Difference between revisions of "Draft FlipDimension/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Created page with "==Opis==")
Line 16: Line 16:
 
}}
 
}}
  
==Description==  
+
==Opis==  
  
 
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
<div class="mw-translate-fuzzy">

Revision as of 18:56, 21 February 2020

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский
Arrow-left.svg Draft Heal.svg Heal poprzedni:
następny: VisGroup Draft VisGroup.svg Arrow-right.svg

Draft FlipDimension.svg Draft: Obróć wymiar

Lokalizacja w menu
Draft → Narzędzia → Obróć wymiar
Środowisko pracy
Draft, Arch
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Draft: wymiar


Opis

Opis

To narzędzie przerzuca tekst wymiaru wokół linii wymiarowej. Można to zrobić, aby dopasować wygląd wymiaru.

Usage

  1. Wybierz obiekt Draft: Wymiar.
  2. Przejdź do menu Draft → Narzędzia → Draft FlipDimension.png. Obróć wymiar.

To, co to narzędzie robi wewnętrznie, to odwrócenie normalnego kierunku wymiaru, który jest używany do pozycjonowania tekstu.

Tekst wymiarów posiada również właściwość DataFlip Text która, gdy ma wartość True, obraca tekst o 180 stopni względem normalnego kierunku. Łącząc te dwie właściwości, odwracając normalny kierunek i przerzucając tekst, możesz sprawić, że tekst pojawi się poprawnie we wszystkich możliwych sytuacjach.

Arrow-left.svg Draft Heal.svg Heal poprzedni:
następny: VisGroup Draft VisGroup.svg Arrow-right.svg