Difference between revisions of "Draft Line/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
 
<languages/>
 
<languages/>
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
{{GuiCommand/cs|Name=Draft Line|Name/cs=Kreslení Přímka|Workbenches=[[Draft Module/cs|Kreslení]], [[Arch Module/cs|Architektura]]|MenuLocation=Kreslení → Přímka|Shortcut=L I|SeeAlso=[[Draft Wire/cs|Kreslení drát]]}}
 
{{GuiCommand/cs|Name=Draft Line|Name/cs=Kreslení Přímka|Workbenches=[[Draft Module/cs|Kreslení]], [[Arch Module/cs|Architektura]]|MenuLocation=Kreslení → Přímka|Shortcut=L I|SeeAlso=[[Draft Wire/cs|Kreslení drát]]}}
 +
</div>
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
Line 8: Line 10:
  
 
[[Image:Draft_Line_example.jpg|400px]]
 
[[Image:Draft_Line_example.jpg|400px]]
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
[[Image:Draft_Line_example.jpg|400px]]
 +
</div>
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
==Použití==
 
==Použití==
 
# Stiskněte tlačítko {{KEY|[[Image:Draft Line.png|16px]] [[Draft Line|Přímka]]}} nebo klávesy {{KEY|L}} pak {{KEY|I}}
 
# Stiskněte tlačítko {{KEY|[[Image:Draft Line.png|16px]] [[Draft Line|Přímka]]}} nebo klávesy {{KEY|L}} pak {{KEY|I}}
 
# Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]]
 
# Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]]
 
# Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]].
 
# Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]].
 +
</div>
 +
 +
The line can be edited by double clicking on the element in the tree view, or by pressing the {{Button|[[Image:Draft Edit.svg|16px]] [[Draft Edit]]}} button. Then you can move the points to a new position.
 +
 +
===Fusing single lines===
 +
If several connected [[Draft Line|Draft Lines]] are selected they can be fused into a wire by pressing the {{Button|[[Image:Draft Upgrade.svg|16px]] [[Draft Upgrade]]}} tool; however, this wire will not be editable. To create an editable wire, use {{Button|[[Image:Draft Upgrade.svg|16px]] [[Draft Upgrade]]}} three more times on the new shapes (wire, closed wire, face). You can also fuse the original lines with the {{Button|[[Image:Draft Wire.svg|16px]] [[Draft Wire]]}} tool.
 +
 +
A wire can also be created from a single line by adding another point anywhere along its length. To do this, press the {{Button|[[Image:Draft_AddPoint.svg|16px]] [[Draft_AddPoint|add point]]}} button, and click anywhere on the line.
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
Line 26: Line 40:
 
</div>
 
</div>
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
==Vlastnosti==
 
==Vlastnosti==
 
* {{PropertyData/cs|Počátek}}: Počáteční bod
 
* {{PropertyData/cs|Počátek}}: Počáteční bod
 
* {{PropertyData/cs|Konec}}: Koncový bod
 
* {{PropertyData/cs|Konec}}: Koncový bod
 
* {{PropertyData/cs|Subdivisions}}: Divides the line with the given number of subdivisions {{version|0.16}}
 
* {{PropertyData/cs|Subdivisions}}: Divides the line with the given number of subdivisions {{version|0.16}}
 +
</div>
 +
 +
===Data===
 +
* {{PropertyData|Start}}: specifies the start point.
 +
* {{PropertyData|End}}: specifies the end point.
 +
* {{PropertyData|Subdivisions}}: specifies the number of interior nodes in the line. {{version|0.16}}
 +
* {{PropertyData|Length}}: (read-only) specifies the length of the segment.
 +
 +
===View===
 +
* {{PropertyView|End Arrow}}: if it is {{TRUE}} it will display a symbol at the last point of the line, so it can be used as an annotation line.
 +
* {{PropertyView|Arrow Size}}: specifies the size of the symbol displayed at the end of the line.
 +
* {{PropertyView|Arrow Type}}: specifies the type of symbol displayed at the end of the line, which can be "Dot", "Circle", "Arrow", or "Tick".
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
Line 35: Line 62:
 
Nástroj Přímka může být využit v [[macros|makrech]] a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:
 
Nástroj Přímka může být využit v [[macros|makrech]] a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:
 
</div>
 
</div>
 +
 +
The Line tool can be used in [[macros]] and from the [[Python]] console by using the following function:
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
Line = makeLine(p1, p2)
 
Line = makeLine(p1, p2)
Line 49: Line 78:
 
{{Code|code=
 
{{Code|code=
 
import FreeCAD, Draft
 
import FreeCAD, Draft
Draft.makeLine(FreeCAD.Vector(0,0,0), FreeCAD.Vector(2,0,0))
+
 
 +
p1 = FreeCAD.Vector(0, 0, 0)
 +
p2 = FreeCAD.Vector(1000, 500, 0)
 +
p3 = FreeCAD.Vector(-250, -500, 0)
 +
p4 = FreeCAD.Vector(500, 1000, 0)
 +
 
 +
Line1 = Draft.makeLine(p1, p2)
 +
Line2 = Draft.makeLine(p3, p4)
 
}}
 
}}
  
See also: [[Draft API]], and the autogenerated API documentation https://www.freecadweb.org/api
+
{{Draft Tools navi}}
 +
{{Userdocnavi}}
 
{{clear}}
 
{{clear}}

Revision as of 12:48, 8 January 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎

Draft Line.svg Kreslení Přímka

Umístění Menu
Kreslení → Přímka
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
L I
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení drát


Popis

Nástroj Přímka vytváří rovnou dvoubodovou přímku v aktuální pracovní rovině. Použije se tloušťka čáry a barva předem zadaná v záložce Nástrojů. Nástroj Přímka se chová přesně stejně jako nástroj Drát (lomená čára) kromě toho že končí po zadání dvou bodů.

Draft Line example.jpg

Draft Line example.jpg

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Line.png Přímka nebo klávesy L pak I
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice.

The line can be edited by double clicking on the element in the tree view, or by pressing the Draft Edit.svg Draft Edit button. Then you can move the points to a new position.

Fusing single lines

If several connected Draft Lines are selected they can be fused into a wire by pressing the Draft Upgrade.svg Draft Upgrade tool; however, this wire will not be editable. To create an editable wire, use Draft Upgrade.svg Draft Upgrade three more times on the new shapes (wire, closed wire, face). You can also fuse the original lines with the Draft Wire.svg Draft Wire tool.

A wire can also be created from a single line by adding another point anywhere along its length. To do this, press the Draft AddPoint.svg add point button, and click anywhere on the line.

Volby

 • Po zadání prvního bodu stiskněte X, Y nebo Z pro určení osy druhého bodu.
 • Pro zadání souřadnic ručně, jednoduše zadejte číslo a stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativní. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, nástroj Přímka bude po ukončení křivky restartován a připraven ke kreslení další přímky bez nutnosti znovu jej spouštět klikáním na tlačítko Přímka.
 • Stiskněte při kreslení klávesu CTRL pro přichycení Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
 • Stiskněte při kreslení klávesu SHIFT pro nastavení vazby Vašeho dalšího bodu vodorovně nebo svisle v relaci k předchozímu bodu.
 • Stiskněte klávesy CTRL+Z nebo tlačítko Draft UndoLine.png Undo ke zrušení posledního bodu.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu Přímka.

Vlastnosti

 • DATAPočátek: Počáteční bod
 • DATAKonec: Koncový bod
 • DATASubdivisions: Divides the line with the given number of subdivisions introduced in version 0.16

Data

 • DataStart: specifies the start point.
 • DataEnd: specifies the end point.
 • DataSubdivisions: specifies the number of interior nodes in the line. introduced in version 0.16
 • DataLength: (read-only) specifies the length of the segment.

View

 • ViewEnd Arrow: if it is true it will display a symbol at the last point of the line, so it can be used as an annotation line.
 • ViewArrow Size: specifies the size of the symbol displayed at the end of the line.
 • ViewArrow Type: specifies the type of symbol displayed at the end of the line, which can be "Dot", "Circle", "Arrow", or "Tick".

Skriptování

Nástroj Přímka může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

The Line tool can be used in macros and from the Python console by using the following function:

Line = makeLine(p1, p2)
Line = makeLine(LineSegment)
Line = makeLine(Shape)
 • Vytvoří přímku mezi dvěma zadanými vektory. Pro kreslení je použita aktuálně nastavená šířka a barva čáry.
 • Vrací nově vytvořený objekt.

Příklad:

import FreeCAD, Draft

p1 = FreeCAD.Vector(0, 0, 0)
p2 = FreeCAD.Vector(1000, 500, 0)
p3 = FreeCAD.Vector(-250, -500, 0)
p4 = FreeCAD.Vector(500, 1000, 0)

Line1 = Draft.makeLine(p1, p2)
Line2 = Draft.makeLine(p3, p4)