Difference between revisions of "Draft Module/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
 
Kreslicí pracovní plocha umožňuje jednoduché kreslení 2D objektů v aktuálním dokumentu a nabízí několik nástrojů pro následnou modifikaci. Některé z těchto nástrojů fungují i ve všech dalších objektech FreeCAD, nejenom v těch, které jsou vytvořeny v Kreslicí pracovní ploše. Poskytuje také kompletní uchopovací systém a několik utilit pro správu objektů a nastavení.
 
Kreslicí pracovní plocha umožňuje jednoduché kreslení 2D objektů v aktuálním dokumentu a nabízí několik nástrojů pro následnou modifikaci. Některé z těchto nástrojů fungují i ve všech dalších objektech FreeCAD, nejenom v těch, které jsou vytvořeny v Kreslicí pracovní ploše. Poskytuje také kompletní uchopovací systém a několik utilit pro správu objektů a nastavení.
 +
===Drawing objects===
 +
These are tools for creating objects.
 +
* [[Image:Draft_Line.png|32px]] [[Draft_Line|Line]]: Draws a line segment between 2 points
 +
* [[Image:Draft_Wire.png|32px]] [[Draft_Wire|Wire]]: Draws a line made of multiple line segments (polyline)
 +
* [[Image:Draft_Circle.png|32px]] [[Draft_Circle|Circle]]: Draws a circle from center and radius
 +
* [[Image:Draft_Arc.png|32px]] [[Draft_Arc|Arc]]: Draws an arc segment from center, radius, start angle and end angle
 +
* [[Image:Draft_Ellipse.png|32px]] [[Draft_Ellipse|Ellipse]]: Draws an ellipse from two corner points
 +
* [[Image:Draft_Polygon.png|32px]] [[Draft_Polygon|Polygon]]: Draws a regular polygon from a center and a radius
 +
* [[Image:Draft_Rectangle.png|32px]] [[Draft_Rectangle|Rectangle]]: Draws a rectangle from 2 opposite points
 +
* [[Image:Draft_Text.png|32px]] [[Draft_Text|Text]]: Draws a multi-line text annotation
 +
* [[Image:Draft_Dimension.png|32px]] [[Draft_Dimension|Dimension]]: Draws a dimension annotation
 +
* [[Image:Draft_BSpline.png|32px]] [[Draft_BSpline|BSpline]]: Draws a B-Spline from a series of points
 +
* [[Image:Draft_Point.png|32px]] [[Draft_Point|Point]]: Inserts a point object
 +
* [[Image:Draft_ShapeString.png|32px]] [[Draft_ShapeString|ShapeString]]: The ShapeString tool inserts a compound shape representing a text string at a given point in the current document
 +
* [[Image:Draft_Facebinder.png|32px]] [[Draft_Facebinder|Facebinder]]: Creates a new object from selected faces on existing objects
 +
* [[Image:Draft_BezCurve.png|32px]] [[Draft_BezCurve|Bezier Curve]]: Draws a Bezier curve from a series of points
 +
* [[Image:Draft_Label.png|32px]] [[Draft_Label|Label]]: Places a label with an arrow pointing to a selected element {{Version|0.17}}
 +
===Modifying objects===
 +
These are tools for modifying existing objects. They work on selected objects, but if no object is selected, you will be invited to select one.
 +
* [[Image:Draft_Move.png|32px]] [[Draft_Move|Move]]: Moves object(s) from one location to another
 +
* [[Image:Draft_Rotate.png|32px]] [[Draft_Rotate|Rotate]]: Rotates object(s) from a start angle to an end angle
 +
* [[Image:Draft_Offset.png|32px]] [[Draft_Offset|Offset]]: Moves segments of an object about a certain distance
 +
* [[Image:Draft_Trimex.png|32px]] [[Draft_Trimex|Trim/Extend (Trimex)]]: Trims or extends an object
 +
* [[Image:Draft_Upgrade.png|32px]] [[Draft_Upgrade|Upgrade]]: Joins objects into a higher-level object
 +
* [[Image:Draft_Downgrade.png|32px]] [[Draft_Downgrade|Downgrade]]: Explodes objects into lower-level objects
 +
* [[Image:Draft_Scale.png|32px]] [[Draft_Scale|Scale]]: Scales selected object(s) around a base point
 +
* [[Image:Draft_PutOnSheet.png|32px]] [[Draft_Drawing|Drawing]]: Writes selected objects to a [[Drawing Module|Drawing sheet]]
 +
* [[Image:Draft_Edit.png|32px]] [[Draft_Edit|Edit]]: Edits a selected object
 +
* [[Image:Draft_WireToBSpline.png|32px]] [[Draft_WireToBSpline|Wire to BSpline]]: Converts a wire to a BSpline and vice-versa
 +
* [[Image:Draft_AddPoint.png|32px]] [[Draft_AddPoint|Add point]]: Adds a point to a wire or BSpline
 +
* [[Image:Draft_DelPoint.png|32px]] [[Draft_DelPoint|Delete point]]: Deletes a point from a wire or BSpline
 +
* [[Image:Draft_Shape2DView.png|32px]] [[Draft_Shape2DView|Shape 2D View]]: Creates a 2D object which is a flattened 2D view of another 3D object
 +
* [[Image:Draft_Draft2Sketch.png|32px]] [[Draft_Draft2Sketch|Draft to Sketch]]: Converts a Draft object to Sketch and vice-versa
 +
* [[Image:Draft_Array.png|32px]] [[Draft_Array|Array]]: Creates a polar or rectangular array from selected objects
 +
* [[Image:Draft_PathArray.png|32px]] [[Draft_PathArray|Path Array]]: Creates an array of objects by placing the copies along a path
 +
* [[Image:Draft_Clone.png|32px]] [[Draft_Clone|Clone]]: Clones the selected objects
 +
* [[Image:Draft_Mirror.png|32px]] [[Draft_Mirror|Mirror]]: Mirrors the selected objects
 +
* [[Image:Draft_Stretch.png|32px]] [[Draft_Stretch|Stretch]]: Stretches the selected objects {{Version|0.17}}
 +
===Utility tools===
 +
Additional tools available via right-click context menu, depending on the selected objects.
 +
* [[Image:Draft_SelectPlane.png|32px]] [[Draft_SelectPlane|Set working plane]]: Sets a working plane from a standard view or a selected face
 +
* [[Image:Draft_FinishLine.png|32px]] [[Draft_FinishLine|Finish line]]: Ends the drawing of the current wire or bspline, without closing it
 +
* [[Image:Draft_CloseLine.png|32px]] [[Draft_CloseLine|Close line]]: Ends the drawing of the current wire or bspline, and closes it
 +
* [[Image:Draft_UndoLine.png|32px]] [[Draft_UndoLine|Undo line]]: Undoes the last segment of a line
 +
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_ToggleConstructionMode|Toggle construction mode]]: Toggles the Draft construction mode on/off
 +
* [[Image:Draft_ToggleContinueMode.png|32px]] [[Draft_ToggleContinueMode|Toggle continue mode]]: Toggles the Draft continue mode on/off
 +
* [[Image:Draft_ApplyStyle.png|32px]] [[Draft_Apply|Apply style]]: Applies the current style and color to selected objects
 +
* [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.png|32px]] [[Draft_ToggleDisplayMode|Toggle display mode]]: Switches the display mode of selected objects between "flat lines" and "wireframe"
 +
* [[Image:Draft_AddToGroup.png|32px]] [[Draft_AddToGroup|Add to group]]: Quickly adds selected objects to an existing group
 +
* [[Image:Draft_SelectGroup.png|32px]] [[Draft_SelectGroup|Select group contents]]: Selects the contents of a selected group
 +
* [[Image:Draft_ToggleSnap.png|32px]] [[Draft_ToggleSnap|Toggle snap]]: Toggles [[Draft Snap|object snapping]] on/off
 +
* [[Image:Draft_ToggleGrid.png|32px]] [[Draft_ToggleGrid|Toggle grid]]: Toggles the grid on/off
 +
* [[Image:Draft_ShowSnapBar.png|32px]] [[Draft_ShowSnapBar|Show snap bar]]: Shows/hides the [[Draft Snap|snapping]] toolbar
 +
* [[Image:Draft_Heal.png|32px]] [[Draft_Heal|Heal]]: Heals problematic Draft objects found in very old files
 +
* [[Image:Draft_FlipDimension.png|32px]] [[Draft_FlipDimension|Flip Dimension]]: Flips the orientation of the text of a [[Draft Dimension|dimension]]
 +
* [[Image:Draft_VisGroup.png|32px]] [[Draft_VisGroup|VisGroup]]: Creates a VisGroup in the current document
 +
* [[Image:Draft_Slope.png|32px]] [[Draft Slope|Slope]]: Changes the slope of selected Lines or Wires {{Version|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_AutoGroup.png|32px]] [[Draft AutoGroup|AutoGroup]]: Automatically place new objects in a given group {{Version|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_SetWorkingPlaneProxy.png|32px]] [[Draft SetWorkingPlaneProxy|Set Working Plane Proxy]]: Add a proxy object in the document to store a [[Draft_SelectPlane|Working Plane]] position {{Version|0.17}}
 +
* [[Image:Draft_ToggleConstructionMode.png|32px]] [[Draft_AddConstruction|Add to Construction group]]: Add selected objects to the Construction group {{Version|0.17}}
 +
===Preferences===
  
 
+
* [[Image:Std_DlgParameter.png|32px]] [[Draft_Preferences|Preferences...]]: Preferences disposable in Draft Tools.
{{Draft Tools/cs}}
 
  
 
===Souborové formáty===
 
===Souborové formáty===

Revision as of 11:05, 27 May 2018

Kreslicí pracovní plocha umožňuje jednoduché kreslení 2D objektů v aktuálním dokumentu a nabízí několik nástrojů pro následnou modifikaci. Některé z těchto nástrojů fungují i ve všech dalších objektech FreeCAD, nejenom v těch, které jsou vytvořeny v Kreslicí pracovní ploše. Poskytuje také kompletní uchopovací systém a několik utilit pro správu objektů a nastavení.

Drawing objects

These are tools for creating objects.

 • Draft Line.png Line: Draws a line segment between 2 points
 • Draft Wire.png Wire: Draws a line made of multiple line segments (polyline)
 • Draft Circle.png Circle: Draws a circle from center and radius
 • Draft Arc.png Arc: Draws an arc segment from center, radius, start angle and end angle
 • Draft Ellipse.png Ellipse: Draws an ellipse from two corner points
 • Draft Polygon.png Polygon: Draws a regular polygon from a center and a radius
 • Draft Rectangle.png Rectangle: Draws a rectangle from 2 opposite points
 • Draft Text.png Text: Draws a multi-line text annotation
 • Draft Dimension.png Dimension: Draws a dimension annotation
 • Draft BSpline.png BSpline: Draws a B-Spline from a series of points
 • Draft Point.png Point: Inserts a point object
 • Draft ShapeString.png ShapeString: The ShapeString tool inserts a compound shape representing a text string at a given point in the current document
 • Draft Facebinder.png Facebinder: Creates a new object from selected faces on existing objects
 • Draft BezCurve.png Bezier Curve: Draws a Bezier curve from a series of points
 • Draft Label.png Label: Places a label with an arrow pointing to a selected element introduced in version 0.17

Modifying objects

These are tools for modifying existing objects. They work on selected objects, but if no object is selected, you will be invited to select one.

 • Draft Move.png Move: Moves object(s) from one location to another
 • Draft Rotate.png Rotate: Rotates object(s) from a start angle to an end angle
 • Draft Offset.png Offset: Moves segments of an object about a certain distance
 • Draft Trimex.png Trim/Extend (Trimex): Trims or extends an object
 • Draft Upgrade.png Upgrade: Joins objects into a higher-level object
 • Draft Downgrade.png Downgrade: Explodes objects into lower-level objects
 • Draft Scale.png Scale: Scales selected object(s) around a base point
 • Draft PutOnSheet.png Drawing: Writes selected objects to a Drawing sheet
 • Draft Edit.png Edit: Edits a selected object
 • Draft WireToBSpline.png Wire to BSpline: Converts a wire to a BSpline and vice-versa
 • Draft AddPoint.png Add point: Adds a point to a wire or BSpline
 • Draft DelPoint.png Delete point: Deletes a point from a wire or BSpline
 • Draft Shape2DView.png Shape 2D View: Creates a 2D object which is a flattened 2D view of another 3D object
 • Draft Draft2Sketch.png Draft to Sketch: Converts a Draft object to Sketch and vice-versa
 • Draft Array.png Array: Creates a polar or rectangular array from selected objects
 • Draft PathArray.png Path Array: Creates an array of objects by placing the copies along a path
 • Draft Clone.png Clone: Clones the selected objects
 • Draft Mirror.png Mirror: Mirrors the selected objects
 • Draft Stretch.png Stretch: Stretches the selected objects introduced in version 0.17

Utility tools

Additional tools available via right-click context menu, depending on the selected objects.

Preferences

Souborové formáty

Kreslicí modul poskytuje FreeCADu pro import a export následující souborové formáty:

Přidané funkce

 • Uchopování: Umožňuje umístit nové body na zvláštní místa na existujících objektech
 • Omezování: Umožňuje umístit nové body horizontálně nebo vertikálně v relaci k předchozím bodům
 • Práce s ručními koordináty: Umožňuje vkládat koordináty ručně místo klikání po obrazovce
 • Working plane: Allows you to define a plane in the 3D space, where next operations will take place

Skriptování

Kreslicí modul má vlastnosti kompletního Kreslicího API, takže můžete využívat jeho funkce ve skriptech a makrech

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어