Kreslení Elipsa

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:25, 23 February 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "==Skriptování== Nástroj Elipsa může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:")
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Draft Ellipse.svg Kreslení Elipsa

Umístění Menu
Draft -> Ellipse
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
E L
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení Kružnice

Popis

Nástroj Elipsa vytvoří elipsu v aktuální pracovní rovině vložením dvou bodů definujících roh obdélníku, kterému je elipsa vepsána. Elipsa přebírá barvu a tloušťku čáry předem nastavenou v záložce úloh.

Draft ellipse example.jpg

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Ellipse.png Elipsa nebo klávesy E pak L
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice.

Volby

 • Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Elipsa hned po zadání čtvrtého bodu připraven ke kreslení další elipsy bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Elipsa.
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci k předchozímu bodu.
 • Stisknutím klávesy I nebo tlačítka Vyplnit bude se elipsa po uzavření jevit jako povrch (vyplněná). Tak se jednoduše nastaví Pohled->Vlastnosti elipsy na "Flat přímky" nebo "Drátový model", což může být nastaveno i později.
 • Stisknutím tlačítka ESC nebo Cancel zrušíte právě probíhající příkaz.
 • Elipsy v zobrazovacím módu "Flat přímky" mohou mít šrafování nastavením jejich vlastnosti "Vzor" níže.

Vlastnosti

 • DataVelký poloměr: Velký poloměr elipsy
 • DataMalý poloměr: Malý poloměr elipsy
 • ViewVzor: Určuje šrafovací vzor, kterým má elipsa být vyplněna
 • ViewRozměr vzoru: Určuje velikost šrafovacího vzoru

Skriptování

Nástroj Elipsa může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

 makeEllipse (majorradius, minorradius, [placement], [facemode])
 • Creates an ellipse object with given major and minor radius.
 • If a placement is given, it is used.
 • If facemode is False, the ellipse is shown as a wireframe, otherwise as a face.
 • Returns the newly created object.

Example:

 import Draft
 myEllipse = Draft.makeEllipse(4,2)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎