Difference between revisions of "Draft Module/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 8: Line 8:
 
Kreslicí modul poskytuje FreeCADu pro import a export následující souborové formáty:
 
Kreslicí modul poskytuje FreeCADu pro import a export následující souborové formáty:
  
* [[Draft_DXF|Autodesk .DXF]]: Imports and exports [http://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD_DXF Drawing Exchange Format] files created with 2D CAD applications
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Draft_SVG|SVG (as geometry)]]: Imports and exports [http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics Scalable Vector Graphics] files created with vector drawing applications
+
* [[Draft_DXF/cs|Autodesk .DXF]]: Importy a exporty [http://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD_DXF Drawing Exchange Format] souborů vytvořených 2D CAD aplikacemi
* [[Draft_OCA|Open Cad format .OCA]]: Imports and exports OCA/GCAD files, a potentially new [http://groups.google.com/group/open_cad_format open CAD file format]
+
* [[Draft_SVG/cs|SVG (as geometry)]]: Importy a exporty [http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics Scalable Vector Graphics] souborů vytvořených vektorovými kreslicími aplikacemi
* [[Draft_DAT|Airfoil Data Format .DAT]]: Imports DAT files describing [http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/coord_database.html Airfoil profiles]
+
* [[Draft_OCA/cs|Open Cad format .OCA]]: Importy a exporty OCA/GCAD soubory, potenciálně novým  [http://groups.google.com/group/open_cad_format open CAD file format]
* [[Draft_DXF|Autodesk .DWG]]: Import and exports DWG files via the DXF importer, when the [[Extra python modules|Teigha Converter]] utility is installed.
+
* [[Draft_DAT/cs|Airfoil Data Format .DAT]]: Importy DAT souborů popisujících [http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads/coord_database.html Airfoil profiles]
* [[FreeCAD_and_DWG_Import|FreeCAD and DWG Import]]: Import and exports DWG files
+
* [[Draft_DXF/cs|Autodesk .DWG]]: Importy and exporty DWG soubory pomocí DXF importeru, když je nainstalována utilita [[Extra python modules|Teigha Converter]].
* [[FreeCAD_and_DXF_Import|FreeCAD and DXF Import]]: Import and exports DXf files
+
</div>
  
 
===Přidané funkce===
 
===Přidané funkce===
Line 29: Line 29:
 
==Skriptování==
 
==Skriptování==
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
Kreslicí modul má vlastnosti kompletního [[Draft API/cs|Kreslicího API]], takže můžete využívat jeho funkce ve skriptech a makrech
 
Kreslicí modul má vlastnosti kompletního [[Draft API/cs|Kreslicího API]], takže můžete využívat jeho funkce ve skriptech a makrech
 +
</div>
  
===Tutorials===
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Draft_tutorial|Draft tutorial]]
+
===Tutorials===  
* [[Draft_tutorial_Outdated|Draft tutorial Outdated]]
+
* [[Draft_tutorial/cs|Draft tutorial]]
* [[Draft_ShapeString_tutorial|Draft ShapeString tutorial]]
+
* [[Draft_tutorial_Outdated/cs|Draft tutorial Outdated]]
 +
</div>
  
 
{{docnav/cs|Image Module/cs|Arch Module/cs}}
 
{{docnav/cs|Image Module/cs|Arch Module/cs}}

Revision as of 16:21, 17 April 2018

Kreslicí pracovní plocha umožňuje jednoduché kreslení 2D objektů v aktuálním dokumentu a nabízí několik nástrojů pro následnou modifikaci. Některé z těchto nástrojů fungují i ve všech dalších objektech FreeCAD, nejenom v těch, které jsou vytvořeny v Kreslicí pracovní ploše. Poskytuje také kompletní uchopovací systém a několik utilit pro správu objektů a nastavení.This template is now obsolete and is directly include in the original page

===Drawing objects===

These are tools for creating objects.

 • Draft Line.png Line: Draws a line segment between 2 points
 • Draft Wire.png Wire: Draws a line made of multiple line segments (polyline)
 • Draft Circle.png Circle: Draws a circle from center and radius
 • Draft Arc.png Arc: Draws an arc segment from center, radius, start angle and end angle
 • Draft Ellipse.png Ellipse: Draws an ellipse from two corner points
 • Draft Polygon.png Polygon: Draws a regular polygon from a center and a radius
 • Draft Rectangle.png Rectangle: Draws a rectangle from 2 opposite points
 • Draft Text.png Text: Draws a multi-line text annotation
 • Draft Dimension.png Dimension: Draws a dimension annotation
 • Draft BSpline.png BSpline: Draws a B-Spline from a series of points
 • Draft Point.png Point: Inserts a point object
 • Draft ShapeString.png ShapeString: The ShapeString tool inserts a compound shape representing a text string at a given point in the current document
 • Draft Facebinder.png Facebinder: Creates a new object from selected faces on existing objects
 • Draft BezCurve.png Bezier Curve: Draws a Bezier curve from a series of points

Modifying objects

These are tools for modifying existing objects. They work on selected objects, but if no object is selected, you will be invited to select one.

 • Draft Move.png Move: Moves object(s) from one location to another
 • Draft Rotate.png Rotate: Rotates object(s) from a start angle to an end angle
 • Draft Offset.png Offset: Moves segments of an object about a certain distance
 • Draft Trimex.png Trim/Extend (Trimex): Trims or extends an object
 • Draft Upgrade.png Upgrade: Joins objects into a higher-level object
 • Draft Downgrade.png Downgrade: Explodes objects into lower-level objects
 • Draft Scale.png Scale: Scales selected object(s) around a base point
 • Draft PutOnSheet.png Drawing: Writes selected objects to a Drawing sheet
 • Draft Edit.png Edit: Edits a selected object
 • Draft WireToBSpline.png Wire to BSpline: Converts a wire to a BSpline and vice-versa
 • Draft AddPoint.png Add point: Adds a point to a wire or BSpline
 • Draft DelPoint.png Delete point: Deletes a point from a wire or BSpline
 • Draft Shape2DView.png Shape 2D View: Creates a 2D object which is a flattened 2D view of another 3D object
 • Draft Draft2Sketch.png Draft to Sketch: Converts a Draft object to Sketch and vice-versa
 • Draft Array.png Array: Creates a polar or rectangular array from selected objects
 • Draft PathArray.png Path Array: Creates an array of objects by placing the copies along a path
 • Draft Clone.png Clone: Clones the selected objects


Utility tools

Additional tools available via right-click context menu, depending on the selected objects.

Souborové formáty

Kreslicí modul poskytuje FreeCADu pro import a export následující souborové formáty:

Přidané funkce

 • Uchopování: Umožňuje umístit nové body na zvláštní místa na existujících objektech
 • Omezování: Umožňuje umístit nové body horizontálně nebo vertikálně v relaci k předchozím bodům
 • Práce s ručními koordináty: Umožňuje vkládat koordináty ručně místo klikání po obrazovce
 • Working plane: Allows you to define a plane in the 3D space, where next operations will take place

Nastavení preferencí

Skriptování

Kreslicí modul má vlastnosti kompletního Kreslicího API, takže můžete využívat jeho funkce ve skriptech a makrech

Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎hrvatski • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎български • ‎русский • ‎українська • ‎中文 • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語 • ‎한국어