Difference between revisions of "Draft Ellipse/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
 
(16 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{GuiCommand|Name=Draft Ellipse|Workbenches=[[Draft Module|Draft]], [[Arch Module|Arch]]|MenuLocation=Draft -> Ellipse|Shortcut=E L|SeeAlso=[[Draft Circle]]}}
+
<languages/>
 +
{{Docnav
 +
|[[Draft_Arc|Arc]]
 +
|[[Draft_Polygon|Polygon]]
 +
|[[Draft_Module|Draft]]
 +
|IconL=Draft_Arc.svg
 +
|IconR=Draft_Polygon.svg
 +
|IconC=Workbench_Draft.svg
 +
}}
 +
 
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
{{GuiCommand/cs|Name=Draft_Ellipse|Name/cs=Kreslení Elipsa|Workbenches=[[Draft Module/cs|Kreslení]], [[Arch Module/cs|Architektura]]|MenuLocation=Kreslení -> Elipsa|Shortcut=E L|SeeAlso=[[Draft Circle/cs|Kreslení Kružnice]]}}
 +
</div>
  
 
==Popis==
 
==Popis==
  
Nástroj Elipsa vytvoří elipsu v aktuální [[Draft Workingplane|pracovní rovině]] vložením dvou bodů definujících roh obdélníku, kterému je elipsa vepsána. Elipsa přebírá [[Draft Linestyle|barvu a tloušťku čáry]] předem nastavenou v záložce úloh.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Nástroj Elipsa vytvoří elipsu v aktuální [[Draft SelectPlane/cs|pracovní rovině]] vložením dvou bodů definujících roh obdélníku, kterému je elipsa vepsána. Elipsa přebírá [[Draft Linestyle/cs|barvu a tloušťku čáry]] předem nastavenou v záložce úloh.
 +
</div>
 +
 
 +
This tool can also be used to create elliptical arcs by specifying the start and end angles. To create circles and circular arcs use the [[Draft Circle|Draft Circle]] and [[Draft Arc|Draft Arc]] tools. You can also approximate an elliptical or circular arc using the [[Draft BSpline|Draft BSpline]] and [[Draft BezCurve|Draft BezCurve]] tools.
  
 
[[Image:Draft_ellipse_example.jpg|400px]]
 
[[Image:Draft_ellipse_example.jpg|400px]]
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
[[Image:Draft_ellipse_example.jpg|400px]]
 +
</div>
 +
 +
==Usage==
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
==Použití==
 
==Použití==
 
# Stiskněte tlačítko  {{KEY|[[Image:Draft Ellipse.png|16px]] [[Draft Ellipse|Elipsa]]}} nebo klávesy {{KEY|E}} pak {{KEY|L}}
 
# Stiskněte tlačítko  {{KEY|[[Image:Draft Ellipse.png|16px]] [[Draft Ellipse|Elipsa]]}} nebo klávesy {{KEY|E}} pak {{KEY|L}}
 
# Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]]
 
# Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]]
 
# Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]].
 
# Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte [[Draft_Coordinates|souřadnice]].
 +
</div>
 +
 +
The ellipse can be turned into an elliptical arc after creation, by setting its first angle and last angle properties to different values.
  
 
==Volby==
 
==Volby==
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
* Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte {{KEY|ENTER}} mezi každou z komponent X, Y a Z.
 
* Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte {{KEY|ENTER}} mezi každou z komponent X, Y a Z.
 
* Stiskněte klávesu {{KEY|T}} nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka {{KEY|'''Pokračovat'''}}. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Elipsa hned po zadání druhého bodu připraven ke kreslení další elipsy bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Elipsa.
 
* Stiskněte klávesu {{KEY|T}} nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka {{KEY|'''Pokračovat'''}}. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Elipsa hned po zadání druhého bodu připraven ke kreslení další elipsy bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Elipsa.
Line 20: Line 46:
 
* Stisknutím klávesy {{KEY|I}} nebo tlačítka {{KEY|'''Vyplnit'''}} bude se elipsa po uzavření jevit jako  povrch (vyplněná). Tak se jednoduše nastaví Pohled->Vlastnosti elipsy na "Flat přímky" nebo "Drátový model", což může být nastaveno i později.
 
* Stisknutím klávesy {{KEY|I}} nebo tlačítka {{KEY|'''Vyplnit'''}} bude se elipsa po uzavření jevit jako  povrch (vyplněná). Tak se jednoduše nastaví Pohled->Vlastnosti elipsy na "Flat přímky" nebo "Drátový model", což může být nastaveno i později.
 
* Stisknutím tlačítka {{KEY|ESC}} nebo {{KEY|'''Cancel'''}} zrušíte právě probíhající příkaz.
 
* Stisknutím tlačítka {{KEY|ESC}} nebo {{KEY|'''Cancel'''}} zrušíte právě probíhající příkaz.
* Elipsy v zobrazovacím módu "Flat přímky" mohou mít šrafování podle nastavení jejich vlastnosti "Vzor" níže.  
+
* Elipsy v zobrazovacím módu "Flat přímky" mohou mít šrafování podle nastavení jejich vlastnosti "Vzor" níže.
 +
</div>
  
 
==Vlastnosti==
 
==Vlastnosti==
  
* {{PropertyData|Major Radius}}: The major radius of the ellipse
+
An Ellipse object shares many properties with a [[Draft Circle|Draft Circle]], but some properties only make sense for the ellipse.
* {{PropertyData|Minor Radius}}: The minor radius of the ellipse
+
 
* {{PropertyView|Pattern}}: Specifies a hatch pattern to fill the ellipse with
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
* {{PropertyView|Pattern Size}}: Specifies the size of the hatch pattern
+
* {{PropertyData|Velký poloměr}}: Velký poloměr elipsy
 +
* {{PropertyData|Malý poloměr}}: Malý poloměr elipsy
 +
* {{PropertyView|Vzor}}: Určuje šrafovací vzor, kterým má elipsa být vyplněna
 +
* {{PropertyView|Rozměr vzoru}}: Určuje velikost šrafovacího vzoru
 +
</div>
  
 +
===View===
 +
* {{PropertyView|Pattern}}: specifies a [[Draft Pattern|Draft Pattern]] with which to fill the face of the shape. This property only works if {{PropertyData|Make Face}} is {{TRUE}}, and if {{PropertyView|Display Mode}} is "Flat Lines".
 +
* {{PropertyView|Pattern Size}}: specifies the size of the [[Draft Pattern|Draft Pattern]].
 +
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
==Skriptování==
 
==Skriptování==
 
Nástroj Elipsa může být využit v [[macros|makrech]] a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:
 
Nástroj Elipsa může být využit v [[macros|makrech]] a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:
<syntaxhighlight>
+
</div>
makeEllipse (majorradius, minorradius, [placement], [facemode])
+
 
</syntaxhighlight>
+
The Ellipse tool can by used in [[macros|macros]] and from the [[Python|Python]] console by using the following function:
 +
{{Code|code=
 +
Ellipse = makeEllipse(majradius, minradius, placement=None, face=True, support=None)
 +
}}
 +
 
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
*Vytvoří elipsu s daným velkým (majorradius) a malým(minorradius) poloměrem.
 
*Vytvoří elipsu s daným velkým (majorradius) a malým(minorradius) poloměrem.
 
* Je-li zadán placement (umístění), bude využito.  
 
* Je-li zadán placement (umístění), bude využito.  
 
* Je-li facemode False, bude se elipsa zobrazovat jako drátový model, jinak jako plocha.
 
* Je-li facemode False, bude se elipsa zobrazovat jako drátový model, jinak jako plocha.
 
* Vrací nově vytvořený pohled.
 
* Vrací nově vytvořený pohled.
 +
</div>
  
 
Příklad:
 
Příklad:
<syntaxhighlight>
+
{{Code|code=
import Draft
+
import FreeCAD, Draft
  myEllipse = Draft.makeEllipse(4,2)
+
 
 +
Ellipse1 = Draft.makeEllipse(3000, 200)
 +
Ellipse2 = Draft.makeEllipse(700, 1000)
  
</syntaxhighlight>
+
ZAxis = FreeCAD.Vector(0, 0, 1)
 +
p3 = FreeCAD.Vector(1000, 1000, 0)
 +
place3 = FreeCAD.Placement(p3, FreeCAD.Rotation(ZAxis, 90))
 +
 
 +
Ellipse3 =  Draft.makeEllipse(700, 1000, placement=place3)
 +
}}
 +
 
 +
{{Docnav
 +
|[[Draft_Arc|Arc]]
 +
|[[Draft_Polygon|Polygon]]
 +
|[[Draft_Module|Draft]]
 +
|IconL=Draft_Arc.svg
 +
|IconR=Draft_Polygon.svg
 +
|IconC=Workbench_Draft.svg
 +
}}
 +
 
 +
{{Draft Tools navi{{#translation:}}}}
 +
{{Userdocnavi{{#translation:}}}}
 
{{clear}}
 
{{clear}}
<languages/>
 

Latest revision as of 13:50, 1 December 2020

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎română • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎
Arrow-left.svg Previous: Draft Arc.svg Arc
Next: Polygon Draft Polygon.svg Arrow-right.svg

Draft Ellipse.svg Kreslení Elipsa

Umístění Menu
Kreslení -> Elipsa
Pracovní stoly
Kreslení, Architektura
Výchozí zástupce
E L
Představen ve verzi
-
Viz také
Kreslení Kružnice


Popis

Nástroj Elipsa vytvoří elipsu v aktuální pracovní rovině vložením dvou bodů definujících roh obdélníku, kterému je elipsa vepsána. Elipsa přebírá barvu a tloušťku čáry předem nastavenou v záložce úloh.

This tool can also be used to create elliptical arcs by specifying the start and end angles. To create circles and circular arcs use the Draft Circle and Draft Arc tools. You can also approximate an elliptical or circular arc using the Draft BSpline and Draft BezCurve tools.

Draft ellipse example.jpg

Draft ellipse example.jpg

Usage

Použití

 1. Stiskněte tlačítko Draft Ellipse.png Elipsa nebo klávesy E pak L
 2. Klikněte na první bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice
 3. Klikněte na druhý bod ve 3D pohledu nebo zadejte souřadnice.

The ellipse can be turned into an elliptical arc after creation, by setting its first angle and last angle properties to different values.

Volby

 • Chcete-li zadat souřadnice ručně jednoduše zadejte číslo a potom stiskněte ENTER mezi každou z komponent X, Y a Z.
 • Stiskněte klávesu T nebo klikněte na zaklikávací políčko pro zatrhnutí nebo odtrhnutí tlačítka Pokračovat. Je-li nastaven pokračovací mód, bude nástroj Elipsa hned po zadání druhého bodu připraven ke kreslení další elipsy bez nutnosti stisknout znovu tlačítko Elipsa.
 • Stisknutím klávesy CTRL během kreslení vynutíte přichycení vašeho bodu k nejbližšímu uchopovacímu místu nezávisle na vzálenosti od něho.
 • Stisknutím klávesy SHIFT během kreslení nastavíte vazbu vašeho bodu svisle nebo vodorovně v relaci k předchozímu bodu.
 • Stisknutím klávesy I nebo tlačítka Vyplnit bude se elipsa po uzavření jevit jako povrch (vyplněná). Tak se jednoduše nastaví Pohled->Vlastnosti elipsy na "Flat přímky" nebo "Drátový model", což může být nastaveno i později.
 • Stisknutím tlačítka ESC nebo Cancel zrušíte právě probíhající příkaz.
 • Elipsy v zobrazovacím módu "Flat přímky" mohou mít šrafování podle nastavení jejich vlastnosti "Vzor" níže.

Vlastnosti

An Ellipse object shares many properties with a Draft Circle, but some properties only make sense for the ellipse.

 • DataVelký poloměr: Velký poloměr elipsy
 • DataMalý poloměr: Malý poloměr elipsy
 • ViewVzor: Určuje šrafovací vzor, kterým má elipsa být vyplněna
 • ViewRozměr vzoru: Určuje velikost šrafovacího vzoru

View

 • ViewPattern: specifies a Draft Pattern with which to fill the face of the shape. This property only works if DataMake Face is true, and if ViewDisplay Mode is "Flat Lines".
 • ViewPattern Size: specifies the size of the Draft Pattern.

Skriptování

Nástroj Elipsa může být využit v makrech a z konzoly Pythonu použitím následující funkce:

The Ellipse tool can by used in macros and from the Python console by using the following function:

Ellipse = makeEllipse(majradius, minradius, placement=None, face=True, support=None)
 • Vytvoří elipsu s daným velkým (majorradius) a malým(minorradius) poloměrem.
 • Je-li zadán placement (umístění), bude využito.
 • Je-li facemode False, bude se elipsa zobrazovat jako drátový model, jinak jako plocha.
 • Vrací nově vytvořený pohled.

Příklad:

import FreeCAD, Draft

Ellipse1 = Draft.makeEllipse(3000, 200)
Ellipse2 = Draft.makeEllipse(700, 1000)

ZAxis = FreeCAD.Vector(0, 0, 1)
p3 = FreeCAD.Vector(1000, 1000, 0)
place3 = FreeCAD.Placement(p3, FreeCAD.Rotation(ZAxis, 90))

Ellipse3 = Draft.makeEllipse(700, 1000, placement=place3)
Arrow-left.svg Previous: Draft Arc.svg Arc
Next: Polygon Draft Polygon.svg Arrow-right.svg