Difference between revisions of "Draft Module/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
 
(118 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
{{docnav
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
|[[Arch Workbench|Arch Workbench]]
+
{{Docnav/pl
|[[Drawing Workbench|Drawing Workbench]]
+
|[[Arch Workbench|Środowisko pracy Arch]]
 +
|[[Drawing Workbench|Środowisko pracy Drawing]]
 
|IconL=Workbench_Arch.svg
 
|IconL=Workbench_Arch.svg
 
|IconR=Workbench_Drawing.svg
 
|IconR=Workbench_Drawing.svg
 
}}
 
}}
 +
</div>
  
[[Image:Workbench_Draft.svg|64px]]
+
[[Image:Workbench_Draft.svg|thumb|128px|Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Draft]]
 +
 
 +
{{TOCright}}
  
 
==Wprowadzenie==
 
==Wprowadzenie==
Środowisko pracy '''Draft''' umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.
 
  
The created 2D objects can be used for general drafting in a way similar to Inkscape or Autocad. These 2D shapes can also be used as the base components of 3D objects created with other workbenches, for example, the [[Part Workbench|Part]] and [[Arch Workbench|Arch Workbench]]es. Conversion of Draft objects to [[Sketcher Workbench|Sketches]] is also possible, which means that the shapes can also be used with the [[PartDesign Workbench|PartDesign Workbench]] for the creation of solid bodies.
+
Środowisko pracy [[File:Workbench_Draft.svg|32px]] [[Draft_Module|Draft Workbench]] umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.
  
FreeCAD is primarily a 3D modelling application, and thus its 2D tools aren't as advanced as in other drawing programs. If your primary goal is the production of complex 2D drawings and [[DXF|DXF]] files, and you don't need 3D modelling, you may wish to consider a dedicated software program for technical drafting such as [https://en.wikipedia.org/wiki/LibreCAD LibreCAD], [https://en.wikipedia.org/wiki/QCad QCad], TurboCad, and others.
+
Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład [[File:Workbench_Part.svg|32px]] [[Part_Workbench|Part]] i [[File:Workbench_Arch.svg|32px]] [[Arch_Workbench|Arch]]. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na [[File:Workbench_Sketcher.svg|32px]] [[Sketcher_Workbench|szkice]], co oznacza, że kształty mogą być również używane w Środowisku pracy [[File:Workbench_PartDesign.svg|32px]] [[PartDesign_Workbench|PartDesign]] do tworzenia brył.
  
{{TOCright}}
+
FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików [[DXF|DXF]], a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak [https://en.wikipedia.org/wiki/LibreCAD LibreCAD], [https://en.wikipedia.org/wiki/QCad QCad], lub innego.
[[Image:Draft_Workbench_Example.png|600px|Draft Workbench Example]]
+
 
 +
[[Image:Draft_Workbench_Example.png|400px|Draft Workbench Example]]
  
 
===Obiekty rysunku===
 
===Obiekty rysunku===
Line 23: Line 27:
 
Narzędzia do tworzenia obiektów.
 
Narzędzia do tworzenia obiektów.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Draft_Line.svg|32px]] [[Draft_Line/pl|Dwupunktowa linia]]: Rysuje odcinek pomiędzy dwoma punktami
* [[Image:Draft_Line.png|32px]] [[Draft_Line/pl|Dwupunktowa linia]]: Rysuje odcinek pomiędzy dwoma punktami
+
* [[Image:Draft_Wire.svg|32px]] [[Draft Wire/pl|wielopunktowa linia (Polilinia)]]: Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
* [[Image:Draft_Wire.png|32px]] [[Draft Wire/pl|wielopunktowa linia (Polilinia)]]: Rysuje łamaną składającą się z wielu odcinków (pomiędzy wieloma punktami)
+
* [[Image:Draft_Fillet.svg|32px]] [[Draft_Fillet|Fillet]]: Rysuje zaokrąglenie ''(zaokrąglony narożnik)'' lub fazę ''(prosta linia)'' pomiędzy dwoma prostymi [[Draft_Line|Lines]]. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Circle.png|32px]] [[Draft_Circle/pl|Okrąg]]: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu
+
* [[Image:Draft_Arc.svg|32px]] [[Draft_Arc/pl|Łuk]]: Rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego.
* [[Image:Draft_Arc.png|32px]] [[Draft_Arc/pl|Łuk]]: rysuje łuk na bazie środka, promienia, kąta początkowego i kąta końcowego
+
* [[Image:Draft_Arc_3Points.svg|32px]] [[Draft_Arc_3Points|Łuk 3 Punkty]]: rysuje odcinek łuku okręgu z trzech punktów znajdujących się w obrębie obwodu. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Ellipse.png|32px]] [[Draft_Ellipse/pl|Ellipse]]: Draws an ellipse from two corner points
+
* [[Image:Draft_Ellipse.svg|32px]] [[Draft_Ellipse/pl|Elipa]]: Rysuje elipsę na podstawie dwóch punktów narożnych.
* [[Image:Draft_Polygon.png|32px]] [[Draft_Polygon/pl|Polygon]]: Draws a regular polygon from a center and a radius
+
* [[Image:Draft_Circle.svg|32px]] [[Draft_Circle/pl|Okrąg]]: Rysuje okrąg bazując na środku i promieniu.
* [[Image:Draft_Rectangle.png|32px]] [[Draft_Rectangle/pl|Prostokąt]]: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów
+
* [[Image:Draft_Rectangle.svg|32px]] [[Draft_Rectangle/pl|Prostokąt]]: Rysuje prostokąt na bazie dwóch przeciwległych punktów.
* [[Image:Draft_Text.png|32px]] [[Draft_Text/pl|Tekst]]: Rysuje wieloliniową adnotację tekstową
+
* [[Image:Draft_Polygon.svg|32px]] [[Draft_Polygon|Wielokąt]]: Rysuje wielokąt foremny na podstawie punktu centralnego i promienia.
* [[Image:Draft_Dimension.png|32px]] [[Draft_Dimension/pl|Wymiar]]: Rysuje linię wymiarową
+
* [[Image:Draft_BSpline.svg|32px]] [[Draft_BSpline/pl|BSpline]]: Rysuje obiekt B-Spline z serii punktów.
* [[Image:Draft_BSpline.png|32px]] [[Draft_BSpline/pl|BSpline]]: Draws a B-Spline from a series of points
+
* [[Image:Draft_CubicBezCurve.svg|32px]] [[Draft_CubicBezCurve|Cubic Bezier Curve]]: rysuje krzywą Beziera trzeciego stopnia, przeciągając dwa punkty. {{Version/pl|0.19}}
* [[Image:Draft_Point.png|32px]] [[Draft_Point/pl|Point]]: Inserts a point object
+
* [[Image:Draft_BezCurve.svg|32px]] [[Draft_BezCurve/pl|Krzywa Beziera]]: Rysuje krzywą Beziera z serii punktów.
* [[Image:Draft_ShapeString.png|32px]] [[Draft_ShapeString/pl|ShapeString]]: The ShapeString tool inserts a compound shape representing a text string at a given point in the current document
+
* [[Image:Draft_Point.svg|32px]] [[Draft_Point|Punkt]]: Wstawia obiekt typu punkt.
* [[Image:Draft_Facebinder.png|32px]] [[Draft_Facebinder/pl|Facebinder]]: Creates a new object from selected faces on existing objects
+
* [[Image:Draft_Facebinder.svg|32px]] [[Draft_Facebinder/pl|Grupa powierzchnii]]: Na istniejących obiektach z wybranych ścian tworzy nowy obiekt.
* [[Image:Draft_BezCurve.png|32px]] [[Draft_BezCurve/pl|Bezier Curve]]: Draws a Bezier curve from a series of points
+
* [[Image:Draft_ShapeString.svg|32px]] [[Draft_ShapeString/pl|Ksztalt z tekstu]]: Tworzy złożony kształt reprezentujący łańcuch tekstowy w danym punkcie.
* [[Image:Draft_Label.png|32px]] [[Draft_Label/pl|Label]]: Places a label with an arrow pointing to a selected element {{Version/pl|0.17}}
+
 
</div>
+
==Obiekty z adnotacją==
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Text.svg|32px]] [[Draft_Text|Text]]: tworzy komentarz tekstowy w wielu wierszach.
 +
* [[Image:Draft_Dimension.svg|32px]] [[Draft_Dimension|Dimension]]: tworzy adnotację zawierającą wymiary.
 +
* [[Image:Draft_Label.svg|32px]] [[Draft_Label|Label]]: umieszcza etykietę ze strzałką wskazującą na wybrany element. {{Version/pl|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_AnnotationStyleEditor.svg|32px]] [[Draft_AnnotationStyleEditor|Edytor stylów notatek]]: otwiera edytor, aby zmienić styl tych obiektów. {{Version/pl|0.19}}
 +
 
 +
==Modyfikowanie obiektów==
 +
 
 +
Są to narzędzia do modyfikowania istniejących obiektów. Działają one na wybranych obiektach, ale jeśli żaden z nich nie zostanie wybrany, zostaniesz poproszony o jego wybranie.
 +
 
 +
Wiele narzędzi operacyjnych ''(przesuwanie, obracanie, szyk itp.)'' działa również na obiektach brył ''([[Part Workbench|Part]], [[PartDesign Workbench|PartDesign]], [[Arch Workbench|Arch]], itp.)''.
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Move.svg|32px]] [[Draft_Move/pl|Przesuń]]: Przesuwa obiekty z jednego miejsca do drugiego.
 +
* [[Image:Draft_Rotate.svg|32px]] [[Draft_Rotate/pl|Obróć]]: Obraca obiekty od kąta początkowego do końcowego.
 +
* [[Image:Draft_Scale.svg|32px]] [[Draft_Scale/pl|Skaluj]]: Skaluje zaznaczone obiekty wokół punktu bazowego.
 +
* [[Image:Draft_Mirror.svg|32px]] [[Draft_Mirror|Mirror]]: Tworzy lustrzane odbicie wybranych obiektów.
 +
* [[Image:Draft_Offset.svg|32px]] [[Draft_Offset/pl|Odsuń]]: Przenosi segmenty obiektu o określoną odległość.
 +
* [[Image:Draft_Trimex.svg|32px]] [[Draft_Trimex/pl|Przytnij/Wydłuż (Trimex)]]: Przycina lub wydłuża obiekt.
 +
* [[Image:Draft_Stretch.svg|32px]] [[Draft_Stretch|Stretch]]: Rozciąga wybrane obiekty. {{Version/pl|0.17}}
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Clone.svg|32px]] [[Draft_Clone|Clone]]: Powiela wybrany obiekt.
 +
* [[Image:Draft_Array.svg|32px]] Narzędzia do tworzenia szyków.
 +
* [[Image:Draft_OrthoArray.svg|32px]] [[Draft_OrthoArray|Ortho Array]]: tworzy tablicę ortogonalną z wybranego obiektu. Może również tworzyć kopie [[App_Link|App: Link]].{{Version/pl|0.19}}
 +
* [[File:Draft_PolarArray.svg|32px]] [[Draft_PolarArray|PolarArray]]: Tworzy szyk w postaci przebiegu promieni polarnych, czyli w postaci przesunięcia kąta. {{Version/pl|0.19}}
 +
* [[File:Draft_CircularArray.svg|32px]] [[Draft_CircularArray|CircularArray]]: Tworzy tablicę w układzie kołowym, czyli zaczynając od środka i wychodząc promieniście na zewnątrz. Może również tworzyć kopie [[App_Link|App: Link]]. {{Version/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_PathArray.svg|32px]] [[Draft_PathArray|Path: Array]]: Tworzy tablicę obiektów, umieszczając ich kopie na trasie przejścia.
 +
* [[Image:Draft_PathLinkArray.svg|32px]] [[Draft_PathLinkArray|Path: LinkArray]]: podobnie jak [[Image:Draft_PathArray.svg|32px]] [[Draft_PathArray|Path: Array]] ale tworzy [[App_Link|App: Links]] zamiast zwykłych kopii. {{Version/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_PointArray.svg|32px]] [[Draft_PointArray|Point: Array]]: Tworzy tablicę obiektów, umieszczając kopie w określonych miejscach. {{version/pl|0.18}}
 +
** [[File:Draft_PointLinkArray.svg|32px]] [[Draft_PointLinkArray|Point LinkArray]]: podobnie jak [[Image:Draft_PointArray.svg|32px]] [[Draft_PointArray|Point: Array]], ale tworzy [[App_Link|App: Links]] zamiast zwykłych kopii. {{Version/pl|0.19}}
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Edit.svg|32px]] [[Draft_Edit/pl|Edycja]]: Edycja wybranego obiektu.
 +
* [[Image:Draft_SubelementHighlight.svg|32px]] [[Draft_SubelementHighlight|Subelement highlight]]: wchodzi w tryb edycji, który umożliwia edycję różnych obiektów. {{Version/pl|0.19}}
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Join.svg|32px]] [[Draft_Join|Połącz]]: Łączy linie w jeden ciąg. {{version/pl|0.18}}
 +
* [[Image:Draft_Split.svg|32px]] [[Draft_Split|Podziel]]: Podzieli ciąg w danym punkcie, na części. {{version/pl|0.18}}
 +
* [[Image:Draft_Upgrade.svg|32px]] [[Draft_Upgrade/pl|Upgrade]]: Łączy obiekty do obiektu wyższego poziomu.
 +
* [[Image:Draft_Downgrade.svg|32px]] [[Draft_Downgrade/pl|Downgrade]]: Rozbija obiekt na obiekty niższego poziomu.
 +
 
 +
* [[Image:Draft_WireToBSpline.svg|32px]] [[Draft_WireToBSpline|Zapisz w formie BSpline]]: Przekształca ciąg linii w linię BSpline i odwrotnie.
 +
* [[Image:Draft_Draft2Sketch.svg|32px]] [[Draft_Draft2Sketch|Draft to Sketch]]: konwertuje obiekt Draft na szkic Środowiska pracy [[Sketcher Workbench|Sketcher]] i odwrotnie.
 +
* [[Image:Draft_Slope.svg|32px]] [[Draft Slope|Slope]]: zmienia nachylenie elewacji aktualnie wybranego obiektu [[Draft Line|Draft: Linia]] lub [[Draft Wire|Draft: Linia łamana]]. {{Version/pl|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_FlipDimension.svg|32px]] [[Draft_FlipDimension|Flip Dimension]]: odwraca orientację tekstu obiektu [[Draft Dimension|Draft: Wymiar]].
 +
 
 +
* [[Image:Draft_Shape2DView.svg|32px]] [[Draft_Shape2DView|Shape 2D View]]: tworzy obiekt 2D, który jest spłaszczonym widokiem obiektu przestrzennego.
 +
 
 +
===Przestarzałe===
 +
 
 +
To polecenie jest uważane za przestarzałe, ponieważ Środowisko pracy [[Drawing_Workbench/pl|Drawing]] jest przestarzałe. Jednak samo polecenie jest nadal dostępne.
 +
* [[Image:Draft_Drawing.svg|32px]] [[Draft_Drawing|Drawing]]: zapisuje wybrane obiekty na stronie [[Drawing_Workbench/pl|Drawing]]. {{obsolete/pl|0.17}}
 +
 
 +
* [[Image:Draft_AddPoint.svg|32px]] [[Draft_AddPoint|Dodaj punkt]]: Dodaje punkt do ciągu lub linii BSpline. {{Obsolete/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_DelPoint.svg|32px]] [[Draft_DelPoint|Usuń punkt]]: Kasuje punkt w ciągu lub linii BSpline. {{Obsolete/pl|0.19}}
 +
* [[Image:Draft_Array.svg|32px]] [[Draft_Array|Array]]: tworzy szyk o kształcie koła lub prostokąta z wybranych obiektów. {{Obsolete/pl|0.19}}
 +
 
 +
==Pasek narzędzi Draft: Tray==
 +
 
 +
Pasek narzędzi zasobnika roboczego pojawia się po uruchomieniu stołu warsztatowego i umożliwia wybór płaszczyzny roboczej, wraz z niektórymi właściwościami wizualnymi, takimi jak kolor linii, kolor kształtu, rozmiar tekstu, szerokość linii oraz grupa automatyczna.
 +
 
 +
* [[Image:Draft_SelectPlane.svg|32px]] [[Draft_SelectPlane|Ustaw płaszczyznę roboczą]]: ustawia płaszczyznę roboczą z widoku standardowego lub wybranej powierzchni.
 +
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.svg|32px]] [[Draft_ToggleConstructionMode|Przełączanie trybu konstrukcyjnego]]: włącza lub wyłącza tryb konstrukcji szkicu.
 +
* [[Image:Draft_AutoGroup.svg|32px]] [[Draft AutoGroup|AutoGroup]]: automatycznie umieszcza nowe obiekty w danej [[File:Std_Group.svg|32px]] [[Std_Group|Grupie Std]], [[File:Draft_Layer.svg|32px]] [[Draft_Layer| warstwie Draft]], lub jednym z grupopodobnych obiektów Środowiska pracy [[Arch_Workbench/pl|Arch]] jak [[File:Arch_BuildingPart.svg|32px]] [[Arch_BuildingPart|Arch BuildingPart]].. {{Version/pl|0.17}}
 +
 
 +
==Pasek narzędzi Draft: Snap==
 +
 
 +
Pasek narzędzi [[Draft_Snap|Draft Snap]] umożliwia wybranie bieżącego trybu przyciągania. Jego przycisk pozostaje wciśnięty, gdy tryb jest aktywny.
 +
 
 +
*  [[Image:Draft_Snap_Lock.svg|32px]] [[Draft_Snap_Lock|Toggle snap]]: przełącza globalnie [[Draft Snap|przyciąganie obiektów]] na włączone lub wyłączone.
 +
* [[Image:Draft_Snap_Endpoint.svg|32px]] [[Draft_Snap_Endpoint|Punkt końcowy]]: Przyciąga do punktów końcowych odcinków linii, łuku i splajnu.
 +
* [[Image:Draft_Snap_Midpoint.svg|32px]] [[Draft_Snap_Midpoint|Punkt środkowy]]: Przyciąga do punktu środkowego linii i odcinków łuku.
 +
* [[Image:Draft_Snap_Center.svg|32px]] [[Draft_Snap_Center|Środek]]: Przyciąga do środkowego punktu łuków i okręgów.
 +
* [[Image:Draft_Snap_Angle.svg|32px]] [[Draft_Snap_Angle|Kąt]]: Przyciąga do specjalnych punktów odniesienia kół i łuków, pod kątem 45° i 90°.
 +
* [[Image:Draft_Snap_Intersection.svg|32px]] [[Draft_Snap_Intersection|Przecięcie]]: Przyciąga do przecięcia dwóch odcinków linii lub łuku. Najedź kursorem myszki na dwa pożądane obiekty, aby aktywować przyciąganie ich przecięcia.
 +
* [[Image:Draft_Snap_Perpendicular.svg|32px]] [[raft_Snap_Perpendicular|Prostopadle]]: Na odcinkach linii i łuku, przyciąga prostopadle do ostatniego punktu.
 +
* [[Image:Draft_Snap_Extension.png|32px]] [[Draft_Snap_Extension|Rozszerzenie]]: Przyciąga do umownej linii, która rozciąga się poza punkty końcowe segmentów linii. Aby uaktywnić przyciąganie rozszerzenia, należy najechać myszką na żądany obiekt.
 +
* [[Image:Draft_Snap_Parallel.svg|32px]] [[Draft_Snap_Parallel|Równolegle]]: Przyciąga do umownej linii równoległej do odcinka linii. Przesuń kursor myszy nad żądanym obiektem, aby aktywować jego przyciągnięcie równoległe.
 +
* [[Image:Draft_Snap_Special.svg|32px]] [[Draft_Snap_Special|Specjalne]]: Przyciąga na punktach specjalnych zdefiniowanych przez obiekt. {{Version/pl|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_Snap_Near.svg|32px]] [[Draft_Snap_Near|Najbliższy]]: Przyciąga do najbliższego punktu lub krawędzi najbliższego obiektu.
 +
* [[Image:Draft_Snap_Ortho.svg|32px]] [[Draft_Snap_Ortho|Ortho]]: Przyciąga na umownych liniach, które przecinają ostatni punkt i dochodzą pod kątem 0°, 45° i 90°.
 +
* [[Image:Draft_ToggleGrid.svg|32px]] [[Draft_ToggleGrid|Siatka]]: Przyciąga na przecięciach linii siatki, jeśli siatka jest widoczna.
 +
* [[Image:Draft_Snap_WorkingPlane.svg|32px]] [[Draft_Snap_WorkingPlane|Płaszczyzna robocza]]: Zawsze umieszcza przyciągany punkt na aktualnej [[Draft SelectPlane|płaszczyźnie roboczej]], nawet jeśli przyciągany punkt znajduje się poza tą płaszczyzną roboczą.
 +
* [[Image:Draft_Snap_Dimensions.svg|32px]] [[Draft_Snap_Dimensions|Wymiary]]: Prezentuje tymczasowe wymiary X i Y podczas przyciągania.
 +
* [[Image:Draft_Snap_Grid.svg|32px]] [[Draft_Snap_Grid|Przełącz widoczność siatki]]: włącza lub wyłącza widoczność siatki.
 +
 
 +
===Narzędzia użytkowe===
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Draft_Layer.svg|32px]] [[Draft_Layer|Warstwa]]: tworzy warstwę w bieżącym dokumencie, do której można dodawać obiekty w celu kontrolowania widoczności i koloru obiektu. Zastępuje [[Draft_VisGroup|VisGroup]]. {{Version/pl|0.19}}
===Modyfikowanie obiektów===
+
* [[Image:Draft_SetWorkingPlaneProxy.svg|32px]] [[Draft SetWorkingPlaneProxy|Working Plane Proxy]]: utworzyć obiekt zastępczy do przechowywania aktualnej pozycji [[Draft_SelectPlane/pl|Planu roboczego]]. {{Version/pl|0.17}}
</div>
+
* [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.svg|32px]] [[Draft_ToggleDisplayMode|Przełącz tryb wyświetlania]]: przełącza tryb wyświetlania wybranych obiektów pomiędzy ''Flat Lines'' i ''szkielet''..
 +
* [[Image:Draft_AddToGroup.svg|32px]] [[Draft_AddToGroup|Dodaj do grupy]]: szybko dodaje wybrane obiekty do istniejącej [[Std Group|grupy Std]] lub [[Draft VisGroup|VisGroup Draft]].
 +
* [[Image:Draft_SelectGroup.svg|32px]] [[Draft_SelectGroup|Wybierz zawartość grupy]]: wybiera zawartość wybranej [[Std Group|grupy Std]] lub [[Draft VisGroup|VisGroup Draft]].
 +
* [[Image:Draft_AddConstruction.svg|32px]] [[Draft_AddConstruction|Dodaj do grupy konstrukcyjnej]]: Dodaj wybrane obiekty do grupy konstrukcyjnej. {{Version/pl|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_Heal.svg|32px]] [[Draft_Heal|Napraw]]: naprawia problematyczne obiekty Draft znalezione w bardzo starych dokumentach.
  
Narzędzia do modyfikacji istniejących obiektów. Pracują na zaznaczonych obiektach, jeśli żaden nie jest zaznaczony, zostaniesz poproszony o zaznaczenie.
+
==Narzędzia użytkowe==
  
Many operation tools (move, rotate, array, etc.) also work on solid objects ([[Part Workbench|Part]], [[PartDesign Workbench|PartDesign]], [[Arch Workbench|Arch]], etc.).
+
Dodatkowe narzędzia dostępne z menu {{MenuCommand|Draft → Narzędzia}} lub poprzez menu kontekstowe, w zależności od wybranego obiektu.
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Draft_ToggleContinueMode.svg|32px]] [[Draft_ToggleContinueMode|Toggle continue mode]]: włącza lub wyłącza tryb kontynuacji szkicu.
* [[Image:Draft_Move.png|32px]] [[Draft_Move/pl|Przesuń]]: Przesuwa obiekty z jednego miejsca do drugiego
+
* [[Image:Draft_ShowSnapBar.svg|32px]] [[Draft_ShowSnapBar|Show snap bar]]: Pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi [[Draft Snap|Draft Snap]].
* [[Image:Draft_Rotate.png|32px]] [[Draft_Rotate/pl|Obróć]]: Obraca obiekty od kąta początkowego do końcowego
 
* [[Image:Draft_Offset.png|32px]] [[Draft_Offset/pl|Odsuń]]: Przenosi segmenty obiektu o określoną odległość
 
* [[Image:Draft_Trimex.png|32px]] [[Draft_Trimex/pl|Przytnij/Wydłuż (Trimex)]]: Przycina lub wydłuża obiekt
 
* [[Image:Draft_Upgrade.png|32px]] [[Draft_Upgrade/pl|Upgrade]]: Łączy obiekty do obiektu wyższego poziomu
 
* [[Image:Draft_Downgrade.png|32px]] [[Draft_Downgrade/pl|Downgrade]]: Rozbija obiekt na obiekty niższego poziomu
 
* [[Image:Draft_Scale.png|32px]] [[Draft_Scale/pl|Skaluj]]: Skaluje zaznaczone obiekty wokół punktu bazowego
 
* [[Image:Draft_PutOnSheet.png|32px]] [[Draft_Drawing/pl|Drawing]]: Writes selected objects to a [[Drawing Module|Drawing sheet]]
 
* [[Image:Draft_Edit.png|32px]] [[Draft_Edit/pl|Edit]]: Edits a selected object
 
* [[Image:Draft_WireToBSpline.png|32px]] [[Draft_WireToBSpline/pl|Wire to BSpline]]: Converts a wire to a BSpline and vice-versa
 
* [[Image:Draft_AddPoint.png|32px]] [[Draft_AddPoint/pl|Add point]]: Adds a point to a wire or BSpline
 
* [[Image:Draft_DelPoint.png|32px]] [[Draft_DelPoint/pl|Delete point]]: Deletes a point from a wire or BSpline
 
* [[Image:Draft_Shape2DView.png|32px]] [[Draft_Shape2DView/pl|Shape 2D View]]: Creates a 2D object which is a flattened 2D view of another 3D object
 
* [[Image:Draft_Draft2Sketch.png|32px]] [[Draft_Draft2Sketch/pl|Draft to Sketch]]: Converts a Draft object to Sketch and vice-versa
 
* [[Image:Draft_Array.png|32px]] [[Draft_Array/pl|Array]]: Creates a polar or rectangular array from selected objects
 
* [[Image:Draft_PathArray.png|32px]] [[Draft_PathArray/pl|Path Array]]: Creates an array of objects by placing the copies along a path
 
* [[Image:Draft_Clone.png|32px]] [[Draft_Clone/pl|Clone]]: Clones the selected objects
 
* [[Image:Draft_Mirror.png|32px]] [[Draft_Mirror/pl|Mirror]]: Mirrors the selected objects
 
* [[Image:Draft_Stretch.png|32px]] [[Draft_Stretch/pl|Stretch]]: Stretches the selected objects {{Version/pl|0.17}}
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
===Przestarzałe===
===Ustawienia pracy===
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Narzędzia te zostały usunięte z interfejsu w v0.19, ponieważ nie miały już żadnego zastosowania.
Narzędzia konfigurujące twoje środowisko robocze.
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Draft_VisGroup.svg|32px]] [[Draft_VisGroup|VisGroup]]: tworzy obiekt VisGroup w bieżącym dokumencie. {{Obsolete/pl|0.19}}* [[Image:Draft_FinishLine.svg|32px]] [[Draft_FinishLine|Finish line]]: Kończy rysowanie aktualnego ciągu lub linii B-spline, bez zamykania go.
* [[Image:Draft_SelectPlane.png|32px]] [[Draft SelectPlane/pl|Płaszczyzna robocza]]: Ustawia płaszczyznę roboczą dla kolejnych operacji
+
* [[Image:Draft_CloseLine.svg|32px]] [[Draft_CloseLine|Close line]]: Kończy rysowanie aktualnego obiektu [[Draft Wire|Wire]] lub [[Draft BSpline|BSpline]], i zamyka go.
* [[Image:Draft_FinishLine.png|32px]] [[Draft_FinishLine/pl|Finish line]]: Ends the drawing of the current wire or bspline, without closing it
+
* [[Image:Draft_UndoLine.svg|32px]] [[Draft_UndoLine|Undo line]]: Cofnie rysowanie ostatniego segmentu [[Draft Wire|Wire]].
* [[Image:Draft_CloseLine.png|32px]] [[Draft_CloseLine/pl|Close line]]: Ends the drawing of the current wire or bspline, and closes it
 
* [[Image:Draft_UndoLine.png|32px]] [[Draft_UndoLine/pl|Undo line]]: Undoes the last segment of a line
 
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_ToggleConstructionMode/pl|Toggle construction mode]]: Toggles the Draft construction mode on/off
 
* [[Image:Draft_ToggleContinueMode.png|32px]] [[Draft_ToggleContinueMode/pl|Toggle continue mode]]: Toggles the Draft continue mode on/off
 
* [[Image:Draft_Apply.png|32px]] [[Draft_Apply/pl|Zastosuj styl]]: Zastosowuje aktualny kolor i grubość linii do obiektu
 
* [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.png|32px]] [[Draft_ToggleDisplayMode/pl|Toggle display mode]]: Switches the display mode of selected objects between "flat lines" and "wireframe"
 
* [[Image:Draft_AddToGroup.png|32px]] [[Draft_AddToGroup/pl|Add to group]]: Quickly adds selected objects to an existing group
 
* [[Image:Draft_SelectGroup.png|32px]] [[Draft_SelectGroup/pl|Select group contents]]: Selects the contents of a selected group
 
* [[Image:Draft_ToggleSnap.png|32px]] [[Draft_ToggleSnap/pl|Toggle snap]]: Toggles [[Draft Snap|object snapping]] on/off
 
* [[Image:Draft_ToggleGrid.png|32px]] [[Draft_ToggleGrid/pl|Toggle grid]]: Toggles the grid on/off
 
* [[Image:Draft_ShowSnapBar.png|32px]] [[Draft_ShowSnapBar/pl|Show snap bar]]: Shows/hides the [[Draft Snap|snapping]] toolbar
 
* [[Image:Draft_Heal.png|32px]] [[Draft_Heal/pl|Heal]]: Heals problematic Draft objects found in very old files
 
* [[Image:Draft_FlipDimension.png|32px]] [[Draft_FlipDimension/pl|Flip Dimension]]: Flips the orientation of the text of a [[Draft Dimension/pl|dimension]]
 
* [[Image:Draft_VisGroup.png|32px]] [[Draft_VisGroup/pl|VisGroup]]: Creates a VisGroup in the current document
 
* [[Image:Draft_Slope.png|32px]] [[Draft Slope/pl|Slope]]: Changes the slope of selected Lines or Wires {{Version/pl|0.17}}
 
* [[Image:Draft_AutoGroup.png|32px]] [[Draft AutoGroup/pl|AutoGroup]]: Automatically place new objects in a given group {{Version/pl|0.17}}
 
* [[Image:Draft_SetWorkingPlaneProxy.png|32px]] [[Draft SetWorkingPlaneProxy/pl|Set Working Plane Proxy]]: Add a proxy object in the document to store a [[Draft_SelectPlane/pl|Working Plane]] position {{Version/pl|0.17}}
 
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_AddConstruction/pl|Add to Construction group]]: Add selected objects to the Construction group {{Version/pl|0.17}}
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
==Ustawienia==
===Preferencias===
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Image:Preferences-draft.svg|32px]] [[Draft_Preferences|Ustawienia]]: ogólne ustawienia płaszczyzny roboczej i narzędzi do rysowania.
* [[Image:Std_DlgParameter.png|32px]] [[Draft_Preferences/pl|Preferencje ...]]: Preferencje są jednorazowe w Narzędziach roboczych.
+
* [[Image:Preferences-import-export.svg|32px]] [[Import_Export_Preferences/pl|Ustawienia Importu i Eksportu]]: Ustawienia dostępne dla importu i eksportu do różnych formatów plików.
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
===Formaty plików===
===Importowanie i eksportowanie===
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:
Obecne są funkcję otwierające, importujące lub eksportujące inne formaty plików. Otwarcie następuje w nowym dokumencie z zawartością pliku, podczas gdy import załącza zawartość pliku do aktualnego dokumentu. Eksport zapisuje do pliku wybrane obiekty. Jeśli niczego nie zaznaczono wszystkie obiekty zastaną wyeksportowane. Bądź świadom, że moduł Szkicu (Draft) jest przeznaczony do pracy z obiektami 2d i jego importery skupiają się tylko na obiektach 2d i, pomimo że formaty DXF i OCA wspierają definicje obiektów w przestrzeni 3d, nie pozwalają one na import objętościowych obiektów jak siatki, powierzchnie 3D itp., tylko importują linie, okręgi, teksty lub płaskie kształty. Obecnie wspierane formaty plików:
 
</div>
 
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Draft_DXF|Autodesk .DXF]]: Import i eksport plików [http://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD_DXF Drawing Exchange Format] utworzonych za pomocą aplikacji 2D CAD. Zobacz również [[FreeCAD_and_DXF_Import|FreeCAD i import DXF]].
* [[Draft_DXF/pl|Autodesk .DXF]]: Importuje i eksportuje pliki DXF stworzone w innych aplikacjach
+
* [[Draft_DXF|Autodesk .DWG]]: Import i eksport plików DWG przez importer DXF, gdy jest zainstalowany [[Extra python modules#ODA Converter (previously Teigha Converter)|ODA Converter]]. Zobacz również [[FreeCAD_and_DWG_Import|FreeCAD i import DWG]].
* [[Draft_SVG/pl|SVG (jako geometria)]]: Importuje i eksportuje pliki SVG stworzone w aplikacjach do grafiki wektorowej
+
* [[Draft_SVG|SVG]]: Import i eksport plików [http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics Scalable Vector Graphics] utworzonych za pomocą aplikacji do rysowania wektorowego.
* [[Draft_OCA|format Open Cad .OCA]]: Importuje i eksportuje pliki OCA/GCAD potencjalnie nowego [http://groups.google.com/group/open_cad_format otwartego formatu CAD]
+
* [[Draft_OCA|Open Cad format .OCA]]: Import i eksport plików OCA/GCAD, jest to potencjalnie nowy [http://groups.google.com/group/open_cad_format open CAD format plików].
</div>
+
* [[Draft_DAT|Airfoil Data Format .DAT]]: Import plików DAT opisujących [http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/coord_database.html profil Airfoil].
  
===Install importers===
+
===Instalacja importerów===
  
* [[FreeCAD_and_DWG_Import|FreeCAD and DWG Import]]: Imports and exports DWG files
+
* [[FreeCAD_and_DWG_Import|FreeCAD, impoort formatu DWG]]: Importuje i eksportuje pliki DWG.
* [[FreeCAD_and_DXF_Import|FreeCAD and DXF Import]]: Imports and exports DXF files
+
* [[FreeCAD_and_DXF_Import|FreeCAD, impoort formatu DXF]]: Importuje i eksportuje pliki DXF.
  
 
==Dodatkowe właściwości==
 
==Dodatkowe właściwości==
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
* [[Draft Coordinates|Coordinates]]: Aby zdefiniować nowy punkt wprowadź współrzędne zamiast klikać na widok 3D.
 +
* [[Draft Constrain|Constraining]]: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
 +
* [[Draft_Snap/pl|Przyciąganie (Snapping)]]: Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
 +
* [[Draft_Copying|Copy Mode]]: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów. <br> Przytrzymując klawisz {{KEY|Alt}} gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
 +
* [[Draft ToggleConstructionMode/pl|Tryb konstrukcji]]: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
 +
* [[Draft SelectPlane|Working plane]]: Umożliwia wybranie powierzchni, na której można budować swoje kształty.
 +
 
 +
==Test jednostek==
  
* [[Draft_Snap/pl|Przyciąganie (Snapping)]]: Pozwala umieszczać nowe punkty na specjalnych miejscach istniejących obiektów
+
{{Emphasis|Zobacz również:}} [[Test_Workbench|Środowisko pracy Test]].
* [[Draft_Constrain/pl|Ograniczanie (Constraining)]]: Pozwala na umieszczenie nowych punktów poziomo lub pionowo w odniesieniu do poprzednich
 
* [[Draft_Coordinates/pl|Praca z ręcznymi współrzędnymi]]: Pozwala wprowadzić współrzędne manualnie zamiast klikanie na ekranie
 
* Kopiowanie (Copying): Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów. Podczas użycia narzędzia naciśnij {{KEY|ALT}} by stworzyć kopię.
 
* [[Draft ToggleConstructionMode/pl|Tryb konstrukcji (Construction)]]: Pozwala wstawić geometrię niezależnie od reszty dla łatwego włączenia/wyłączenia
 
* Wszystkie nowo stworzone obiekty przyjmują [[Draft Linestyle/pl|kolor i szerokość]] aktualnego Szkicu (Draft)
 
</div>
 
  
 +
Aby przeprowadzić testy jednostek w Środowisku pracy, należy wykonać następujące czynności z terminala systemu operacyjnego.
 +
{{Code|code=
 +
freecad -t TestDraft
 +
}}
  
 
==Tworzenie skryptów==
 
==Tworzenie skryptów==
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
Narzędzia Draft mogą być używane w [[macros|Makrach]] i z konsoli [[Python|Python]] przy użyciu [[Draft API|Draft API]].
 +
 
 +
Środowisko pracy zawiera moduł do tworzenia przykładów wszystkich obiektów w nowym dokumencie. {{Version/pl|0.19}}
 +
 
 +
Użyj tego, aby sprawdzić, czy wszystkie obiekty są prawidłowo utworzone.
 +
{{Code|code=
 +
import drafttests.draft_test_objects as dto
 +
doc = dto.create_test_file()
 +
}}
 +
 
 +
Sprawdzenie kodu tego modułu jest przydatne, aby zrozumieć, jak korzystać z interfejsu programowania.
 +
{{Code|code=
 +
$INSTALLDIR/Mod/Draft/drafttests/draft_test_objects.py
 +
}}
 +
 
 +
Gdzie {{incode|$INSTALLDIR}} jest katalogiem wyższego poziomu, w którym zainstalowano oprogramowanie; na przykład, w Linuksie może to być {{incode|/usr/share/freecad}}.
  
Zajrzyj do strony [[Draft API/pl | API Szkicu]] by uzyskać kompletny opis funkcji Szkicu których możesz użyć w skryptach i makrach.
+
[[File:Draft_test_objects.png|500px]]
</div>
+
{{Caption|Obiekty testowe dla Środowiska pracy [[Draft_Workbench|Draft]].}}
  
<div class="mw-translate-fuzzy">
+
==Poradniki==
===Tutorials===  
+
* [[Draft_tutorial/pl|Poradnik dla Środowiska pracy Draft]]
* [[Draft_tutorial/pl|Draft tutorial]]
+
* [[Draft_tutorial_Outdated/pl|Poradnik dla Środowiska pracy Draft przestarzały]]
* [[Draft_tutorial_Outdated/pl|Draft tutorial Outdated]]
+
* [[Draft_ShapeString_tutorial|Draft ShapeString tutorial]]
</div>
 
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
{{docnav/pl|Raytracing Module/pl|Image Module/pl}}
+
{{Docnav/pl
 +
|[[Arch Workbench/pl|Środowisko pracy Arch]]
 +
|[[Drawing Workbench/pl|Środowisko pracy Drawing]]
 +
|IconL=Workbench_Arch.svg
 +
|IconR=Workbench_Drawing.svg
 +
}}
 
</div>
 
</div>
  
{{Draft Tools navi}}
+
{{Draft Tools navi{{#translation:}}}}
 
+
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
{{Userdocnavi}}
+
[[Category:Workbenches{{#translation:}}]]
 
 
[[Category:Workbenches]]
 

Latest revision as of 14:01, 1 December 2020

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어
Ikonka FreeCAD dla Środowiska pracy Draft

Wprowadzenie

Środowisko pracy Workbench Draft.svg Draft Workbench umożliwia rysowanie prostych obiektów 2D i oferuje kilka narzędzi do ich późniejszej modyfikacji. Dostarcza również narzędzi do definiowania płaszczyzny roboczej, siatki i systemu zatrzasków/wiązań do precyzyjnej kontroli położenia geometrii.

Utworzone obiekty 2D mogą być wykorzystywane do sporządzania ogólnych szkiców w sposób podobny jak w przypadku Inkscape'a lub Autocada. Te kształty 2D mogą być również wykorzystywane jako podstawowe komponenty obiektów 3D tworzonych z innymi Środowiskami pracy, na przykład Workbench Part.svg Part i Workbench Arch.svg Arch. Możliwa jest również konwersja obiektów roboczych na Workbench Sketcher.svg szkice, co oznacza, że kształty mogą być również używane w Środowisku pracy Workbench PartDesign.svg PartDesign do tworzenia brył.

FreeCAD jest przede wszystkim aplikacją do modelowania 3D, a zatem jego narzędzia 2D nie są tak zaawansowane jak w innych programach do rysowania. Jeśli Twoim głównym celem jest tworzenie złożonych rysunków 2D i plików DXF, a nie potrzebujesz modelowania 3D, możesz rozważyć zastosowanie dedykowanego programu do tworzenia projektów technicznych, takiego jak LibreCAD, QCad, lub innego.

Draft Workbench Example

Obiekty rysunku

Narzędzia do tworzenia obiektów.

Obiekty z adnotacją

Modyfikowanie obiektów

Są to narzędzia do modyfikowania istniejących obiektów. Działają one na wybranych obiektach, ale jeśli żaden z nich nie zostanie wybrany, zostaniesz poproszony o jego wybranie.

Wiele narzędzi operacyjnych (przesuwanie, obracanie, szyk itp.) działa również na obiektach brył (Part, PartDesign, Arch, itp.).

 • Draft Shape2DView.svg Shape 2D View: tworzy obiekt 2D, który jest spłaszczonym widokiem obiektu przestrzennego.

Przestarzałe

To polecenie jest uważane za przestarzałe, ponieważ Środowisko pracy Drawing jest przestarzałe. Jednak samo polecenie jest nadal dostępne.

Pasek narzędzi Draft: Tray

Pasek narzędzi zasobnika roboczego pojawia się po uruchomieniu stołu warsztatowego i umożliwia wybór płaszczyzny roboczej, wraz z niektórymi właściwościami wizualnymi, takimi jak kolor linii, kolor kształtu, rozmiar tekstu, szerokość linii oraz grupa automatyczna.

Pasek narzędzi Draft: Snap

Pasek narzędzi Draft Snap umożliwia wybranie bieżącego trybu przyciągania. Jego przycisk pozostaje wciśnięty, gdy tryb jest aktywny.

 • Draft Snap Lock.svg Toggle snap: przełącza globalnie przyciąganie obiektów na włączone lub wyłączone.
 • Draft Snap Endpoint.svg Punkt końcowy: Przyciąga do punktów końcowych odcinków linii, łuku i splajnu.
 • Draft Snap Midpoint.svg Punkt środkowy: Przyciąga do punktu środkowego linii i odcinków łuku.
 • Draft Snap Center.svg Środek: Przyciąga do środkowego punktu łuków i okręgów.
 • Draft Snap Angle.svg Kąt: Przyciąga do specjalnych punktów odniesienia kół i łuków, pod kątem 45° i 90°.
 • Draft Snap Intersection.svg Przecięcie: Przyciąga do przecięcia dwóch odcinków linii lub łuku. Najedź kursorem myszki na dwa pożądane obiekty, aby aktywować przyciąganie ich przecięcia.
 • Draft Snap Perpendicular.svg Prostopadle: Na odcinkach linii i łuku, przyciąga prostopadle do ostatniego punktu.
 • Draft Snap Extension.png Rozszerzenie: Przyciąga do umownej linii, która rozciąga się poza punkty końcowe segmentów linii. Aby uaktywnić przyciąganie rozszerzenia, należy najechać myszką na żądany obiekt.
 • Draft Snap Parallel.svg Równolegle: Przyciąga do umownej linii równoległej do odcinka linii. Przesuń kursor myszy nad żądanym obiektem, aby aktywować jego przyciągnięcie równoległe.
 • Draft Snap Special.svg Specjalne: Przyciąga na punktach specjalnych zdefiniowanych przez obiekt. dostępne w wersji 0.17
 • Draft Snap Near.svg Najbliższy: Przyciąga do najbliższego punktu lub krawędzi najbliższego obiektu.
 • Draft Snap Ortho.svg Ortho: Przyciąga na umownych liniach, które przecinają ostatni punkt i dochodzą pod kątem 0°, 45° i 90°.
 • Draft ToggleGrid.svg Siatka: Przyciąga na przecięciach linii siatki, jeśli siatka jest widoczna.
 • Draft Snap WorkingPlane.svg Płaszczyzna robocza: Zawsze umieszcza przyciągany punkt na aktualnej płaszczyźnie roboczej, nawet jeśli przyciągany punkt znajduje się poza tą płaszczyzną roboczą.
 • Draft Snap Dimensions.svg Wymiary: Prezentuje tymczasowe wymiary X i Y podczas przyciągania.
 • Draft Snap Grid.svg Przełącz widoczność siatki: włącza lub wyłącza widoczność siatki.

Narzędzia użytkowe

Narzędzia użytkowe

Dodatkowe narzędzia dostępne z menu Draft → Narzędzia lub poprzez menu kontekstowe, w zależności od wybranego obiektu.

Przestarzałe

Narzędzia te zostały usunięte z interfejsu w v0.19, ponieważ nie miały już żadnego zastosowania.

Ustawienia

Formaty plików

Są to funkcje otwierania, importowania lub eksportowania innych formatów plików. Otworzenie spowoduje otwarcie nowego dokumentu z zawartością pliku, podczas gdy import doda zawartość pliku do bieżącego dokumentu. Eksport zapisuje wybrane obiekty do pliku. Jeśli nic nie zostanie zaznaczone, wszystkie obiekty zostaną wyeksportowane. Należy pamiętać, że celem modułu roboczego jest praca z obiektami 2D, więc te procedury importu skupiają się tylko na obiektach 2D i chociaż formaty DXF i OCA obsługują również definicje obiektów w przestrzeni 3D (obiekty niekoniecznie są płaskie), nie będą importować obiektów wolumetrycznych, takich jak siatki, powierzchnie 3D itp. Obecnie obsługiwane są formaty plików:

Instalacja importerów

Dodatkowe właściwości

 • Coordinates: Aby zdefiniować nowy punkt wprowadź współrzędne zamiast klikać na widok 3D.
 • Constraining: Ograniczenie ruchu kursora do ruchów poziomych lub pionowych względem poprzedniego punktu.
 • Przyciąganie (Snapping): Pozwala umieszczać nowe punkty w specjalnych miejscach istniejących obiektów.
 • Copy Mode: Wszystkie narzędzia modyfikacji mogą też modyfikować lub tworzyć zmodyfikowane kopie zaznaczonych obiektów.
  Przytrzymując klawisz Alt gdy obiekt jest modyfikowany, np. przesuwany lub obracany, tworzy kopię z chwilą puszczenia klawisza.
 • Tryb konstrukcji: Pozwala na tworzenie geometrii oddzielonych od reszty poprzez proste włączanie i wyłączanie opcji.
 • Working plane: Umożliwia wybranie powierzchni, na której można budować swoje kształty.

Test jednostek

Zobacz również: Środowisko pracy Test.

Aby przeprowadzić testy jednostek w Środowisku pracy, należy wykonać następujące czynności z terminala systemu operacyjnego.

freecad -t TestDraft

Tworzenie skryptów

Narzędzia Draft mogą być używane w Makrach i z konsoli Python przy użyciu Draft API.

Środowisko pracy zawiera moduł do tworzenia przykładów wszystkich obiektów w nowym dokumencie. dostępne w wersji 0.19

Użyj tego, aby sprawdzić, czy wszystkie obiekty są prawidłowo utworzone.

import drafttests.draft_test_objects as dto
doc = dto.create_test_file()

Sprawdzenie kodu tego modułu jest przydatne, aby zrozumieć, jak korzystać z interfejsu programowania.

$INSTALLDIR/Mod/Draft/drafttests/draft_test_objects.py

Gdzie $INSTALLDIR jest katalogiem wyższego poziomu, w którym zainstalowano oprogramowanie; na przykład, w Linuksie może to być /usr/share/freecad.

Draft test objects.png

Obiekty testowe dla Środowiska pracy Draft.


Poradniki