Kreslení Přímka

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:49, 20 January 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "==Popis== Nástroj Přímka vytváří rovnou dvoubodovou přímku v aktuální pracovní rovině. Použije se [[Draft Linestyle|tloušťka čáry a ba...")
Jump to navigation Jump to search

Draft Line.svg Draft Line

Menu location
Draft -> Line
Workbenches
Kreslení, Architektura
Default shortcut
L I
Introduced in version
-
See also
Kreslení drát


Popis

Nástroj Přímka vytváří rovnou dvoubodovou přímku v aktuální pracovní rovině. Použije se tloušťka čáry a barva předem zadaná v záložce Nástrojů. Nástroj Přímka se chová přesně stejně jako nástroj Drát kromě toho že končí po zadání dvou bodů.

Draft Line example.jpg

How to use

 1. Press the Draft Line.png Draft Line button, or press L then I keys
 2. Click a first point on the 3D view, or type a coordinate
 3. Click a second point on the 3D view, or type a coordinate

Options

 • Press X, Y or Z after the first point to constrain the second point on the given axis.
 • To enter coordinates manually, simply enter the numbers, then press ENTER between each X, Y and Z component.
 • Press R or click the checkbox to check/uncheck the Relative button. If relative mode is on, the coordinates of the second point are relative to the first one. If not, they are absolute, taken from the (0,0,0) origin point.
 • Press T or click the checkbox to check/uncheck the Continue button. If continue mode is on, the Line tool will restart after you give the second point, allowing you to draw another line segment without pressing the Line button again.
 • Press CTRL while drawing to force snapping your point to the nearest snap location, independently of the distance.
 • Press SHIFT while drawing to constrain your second point horizontally or vertically in relation to the first one.
 • Press CTRL+Z or press the Draft UndoLine.png Undo button to undo the last point.
 • Press ESC or the Cancel button to abort the current Line command.

Properties

 • DataStart: The start point
 • DataEnd: The end point

Scripting

The Line tool can by used in macros and from the python console by using the following function:

{{Code|code=
makeLine (Vector, Vector)
}}
 • Creates a line between the two given vectors. The current draft linewidth and color will be used.
 • Returns the newly created object.

Example:

{{Code|code=
import FreeCAD, Draft
Draft.makeLine(FreeCAD.Vector(0,0,0),FreeCAD.Vector(2,0,0))
}}
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎