Difference between revisions of "Draft Line/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "==Použití== # Stiskněte tlačítko {{KEY|16px Přímka}} nebo klávesy {{KEY|L}} pak {{KEY|I}} # Klikněte na první bod ve 3D pohle...")
(Created page with "==Volby== * Po zadání prvního bodu stiskněte {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} nebo {{KEY|Z}} pro určení osy druhého bodu. * Pro zadání souřadnic ručně, jednoduše zadejte čí...")
Line 11: Line 11:
 
# Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]].
 
# Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]].
  
==Options==
+
==Volby==
* Press {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} or {{KEY|Z}} after the first point to constrain the second point on the given axis.
+
* Po zadání prvního bodu stiskněte {{KEY|X}}, {{KEY|Y}} nebo {{KEY|Z}} pro určení osy druhého bodu.
* To enter coordinates manually, simply enter the numbers, then press {{KEY|ENTER}} between each X, Y and Z component.
+
* Pro zadání souřadnic ručně, jednoduše zadejte číslo a stiskněte {{KEY|ENTER}} mezo každou z komponent X, Y a Z.
* Press {{KEY|R}} or click the checkbox to check/uncheck the {{KEY|'''Relative'''}} button. If relative mode is on, the coordinates of the second point are relative to the first one. If not, they are absolute, taken from the (0,0,0) origin point.
+
* Stiskněte klávesu {{KEY|R}} nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko  {{KEY|'''Relativní'''}}. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
* Press {{KEY|T}} or click the checkbox to check/uncheck the {{KEY|'''Continue'''}} button. If continue mode is on, the Line tool will restart after you give the second point, allowing you to draw another line segment without pressing the Line button again.
+
* Stiskněte klávesu {{KEY|T}} nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko {{KEY|'''Pokračovat'''}}. Je-li nastaven pokračovací mód, nástroj Přímka bude po ukončení křivky restartován a připraven ke kreslení další přímky bez nutnosti znovu jej spouštět klikáním na tlačítko Přímka.
* Press {{KEY|CTRL}} while drawing to force [[Draft_Snap|snapping]] your point to the nearest snap location, independently of the distance.
+
* Stiskněte při kreslení klávesu {{KEY|CTRL}} pro [[Draft_Snap|přichycení]] Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
* Press {{KEY|SHIFT}} while drawing to [[Draft_Constrain|constrain]] your second point horizontally or vertically in relation to the first one.
+
* Stiskněte při kreslení klávesu {{KEY|SHIFT}} pro nastavení [[Draft_Constrain|vazby]] Vašeho dalšího bodu vodorovně nebo svisle v relaci k předchozímu bodu.
* Press {{KEY|CTRL}}+{{KEY|Z}} or press the {{KEY|[[Image:Draft UndoLine.png|12px]] '''[[Draft_UndoLine|Undo]]'''}} button to undo the last point.
+
* Stiskněte klávesy {{KEY|CTRL}}+{{KEY|Z}} nebo tlačítko {{KEY|[[Image:Draft UndoLine.png|12px]] '''[[Draft_UndoLine|Undo]]'''}} k návratu na poslední bod.
* Press {{KEY|ESC}} or the {{KEY|'''Cancel'''}} button to abort the current Line command.
+
* Stiskněte klávesu {{KEY|ESC}} nebo tlačítko  {{KEY|'''Cancel'''}} pro ukončení aktuálního příkazu Přímka.
  
 
==Properties==
 
==Properties==

Revision as of 18:09, 20 January 2014

Draft Line.svg Draft Line

Menu location
Draft -> Line
Workbenches
Kreslení, Architektura
Default shortcut
L I
Introduced in version
-
See also
Kreslení drát


Popis

Nástroj Přímka vytváří rovnou dvoubodovou přímku v aktuální pracovní rovině. Použije se tloušťka čáry a barva předem zadaná v záložce Nástrojů. Nástroj Přímka se chová přesně stejně jako nástroj Drát kromě toho že končí po zadání dvou bodů.

Draft Line example.jpg

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Line.png Přímka nebo klávesy L pak I
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice.

Volby

 • Po zadání prvního bodu stiskněte X, Y nebo Z pro určení osy druhého bodu.
 • Pro zadání souřadnic ručně, jednoduše zadejte číslo a stiskněte ENTER mezo každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu R nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Relativní. Je-li nastaven relativní mód jsou souřadnice následujícího bodu relativní k předchozímu bodu. Je-li mód absolutní souřadnice jsou vztaženy k počátečnímu bodu (0,0,0).
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte/odklikněte zaklikávací políčko Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, nástroj Přímka bude po ukončení křivky restartován a připraven ke kreslení další přímky bez nutnosti znovu jej spouštět klikáním na tlačítko Přímka.
 • Stiskněte při kreslení klávesu CTRL pro přichycení Vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu, nezávisle na vzdálenosti od něho.
 • Stiskněte při kreslení klávesu SHIFT pro nastavení vazby Vašeho dalšího bodu vodorovně nebo svisle v relaci k předchozímu bodu.
 • Stiskněte klávesy CTRL+Z nebo tlačítko Draft UndoLine.png Undo k návratu na poslední bod.
 • Stiskněte klávesu ESC nebo tlačítko Cancel pro ukončení aktuálního příkazu Přímka.

Properties

 • DataStart: The start point
 • DataEnd: The end point

Scripting

The Line tool can by used in macros and from the python console by using the following function:

{{Code|code=
makeLine (Vector, Vector)
}}
 • Creates a line between the two given vectors. The current draft linewidth and color will be used.
 • Returns the newly created object.

Example:

{{Code|code=
import FreeCAD, Draft
Draft.makeLine(FreeCAD.Vector(0,0,0),FreeCAD.Vector(2,0,0))
}}
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎