2Sketch.svg|32px]] [[Draft_Draft2Sketch/pl|Draft to Sketch]]: Konwersja obiektu roboczego do szkicu i odwrotnie.
+
** [[Image:Draft_OrthoArray.svg|32px]] [[Draft_OrthoArray|OrthoArray]]: tworzy tablicę ortogonalną z wybranego obiektu. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Array.svg|32px]] [[Draft_Array/pl|Array]]: Konwertuje obiekt roboczy do szkicu i odwrotnie, tworzy tablicę polarną lub prostokątną z wybranych obiektów.
+
** [[Image:Draft_Array.svg|32px]] [[Draft_Array|Array]]: z wybranych obiektów tworzy szyk o kształcie kołowym lub prostokątnym. {{Obsolete/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_LinkArray.svg|32px]] [[Draft_LinkArray|LinkArray]]: Tworzy tablicę elementów [[Std_LinkMake|App::Link]]. {{Version/pl|0.19}}
+
** [[File:Draft_PolarArray.svg|32px]] [[Draft_PolarArray|PolarArray]]: Tworzy szyk w postaci przebiegu promieni polarnych, czyli w postaci przesunięcia kąta. {{Version/pl|0.19}}
* [[File:Draft_PolarArray.svg|32px]] [[Draft_PolarArray|PolarArray]]: Tworzy szyk w postaci przebiegu promieni polarnych, czyli w postaci przesunięcia kąta. {{Version/pl|0.19}}
+
** [[File:Draft_CircularArray.svg|32px]] [[Draft_CircularArray|CircularArray]]: Tworzy tablicę w układzie kołowym, czyli zaczynając od środka i wychodząc promieniście na zewnątrz. {{Version/pl|0.19}}
* [[File:Draft_CircularArray.svg|32px]] [[Draft_CircularArray|CircularArray]]: Tworzy tablicę w układzie kołowym, czyli zaczynając od środka i wychodząc promieniście na zewnątrz. {{Version/pl|0.19}}
+
** [[Image:Draft_PathArray.svg|32px]] [[Draft_PathArray|Path Array]]: Tworzy tablicę obiektów, umieszczając ich kopie na trasie przejścia.
* [[Image:Draft_PathArray.svg|32px]] [[Draft_PathArray|Path Array]]: Tworzy tablicę obiektów, umieszczając ich kopie na trasie przejścia.
+
** [[Image:Draft_PathLinkArray.svg|32px]] [[Draft_PathLinkArray|Path LinkArray]]: Tworzy szereg elementów [[Std_LinkMake|App::Link]] Poprzez umieszczenie kopii wzdłuż ścieżki. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_PathLinkArray.svg|32px]] [[Draft_PathLinkArray|Path LinkArray]]: Tworzy szereg elementów [[Std_LinkMake|App::Link]] Poprzez umieszczenie kopii wzdłuż ścieżki. {{Version/pl|0.19}}
+
** [[Image:Draft_PointArray.svg|32px]] [[Draft_PointArray|Point Array]]: Tworzy tablicę obiektów, umieszczając kopie w określonych miejscach. {{version/pl|0.18}}
* [[Image:Draft_PointArray.svg|32px]] [[Draft_PointArray|Point Array]]: Tworzy tablicę obiektów, umieszczając kopie w określonych miejscach. {{version/pl|0.18}}
 
 
* [[Image:Draft_Clone.svg|32px]] [[Draft_Clone|Clone]]: Powiela wybrany obiekt.
 
* [[Image:Draft_Clone.svg|32px]] [[Draft_Clone|Clone]]: Powiela wybrany obiekt.
* [[Image:Draft_PutOnSheet.svg|32px]] [[Draft_Drawing|Drawing]]: Zapisuje wybrany obiekt do strony Środowiska pracy[[Drawing Workbench|Drawing]]. {{obsolete/pl|0.17}}
 
 
* [[Image:Draft_Mirror.svg|32px]] [[Draft_Mirror|Mirror]]: Tworzy lustrzane odbicie wybranych obiektów.
 
* [[Image:Draft_Mirror.svg|32px]] [[Draft_Mirror|Mirror]]: Tworzy lustrzane odbicie wybranych obiektów.
 
* [[Image:Draft_Stretch.svg|32px]] [[Draft_Stretch|Stretch]]: Rozciąga wybrane obiekty. {{Version/pl|0.17}}
 
* [[Image:Draft_Stretch.svg|32px]] [[Draft_Stretch|Stretch]]: Rozciąga wybrane obiekty. {{Version/pl|0.17}}
 +
</div>
 +
 +
* [[Image:Draft_Clone.svg|32px]] [[Draft_Clone|Clone]]: clones the selected objects.
 +
* [[Image:Draft_Array.svg|32px]] Array tools.
 +
** [[Image:Draft_OrthoArray.svg|32px]] [[Draft_OrthoArray|OrthoArray]]: creates an orthogonal array from the selected object. {{Version|0.19}}
 +
** [[File:Draft_PolarArray.svg|32px]] [[Draft_PolarArray|Polar Array]]: creates an array in a polar pattern, that is, sweeping an angle. {{Version|0.19}}
 +
** [[File:Draft_CircularArray.svg|32px]] [[Draft_CircularArray|Circular Array]]: creates an array in a circular pattern, that is, starting from a center and moving outwards radially. {{Version|0.19}}
 +
** [[Image:Draft_PathArray.svg|32px]] [[Draft_PathArray|Path Array]]: creates an array of objects by placing the copies along a path.
 +
** [[Image:Draft_PathLinkArray.svg|32px]] [[Draft_PathLinkArray|Path LinkArray]]: creates an array of [[Std_LinkMake|App::Link]] elements by placing the copies along a path. {{Version|0.19}}
 +
** [[Image:Draft_PointArray.svg|32px]] [[Draft_PointArray|Point Array]]: creates an array of objects by placing the copies at certain points. {{version|0.18}}
 +
 +
* [[Image:Draft_Edit.svg|32px]] [[Draft_Edit|Edit]]: edits a selected object.
 +
* [[Image:Draft_SubelementHighlight.svg|32px]] [[Draft_SubelementHighlight|Subelement highlight]]: enters an edit mode that allows editing different objects. {{Version|0.19}}
 +
 +
* [[Image:Draft_Join.svg|32px]] [[Draft_Join|Join]]: joins lines together into a single wire. {{version|0.18}}
 +
* [[Image:Draft_Split.svg|32px]] [[Draft_Split|Split]]: splits a wire into two at a point. {{version|0.18}}
 +
* [[Image:Draft_Upgrade.svg|32px]] [[Draft_Upgrade|Upgrade]]: upgrades objects into a higher-level object.
 +
* [[Image:Draft_Downgrade.svg|32px]] [[Draft_Downgrade|Downgrade]]: downgrades objects into lower-level objects.
 +
 +
* [[Image:Draft_WireToBSpline.svg|32px]] [[Draft_WireToBSpline|Wire to BSpline]]: converts a wire to a B-Spline and vice-versa.
 +
* [[Image:Draft_Draft2Sketch.svg|32px]] [[Draft_Draft2Sketch|Draft to Sketch]]: converts a Draft object to a [[Sketcher Workbench|Sketcher Workbench]] Sketch and vice-versa.
 +
 +
* [[Image:Draft_Shape2DView.svg|32px]] [[Draft_Shape2DView|Shape 2D View]]: creates a 2D object which is a flattened 2D view of a 3D object.
 +
 +
===Przestarzałe===
 +
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
To polecenie jest uważane za przestarzałe, ponieważ Środowisko pracy [[Drawing_Workbench/pl|Drawing]] jest przestarzałe. Jednak samo polecenie jest nadal wyświetlane na pasku narzędzi.
 +
* [[Image:Draft_Drawing.svg|32px]] [[Draft_Drawing|Drawing]]: zapisuje wybrane obiekty na stronie [[Drawing_Workbench/pl|Drawing]]. {{obsolete/pl|0.17}}
 +
</div>
 +
 +
* [[Image:Draft_AddPoint.svg|32px]] [[Draft_AddPoint|Dodaj punkt]]: Dodaje punkt do ciągu lub linii BSpline. {{Obsolete/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_DelPoint.svg|32px]] [[Draft_DelPoint|Usuń punkt]]: Kasuje punkt w ciągu lub linii BSpline. {{Obsolete/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_Array.svg|32px]] [[Draft_Array|Array]]: tworzy szyk o kształcie koła lub prostokąta z wybranych obiektów. {{Obsolete/pl|0.19}}
  
 
===Narzędzia użytkowe===
 
===Narzędzia użytkowe===
Line 81: Line 117:
  
 
* [[Image:Draft_SelectPlane.svg|32px]] [[Draft SelectPlane/pl|Płaszczyzna robocza]]: Ustawia płaszczyznę roboczą dla kolejnych operacji.
 
* [[Image:Draft_SelectPlane.svg|32px]] [[Draft SelectPlane/pl|Płaszczyzna robocza]]: Ustawia płaszczyznę roboczą dla kolejnych operacji.
* [[Image:Draft_FinishLine.svg|32px]] [[Draft_FinishLine/pl|Finish line]]: Kończy rysowanie aktualnego ciągu lub linii B-spline, bez zamykania go.
+
* [[Image:Draft_FinishLine.svg|32px]] [[Draft_FinishLine|Finish line]]: Kończy rysowanie aktualnego ciągu lub linii B-spline, bez zamykania go.
 
* [[Image:Draft_CloseLine.svg|32px]] [[Draft_CloseLine|Close line]]: Kończy rysowanie aktualnego obiektu [[Draft Wire|Wire]] lub [[Draft BSpline|BSpline]], i zamyka go.
 
* [[Image:Draft_CloseLine.svg|32px]] [[Draft_CloseLine|Close line]]: Kończy rysowanie aktualnego obiektu [[Draft Wire|Wire]] lub [[Draft BSpline|BSpline]], i zamyka go.
 
* [[Image:Draft_UndoLine.svg|32px]] [[Draft_UndoLine|Undo line]]: Cofnie rysowanie ostatniego segmentu [[Draft Wire|Wire]].
 
* [[Image:Draft_UndoLine.svg|32px]] [[Draft_UndoLine|Undo line]]: Cofnie rysowanie ostatniego segmentu [[Draft Wire|Wire]].
Line 95: Line 131:
 
* [[Image:Draft_Heal.svg|32px]] [[Draft_Heal|Heal]]: leczy problematyczne obiekty robocze znalezione w bardzo starych plikach.
 
* [[Image:Draft_Heal.svg|32px]] [[Draft_Heal|Heal]]: leczy problematyczne obiekty robocze znalezione w bardzo starych plikach.
 
* [[Image:Draft_FlipDimension.svg|32px]] [[Draft_FlipDimension|Flip Dimension]]: Odwraca orientację tekstu [[Draft Dimension|Draft Dimension]].
 
* [[Image:Draft_FlipDimension.svg|32px]] [[Draft_FlipDimension|Flip Dimension]]: Odwraca orientację tekstu [[Draft Dimension|Draft Dimension]].
* [[Image:Draft_VisGroup.svg|32px]] [[Draft_VisGroup|VisGroup]]: Tworzy obiekt VisGroup w aktualnym dokumencie. {{Obsolete|0.19}}
+
* [[Image:Draft_VisGroup.svg|32px]] [[Draft_VisGroup|VisGroup]]: Tworzy obiekt VisGroup w aktualnym dokumencie. {{Obsolete/pl|0.19}}
 
* [[Image:Draft_Layer.svg|32px]] [[Draft_Layer|Layer]]: tworzy warstwę w bieżącym dokumencie, do której można dodawać obiekty w celu kontrolowania widoczności i koloru obiektu. Zastępuje ona [[Draft_VisGroup|VisGroup]]. {{Version/pl|0.19}}
 
* [[Image:Draft_Layer.svg|32px]] [[Draft_Layer|Layer]]: tworzy warstwę w bieżącym dokumencie, do której można dodawać obiekty w celu kontrolowania widoczności i koloru obiektu. Zastępuje ona [[Draft_VisGroup|VisGroup]]. {{Version/pl|0.19}}
 
* [[Image:Draft_Slope.svg|32px]] [[Draft Slope|Slope]]: Zmienia nachylenie aktualnie wybranego obiektu [[Draft Line|Line]] lub [[Draft Wire|Wire]]. {{Version/pl|0.17}}
 
* [[Image:Draft_Slope.svg|32px]] [[Draft Slope|Slope]]: Zmienia nachylenie aktualnie wybranego obiektu [[Draft Line|Line]] lub [[Draft Wire|Wire]]. {{Version/pl|0.17}}
Line 152: Line 188:
 
}}
 
}}
  
Inspecting the code of this module is useful to understand how to use the programming interface.
+
Sprawdzenie kodu tego modułu jest przydatne, aby zrozumieć, jak korzystać z interfejsu programowania.
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
$INSTALLDIR/Mod/Draft/drafttests/draft_test_objects.py
 
$INSTALLDIR/Mod/Draft/drafttests/draft_test_objects.py
 
}}
 
}}
  
Where {{incode|$INSTALLDIR}} is the toplevel directory where the software was installed; for example, in Linux it may be {{incode|/usr/share/freecad}}.
+
Gdzie {{incode|$INSTALLDIR}} jest katalogiem wyższego poziomu, w którym zainstalowano oprogramowanie; na przykład, w Linuksie może to być {{incode|/usr/share/freecad}}.
 +
 
 +
[[File:Draft_test_objects.png|500px]]
 +
{{Caption|Obiekty testowe dla Środowiska pracy [[Draft_Workbench|Draft]].}}
  
 
==Poradniki==
 
==Poradniki==
Line 171: Line 210:
 
}}
 
}}
  
{{Draft Tools navi/pl}}
+
{{Draft Tools navi{{#translation:}}}}
 
+
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
{{Userdocnavi/pl}}
+
[[Category:Workbenches{{#translation:}}]]
 
 
[[Category:Workbenches]]
 

Latest revision as of 20:48, 30 March 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Draft

Wprowadzenie

Środowisko pracy Draft umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.

Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład Part i Arch. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na Sketches, co oznacza, że kształty mogą być również używane z PartDesign do tworzenia brył.

FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików DXF, a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak LibreCAD, QCad, TurboCad i inne.

Draft Workbench Example

Obiekty rysunku

Narzędzia do tworzenia obiektów.

Obiekty z adnotacją

Modyfikowanie obiektów

Są to narzędzia do modyfikowania istniejących obiektów. Działają one na wybranych obiektach, ale jeśli żaden z nich nie zostanie wybrany, zostaniesz poproszony o jego wybranie.

Wiele narzędzi operacyjnych (przesuwanie, obracanie, szyk itp.) działa również na obiektach brył (Part, PartDesign, Arch, itp.).

  • Draft Shape2DView.svg Shape 2D View: creates a 2D object which is a flattened 2D view of a 3D object.

Przestarzałe

To polecenie jest uważane za przestarzałe, ponieważ Środowisko pracy Drawing jest przestarzałe. Jednak samo polecenie jest nadal wyświetlane na pasku narzędzi.

Narzędzia użytkowe

Dodatkowe narzędzia dostępne z menu Draft → Narzędzia lub poprzez menu kontekstowe, w zależności od wybranego obiektu.

Ustawienia

Formaty plików

Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:

Instalacja importerów

Dodatkowe właściwości

  • Coordinates: Aby zdefiniować nowy punkt wprowadź współrzędne zamiast klikać na widok 3D.
  • Constraining: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
  • Przyciąganie (Snapping): Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
  • Copy Mode: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów.
    Przytrzymując klawisz Alt gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
  • Tryb konstrukcji: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
  • Working plane: Umożliwia wybranie powierzchni, na której można budować swoje kształty.

Test jednostek

Zobacz również: Środowisko pracy Test.

Aby przeprowadzić testy jednostek w Środowisku pracy, należy wykonać następujące czynności z terminala systemu operacyjnego.

freecad -t TestDraft

Tworzenie skryptów

Narzędzia Draft mogą być używane w Makrach i z konsoli Python przy użyciu Draft API.

Środowisko pracy zawiera moduł do tworzenia przykładów wszystkich obiektów w nowym dokumencie. dostępne w wersji 0.19

Użyj tego, aby sprawdzić, czy wszystkie obiekty są prawidłowo utworzone.

import drafttests.draft_test_objects as dto
doc = dto.create_test_file()

Sprawdzenie kodu tego modułu jest przydatne, aby zrozumieć, jak korzystać z interfejsu programowania.

$INSTALLDIR/Mod/Draft/drafttests/draft_test_objects.py

Gdzie $INSTALLDIR jest katalogiem wyższego poziomu, w którym zainstalowano oprogramowanie; na przykład, w Linuksie może to być /usr/share/freecad.

Draft test objects.png

Obiekty testowe dla Środowiska pracy Draft.


Poradniki