Difference between revisions of "Draft Ellipse/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "==Skriptování== Nástroj Elipsa může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:")
(Created page with "*Vytvoří elipsu s daným velkým (majorradius) a malým(minorradius) poloměrem. * Je-li zadán placement (umístění), bude využito. * Je-li facemode False, bude se elip...")
Line 34: Line 34:
 
  makeEllipse (majorradius, minorradius, [placement], [facemode])
 
  makeEllipse (majorradius, minorradius, [placement], [facemode])
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
* Creates an ellipse object with given major and minor radius.
+
*Vytvoří elipsu s daným velkým (majorradius) a malým(minorradius) poloměrem.
* If a placement is given, it is used.  
+
* Je-li zadán placement (umístění), bude využito.  
* If facemode is False, the ellipse is shown as a wireframe, otherwise as a face.
+
* Je-li facemode False, bude se elipsa zobrazovat jako drátový model, jinak jako plocha.
* Returns the newly created object.
+
* Vrací nově vytvořený pohled.
  
 
Example:
 
Example:

Revision as of 10:29, 23 February 2014

Draft Ellipse.svg Kreslení Elipsa

Umístění Menu
Draft -> Ellipse
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
E L
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení Kružnice

Popis

Nástroj Elipsa vytvoří elipsu v aktuální pracovní rovině vložením dvou bodů definujících roh obdélníku, kterému je elipsa vepsána. Elipsa přebírá barvu a tloušťku čáry předem nastavenou v záložce úloh.

Draft ellipse example.jpg

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Ellipse.png Elipsa nebo klávesy E pak L
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice.

Volby

 • Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Elipsa hned po zadání čtvrtého bodu připraven ke kreslení další elipsy bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Elipsa.
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci k předchozímu bodu.
 • Stisknutím klávesy I nebo tlačítka Vyplnit bude se elipsa po uzavření jevit jako povrch (vyplněná). Tak se jednoduše nastaví Pohled->Vlastnosti elipsy na "Flat přímky" nebo "Drátový model", což může být nastaveno i později.
 • Stisknutím tlačítka ESC nebo Cancel zrušíte právě probíhající příkaz.
 • Elipsy v zobrazovacím módu "Flat přímky" mohou mít šrafování nastavením jejich vlastnosti "Vzor" níže.

Vlastnosti

 • ÚdajeVelký poloměr: Velký poloměr elipsy
 • ÚdajeMalý poloměr: Malý poloměr elipsy
 • PohledVzor: Určuje šrafovací vzor, kterým má elipsa být vyplněna
 • PohledRozměr vzoru: Určuje velikost šrafovacího vzoru

Skriptování

Nástroj Elipsa může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

 makeEllipse (majorradius, minorradius, [placement], [facemode])
 • Vytvoří elipsu s daným velkým (majorradius) a malým(minorradius) poloměrem.
 • Je-li zadán placement (umístění), bude využito.
 • Je-li facemode False, bude se elipsa zobrazovat jako drátový model, jinak jako plocha.
 • Vrací nově vytvořený pohled.

Example:

 import Draft
 myEllipse = Draft.makeEllipse(4,2)
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎