Difference between revisions of "Draft Module/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 
(109 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
{{docnav
+
{{Docnav/pl
|[[Arch Workbench|Arch Workbench]]
+
|[[Arch Workbench|Środowisko pracy Arch]]
|[[Drawing Workbench|Drawing Workbench]]
+
|[[Drawing Workbench|Środowisko pracy Drawing]]
 
|IconL=Workbench_Arch.svg
 
|IconL=Workbench_Arch.svg
 
|IconR=Workbench_Drawing.svg
 
|IconR=Workbench_Drawing.svg
 
}}
 
}}
  
[[Image:Workbench_Draft.svg|64px]]
+
[[Image:Workbench_Draft.svg|thumb|128px|Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Draft]]
 +
 
 +
{{TOCright}}
  
 
==Wprowadzenie==
 
==Wprowadzenie==
Środowisko pracy '''Draft''' umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.
 
  
The created 2D objects can be used for general drafting in a way similar to Inkscape or Autocad. These 2D shapes can also be used as the base components of 3D objects created with other workbenches, for example, the [[Part Workbench|Part]] and [[Arch Workbench|Arch Workbench]]es. Conversion of Draft objects to [[Sketcher Workbench|Sketches]] is also possible, which means that the shapes can also be used with the [[PartDesign Workbench|PartDesign Workbench]] for the creation of solid bodies.
+
Środowisko pracy [[File:Workbench_Draft.svg|32px]] [[Draft_Module|Draft Workbench]] umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.
  
FreeCAD is primarily a 3D modelling application, and thus its 2D tools aren't as advanced as in other drawing programs. If your primary goal is the production of complex 2D drawings and [[DXF|DXF]] files, and you don't need 3D modelling, you may wish to consider a dedicated software program for technical drafting such as [https://en.wikipedia.org/wiki/LibreCAD LibreCAD], [https://en.wikipedia.org/wiki/QCad QCad], TurboCad, and others.
+
Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład [[File:Workbench_Part.svg|32px]] [[Part_Workbench|Part]] i [[File:Workbench_Arch.svg|32px]] [[Arch_Workbench|Arch]]. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na [[File:Workbench_Sketcher.svg|32px]] [[Sketcher_Workbench|szkice]], co oznacza, że kształty mogą być również używane w Środowisku pracy [[File:Workbench_PartDesign.svg|32px]] [[PartDesign_Workbench|PartDesign]] do tworzenia brył.
  
{{TOCright}}
+
FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików [[DXF|DXF]], a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak [https://en.wikipedia.org/wiki/LibreCAD LibreCAD], [https://en.wikipedia.org/wiki/QCad QCad], lub innego.
[[Image:Draft_Workbench_Example.png|600px|Draft Workbench Example]]
+
 
 +
[[Image:Draft_Workbench_Example.png|400px|Draft Workbench Example]]
  
 
===Obiekty rysunku===
 
===Obiekty rysunku===
Line 23: Line 25:
 
Narzędzia do tworzenia obiektów.
 
Narzędzia do tworzenia obiektów.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Draft_Line.svg|32px]] [[Draft_Line/pl|Dwupunktowa linia]]: Rysuje odcinek pomiędzy dwoma punktami
* [[Image:Draft_Line.png|32px]] [[Draft_Line/pl|Dwupunktowa linia]]: Rysuje odcinek pomiędzy dwoma punktami
+
* [[Image:Draft_Wire.svg|32px]] [[Draft Wire/pl|wielopunktowa linia (Polilinia)]]: Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
* [[Image:Draft_Wire.png|32px]] [[Draft Wire/pl|wielopunktowa linia (Polilinia)]]: Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
+
* [[Image:Draft_Fillet.svg|32px]] [[Draft_Fillet|Fillet]]: Rysuje zaokrąglenie ''(zaokrąglony narożnik)'' lub fazę ''(prosta linia)'' pomiędzy dwoma prostymi [[Draft_Line|Lines]]. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Circle.png|32px]] [[Draft_Circle/pl|Okrąg]]: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu
+
* [[Image:Draft_Arc.svg|32px]] [[Draft_Arc/pl|Łuk]]: Rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego.
* [[Image:Draft_Arc.png|32px]] [[Draft_Arc/pl|Łuk]]: rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego
+
* [[Image:Draft_Arc_3Points.svg|32px]] [[Draft_Arc_3Points|Łuk 3 Punkty]]: rysuje odcinek łuku okręgu z trzech punktów znajdujących się w obrębie obwodu. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Ellipse.png|32px]] [[Draft_Ellipse/pl|Ellipse]]: Draws an ellipse from two corner points
+
* [[Image:Draft_Ellipse.svg|32px]] [[Draft_Ellipse/pl|Elipa]]: Rysuje elipsę na podstawie dwóch punktów narożnych.
* [[Image:Draft_Polygon.png|32px]] [[Draft_Polygon/pl|Polygon]]: Draws a regular polygon from a center and a radius
+
* [[Image:Draft_Circle.svg|32px]] [[Draft_Circle/pl|Okrąg]]: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu.
* [[Image:Draft_Rectangle.png|32px]] [[Draft_Rectangle/pl|Prostokąt]]: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów
+
* [[Image:Draft_Rectangle.svg|32px]] [[Draft_Rectangle/pl|Prostokąt]]: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów.
* [[Image:Draft_Text.png|32px]] [[Draft_Text/pl|Tekst]]: Rysuje wieloliniową adnotację tekstową
+
* [[Image:Draft_Polygon.svg|32px]] [[Draft_Polygon|Wielokąt]]: Rysuje wielokąt foremny na podstawie punktu centralnego i promienia.
* [[Image:Draft_Dimension.png|32px]] [[Draft_Dimension/pl|Wymiar]]: Rysuje linię wymiarową
+
* [[Image:Draft_BSpline.svg|32px]] [[Draft_BSpline/pl|BSpline]]: Rysuje obiekt B-Spline z serii punktów.
* [[Image:Draft_BSpline.png|32px]] [[Draft_BSpline/pl|BSpline]]: Draws a B-Spline from a series of points
+
* [[Image:Draft_CubicBezCurve.svg|32px]] [[Draft_CubicBezCurve|Cubic Bezier Curve]]: rysuje krzywą Beziera trzeciego stopnia, przeciągając dwa punkty. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Point.png|32px]] [[Draft_Point/pl|Point]]: Inserts a point object
+
* [[Image:Draft_BezCurve.svg|32px]] [[Draft_BezCurve/pl|Krzywa Beziera]]: Rysuje krzywą Beziera z serii punktów.
* [[Image:Draft_ShapeString.png|32px]] [[Draft_ShapeString/pl|ShapeString]]: The ShapeString tool inserts a compound shape representing a text string at a given point in the current document
+
* [[Image:Draft_Point.svg|32px]] [[Draft_Point|Punkt]]: Wstawia obiekt typu punkt.
* [[Image:Draft_Facebinder.png|32px]] [[Draft_Facebinder/pl|Facebinder]]: Creates a new object from selected faces on existing objects
+
* [[Image:Draft_Facebinder.svg|32px]] [[Draft_Facebinder/pl|Grupa powierzchnii]]: Na istniejących obiektach z wybranych ścian tworzy nowy obiekt.
* [[Image:Draft_BezCurve.png|32px]] [[Draft_BezCurve/pl|Bezier Curve]]: Draws a Bezier curve from a series of points
+
* [[Image:Draft_ShapeString.svg|32px]] [[Draft_ShapeString/pl|Ksztalt z tekstu]]: Tworzy złożony kształt reprezentujący łańcuch tekstowy w danym punkcie.
* [[Image:Draft_Label.png|32px]] [[Draft_Label/pl|Label]]: Places a label with an arrow pointing to a selected element {{Version/pl|0.17}}
+
 
</div>
+
==Obiekty z adnotacją==
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Text.svg|32px]] [[Draft_Text|Text]]: tworzy komentarz tekstowy w wielu wierszach.
 +
* [[Image:Draft_Dimension.svg|32px]] [[Draft_Dimension|Dimension]]: tworzy adnotację zawierającą wymiary.
 +
* [[Image:Draft_Label.svg|32px]] [[Draft_Label|Label]]: umieszcza etykietę ze strzałką wskazującą na wybrany element. {{Version/pl|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_AnnotationStyleEditor.svg|32px]] [[Draft_AnnotationStyleEditor|Edytor stylów notatek]]: otwiera edytor, aby zmienić styl tych obiektów. {{Version/pl|0.19}}
 +
 
 +
==Modyfikowanie obiektów==
 +
 
 +
Są to narzędzia do modyfikowania istniejących obiektów. Działają one na wybranych obiektach, ale jeśli żaden z nich nie zostanie wybrany, zostaniesz poproszony o jego wybranie.
 +
 
 +
Wiele narzędzi operacyjnych ''(przesuwanie, obracanie, szyk itp.)'' działa również na obiektach brył ''([[Part Workbench|Part]], [[PartDesign Workbench|PartDesign]], [[Arch Workbench|Arch]], itp.)''.
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Move.svg|32px]] [[Draft_Move/pl|Przesuń]]: Przesuwa obiekty z jednego miejsca do drugiego.
 +
* [[Image:Draft_Rotate.svg|32px]] [[Draft_Rotate/pl|Obróć]]: Obraca obiekty od kąta początkowego do końcowego.
 +
* [[Image:Draft_Scale.svg|32px]] [[Draft_Scale/pl|Skaluj]]: Skaluje zaznaczone obiekty wokół punktu bazowego.
 +
* [[Image:Draft_Mirror.svg|32px]] [[Draft_Mirror|Mirror]]: Tworzy lustrzane odbicie wybranych obiektów.
 +
* [[Image:Draft_Offset.svg|32px]] [[Draft_Offset/pl|Odsuń]]: Przenosi segmenty obiektu o określoną odległość.
 +
* [[Image:Draft_Trimex.svg|32px]] [[Draft_Trimex/pl|Przytnij/Wydłuż (Trimex)]]: Przycina lub wydłuża obiekt.
 +
* [[Image:Draft_Stretch.svg|32px]] [[Draft_Stretch|Stretch]]: Rozciąga wybrane obiekty. {{Version/pl|0.17}}
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Clone.svg|32px]] [[Draft_Clone|Clone]]: Powiela wybrany obiekt.
 +
* [[Image:Draft_Array.svg|32px]] Narzędzia do tworzenia szyków.
 +
* [[Image:Draft_OrthoArray.svg|32px]] [[Draft_OrthoArray|Ortho Array]]: tworzy tablicę ortogonalną z wybranego obiektu. Może również tworzyć kopie [[App_Link|App: Link]].{{Version/pl|0.19}}
 +
* [[File:Draft_PolarArray.svg|32px]] [[Draft_PolarArray|PolarArray]]: Tworzy szyk w postaci przebiegu promieni polarnych, czyli w postaci przesunięcia kąta. {{Version/pl|0.19}}
 +
* [[File:Draft_CircularArray.svg|32px]] [[Draft_CircularArray|CircularArray]]: Tworzy tablicę w układzie kołowym, czyli zaczynając od środka i wychodząc promieniście na zewnątrz. Może również tworzyć kopie [[App_Link|App: Link]]. {{Version/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_PathArray.svg|32px]] [[Draft_PathArray|Path: Array]]: Tworzy tablicę obiektów, umieszczając ich kopie na trasie przejścia.
 +
* [[Image:Draft_PathLinkArray.svg|32px]] [[Draft_PathLinkArray|Path: LinkArray]]: podobnie jak [[Image:Draft_PathArray.svg|32px]] [[Draft_PathArray|Path: Array]] ale tworzy [[App_Link|App: Links]] zamiast zwykłych kopii. {{Version/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_PointArray.svg|32px]] [[Draft_PointArray|Point: Array]]: Tworzy tablicę obiektów, umieszczając kopie w określonych miejscach. {{version/pl|0.18}}
 +
** [[File:Draft_PointLinkArray.svg|32px]] [[Draft_PointLinkArray|Point LinkArray]]: podobnie jak [[Image:Draft_PointArray.svg|32px]] [[Draft_PointArray|Point: Array]], ale tworzy [[App_Link|App: Links]] zamiast zwykłych kopii. {{Version/pl|0.19}}
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Edit.svg|32px]] [[Draft_Edit/pl|Edycja]]: Edycja wybranego obiektu.
 +
* [[Image:Draft_SubelementHighlight.svg|32px]] [[Draft_SubelementHighlight|Subelement highlight]]: wchodzi w tryb edycji, który umożliwia edycję różnych obiektów. {{Version/pl|0.19}}
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Join.svg|32px]] [[Draft_Join|Połącz]]: Łączy linie w jeden ciąg. {{version/pl|0.18}}
 +
* [[Image:Draft_Split.svg|32px]] [[Draft_Split|Podziel]]: Podzieli ciąg w danym punkcie, na części. {{version/pl|0.18}}
 +
* [[Image:Draft_Upgrade.svg|32px]] [[Draft_Upgrade/pl|Upgrade]]: Łączy obiekty do obiektu wyższego poziomu.
 +
* [[Image:Draft_Downgrade.svg|32px]] [[Draft_Downgrade/pl|Downgrade]]: Rozbija obiekt na obiekty niższego poziomu.
 +
 
 +
* [[Image:Draft_WireToBSpline.svg|32px]] [[Draft_WireToBSpline|Zapisz w formie BSpline]]: Przekształca ciąg linii w linię BSpline i odwrotnie.
 +
* [[Image:Draft_Draft2Sketch.svg|32px]] [[Draft_Draft2Sketch|Draft to Sketch]]: konwertuje obiekt Draft na szkic Środowiska pracy [[Sketcher Workbench|Sketcher]] i odwrotnie.
 +
* [[Image:Draft_Slope.svg|32px]] [[Draft Slope|Slope]]: zmienia nachylenie elewacji aktualnie wybranego obiektu [[Draft Line|Draft: Linia]] lub [[Draft Wire|Draft: Linia łamana]]. {{Version/pl|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_FlipDimension.svg|32px]] [[Draft_FlipDimension|Flip Dimension]]: odwraca orientację tekstu obiektu [[Draft Dimension|Draft: Wymiar]].
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Shape2DView.svg|32px]] [[Draft_Shape2DView|Shape 2D View]]: tworzy obiekt 2D, który jest spłaszczonym widokiem obiektu przestrzennego.
 +
 
 +
===Przestarzałe===
 +
 
 +
To polecenie jest uważane za przestarzałe, ponieważ Środowisko pracy [[Drawing_Workbench/pl|Drawing]] jest przestarzałe. Jednak samo polecenie jest nadal dostępne.
 +
* [[Image:Draft_Drawing.svg|32px]] [[Draft_Drawing|Drawing]]: zapisuje wybrane obiekty na stronie [[Drawing_Workbench/pl|Drawing]]. {{obsolete/pl|0.17}}
 +
 
 +
* [[Image:Draft_AddPoint.svg|32px]] [[Draft_AddPoint|Dodaj punkt]]: Dodaje punkt do ciągu lub linii BSpline. {{Obsolete/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_DelPoint.svg|32px]] [[Draft_DelPoint|Usuń punkt]]: Kasuje punkt w ciągu lub linii BSpline. {{Obsolete/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_Array.svg|32px]] [[Draft_Array|Array]]: tworzy szyk o kształcie koła lub prostokąta z wybranych obiektów. {{Obsolete/pl|0.19}}
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
==Pasek narzędzi Draft: Tray==
===Modyfikowanie obiektów===
 
</div>
 
  
Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pracują na zaznaczonych obiektach, jeśli żaden nie jest zaznaczony, zostaniesz poproszony o zaznaczenie.
+
Pasek narzędzi zasobnika roboczego pojawia się po uruchomieniu stołu warsztatowego i umożliwia wybór płaszczyzny roboczej, wraz z niektórymi właściwościami wizualnymi, takimi jak kolor linii, kolor kształtu, rozmiar tekstu, szerokość linii oraz grupa automatyczna.
  
Many operation tools (move, rotate, array, etc.) also work on solid objects ([[Part Workbench|Part]], [[PartDesign Workbench|PartDesign]], [[Arch Workbench|Arch]], etc.).
+
* [[Image:Draft_SelectPlane.svg|32px]] [[Draft_SelectPlane|Ustaw płaszczyznę roboczą]]: ustawia płaszczyznę roboczą z widoku standardowego lub wybranej powierzchni.
 +
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.svg|32px]] [[Draft_ToggleConstructionMode|Przełączanie trybu konstrukcyjnego]]: włącza lub wyłącza tryb konstrukcji szkicu.
 +
* [[Image:Draft_AutoGroup.svg|32px]] [[Draft AutoGroup|AutoGroup]]: automatycznie umieszcza nowe obiekty w danej [[File:Std_Group.svg|32px]] [[Std_Group|Grupie Std]], [[File:Draft_Layer.svg|32px]] [[Draft_Layer| warstwie Draft]], lub jednym z grupopodobnych obiektów Środowiska pracy [[Arch_Workbench/pl|Arch]] jak [[File:Arch_BuildingPart.svg|32px]] [[Arch_BuildingPart|Arch BuildingPart]].. {{Version/pl|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_ApplyStyle.svg|32px]] [[Draft_Apply|Zastosuj styl]]: stosuje aktualny styl i kolor do wybranych obiektów.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
==Pasek narzędzi Draft: Snap==
* [[Image:Draft_Move.png|32px]] [[Draft_Move/pl|Przesuń]]: Przesuwa obiekty z jednego miejsca do drugiego
 
* [[Image:Draft_Rotate.png|32px]] [[Draft_Rotate/pl|Obróć]]: Obraca obiekty od kąta początkowego do końcowego
 
* [[Image:Draft_Offset.png|32px]] [[Draft_Offset/pl|Odsuń]]: Przenosi segmenty obiektu o określoną odległość
 
* [[Image:Draft_Trimex.png|32px]] [[Draft_Trimex/pl|Przytnij/Wydłuż (Trimex)]]: Przycina lub wydłuża obiekt
 
* [[Image:Draft_Upgrade.png|32px]] [[Draft_Upgrade/pl|Upgrade]]: Łączy obiekty do obiektu wyższego poziomu
 
* [[Image:Draft_Downgrade.png|32px]] [[Draft_Downgrade/pl|Downgrade]]: Rozbija obiekt na obiekty niższego poziomu
 
* [[Image:Draft_Scale.png|32px]] [[Draft_Scale/pl|Skaluj]]: Skaluje zaznaczone obiekty wokół punktu bazowego
 
* [[Image:Draft_PutOnSheet.png|32px]] [[Draft_Drawing/pl|Drawing]]: Writes selected objects to a [[Drawing Module|Drawing sheet]]
 
* [[Image:Draft_Edit.png|32px]] [[Draft_Edit/pl|Edit]]: Edits a selected object
 
* [[Image:Draft_WireToBSpline.png|32px]] [[Draft_WireToBSpline/pl|Wire to BSpline]]: Converts a wire to a BSpline and vice-versa
 
* [[Image:Draft_AddPoint.png|32px]] [[Draft_AddPoint/pl|Add point]]: Adds a point to a wire or BSpline
 
* [[Image:Draft_DelPoint.png|32px]] [[Draft_DelPoint/pl|Delete point]]: Deletes a point from a wire or BSpline
 
* [[Image:Draft_Shape2DView.png|32px]] [[Draft_Shape2DView/pl|Shape 2D View]]: Creates a 2D object which is a flattened 2D view of another 3D object
 
* [[Image:Draft_Draft2Sketch.png|32px]] [[Draft_Draft2Sketch/pl|Draft to Sketch]]: Converts a Draft object to Sketch and vice-versa
 
* [[Image:Draft_Array.png|32px]] [[Draft_Array/pl|Array]]: Creates a polar or rectangular array from selected objects
 
* [[Image:Draft_PathArray.png|32px]] [[Draft_PathArray/pl|Path Array]]: Creates an array of objects by placing the copies along a path
 
* [[Image:Draft_Clone.png|32px]] [[Draft_Clone/pl|Clone]]: Clones the selected objects
 
* [[Image:Draft_Mirror.png|32px]] [[Draft_Mirror/pl|Mirror]]: Mirrors the selected objects
 
* [[Image:Draft_Stretch.png|32px]] [[Draft_Stretch/pl|Stretch]]: Stretches the selected objects {{Version/pl|0.17}}
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Pasek narzędzi [[Draft_Snap|Draft Snap]] umożliwia wybranie bieżącego trybu przyciągania. Jego przycisk pozostaje wciśnięty, gdy tryb jest aktywny.
===Ustawienia pracy===
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Draft_ToggleSnap.svg|32px]] [[Draft_ToggleSnap|Toggle snap]]: przełącznik globalny włącza lub wyłącza [[Draft Snap|przyciąganie obiektów]].
Narzędzia konfigurujące twoje środowisko robocze.
+
* [[Image:Snap_Endpoint.svg|32px]] [[Draft Endpoint|Endpoint]]: przyciąga do punktów końcowych segmentów linii, łuku i splajnu.
</div>
+
* [[Image:Snap_Midpoint.svg|32px]] [[Draft Midpoint|Midpoint]]: przyciąga do środkowego punktu segmentów linii i łuku.
 +
* [[Image:Snap_Center.svg|32px]] [[Draft Center|Center]]: przyciąga do punktu środkowego łuków i okręgów.
 +
* [[Image:Snap_Angle.svg|32px]] [[Draft Angle|Angle]]: przyciąga do specjalnych punktów odniesienia kół i łuków, pod kątem 45° i 90°.
 +
* [[Image:Snap_Intersection.svg|32px]] [[Draft Intersection|Intersection]]: przyciąga na przecięciu dwóch odcinków linii lub łuku. Najedź kursorem myszy na dwa pożądane obiekty, aby aktywować przyciąganie w miejscu ich przecięcia.
 +
* [[Image:Snap_Perpendicular.svg|32px]] [[Draft Perpendicular|Perpendicular]]: na odcinkach linii i łuku, przyciąga prostopadle do ostatniego punktu.
 +
* [[Image:Snap_Extension.svg|32px]] [[Draft Extension|Extension]]: przyciągnij do umownej linii, która rozciąga się poza punkty końcowe segmentów linii. Najedź myszką na żądany obiekt, aby aktywować jego przyciąganie do rozszerzenia.
 +
* [[Image:Snap_Parallel.svg|32px]] [[Draft Parallel|Parallel]]: przyciąga do umownej linii równoległej do odcinka linii. Aby aktywować przyciąganie równoległe, należy najechać myszką na żądany obiekt.
 +
* [[Image:Snap_Special.svg|32px]] [[Draft Special|Special]]: przyciąga do specjalnych miejsc zdefiniowanych przez obiekt. {{Version/pl|0.17}}
 +
* [[Image:Snap_Near.svg|32px]] [[Draft Near|Near]]: przyciąga do najbliższego punktu lub krawędzi najbliższego obiektu.
 +
* [[Image:Snap_Ortho.svg|32px]] [[Draft Ortho|Ortho]]: przyciąga do umownych linii, które przecinają ostatni punkt i rozciągają się pod kątem 0°, 45° i 90°.
 +
* [[Image:Snap_Grid.svg|32px]] [[Draft Grid|Grid]]: przyciąga do punktów przecięcia linii siatki, jeśli siatka jest widoczna.
 +
* [[Image:Snap_WorkingPlane.svg|32px]] [[Draft WorkingPlane|Working plane]]: zawsze umieszcza punkt przyciągania na bieżącej [[Draft SelectPlane/pl|płaszczyźnie roboczej]], nawet jeśli jest przyciągany do punktu poza tą płaszczyzną roboczą.
 +
* [[Image:Snap_Dimensions.svg|32px]] [[Draft Dimensions|Dimensions]]: pokazuje przejściowe koordynaty X i Y podczas zatrzaskiwania.
 +
* [[Image:Draft_ToggleGrid.svg|32px]] [[Draft_ToggleGrid|Toggle grid]]: włącza lub wyłącza widoczność siatki.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
===Narzędzia użytkowe===
* [[Image:Draft_SelectPlane.png|32px]] [[Draft SelectPlane/pl|Płaszczyzna robocza]]: Ustawia płaszczyznę roboczą dla kolejnych operacji
+
 
* [[Image:Draft_FinishLine.png|32px]] [[Draft_FinishLine/pl|Finish line]]: Ends the drawing of the current wire or bspline, without closing it
+
* [[Image:Draft_Layer.svg|32px]] [[Draft_Layer|Warstwa]]: tworzy warstwę w bieżącym dokumencie, do której można dodawać obiekty w celu kontrolowania widoczności i koloru obiektu. Zastępuje [[Draft_VisGroup|VisGroup]]. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_CloseLine.png|32px]] [[Draft_CloseLine/pl|Close line]]: Ends the drawing of the current wire or bspline, and closes it
+
* [[Image:Draft_SetWorkingPlaneProxy.svg|32px]] [[Draft SetWorkingPlaneProxy|Working Plane Proxy]]: utworzyć obiekt zastępczy do przechowywania aktualnej pozycji [[Draft_SelectPlane/pl|Planu roboczego]]. {{Version/pl|0.17}}
* [[Image:Draft_UndoLine.png|32px]] [[Draft_UndoLine/pl|Undo line]]: Undoes the last segment of a line
+
* [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.svg|32px]] [[Draft_ToggleDisplayMode|Przełącz tryb wyświetlania]]: przełącza tryb wyświetlania wybranych obiektów pomiędzy ''Flat Lines'' i ''szkielet''..
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_ToggleConstructionMode/pl|Toggle construction mode]]: Toggles the Draft construction mode on/off
+
* [[Image:Draft_AddToGroup.svg|32px]] [[Draft_AddToGroup|Dodaj do grupy]]: szybko dodaje wybrane obiekty do istniejącej [[Std Group|grupy Std]] lub [[Draft VisGroup|VisGroup Draft]].
* [[Image:Draft_ToggleContinueMode.png|32px]] [[Draft_ToggleContinueMode/pl|Toggle continue mode]]: Toggles the Draft continue mode on/off
+
* [[Image:Draft_SelectGroup.svg|32px]] [[Draft_SelectGroup|Wybierz zawartość grupy]]: wybiera zawartość wybranej [[Std Group|grupy Std]] lub [[Draft VisGroup|VisGroup Draft]].
* [[Image:Draft_Apply.png|32px]] [[Draft_Apply/pl|Zastosuj styl]]: Zastosowuje aktualny kolor i grubość linii do obiektu
+
* [[Image:Draft_AddConstruction.svg|32px]] [[Draft_AddConstruction|Dodaj do grupy konstrukcyjnej]]: Dodaj wybrane obiekty do grupy konstrukcyjnej. {{Version/pl|0.17}}
* [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.png|32px]] [[Draft_ToggleDisplayMode/pl|Toggle display mode]]: Switches the display mode of selected objects between "flat lines" and "wireframe"
+
* [[Image:Draft_Heal.svg|32px]] [[Draft_Heal|Napraw]]: naprawia problematyczne obiekty Draft znalezione w bardzo starych dokumentach.
* [[Image:Draft_AddToGroup.png|32px]] [[Draft_AddToGroup/pl|Add to group]]: Quickly adds selected objects to an existing group
+
 
* [[Image:Draft_SelectGroup.png|32px]] [[Draft_SelectGroup/pl|Select group contents]]: Selects the contents of a selected group
+
==Narzędzia użytkowe==
* [[Image:Draft_ToggleSnap.png|32px]] [[Draft_ToggleSnap/pl|Toggle snap]]: Toggles [[Draft Snap|object snapping]] on/off
+
 
* [[Image:Draft_ToggleGrid.png|32px]] [[Draft_ToggleGrid/pl|Toggle grid]]: Toggles the grid on/off
+
Dodatkowe narzędzia dostępne z menu {{MenuCommand|Draft → Narzędzia}} lub poprzez menu kontekstowe, w zależności od wybranego obiektu.
* [[Image:Draft_ShowSnapBar.png|32px]] [[Draft_ShowSnapBar/pl|Show snap bar]]: Shows/hides the [[Draft Snap|snapping]] toolbar
+
 
* [[Image:Draft_Heal.png|32px]] [[Draft_Heal/pl|Heal]]: Heals problematic Draft objects found in very old files
+
* [[Image:Draft_ToggleContinueMode.svg|32px]] [[Draft_ToggleContinueMode|Toggle continue mode]]: włącza lub wyłącza tryb kontynuacji szkicu.
* [[Image:Draft_FlipDimension.png|32px]] [[Draft_FlipDimension/pl|Flip Dimension]]: Flips the orientation of the text of a [[Draft Dimension/pl|dimension]]
+
* [[Image:Draft_ShowSnapBar.svg|32px]] [[Draft_ShowSnapBar|Show snap bar]]: Pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi [[Draft Snap|Draft Snap]].
* [[Image:Draft_VisGroup.png|32px]] [[Draft_VisGroup/pl|VisGroup]]: Creates a VisGroup in the current document
+
 
* [[Image:Draft_Slope.png|32px]] [[Draft Slope/pl|Slope]]: Changes the slope of selected Lines or Wires {{Version/pl|0.17}}
+
===Przestarzałe===
* [[Image:Draft_AutoGroup.png|32px]] [[Draft AutoGroup/pl|AutoGroup]]: Automatically place new objects in a given group {{Version/pl|0.17}}
+
 
* [[Image:Draft_SetWorkingPlaneProxy.png|32px]] [[Draft SetWorkingPlaneProxy/pl|Set Working Plane Proxy]]: Add a proxy object in the document to store a [[Draft_SelectPlane/pl|Working Plane]] position {{Version/pl|0.17}}
+
Narzędzia te zostały usunięte z interfejsu w v0.19, ponieważ nie miały już żadnego zastosowania.
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_AddConstruction/pl|Add to Construction group]]: Add selected objects to the Construction group {{Version/pl|0.17}}
+
 
</div>
+
* [[Image:Draft_VisGroup.svg|32px]] [[Draft_VisGroup|VisGroup]]: tworzy obiekt VisGroup w bieżącym dokumencie. {{Obsolete/pl|0.19}}* [[Image:Draft_FinishLine.svg|32px]] [[Draft_FinishLine|Finish line]]: Kończy rysowanie aktualnego ciągu lub linii B-spline, bez zamykania go.
 +
* [[Image:Draft_CloseLine.svg|32px]] [[Draft_CloseLine|Close line]]: Kończy rysowanie aktualnego obiektu [[Draft Wire|Wire]] lub [[Draft BSpline|BSpline]], i zamyka go.
 +
* [[Image:Draft_UndoLine.svg|32px]] [[Draft_UndoLine|Undo line]]: Cofnie rysowanie ostatniego segmentu [[Draft Wire|Wire]].
  
 
==Ustawienia==
 
==Ustawienia==
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Preferences-draft.svg|32px]] [[Draft_Preferences|Ustawienia]]: ogólne ustawienia płaszczyzny roboczej i narzędzi do rysowania.
* [[Image:Std_DlgParameter.png|32px]] [[Draft_Preferences/pl|Preferencje ...]]: Preferencje są jednorazowe w Narzędziach roboczych.
+
* [[Image:Preferences-import-export.svg|32px]] [[Import_Export_Preferences/pl|Ustawienia Importu i Eksportu]]: Ustawienia dostępne dla importu i eksportu do różnych formatów plików.
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
===Formaty plików===
===Importowanie i eksportowanie===
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:
Obecne są funkcję otwierające, importujące lub eksportujące inne formaty plików. Otwarcie następuje w nowym dokumencie z zawartością pliku, podczas gdy import załącza zawartość pliku do aktualnego dokumentu. Eksport zapisuje do pliku wybrane obiekty. Jeśli niczego nie zaznaczono wszystkie obiekty zastaną wyeksportowane. Bądź świadom, że moduł Szkicu (Draft) jest przeznaczony do pracy z obiektami 2d i jego importery skupiają się tylko na obiektach 2d i, pomimo że formaty DXF i OCA wspierają definicje obiektów w przestrzeni 3d, nie pozwalają one na import objętościowych obiektów jak siatki, powierzchnie 3D itp., tylko importują linie, okręgi, teksty lub płaskie kształty. Obecnie wspierane formaty plików:
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Draft_DXF|Autodesk .DXF]]: Import i eksport plików [http://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD_DXF Drawing Exchange Format] utworzonych za pomocą aplikacji 2D CAD. Zobacz również [[FreeCAD_and_DXF_Import|FreeCAD i import DXF]].
* [[Draft_DXF/pl|Autodesk .DXF]]: Importuje i eksportuje pliki DXF stworzone w innych aplikacjach
+
* [[Draft_DXF|Autodesk .DWG]]: Import i eksport plików DWG przez importer DXF, gdy jest zainstalowany [[Extra python modules#ODA Converter (previously Teigha Converter)|ODA Converter]]. Zobacz również [[FreeCAD_and_DWG_Import|FreeCAD i import DWG]].
* [[Draft_SVG/pl|SVG (jako geometria)]]: Importuje i eksportuje pliki SVG stworzone w aplikacjach do grafiki wektorowej
+
* [[Draft_SVG|SVG]]: Import i eksport plików [http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics Scalable Vector Graphics] utworzonych za pomocą aplikacji do rysowania wektorowego.
* [[Draft_OCA|format Open Cad .OCA]]: Importuje i eksportuje pliki OCA/GCAD potencjalnie nowego [http://groups.google.com/group/open_cad_format otwartego formatu CAD]
+
* [[Draft_OCA|Open Cad format .OCA]]: Import i eksport plików OCA/GCAD, jest to potencjalnie nowy [http://groups.google.com/group/open_cad_format open CAD format plików].
</div>
+
* [[Draft_DAT|Airfoil Data Format .DAT]]: Import plików DAT opisujących [http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/coord_database.html profil Airfoil].
  
===Install importers===
+
===Instalacja importerów===
  
* [[FreeCAD_and_DWG_Import|FreeCAD and DWG Import]]: Imports and exports DWG files
+
* [[FreeCAD_and_DWG_Import|FreeCAD, impoort formatu DWG]]: Importuje i eksportuje pliki DWG.
* [[FreeCAD_and_DXF_Import|FreeCAD and DXF Import]]: Imports and exports DXF files
+
* [[FreeCAD_and_DXF_Import|FreeCAD, impoort formatu DXF]]: Importuje i eksportuje pliki DXF.
  
 
==Dodatkowe właściwości==
 
==Dodatkowe właściwości==
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Draft Coordinates|Coordinates]]: Aby zdefiniować nowy punkt wprowadź współrzędne zamiast klikać na widok 3D.
 +
* [[Draft Constrain|Constraining]]: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
 +
* [[Draft_Snap/pl|Przyciąganie (Snapping)]]: Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
 +
* [[Draft_Copying|Copy Mode]]: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów. <br> Przytrzymując klawisz {{KEY|Alt}} gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
 +
* [[Draft ToggleConstructionMode/pl|Tryb konstrukcji]]: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
 +
* [[Draft SelectPlane|Working plane]]: Umożliwia wybranie powierzchni, na której można budować swoje kształty.
  
* [[Draft_Snap/pl|Przyciąganie (Snapping)]]: Pozwala umieszczać nowe punkty na specjalnych miejscach istniejących obiektów
+
==Test jednostek==
* [[Draft_Constrain/pl|Ograniczanie (Constraining)]]: Pozwala na umieszczenie nowych punktów poziomo lub pionowo w odniesieniu do poprzednich
 
* [[Draft_Coordinates/pl|Praca z ręcznymi współrzędnymi]]: Pozwala wprowadzić współrzędne manualnie zamiast klikanie na ekranie
 
* Kopiowanie (Copying): Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów. Podczas użycia narzędzia naciśnij {{KEY|ALT}} by stworzyć kopię.
 
* [[Draft ToggleConstructionMode/pl|Tryb konstrukcji (Construction)]]: Pozwala wstawić geometrię niezależnie od reszty dla łatwego włączenia/wyłączenia
 
* Wszystkie nowo stworzone obiekty przyjmują [[Draft Linestyle/pl|kolor i szerokość]] aktualnego Szkicu (Draft)
 
</div>
 
  
 +
{{Emphasis|Zobacz również:}} [[Test_Workbench|Środowisko pracy Test]].
 +
 +
Aby przeprowadzić testy jednostek w Środowisku pracy, należy wykonać następujące czynności z terminala systemu operacyjnego.
 +
{{Code|code=
 +
freecad -t TestDraft
 +
}}
  
 
==Tworzenie skryptów==
 
==Tworzenie skryptów==
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Narzędzia Draft mogą być używane w [[macros|Makrach]] i z konsoli [[Python|Python]] przy użyciu [[Draft API|Draft API]].
 +
 
 +
Środowisko pracy zawiera moduł do tworzenia przykładów wszystkich obiektów w nowym dokumencie. {{Version/pl|0.19}}
 +
 
 +
Użyj tego, aby sprawdzić, czy wszystkie obiekty są prawidłowo utworzone.
 +
{{Code|code=
 +
import drafttests.draft_test_objects as dto
 +
doc = dto.create_test_file()
 +
}}
  
Zajrzyj do strony [[Draft API/pl | API Szkicu]] by uzyskać kompletny opis funkcji Szkicu których możesz użyć w skryptach i makrach.
+
Sprawdzenie kodu tego modułu jest przydatne, aby zrozumieć, jak korzystać z interfejsu programowania.
</div>
+
{{Code|code=
 +
$INSTALLDIR/Mod/Draft/drafttests/draft_test_objects.py
 +
}}
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Gdzie {{incode|$INSTALLDIR}} jest katalogiem wyższego poziomu, w którym zainstalowano oprogramowanie; na przykład, w Linuksie może to być {{incode|/usr/share/freecad}}.
===Tutorials===
 
* [[Draft_tutorial/pl|Draft tutorial]]
 
* [[Draft_tutorial_Outdated/pl|Draft tutorial Outdated]]
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
[[File:Draft_test_objects.png|500px]]
{{docnav/pl|Raytracing Module/pl|Image Module/pl}}
+
{{Caption|Obiekty testowe dla Środowiska pracy [[Draft_Workbench|Draft]].}}
</div>
 
  
{{Draft Tools navi}}
+
==Poradniki==
 +
* [[Draft_tutorial/pl|Poradnik dla Środowiska pracy Draft]]
 +
* [[Draft_tutorial_Outdated/pl|Poradnik dla Środowiska pracy Draft przestarzały]]
 +
* [[Draft_ShapeString_tutorial|Draft ShapeString tutorial]]
  
{{Userdocnavi}}
+
{{Docnav/pl
 +
|[[Arch Workbench/pl|Środowisko pracy Arch]]
 +
|[[Drawing Workbench/pl|Środowisko pracy Drawing]]
 +
|IconL=Workbench_Arch.svg
 +
|IconR=Workbench_Drawing.svg
 +
}}
  
[[Category:Workbenches]]
+
{{Draft Tools navi{{#translation:}}}}
 +
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
 +
[[Category:Workbenches{{#translation:}}]]

Latest revision as of 19:46, 28 August 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Draft

Wprowadzenie

Środowisko pracy Workbench Draft.svg Draft Workbench umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.

Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład Workbench Part.svg Part i Workbench Arch.svg Arch. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na Workbench Sketcher.svg szkice, co oznacza, że kształty mogą być również używane w Środowisku pracy Workbench PartDesign.svg PartDesign do tworzenia brył.

FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików DXF, a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak LibreCAD, QCad, lub innego.

Draft Workbench Example

Obiekty rysunku

Narzędzia do tworzenia obiektów.

Obiekty z adnotacją

Modyfikowanie obiektów

Są to narzędzia do modyfikowania istniejących obiektów. Działają one na wybranych obiektach, ale jeśli żaden z nich nie zostanie wybrany, zostaniesz poproszony o jego wybranie.

Wiele narzędzi operacyjnych (przesuwanie, obracanie, szyk itp.) działa również na obiektach brył (Part, PartDesign, Arch, itp.).

 • Draft Shape2DView.svg Shape 2D View: tworzy obiekt 2D, który jest spłaszczonym widokiem obiektu przestrzennego.

Przestarzałe

To polecenie jest uważane za przestarzałe, ponieważ Środowisko pracy Drawing jest przestarzałe. Jednak samo polecenie jest nadal dostępne.

Pasek narzędzi Draft: Tray

Pasek narzędzi zasobnika roboczego pojawia się po uruchomieniu stołu warsztatowego i umożliwia wybór płaszczyzny roboczej, wraz z niektórymi właściwościami wizualnymi, takimi jak kolor linii, kolor kształtu, rozmiar tekstu, szerokość linii oraz grupa automatyczna.

Pasek narzędzi Draft: Snap

Pasek narzędzi Draft Snap umożliwia wybranie bieżącego trybu przyciągania. Jego przycisk pozostaje wciśnięty, gdy tryb jest aktywny.

 • Draft ToggleSnap.svg Toggle snap: przełącznik globalny włącza lub wyłącza przyciąganie obiektów.
 • Snap Endpoint.svg Endpoint: przyciąga do punktów końcowych segmentów linii, łuku i splajnu.
 • Snap Midpoint.svg Midpoint: przyciąga do środkowego punktu segmentów linii i łuku.
 • Snap Center.svg Center: przyciąga do punktu środkowego łuków i okręgów.
 • Snap Angle.svg Angle: przyciąga do specjalnych punktów odniesienia kół i łuków, pod kątem 45° i 90°.
 • Snap Intersection.svg Intersection: przyciąga na przecięciu dwóch odcinków linii lub łuku. Najedź kursorem myszy na dwa pożądane obiekty, aby aktywować przyciąganie w miejscu ich przecięcia.
 • Snap Perpendicular.svg Perpendicular: na odcinkach linii i łuku, przyciąga prostopadle do ostatniego punktu.
 • Snap Extension.svg Extension: przyciągnij do umownej linii, która rozciąga się poza punkty końcowe segmentów linii. Najedź myszką na żądany obiekt, aby aktywować jego przyciąganie do rozszerzenia.
 • Snap Parallel.svg Parallel: przyciąga do umownej linii równoległej do odcinka linii. Aby aktywować przyciąganie równoległe, należy najechać myszką na żądany obiekt.
 • Snap Special.svg Special: przyciąga do specjalnych miejsc zdefiniowanych przez obiekt. dostępne w wersji 0.17
 • Snap Near.svg Near: przyciąga do najbliższego punktu lub krawędzi najbliższego obiektu.
 • Snap Ortho.svg Ortho: przyciąga do umownych linii, które przecinają ostatni punkt i rozciągają się pod kątem 0°, 45° i 90°.
 • Snap Grid.svg Grid: przyciąga do punktów przecięcia linii siatki, jeśli siatka jest widoczna.
 • Snap WorkingPlane.svg Working plane: zawsze umieszcza punkt przyciągania na bieżącej płaszczyźnie roboczej, nawet jeśli jest przyciągany do punktu poza tą płaszczyzną roboczą.
 • Snap Dimensions.svg Dimensions: pokazuje przejściowe koordynaty X i Y podczas zatrzaskiwania.
 • Draft ToggleGrid.svg Toggle grid: włącza lub wyłącza widoczność siatki.

Narzędzia użytkowe

Narzędzia użytkowe

Dodatkowe narzędzia dostępne z menu Draft → Narzędzia lub poprzez menu kontekstowe, w zależności od wybranego obiektu.

Przestarzałe

Narzędzia te zostały usunięte z interfejsu w v0.19, ponieważ nie miały już żadnego zastosowania.

Ustawienia

Formaty plików

Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:

Instalacja importerów

Dodatkowe właściwości

 • Coordinates: Aby zdefiniować nowy punkt wprowadź współrzędne zamiast klikać na widok 3D.
 • Constraining: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
 • Przyciąganie (Snapping): Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
 • Copy Mode: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów.
  Przytrzymując klawisz Alt gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
 • Tryb konstrukcji: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
 • Working plane: Umożliwia wybranie powierzchni, na której można budować swoje kształty.

Test jednostek

Zobacz również: Środowisko pracy Test.

Aby przeprowadzić testy jednostek w Środowisku pracy, należy wykonać następujące czynności z terminala systemu operacyjnego.

freecad -t TestDraft

Tworzenie skryptów

Narzędzia Draft mogą być używane w Makrach i z konsoli Python przy użyciu Draft API.

Środowisko pracy zawiera moduł do tworzenia przykładów wszystkich obiektów w nowym dokumencie. dostępne w wersji 0.19

Użyj tego, aby sprawdzić, czy wszystkie obiekty są prawidłowo utworzone.

import drafttests.draft_test_objects as dto
doc = dto.create_test_file()

Sprawdzenie kodu tego modułu jest przydatne, aby zrozumieć, jak korzystać z interfejsu programowania.

$INSTALLDIR/Mod/Draft/drafttests/draft_test_objects.py

Gdzie $INSTALLDIR jest katalogiem wyższego poziomu, w którym zainstalowano oprogramowanie; na przykład, w Linuksie może to być /usr/share/freecad.

Draft test objects.png

Obiekty testowe dla Środowiska pracy Draft.


Poradniki